"Серце" як ключовий концепт української лінгвокультури

Вербалізація концепту "серце" в українській мовній картині світу. Визначення компонентів, що входять до його структури, на підставі аналізу фразеологічних одиниць та художніх текстів. Спільне і відмінне смислове наповнення концептів "серце" і "душа".

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.03.2016
Размер файла 320,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Поняття концепту як однієї з фундаментальних одиниць когнітивної лінгвістики. Особливості мовної концептуалізації світу. Концептуальна та семантична природа лексеми "влада" в українській мовній картині світу. Структурна організація концептуальних полів.

  дипломная работа [179,8 K], добавлен 25.04.2011

 • Поняття концепту в мовознавстві. Семантична і структурна будова прислів’їв і приказок та їх репрезентація у мові. Сутність паремії в лінгвістиці. Представлення концепту "життя" у словниках, його істинна (пропозиційна) частина та семантичне наповнення.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 03.05.2014

 • Лексико - граматичний склад. Етимологічна група. Безеквівалентний фразеологізм. Аналог. Спільне і відмінне в українській та англійській "волі". Класифікація фразеологічних одиниць. Українські фразеологізми, які не відгукнулись в англійській мові.

  реферат [31,1 K], добавлен 31.07.2008

 • База дослідження концептів в англійській мові. Дослідження когнітивної лінгвістики, структура та типологія концептів. Основні напрями концептуального аналізу лексики. Аналіз та визначення структури концепту "national park", його етимологія та дефініція.

  курсовая работа [140,2 K], добавлен 30.04.2013

 • Розвиток та становлення когнітивної лінгвістики. Аналіз поняття концепту, фрейму, сценарію, стереотипу та скрипу. Визначення смислового наповнення концептів любов і кохання. Особливості їх концептуалізації у свідомості носіїв української мови та культури.

  курсовая работа [89,9 K], добавлен 25.02.2013

 • Концепт як основна лінгвокультурологічна основа опису мови. Культурно обумовлені особливості феномена концепту "колір". Функціонування концепту "red" в англійській та українській мовах - емоційно-експресивна фразеологія й міжкультурні особливості.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 27.07.2008

 • Фразеологізм як об'єкт дослідження лінгвістики. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості анімізмів в українській та англійській мовах. Поняття та опис концепту.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 06.12.2008

 • Основні принципи класифікації паремій. Життя та смерть у мовній культурі світу українців. Особливості розгортання простору й часу. Структурний аспект пареміологічних одиниць української мови на позначення бінарної опозиції концептів життя/смерть.

  курсовая работа [62,3 K], добавлен 23.10.2015

 • Поняття концепту в сучасному мовознавстві, його зміст як основної одиниці ментальності. Особливості мовленнєвої концептуалізації понять "багатство" та "бідність" у складі фразеології української мови. Етносемантичне ядро досліджуваного концепту.

  курсовая работа [47,2 K], добавлен 05.11.2013

 • Аналіз механізму утворення фразеологічного значення, семантичної структури та семантичних властивостей фразеологічних одиниць. Визначення здатності дієслова керувати числом актантів. Розгляд особливостей одновалентних вербальних фразеологічних одиниць.

  статья [23,2 K], добавлен 31.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.