Знешняя палітыка СССР на пярэдадні і ў першы перыяд другой сусветнай вайны

Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 года. Умовы падпісання і змест савецка-германскага дагавора ў жніўні-верасні 1939 г. Савецка-фінляндская вайна. Знешняя палітыка СССР на напярэдадні і ў першы перыяд Другой сусветнай вайны.

Рубрика История и исторические личности
Вид контрольная работа
Язык белорусский
Дата добавления 11.10.2012
Размер файла 30,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыi

«Беларускі Дзяржаўны Універсітэт Інфарматыкі і Радыеэлектронікі»

Інстытут інфармацыйных тэхналогій

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Па курсу Вяликая айчынная вайна

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА СССР НАПЯРЭДАДНІ I Ў ПЕРШЫ ПЕРЫЯД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Вариант № 3

Студэнт-завочник___ курса

Групы №_______________

Прозвiща, iмя___________

Адрас__________________

Тэл. ___________________

Минск, 2011

План:

Уводзiны

Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 г.

Савецка-германскія дагаворы ў жніўні-верасні 1939 г.

Савецка-фінляндская вайна

Вывады па тэме

Уводзiны

1939 год - апошнія імгненні перад вайной. Час насычаны вельмі важнымі падзеямі, як Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве, падпiсанне пакта Молатава-Рэбентропа такімі i Савецка-фінляндская вайна якая рушыла за iм. Яны азначылi многае ў тым ліку ворагаў і саюзнікаў.

У ходзе палітычнага крызісу 1939 года ў Еўропе склалася два ваенна-палітычных блока: англа-французскі і германа-італьянскі, кожны з якіх быў зацікаўлены ў пагадненні з СССР.

Польшча, заключыўшы саюзныя дамовы з Вялікабрытаніяй і Францыяй, якія абавязаны былі дапамагчы ёй у выпадку нямецкай агрэсіі, адмаўляецца ісці на саступкі ў перамовах з Германіяй (у прыватнасці, па пытанні аб Польскім калідоры).

15 жніўня амбасадар Нямеччыны ў СССР Шуленбурга зачытаў Молатаву пасланне міністра замежных спраў Германіі Рыбентропа, у якім той выказваў гатоўнасць асабіста прыехаць у Маскву для "высьвятленьня германа-рускіх адносін». У той жа дзень у РККА накіроўваюцца дырэктывы НКО СССР аб разгортванні да ўжо наяўных 96 стралковай дывізіям дадаткова 56 дывізій.

19 ЖНІЎНЯ 1939 г. Молатаў выказаў згоду прыняць Рыбентропа ў Маскве для падпісання Дагавора аб ненападзе з Германіяй.

23 жніўня 1939 года ў Маскве СССР падпісвае з Германіяй Дагавор аб ненападзе. У сакрэтным дадатковым пратаколе прадугледжваўся падзел сфер інтарэсаў ва Усходняй Еўропе, у тым ліку прыбалтыйскія дзяржавы і Польшчу.

знешняя палітыка сусветнай вайны

Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 г

Адным з важнейшых этапаў фарміравання міждзяржаўных адносін з'явілася дзейнасць Жэнеўскай міжнароднай канферэнцыі па раззбраенні. На працягу 1932 - 1935 гг. у ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі 63 краін. Яўэ ў гэты час прадстаўнікі Савецкага Саюза настойліва прапанавалі здзейсніць прынцып усеагульнага і поўнага раззбраення, але заходнія дзяржавы вырашылі не падтрымаліваць савецкую прапанову.

У маі 1935 г. па ініцыятыве СССР былі падпісаны савецка-французскі і савецка-чэхаславацкі пакты аб узаемадапамозе супраць агрэсіі. Гэтыя дакументы маглі б стацца ў далейшым сур'ёзным аргументам стрымлівання агрэсіўнай палітыкі гітлераўскай Германіі і яе саюзнікаў і легчы ў аснову сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Але вывады ВКП(б) і Камінтэрна аб хуткай «сусветнай рэвалюцыі» і краху сістэмы капіталізму ў большасці краін Захаду былі памылкай. Кіраўнікі заходніх дзяржаў успрымалі іх як заклік да «камунізацыі Еўропы» і з'яўляліся падставай таго неканструктыўнага варыянта дыялогу, што вёўся паміж СССР і заходнімі краінамі. Сталінскія рэпрэсіі ў краіне сыгралі не апошнюю ролю у адносінах з захадам.

