"Кароліна" – Кодекс феодального права Німеччини

Кодекс феодального права Німеччини "Кароліна": поняття та зміст, історичний процес створення та розвитку, положення. Система покарань, види: страта, калічницькі (урізування язика, вух); тілесні (побиття різками); ганебні (позбавлення прав, таврування).

Рубрика Государство и право
Предмет Исторія права
Вид доклад
Язык украинский
Прислал(а) Настя
Дата добавления 19.04.2012
Размер файла 11,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Характеристика джерел права Німеччини. Норми магдебурзького права. Видання карного і карно-процесуального укладення Карла V у 1532 році. Кримінальне право за "Кароліною". Види покарання: страта; вигнання. "Кароліна" як практичне керівництво для судів.

  контрольная работа [27,4 K], добавлен 14.02.2011

 • Зміст кримінально-процесуального кодексу Карла V, його особливості, нововведення. Стисла характеристика правової системи Німеччини в процесі її становлення як держави. Загальна характеристика кримінального процесу "Кароліни" та історія її створення.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 06.08.2011

 • Поняття призначення покарань та види призначення покарань. Історичний розвиток покарань у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Призначення покарань, які можуть застосовуватись і як основні, і додаткові.

  магистерская работа [152,5 K], добавлен 14.02.2011

 • Виникнення та закріплення сучасної правової системи Німеччини. Інтегруюча міжгалузева функція цивільного права серед сімейного, трудового та кооперативного прав. Джерела цивільного й господарського права Німеччини як структурний елемент системи права.

  контрольная работа [30,2 K], добавлен 04.01.2012

 • Поняття та завдання кримінального кодексу України. Об'єкти, що беруться під охорону за допомогою норм КК. Джерела та основні риси кримінального права. Поняття злочину, його ознаки, склад та класифікація, засоби і методи вчинення. Система та види покарань.

  контрольная работа [23,1 K], добавлен 24.10.2014

 • Правове положення та поняття особистості. Історичний процес розвитку правового положення особистості. Держава й правове положення особистості. Міжнародно-правове співробітництво держав і проблем прав людини. Правове положення особистості в Україні.

  курсовая работа [37,7 K], добавлен 28.03.2009

 • Обставини та особливості об’єднання Німеччини на чолі з Прусією. Феодально-абсолютистський характер німецьких держав. Етапи формування та доповнення Конституції 1871 року. Німецький кримінальний кодекс 1871 року, його статті. Цивільне Уложення 1900 року.

  контрольная работа [25,1 K], добавлен 27.10.2010

 • Обычай - древнейший источник права. Формирование древнерусского феодального права. Понятия преступления и наказания в системе древнерусского права. История Русской Правды. Русская Правда как кодекс частного права. Имущественные преступления.

  реферат [17,5 K], добавлен 12.01.2007

 • Поняття житла як об’єкта цивільних правовідносин, зміст права на житло та зміст права на недоторканність житла. Установлення недоліків та прогалин чинного законодавства, що регламентує відносини, пов’язані з позбавленням суб’єктивного права на житло.

  автореферат [34,8 K], добавлен 13.04.2009

 • Сущность и характеристика, отличительные особенности и этапы становления феодального права. Порядок вызова в суд в зависимости от сословного положения обвиняемого. Каноническое право и его свойства. Феодальное государство Франции, развитие его права.

  контрольная работа [47,8 K], добавлен 25.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.