"Комсомольська правда" - тип видання, особливості матеріалів, специфіка аудиторії

Вплив друкованих видань на формування суспільної думки. Розгляд на прикладі газети "Комсомольська правда" типу видання, рубрик газети, специфіки аудиторії. Аналіз особливостей матеріалу й щоденного тиражу, вплив на нього факторів конкурентного середовища.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.12.2010
Размер файла 267,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

28

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Комсомольська правда» - тип видання, особливості матеріалів, специфіка аудиторії

Студент групи

Науковий керівник

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

2. «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА» - ТИП ВИДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ, СПЕЦИФІКА АУДИТОРІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВCТУП

У даній роботі нами буде розглянуто теоретичні поняття та особливості друкованих видань, в практичній частині роботи на прикладі газети «Комсомольська правда» буде проаналізовано тип видання, особливості матеріалів, специфіка аудиторії.

Засоби масової інформації відіграють важливу роль у висвітленні повсякденного життя сучасності. Завдяки ЗМІ, будь-яка пригода, яка відбувається у нашому житті, відразу ж стає відомою для суспільства.

Актуальність теми: З розвитком сучасних інформаційних технологій стає все складніше приховати будь-який серйозний випадок, а поява так званої «мобільної журналістики» скоротило час на появу відповідної інформації в ЗМІ до декількох хвилин.

Мета роботи: На прикладі газети «Комсомольська правда» проаналізувати тип видання, особливості матеріалів, специфіку аудиторії.

Об'єкт дослідження: Газета «Комсомольська правда».

Предмет дослідження: Аналіз типу видання, особливості матеріалів, специфіка аудиторії.

Сьогодні друковані видання у сполученні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління інформаційних мереж) визначають майбутнє комунікацій. Традиційні постачальники інформаційних продуктів, починаючи з компаній, що випускають друковані видання, не хочуть погодитися з утратою ринку збуту. Вони намагаються йти у ногу з часом: відсоток такої інформації у цифровому вираженні, що публікується щороку, уже відчутно перевищує кількість друкованих примірників.

Разом з тим, підходи до освітлення одних і тих же подій відрізняються в залежності від того, який це засіб масової інформації, в якій країні виходить і таке інше.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДРУКОВАНИХ

ВИДАНЬ

Друковані видання (газети, тижневики, журнали, альманахи, книги) зайняли особливе місце в системі засобів масової інформації (ЗМІ). Продукція, що вийшла з-під друкарського верстата, несе інформацію у вигляді надрукованого буквеного тексту, фотографій, малюнків, плакатів, схем, графіків та інших образно-графічних форм, які сприймаються читачем-глядачем без допомоги яких-небудь додаткових засобів. Ця обставина сприяє прояву ряду важливих властивостей взаємин преси і аудиторії [3].

По-перше, є можливість швидкого, оглядового ознайомлення зі всім «репертуаром» повідомлень, включених в номер або книгу. Завдяки цьому, можна скласти загальне враження про зміст випуску і далі, вибравши матеріал, що цікавить, визначити характер «витягування» (перегляд, вибіркове ознайомлення, докладне читання, збереження номера або вирізки з нього для зберігання і повторного ознайомлення). Крім того, у людини є можливість аналізувати інформацію самостійно.

По-друге, можна використовувати спосіб «відкладеного читання»: після первинного ознайомлення залишити матеріал для уважного і докладного прочитання в слушний час і у відповідному місці (наприклад, перенести знайомство з номером на вечір, перервати читання книги, щоб повернутися до неї пізніше) [8].

Все це можливо тому, що друкарські видання легко носити «при собі» і звертатися до «витягування» інформації в слушний час, не заважаючи на оточення, і в обставини, що перешкоджають або не дозволяють слухати радіо чи дивитися телепередачі (у поїзді, метро, автобусі, літаку тощо). При цьому, читання тексту і сприйняття образного матеріалу проходить відповідно до бажання, вибірково, в тому порядку, темпі і ритмі, які встановлює сам читач. Він може звертатися до одного і того ж твору кілька разів, зберігати потрібне, підкреслювати, робити позначки на полях. Все це визначає безліч позитивних сторін при контакті з друкованими виданнями, що робить їх на теперішній момент незамінними і важливими носіями масової інформації [1].

Негативною стороною преси є те, що не всі друковані видання спрямовані на об'єктивне інформування чи надання істинних знань читачу. Оскільки, автор який вміло володіє словом може завести людину в потрібному йому напрямі, і відповідно, переконати індивіда в потрібних фактах. Для цього в друкованій літературі можуть використовувати інформаційні фантоми.

Інформаційний фантом - це сукупність достовірних, недостовірних і, наперед, неповної інформації, яка використовується як інструмент формування різноманітних необхідних установок.

Такі специфічні інформаційні «капсули» здатні впливати на індивідів не менш ефективніше, ніж правдива інформація, а інколи навіть більше. З поширенням інформаційної глобалізації, перед кожним окремим суспільством, постає питання психологічного захисту від маніпуляційних впливів саме таких інформаційних фантомів [4].

Таким чином, друковані ЗМІ, з одного боку, мають відносну перевагу над аудіовізуальними, а саме: швидкістю сприйняття та можливістю критично оцінювати інформацію, з іншого - вони поступаються кількістю аудиторії і методами впливу на людину.

Говорячи про успішність (не успішності) впливу інформації, ми маємо на увазі певні цілі впливу на аудиторію. Результати впливу ЗМІ можуть проявлятися в трьох сферах: інформаційній, мотиваційній та поведінковій [2].

Виміряти ефект інформованості аудиторії в принципі легше, ніж мотиваційні ефекти. Інформованість розглядається як результат, сумарного впливу всіх засобів інформації, доступних населенню. У результаті виявилися групи, що істотно різняться за рівнем інформованості. Найбільш інформованими є люди, які активно використовують різні канали інформації.

Вплив ЗМІ на особистість, як правило, опосередковується впливами тих контактних малих спільнот, у які постійно включена людина. Вони проявляються вже на стадії вибору джерел масової інформації. Результати впливу масової інформації так чи інакше реалізуються в спілкуванні й співпраці людини з іншими людьми [5].

Вплив інформації в сучасному суспільстві розрахований на обслуговування й зміцнення різних суспільних підсистем - малих груп, соціально-територіальних, виробничих, галузевих спільнот.

Отже, весь вплив ЗМІ на особистість, групу, більш широкі спільноти узагальнюється в способі життя людей. Поняття «спосіб життя» - є надійною методологічною основою для цілісного вивчення об'єктивних і суб'єктивних впливів ЗМІ.

Природно, що найбільш вивченими аспектами впливу масової інформації на соціальну активність мас виявляються ті, що безпосередньо проявляються в діяльності самих засобів інформації. Ми маємо на увазі таку форму, як вираження думки, участь у створенні матеріалів і передач, контакти із працівниками редакції.

Звичайно, об'єктом суспільної думки є конкретні теми, за допомогою яких висловлюється точка зору індивіда, групи, або громадськості, і процес матеріального виробництва, і події, що відбуваються в сфері духовного життя суспільства, і поведінка вболівальників на стадіоні, публіки в театрі, політичних лідерів [7].

Процес формування суспільної думки є складним і багато в чому визначається наступними умовами:

- суспільна думка формується там і тоді, коли на обговорення народу виноситься, ставиться проблема, що має важливе практичне значення, тобто проблема (питання), що зачіпає соціальні інтереси людей (економічного, соціального, політичного, духовного життя);

- суспільна думка найчастіше стосується питань, пов'язаних з політикою, правом, мораллю або мистецтвом;

- предметом відображення громадського життя найчастіше виступають ті форми суспільної свідомості, ті питання, які припускають відмінності в оцінках, характеристиках, тобто містять у собі спірний момент;

- суспільна думка формується на рівні компетентності. Якщо людина незнайома з яким-небудь питанням, то на прохання висловити думку найчастіше відповідає: «Я не знаю». Але можливий і такий варіант, коли людині просто не вистачає знань для суперечки, обговорення питання.

Необхідно відзначити, що суспільна думка не може існувати поза системою економічних, соціально-політичних, ідейно-моральних відносин.

Виділяють наступні етапи механізму формування суспільної думки:

1. Сприйняття інформації (об'єктивної, суб'єктивної, тенденційної й т.д.) на рівні окремих людей.

2. Висновки й оцінки індивідуума на основі наявних знань, досвіду, уміння аналізувати, рівня інформованості.

3. Обмін інформацією, висновками, дискусії з іншими людьми

4. На цій основі, формування певної думки невеликої групи людей.

5. Обмін між невеликими групами й формування думки соціального шару.

6. Виникнення загальнонародної думки [6].

Особливо сильно процес впливу на суспільну думку відбувається під час політичних виборів, коли впроваджуються установки, стереотипи, які нав'язують свої цілі й спонукають людину до певної дії.

Таким чином, завдяки ЗМІ формується суспільна думка - стан масової свідомості, ставлення різних соціальних спільнот, до проблем і подій дійсності.

2. «КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА» - ТИП ВИДАННЯ,

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ, СПЕЦИФІКА АУДИТОРІЇ

«Комсомольська правда» - друковане видання, яке охоплює тематику: політика, економіка, культура, суспільство. Тип видання - газета. Вона була заснована у 1996 році. Періодичність виходу - п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота). Тираж: 235 000 екземплярів. Засновник видання: ЗАТ «Комсомольська правда - Україна». Мова видання - російська. Газета має сорок сторінок. Газета розповсюджується у восьми регіонах України: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Крим, Львів, Одеса, Харків.

Обсяг повнокольорових сторінок займає 30% від загальної кількості сторінок газети.

Фінансові показники діяльності друкованого видання ЗАТ «Комсомольська правда - Україна» можна побачити в Додатках А та Б.

Особливість матеріалів полягає у тому, що у читачів видання є можливість орієнтуватись в житті міста, економити час та гроші на вирішення соціально-побутових проблем, отримувати важливу для себе інформацію, приймати участь в «прямих лініях» з людиною, яка володіє масою корисної інформації в певній сфері діяльності. Працюючому контингенту населення дуже важливо бути в курсі останніх подій у країні, політичних та економічних подій, змін курсів валюти та інше. Ці знання дозволяють впевнено себе почувати у професійному плані, вміти вчасно підтримати розмову з керівником, володіти певними знаннями у економічних, політичних та інших галузях.

В питаннях тематики інформації газета є консервативною, більшість рубрик традиційні. На її полосах розміщують такі основні матеріали:

На першій полосі друкуються рубрики новин «Події». Аналітична інформація представлена рубриками «Політика», «Економіка».

На інших сторінках розміщується рубрики «Економіка», «Суспільство», «У Світі», «Здоров'я», «Вікно у природу», «Наука та Інтернет», «Акції КП», «Тести КП», «Розваги», «Світська хроніка», «Спорт». Суботні випуски мають додаткову полосу телевізійної програми на тиждень.

На рисунку 1 розглянемо аналіз рубрик газети «Комсомольська правда».

Рис. 1. - Аналіз рубрик газети «Комсомольська правда»

Отже, з даного рисунка ми можемо побачити, що значний обсяг у газеті займає рубрика «Політика», найменший обсяг - рубрики «Спорт», «Світська хроніка», «У Світі», «Інші рубрики». До «Інші рубрики» відносяться такі рубрики: «Здоров'я», «Вікно у природу», «Наука та Інтернет», «Акції КП», «Тести КП», «Розваги», «Телепрограма» та вони займають 5% від загальної кількості рубрик даної газети, «Реклама» займає 2%.

На рисунку 2 та 3 проаналізуємо рейтинг рубрик серед аудиторії (жінки та чоловіки) газети «Комсомольська правда».

Отже, з рисунків 2 та 3, ми бачимо, що серед жінок важливе місце посідає рубрика «Світська хроніка та культура», саме не рейтингове місце займають рубрики «Спорт», «Політика», «У Світі», «Випадки», «Інші рубрики».

Щодо чоловіків, тут ситуація значно інша: найрейтинговіше місце займає рубрика «Спорт», на другому місці - «Політика», «Економіка», а потім ідуть «Суспільство», «Випадки», «Інші рубрики».

Рис. 2. - Рейтинг рубрик газети «Комсомольська правда» серед жінок

Рис. 3. - Рейтинг рубрик газети «Комсомольська правда» серед

чоловіків

На рисунку 4 та 5 проаналізуємо аудиторію газети «Комсомольська правда».

Рис. 4. - Аналіз аудиторії газети «Комсомольська правда» за

соціальним статусом

Рис. 5. - Аналіз аудиторії газети «Комсомольська правда» за статтю

Отже, читачі «Комсомольської правди» - це населення у віці від 12 до 65 років. Серед них 37% населення з середнім достатком, 53% складає працююче населення, 10% - непрацююче населення (студенти, домогосподарки). Це достатньо велика кількість населення, яке вважає дану газету кращою. Щодо аналізу аудиторії газети «Комсомольська правда» за статтю, то 59% - це чоловіки, а 41% - це жінки.

Після проведених нами досліджень, на рисунку 6 розглянемо аналіз щоденного тиражу газети «Комсомольська правда» та тиражу конкурентів газети.

Рис. 6. - Аналіз щоденного тиражу газети «Комсомольська правда» та

тиражу конкурентів газети

Отже, з даного рисунка видно, що тираж газети «Факти» найбільший, найменший у газети «День». Газета «Комсомольська правда» займає середні позиції серед усіх представників друкованих видань, які ми аналізували.

На рисунку 7 розглянемо вплив зовнішніх факторів конкурентного середовища на тираж газети «Комсомольська правда».

Рис. 7. - Вплив зовнішніх факторів конкурентного середовища на

тираж газети «Комсомольська правда»

Отже, найбільший вплив зовнішніх факторів конкурентного середовища на тираж газети «Комсомольська правда» мають політичні фактори, найменший - управлінські та географічні фактори.

Вплив внутрішніх факторів конкурентного середовища на тираж газети «Комсомольська правда» на рисунку 8.

Рис. 8. - Вплив внутрішніх факторів конкурентного середовища на

тираж газети «Комсомольська правда»

Отже, щодо впливу внутрішніх факторів конкурентного середовища, то найбільше впливають на тираж газети «Комсомольська правда», зрозуміло, читачі, найменше - потенційні конкуренти.

На рисунку 9 розглянемо співвідношення цікавого матеріалу, викладеного в газетах, які конкурують з газетою «Комсомольська правда» та їх рівень цін.

Рис. 9. - Співвідношення цікавого матеріалу, викладеного у газетах, які

конкурують з газетою «Комсомольська правда» та їх рівень цін

Отже, з даного рисунка видно, що у газети «Сегодня» рівень ціни нижчий, а цікавого матеріалу більше, щодо газети «по-Киевски» та Газети 2000, тут склалася протилежна ситуація, у газеті «День» ціна дорівнює висвітлюваним матеріалам. У газети «Комсомольська правда» найліпша ситуація: цікавого матеріалу багато, а ціна, порівняно з іншими газетами відносно не висока. У газети «Факти» ціна дорівнює висвітлюваним матеріалам і має найвищі показники. На рисунку 10 розглянемо співвідношення продаж рекламних площ газети «Комсомольська правда» та прибутку. Отже, з рисунка 10 ми можемо побачити, що чим більший обсяг продаж рекламних площ, тим більший прибуток має газета.

На рисунку 11 розглянемо співвідношення текстового та ілюстраційного матеріалів у газеті «Комсомольська правда».

Рис. 10. - Співвідношення продаж рекламних площ газети

«Комсомольська правда» та прибутку

Рис. 11. - Співвідношення текстового та ілюстраційного матеріалів у

газеті «Комсомольська правда»

Отже, з рисунка видно, що ілюстраційного матеріалу у газеті 48%, а текстового - 52%. Це дуже гарні показники для газети, що робить її конкурентоспроможною, яскравою, такою, яка швидко завойовує свого читача.

В таблиці 1 нами представлено аналіз переваг та недоліків друкованих та електронних видань та надання переваг користувачами.

З таблиці 1 видно всі переваги Інтернету, далі йде телебачення, потім радіо та преса.

В Україні останнє десятиліття спостерігається ситуація, коли відчутно зменшуються наклади «класичних» газет і журналів. Тим часом, стрімко розвивалися великі телевізійні компанії. Прочитавши ранкову газету, ми йдемо на роботу, а повернувшись, сідаємо перед телевізором. Вечірні газети не витримували конкуренції і закривалися одна за іншою.

Таблиця 1. - Аналіз переваг та недоліків друкованих та електронних

видань та надання переваг користувачами

ТБ

Радіо

Преса

Інтернет

Можливість вибору часу користувачем

-

-

+

+

Можливість збереження для повторного використання

У

У

+

+

Можливість одержання/передачі інформації одночасно з подією

+

+

-

+

Можливість миттєвої відповіді чи дискусії

У

У

-

+

Форма передачі:

Текст

+

+

+

+

Нерухоме зображення

+

-

+

+

Зображення, що рухається

+

-

-

+

Звук

+

+

-

+

Необхідність у спеціальному устаткуванні

+

+

-

+

Примітка: + так, - ні, У - з використанням спеціальних додаткових пристроїв або за деяких умов.

Інтернет упевнено відвойовує собі життєвий простір в інших засобів поширення та обміну інформацією. У цій ситуації багатьом газетам і журналам доводиться терміново робити вибір: чи розміщувати своє видання в Інтернеті, чи ні.

До середини 90-х років кількість електронних видань Світової Мережі наближалася до тисячі. Серед них: «The New York Times», «The Washington Post», «The Boston Globe», «Вісті», «Незалежна газета», «Коммерсантъ», «Le Monde», «The Guardian», «The Economist», «Der Spiegel», «The Jerusalem Post» та інші.

Серед електронних версій друкованої преси зустрічалися такі видання, що читалися тільки з монітора, і такі, що повністю використовували технічні можливості Інтернету для передачі і засвоєння інформації. У цей же час, з'явилися власне мережні видання. Їхні друковані версії були вторинними стосовно мережної та істотно відрізнялися, а то були відсутні зовсім. Засновниками подібних віртуальних інформаційних проектів виступили концерни і корпорації, що працюють на стику комп'ютерної, видавничої і новинної індустрій. Зараз в Україні майже кожна газета має свою електронну версію, чим привертає ширшу увагу читачів.

На рисунку 12 розглянемо переваги друкованого видання серед інших видів інформаційних видань.

Рис. 12. - Переваги друкованого видання

На рисунку 13 розглянемо переваги Web-видання серед інших видів інформаційних видань.

Рис. 13. - Переваги Web-видання

Отже, розглянувши рисунки 12 та 13, можна сказати, що переваг у Web-видання значно більше, аніж у друкованого видання. Це пов'язано і зі зручністю, і з доступністю інформації у любий зручний час доби, з низькими витратами і т.д.

На рисунках 14 та 15 розглянемо недоліки друкованого та Web-видання.

Рис. 14. - Недоліки друкованого видання

Рис. 15. - Недоліки Web-видання

Отже, з рисунків 14 та 15 бачимо, що недоліків у друкованого видання значно більше, аніж у Web-видання.

Незалежно існуючі мережні і друковані ЗМІ останнім часом почали помітно впливати одне на іншого. До Web-видання прийшли професійні журналісти, що співпрацювали чи продовжують співпрацювати з друкованими ЗМІ. Мережна преса та Інтернет стали для професійних журналістів джерелом оперативної інформації, а проблеми мережного життя взагалі і журналістики зокрема, стали темою численних публікацій «класичних» газет і журналів. У той же час, мережні видання висвітлюють проблеми суспільства і культури, далекі від віртуальної реальності.

Наразі на ринку електронних та друкованих ЗМІ України існує досить складна ситуація, спричинена однобічним висвітленням сьогоднішніх подій, діяльності органів місцевої влади та чинного уряду, внаслідок чого населення практично позбавлене об'єктивної і неупередженої інформації щодо перебігу подій в Україні.

Крім того, практично усі існуючі ЗМІ є заангажованими і працюють у чітко визначеному інформаційному полі, що є відображенням замовлення фактичного власника того чи іншого ЗМІ.

ВИСНОВКИ

друкований видання газета рубрика тираж

Нами було розглянуто теоретичне поняття та особливості друкованих видань, в практичній частині роботи на прикладі газети «Комсомольська правда» було розглянуто тип видання, особливості матеріалів, специфіка аудиторії, аналіз щоденного тиражу газети «Комсомольська правда» та тиражу конкурентів газети, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів конкурентного середовища на тираж газети «Комсомольська правда», аналіз рубрик газети та інше.

Після виконання даної роботи, можна зробити висновки:

1. Значний обсяг у газеті займає рубрика «Політика», найменший обсяг - рубрики «Спорт», «Світська хроніка», «У Світі», «Інші рубрики». До «Інші рубрики» відносяться такі рубрики: «Здоров'я», «Вікно у природу», «Наука та Інтернет», «Акції КП», «Тести КП», «Розваги», «Телепрограма» та вони займають 5% від загальної кількості рубрик даної газети, «Реклама» займає 2%.

2. Серед жінок важливе місце посідає рубрика «Світська хроніка та культура», саме не рейтингове місце займають рубрики «Спорт», «Політика», «У Світі», «Випадки», «Інші рубрики». Щодо чоловіків, тут ситуація значно інша: найрейтинговіше місце займає рубрика «Спорт», на другому місці - «Політика», «Економіка», а потім ідуть «Суспільство», «Випадки», «Інші рубрики».

3. Читачі «Комсомольської правди» - це населення у віці від 12 до 65 років. Серед них 37% населення з середнім достатком, 53% складає працююче населення, 10% - непрацююче населення (студенти, домогосподарки). Це достатньо велика кількість населення, яке вважає дану газету кращою. Щодо аналізу аудиторії газети «Комсомольська правда» за статтю, то 59% - це чоловіки, а 41% - це жінки.

4. Найбільший вплив зовнішніх факторів конкурентного середовища на тираж газети «Комсомольська правда» мають політичні фактори, найменший - управлінські та географічні фактори.

5. Сутністю видання, «зовнішнім», матеріально-просторовим проявом змісту газети, що сприймається візуально, є її форма. Це - активний компонент, об'єднаний зі змістом не лише прямим, але і зворотнім зв'язком і спроможний впливати на нього. Форма містить у собі дві органічно взаємозалежні сторони: внутрішню форму - структуру і форму зовнішню - оформлення. Найвиразнішим елементом оформлення газет є шрифт - графічна форма знака алфавіту, що має різну графічну форму.

6. Архітектура видання диктує формат заголовку. Стиль заголовка має бути простим, із використанням одного чи двох шрифтів. Розмаїття досягається використанням різних розмірів та стилів.

7. Кожна рубрика повинна мати власні шрифти заголовків, оскільки це дає змогу читачеві швидко орієнтуватися в газеті. У використанні рубрик та їхнього оформлення, у розташуванні окремих добірок (на тему, що газета веде, наприклад, протягом року) треба притримуватися одноманітності.

8. До заходів внутрішнього оформлення друкарського організму видання, прийомів, які служать для того, щоб затримати увагу читача на найбільш істотних місцях тексту, входить ілюстрування. Ілюстрації дають пояснення до найважливіших або незрозумілих місць видання, організовують ритм читання, процес розгортання перед читачем повідомлень.

9. Сторінка видання починає створюватися навколо фотографії, гарна фотографія - завжди домінуючий елемент шпальти. Найкориснішим елементом видання є білий простір. Простір дозволяє відокремлювати різні матеріали, виділяє необхідне більш, ніж лінійки. Білий простір навколо статті утворює немов би рамку зовнішнього оформлення.

10. Однією з основних особливостей оформлення газет є те, що хоча самі елементи оформлення незмінні для будь-якої газети, проте їх структура, функції й сполучення один з одним для кожної газети моделюються індивідуально. Це залежить, насамперед, від структури інформаційного матеріалу, видання в цілому.

11. Таким чином, традиційні елементи оформлення стають виразниками складних зв'язків, які об'єднують всі компоненти видання. Зв'язки (значеннєві, архітектонічні, функціональні, композиційні, конструктивні) - це та незмінна основа, на якій базується видання.

12. Ще одним фактором, що визначає специфіку оформлення газетного видання, є його чітка організація, адже сторінки газет містять до 10-15 непов'язаних між собою матеріалів. Ієрархічна система рубрикації друкованого видання організує читання, попереджає читача про зміни у тексті, початок нової думки, примушує його зробити паузу для розуміння прочитаного, допомагає відшукати новий матеріал або його фрагмент.

13. Рубрика застосовується для:

- кількох матеріалів на одну тему;

- добірок матеріалів приблизно однакових за обсягом і обмежених рамкою;

- одного матеріалу із власною рубрикою;

- рубрика в рубриці: один матеріал (добірка матеріалів) - кілька рубрик.

Отже, рубрикація розкриває будову газетного видання, показує читачеві зв'язок та взаємозалежності всіх складників його ієрархічної будови, допомагає краще розібратися в його змісті.