Выступленне І.В. Сталіна на ХVІІІ з'ездзе ВКП(б) 10 сакавіка 1939 г. сведчыць аб тым, што кіраўніцтва СССР было добра інфармавана аб дзейнасці і сапраўдных намерах заходніх краін. У прыватнасці, было адзначана, што ў Еўропе ўжо склаліся два моцныя блокі дзяржаў. З аднаго боку - краіны Анты-камінтэрнаўскага блоку, а з другога - краіны Захаду на чале з Вялікабрытаніяй і Францыяй. Вось што гаворыу І.В. Сталін аь намерах англійскага і франзузскага кірауніцтва: «Франция и Англия отвергли политику коллективной безопасности, коллективного сопротивления и заняли позицию нейтралитета… А политика невмешательства означает молчаливое согласие, попустительство агрессии, потворство в развязывании войны… Это опасная игра, равносильная погружению всех воюющих держав в трясину войны… с тем чтобы ослабить и измотать друг друга, подстрекающая немцев идти на восток, обещая легкую наживу и внушая: «Только начните войну с большевиками - и все будет в порядке».

Савецкі Саюз быў тады адзінай краінай, якая прапанавала пэўны план папярэджання новай сусветнай вайны. Яго кіраўніцтва звярнулася да заходніх урадаў з ініцыятывай стварыць антыгітлераўскую кааліцыю ў складзе СССР, Францыі і Англіі. «сроком на 5 - 10 лет … о взаимопомощи, включая и военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривавшихся государств».

Парыж і Лондан зрабілі сустрэчныя захады, згодна з якімі Савецкі Саюз павінен быў аказваць неадкладную ваенную дапамогу не толькі Англіі і Францыі, але і тым краінам, якім яны гарантавалі бяспеку, што было непрыймальнай для Савецкага ўрада ўмовай. Савецкае кіраўніцтва не прыняло Англа-французскія прапановы, паколькі яны ставілі СССР у няроўнае становішча і не ўлічывалі прынцыпа ўзаемнасці. У іх не прадугледжвалася, па_першае, абавязкаў з боку Англіі і Францыі дапамогі Савецкай краіне ў выпадку нападзення Германіі на Савецкі Саюз. Па-другое, прапановы распаўсюджвалі гарантыю аказання ваеннай дапамогі толькі Польшчы і Румыніі, у той час як бяспека паўночна-заходніх межаў СССР - з боку Фінляндыі, Эстоніі і Латвіі - не гарантавалася і яны заставаліся неахопленымі дамоўленасцямі.

З 15 чэрвеня па 2 жніўня 1939 г. у Маскве праходзілі перамовы паміж СССР, Англіяй і Францыяй. Адбылося 12 пасяджэнняў. Аднак не было знойдзена ні воднага станоўчага рашэння. Па ініцыятыве савецкай дэлегацыі была дасягнута дамоўленасць аб працягу перамоў і адначасовым падпісанні палітычнага і ваеннага пагадненняў.

Нягледзячы на ўсю неадкладнасць перамоў, англійская і французская ваенныя місіі прыбылі ў Маскву толькі ў сярэдзіне жніўня, да таго ж іх прадстаўнікі не былі надзелены правам прымаць рашэнні. З 12 па 21 жніўня, адбылося дзевяць безвыніковых пасяджэнняў. Кіраўнік Генеральнага штаба Чырвонай Арміі Б.М. Шапашнікаў бы вымушаны 15 жніўня адкрыта заявіць, што СССР гатоў выставіць супраць агрэсара ў Еўропе 136 дывізій, 5 тыс. гармат, 9 - 10 тыс. танкаў і каля 5,5 тыс. самалётаў. Былі прапанаваны тры варыянты сумесных дзеянняў. Паўстала праблема ў выпадку ваеннай неабходнасці пропуску праз польскую тэрыторыю савецкіх войск. Польскія улады адносіліся да гэтага негатыўна. У выніку перамоў для савецкага кіраўніцтва стала відавочным нежаданне іх ўдзельнікаў дасягнуць пазітыўных і хуткіх вынікаў. Перамовы зайшлі ў тупік.

Адначасова паміж прадстаўнікамі Вялікабрытаніі, Францыі і Германіі на дзяржаўных і дыпламатычных узроўнях таксама адбываліся перамовы. Шмат было зроблена какб уцягнуць СССР і нацысцкую Германію ў ўзброены канфлікт.

Савецка-германскія дагаворы ў жніўні-верасні 1939 г

23 жніўня 1939 г. у Маскве быў падпісаны савецка-германскі дагавор аб ненападзенні тэрмінам на 10 гадоў. Яго падпісалі ў прысутнасці І.В. Сталіна і іншых вышэйшых кіраўнікоў СССР з савецкага боку старшыня Саўнаркома, нарком замежных спраў В.М. Молатаў, з германскага боку - міністр замежных спраў І. Рыбентроп. Таму ў публіцыстычнай літаратуры гэты дагавор атрымаў назву «пактам Молатава - Рыбентропа».

Па_першае, дагавор даваў СССР адтэрміноўку ад нападзення Германіі, а разам з гэтым час і магчымасці для ўмацавання абароназдольнасці краіны. Па_другое, з мая па жнівень 1939 г. ішлі баі на р. Халхін-Гол у Манголіі, куды ўварваліся японскія войскі. Перад СССР стаяла рэальная перспектыва вайны на два фронты - супраць Германіі і Японіі, саюзнікаў па «Антыкамінтэрнаўскім пакце» 1936 г. Дагавор 1939 г. паміж СССР і Германіей не даваў магчымасці аб'яднацца Германіі і Японіі супраць СССР. Па_трэцяе, пасля мюнхенскай змовы 1938 г. Савецкі Саюз па сутнасці аказаўся ў міжнароднай ізаляцыі. У такім выпадку савецка-германскі дагавор 1939 г. даваў магчымасць не дапусціць стварэння адзінага антысавецкага фронту.

Для германіі дагавор аб ненападзенні ад 23 жніўня 1939 г. даваў свабоду дзеянняў у адносінах да Польшчы, а таксама краін Заходняй і Цэнтральнай Еўропы.

У той жа час ад сусветнай грамадскасці быў утоены той факт, што разам з дагаворам быў падпісаны «сакрэтны дадатковы пратакол».

Гэтым дакументам вызначаліся сферы ўплыву паміж СССР і Германіяй. У сферу ўплыву СССР траплялі Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна, што было палітычна абгрунтаваным; значная тэрыторыя Польшчы паміж рэкамі Нараў, Вісла і Сан (ад заходняй савецкай граніцы і аж да Варшавы); Эстонія і Латвія. Апошняе з'яўлялася грубым парушэннем правоў польскага, латвійскага і эстонскага народаў на самавызначэнне. Абедзве краіны прызнавалі інтарэсы Літвы ў адносінах да Віленскай вобласці. Літва лічылася сферай інтарэсаў Германіі. Германскі бок падтрымліваў інтарэс СССР да Бесарабіі.

Савецка-фінляндская вайна

Савецка-фінская вайна 1939-1940 гадоў, ваенны канфлікт паміж СССР і Фінляндыяй напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945. Вытокі канфлікту бяруць свой ??пачатак з савецка-германскага дагавора аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 і сакрэтнага дадатковага пратаколу да яго, згодна з якім Германія прызнала Фінляндыю сферай савецкіх інтарэсаў. У кастрычніку 1939 адбыліся савецка-фінляндскія перамовы, якія завяршыліся адмовай фінскай боку адцягнцуць ад Ленінграда мяжу і падаць СССР у арэнду паўвостраў Ханко пад ваенную базу для прыкрыцця марскога ўваходу ў Фінскі заліў (у замен фінам прапаноўваліся ўчасткі савецкай тэрыторыі на поўначы). Фінскае ўрад лічыла, што прыняцце савецкіх патрабаванняў аслабіць стратэгічныя пазіцыі дзяржавы, прывядзе да страты Фінляндыяй нейтралітэту і яе падпарадкавання СССР. Савецкае кіраўніцтва, у сваю чаргу, не жадала адмаўляцца ад сваіх патрабаванняў, неабходных, па яго думку, для гарантавання бяспекі Ленінграда.

Вайна пачалася 30 лістапада 1939 г.. У гэты дзень наркам замежных спраў СССР В. М. Молатаў выступіў з заявай аб аб'яўленні вайны, Чырвоная Армія перасекла фінскую мяжу і ўступіла ў баі з фінскай арміяй, разгорнутай да таго часу на абарончых рубяжах.

Да пачатку вайны ў Маскве быу сфармаваны так званы «народны ўрад» Фінляндыі на чале з вядомым фінскім камуністам і дзеячам Камінтэрна О. В. Куусіненом. 1 сьнежня 1939 гэты ўрад, месцам знаходжання якога стаў фінскі памежны пасёлак Теріокш, абвясціла сваёй мэтай звяржэнне «тыраніі правакатараў вайны» і заклікала фінскі народ вітаць Чырвоную Армію як вызваліцеля. Днём пазней савецкі ўрад падпісаў з урадам Куусінена дагавор аб дружбе і ўзаемадапамогі. Згодна з сакрэтным пратаколам да гэтай дамовы, прадугледжвалася перадача Савецкаму Саюзу ў арэнду паўвострава Ханко і размяшчэнне там да 15 тысяч савецкіх войскаў. Гэты дагавор азначаў таксама, што Масква адмаўлялася ад якіх-небудзь кантактаў з законным урадам у Хельсінкі на чале з Р. Рюті.

З самага пачатку вайны перавага ў сілах быў на баку СССР. У наступальнай групоўцы Чырвонай Арміі налічвалася ад 450 да 500 тысяч чалавек, у фінскай арміі - 295 тысяч байцоў.(Дакладная іфармацыя аб суадносінах старон у табліцы) Перавага савецкага боку ў авіяцыі, танках і артылерыі была пераважнай. У фінаў не хапала баявой тэхнікі, асабліва сродкаў супрацьпаветранай абароны. Аднак савецкія войскі апынуліся слаба падрыхтаванымі да наступальнай вайны зімой, у цяжкіх умовах пераадолення ахоўных ўмацаванняў так званай лініі Маннергейма (пабудаваныя фінамі магутныя фартыфікацыйныя збудаванні, размешчаныя ў асноўным на Карэльскім пярэсмыку). У сваю чаргу фінскія войскі, якія баранілі незалежнасць сваёй краіны, праявілі высокую ўстойлівасць ў абароне. У выніку замест двух-трох тыдняў, на працягу якіх савецкае ваеннае камандаванне разлічвала атрымаць перамогу, барацьба на фронце прыняла зацяжны характар. За першыя два месяцы баёў, атрымаўшы велізарныя страты, савецкія войскі здолелі уклініцца ў абарону фінаў толькі на 25-65 кіламетраў.

У той час Германія, з аднаго боку, і Англія і Францыя - з другога, знаходзіліся ў стане вайны. Лондан і Парыж, якія лічылі СССР пасля заключэння савецка-германскіх дагавораў 1939 саюзнікам Германіі, прынялі рашэнне падрыхтаваць да высаджвання на Скандынаўскім паўвостраве дэсант з тым, каб не дапусціць захопу радовішчаў шведскай жалезнай руды і адначасова забяспечыць шляхi будучага перакідання сваіх войскаў у Фінляндыю. Аднак Швецыя і Нарвегія, імкнучыся захаваць нейтралітэт, катэгарычна адмовіліся прыняць на сваёй тэрыторыі англа-французскія войскі. Фінляндыя, улічваючы пазіцыю суседніх скандынаўскіх краін, якія не звярнулася да заходніх саюзнікаў з афіцыйнай просьбай аб удзеле іх войскаў у вайне супраць СССР, прымала ад іх ваенна-тэхнічную і матэрыяльную дапамогу.

Паступова СССР павялічыў колькасць войскаў на фінскім фронце да 1 млн. чалавек. З-за недастатковых матэрыяльных і людскіх рэзерваў Фінляндыя такіх магчымасцяў папоўніць якія растуць страты не мела. У канцы лютага - пачатку сакавіка 1940 Чырвоная Армія ажыццявіла прарыў лініі Маннергейма, заняла Выбарг. У гэтых умовах Хельсінкі праявілі гатоўнасць пачаць мірныя перамовы з Масквой і пайсці на выкананне тэрытарыяльных і іншых патрабаванняў СССР.

У ноч на 13 сакавіка 1940 г ў Маскве быў падпісаны мірны дагавор, па якім Фінляндыя саступіла СССР каля дзесятай часткі сваёй тэрыторыі і абавязалася не ўдзельнічаць ва варожых СССР кааліцыях (гэта абавязацельства не было выканана, і ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 Фінляндыя выступіла на баку Германіі). «Народнаы ўрад» Куусинена без якой-небудзь агалоскі спыні ў свае існаванне.

Такім чынам, дзякуючы намаганням кіруючых колаў СССР у 1939 - 1940 гг. адбылося значнае ўзмацненне краіны. Больш чым на 20 млн чал. павялічылася колькасць насельніцтва Савецкага Саюза, на 400 тыс. км2. пашырылася яго тэрыторыя. У складзе Савецкага Саюза заходнія вобласці Украіны і Беларусі ўключыліся ў агульнасаюзны працэс сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Аднак савецка-фінская вайна прывяла да таго, што Фінляндыя стала вернай саюзніцай Германіі і ў чэрвені 1941 г. уступіла ў вайну з СССР на баку рэйха.

Вывады па тэме

Такім чынам, на працягу 1939 года ініцыятывы СССР па стварэнню калектыўнай сістэмы бяспекі на еўрапейскім кантыненце вельмі цяжка знаходзілі паразуменне з боку кіруючых колаў Англіі, Францыі, Польшчы. Урады гэтых краін больш імкнуліся дасягнуць сваёй бяспекі за кошт СССР, накіроўвалі агрэсію нацысцкай Германіі на Усход. У выніку Савецкі Саюз прымае прапановы Германіі і падпісвае з ёй дагавор аб ненападзенні. Далейшая гісторыя пакажа памылковасць такой палітыкі - але і Захад у адносінах з Берлінам памыляўся не адзін раз.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ( у кантэксце Другой сусветнай вайны): Вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукцыі. - