Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу)

Розгляд практики конституційно-правового закріплення принципів територіальної цілісності держави та національної єдності українського народу. Аналіз ролі соборності в українській політико-правовій думці. Вивчення причин виникнення й особливостей розвитку.

Рубрика Государство и право
Предмет Історія держави та права України
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Н.С. Стецюк
Дата добавления 30.10.2016
Размер файла 312,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Передумови виникнення та загальна характеристика політичних і правових вчень представників давньогрецької школи софістів - порівняльний аналіз. Роль, місце та історичне значення політико-правового вчення софістів у політико-правовій думці Давньої Греції.

  дипломная работа [119,3 K], добавлен 01.06.2008

 • Генезис та еволюція уявлень про політичну опозицію у світовій політико-правовій думці. Її призначення i сутність, виникнення та розвиток. Етапи інституціоналізації в зарубіжних країнах. Основні шляхи удосконалення роботи політичної опозиції в Україні.

  дипломная работа [361,0 K], добавлен 05.04.2014

 • Поняття про взаємозв'язок статистичних показників. Види та форми зв’язків між явищами. Прийоми виявлення щільності зв’язку між показниками досліджуваних явищ. Умови для успішного проведення аналізу матеріалів. Кореляційний аналіз в правовій практиці.

  курсовая работа [70,1 K], добавлен 10.02.2011

 • Поняття соціально-економічної концепції походження держави в працях її основоположників та послідовників. Характеристика соціально-економічної концепції походження держави, її основні позитивні риси та недоліки в правовій думці мислителів України.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 14.05.2008

 • Діяльність правозахисників в англо-американській правовій сім'ї як адвокатів, консультантів, радників, представників клієнтів в кримінальних та цивільних справах. Закріплення права на адвокатську практику офіційним списком юристів солісторів "Сувой".

  реферат [35,3 K], добавлен 30.04.2011

 • Організація політичної влади в суспільстві. Механізм здійснення влади. Поняття та сутність держави в сучасній правовій доктрині. Виникнення держави як реакція на суспільну необхідність. Функції сучасної держави та значення їх реалізації для суспільства.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 16.06.2011

 • Дослідження історії становлення та розвитку юридичної діяльності професії юриста в англо-американській правовій сім’ї. Історичні періоди зародження та розвитку загального права і юридичної професії на території Англії та Сполучених Штатів Америки.

  реферат [31,0 K], добавлен 25.04.2011

 • Головні теоретико-методологічні проблеми взаємодії громадянського суспільства та правової держави. Правові засоби зміцнення взаємодії громадянського суспільства та правової держави в контексті новітнього українського досвіду в перехідних умовах.

  курсовая работа [56,3 K], добавлен 04.04.2011

 • Общинні принципи кримінального права в правовій думці Месопотамії. Правові джерела Месопотамії. Принципи кримінального права за законами Хаммурапі. Класифікація злочинів та покарання в Законах Хаммурапі: проти особи, власності, сімейних устроїв.

  реферат [23,1 K], добавлен 19.02.2011

 • Політико-правова сфера життя суспільства, особливості її вивчення. Класифікація функцій лобізму за різними критеріями, визначення їх категорій. Протекціонізм як державна політика захисту національної економіки від іноземної торгово-економічної експансії.

  реферат [41,0 K], добавлен 30.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.