14. Таким чином, серед усього різноманіття друкованих видань, газета виділяється чіткою визначеністю оформлення, що, тим не менше, не замикає рамки індивідуальності для кожного окремо взятого газетного видання.

15. Все частіше на верхні рядки рейтингів попадають мережні видання, що існують лише в Інтернет. Чому ж зростає попит саме на такі видання? Чим мережна газета відрізняється від звичайної?

По-перше: жанр «мережної» преси визначається специфікою Інтернету як медійного середовища й особливостями сприйняття інформації з екрана монітора. У першу чергу, це гіпертекстові посилання, що забезпечують доступ до архівів та інших електронних ресурсів. Таким чином, читач має справу не з лінійним текстом, а з розширеним обсягом інформації.

По-друге: численні форми зворотного зв'язку (гостьові книги, форуми, конференції, інтерактив) дають читачу можливість брати участь у виробництві інформаційного продукту і розмивають межу між автором і читачем. Крім того, звичайне для «класичної» преси придушення авторської індивідуальності через ретельну редактуру в мережній пресі поки не поширено.

По-третє: мережні ЗМІ володіють перевагами у порівнянні з друкованою пресою. Це можливість негайної публікації матеріалів, завдяки чому мережні видання є оперативнішими за газети і телебачення, адже оперативність газети обмежена терміном виходу номера, а оперативність телебачення - часом виходу в ефір новин; оперативність Інтернет-видання взагалі нічим не обмежена. Саме це і стало причиною появи «стрічки новин». Однак, на думку деяких журналістів, у ній зацікавлене дуже вузьке коло споживачів інформації. Представник «більшості» не має потреби в такій кількості різноманітних новин, що проходять каналами інформаційних агентств.

По-четверте: відносно мала собівартість мережних проектів і відсутність централізації сприяє розквіту спеціалізованих газет і журналів. Тим самим, забезпечується гарантована Конституцією воля слова і самовираження.

На жаль, усе перераховане має і свою зворотну сторону. Легкість публікації при можливості збереження анонімності приводить іноді до зловживань: дезінформації, плагіату, екстремізму, прихованій рекламі. Хоча у серйозних мережних газетах таке недопустиме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Актуальні проблеми журналістики: Збірник наукових праць. / Ред. Бідзіля Ю.М. - Ужгород: Ліра, 2001. - 492 с.

2. Видавнича діяльність Української академії друкарства: 1990-2002: бібліогр. покажч. / уклад.: О.М. Василишин, О.П. Каширська, О.В. Мельников; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. - 168 с.

3. Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр. Навч. посіб. ? К.: Ін-т журн-ки КНУ ім. Т. Шевченка, Нора-Друк, 2003. - 356 с.

4. Костюк В.В. Професійна практика майбутнього журналіста: Методичні рекомендації з навчально-ознайомлювальної практики студентів. ? Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 41 с.

5. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. ? М.: РИП-холдинг, 2004. - 222 с.

6. Михайлин И.Л. Основы журналистики: Учеб. для студ. вузов. ? Изд. 4-е, испр. и доп. ? Харьков: ХИФО, 2004. ? 350 с.

7. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. ? Вид. 3-те, доп. і поліпш. ? К: ЦУЛ, 2002. - 284 с.

8. Сміт, Дейтус К. Посібник книговидавця. / Пер. В. Звиняцьковський. ? К.: Любіть Україну, 1999. - 192 с.

Додаток А

БАЛАНС газети «Комсомольська правда», 2009 р.

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Актив

I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

-

-

Первинна вартість

011

-

-

Знос

012

(-)

(-)

Незавершене будівництво

020

42,2

42,2

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

3520,0

3346,5

Первинна вартість

031

4274,5

4169,1

Знос

032

(754,5)

(822,6)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

3562,2

3388,7

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

218,2

215,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

16,9

33,7

готова продукція

130

431,9

581,3

Товари

140

38,6

6,5

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4,2

143,6

первинна вартість

161

4,2

143,6

резерв сумнівних боргів

162

(-)

(-)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

3,7

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

2,9

Інша поточна заборгованість

210

4,9

11,4

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

0,5

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

715,2

998,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

0,7

Баланс

280

4277,4

4388,3

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

56,4

56,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

3949,6

3962,5

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

41,2

41,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

(84,0)

Неоплачений капітал

360

(-)

(-)

Вилучений капітал

370

(-)

(-)

Усього за розділом I

380

4047,2

3976,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

96,0

80,7

Усього за розділом II

430

96,0

80,7

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,8

109,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

6,4

1,2

з бюджетом

550

28,0

46,8

з позабюджетних платежів

560

1,9

13,3

зі страхування

570

22,8

28,9

з оплати праці

580

31,9

67,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

1,4

65,2

Усього за розділом IV

620

134,2

331,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

4277,4

4388,3

Додаток Б

Звіт про фінансові результати газети «Комсомольська правда»

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед-ній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1148,4

758,2

Податок на додану вартість

015

191,4

126,4

Акцизний збір

020

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реаліз. прод. (товарів, робіт, послуг)

035

957,0

631,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1111,0

853,0

Валовий:- прибуток

050

-

-

- збиток

055

154,0

221,2

Інші операційні доходи

060

2,1

9,6

Адміністративні витрати

070

2,5

3,1

Витрати на збут

080

1,0

1,5

Інші операційні витрати

090

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток

100

-

-

- збиток

105

155,4

216,2

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

71,4

216,2

Фінансові витрати

140

-

-

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток

170

-

-

- збиток

175

84,0

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток

190

-

-

- збиток

195

84,0

-

Надзвичайні: - доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий: - прибуток

220

-

-

- збиток

225

84,0

-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1257,9

911,6

Витрати на оплату праці

240

249,0

177,0

Відрахування на соціальні заходи

250

70,2

51,3

Амортизація

260

68,1

57,9

Інші операційні витрати

270

80,8

104,0

Разом

280

1726,0

1301,8

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

11280

11280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

11280

11280

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Місце новин в мережевих виданнях та на сторінках друкованих видань. Характеристика новинних матеріалів на прикладі видань "Українська правда" та "Донецкие новости". Характеристика різних новинних матеріалів онлайнового видання "Українська правда".

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

  реферат [32,3 K], добавлен 15.10.2014

 • Дослідження історії заснування газети "Правда", що довгий час була щоденним центральним органом партії більшовиків. Випуск, тираж і нагороди газети "Зоря". Опис журналу "Житє і слово", який виходив у світ завдяки зусиллям І. Франка та його дружини Ольги.

  презентация [328,5 K], добавлен 03.12.2013

 • Етапи зародження газети. Газета в системі засобів масової комунікації. Типологічні ознаки газети. Проблеми типологізації та мета видання газети. Структура номера газети. Система текстових публікацій та дизайн газетного номера. Види заголовків у газеті.

  курсовая работа [87,7 K], добавлен 07.03.2011

 • Особливості структури та засоби виразності газетних заголовків та їх шрифтове оформлення. Заголовок як самостійна мовна одиниця. Поняття, суть, розміщення та лексико-семантичний склад заголовкового комплексу на прикладі газети "Запорізька Правда".

  курсовая работа [77,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Типологія літературно-художніх видань в Інтернеті. Особливості змісту літературних видань українського сегменту Інтернету. Аналіз електронної версії україномовного паперового видання "Всесвіт" та онлайн-газети "Друг читача"; їх цільове призначення.

  дипломная работа [76,2 K], добавлен 24.07.2014

 • Сутність та розвиток періодичних видань, їх загальна специфіка. Видова та типологічна класифікація сучасної періодики, вимоги до них на теренах України. Вплив новітніх технологій на розвиток періодичних видань та шляхи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [191,9 K], добавлен 02.02.2014

 • Розгляд інформаційної політики Росії в Україні. Особливості російсько-українського інформаційного простору та його складові. Комплексне вивчення впливу російських ЗМІ на формування суспільної думки в Україні та визначення факторів його ефективності.

  дипломная работа [80,7 K], добавлен 05.01.2011

 • Загальне поняття типології періодичних друкованих засобів масової інформації, їх особливості. Критерії типологічної класифікації газет. Типологічні дослідження додатку "Запоріжжя екологічне" газети "Запорозька січ" в період за 2007 р. і до квітня 2008 р.

  курсовая работа [44,1 K], добавлен 14.11.2012

 • Природа і типологічні ознаки наукових текстів, їх специфіка та структура. Робота редактора над мовою і стилем викладу тексту наукового історичного видання. Загальна характеристика видання "Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни".

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 03.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.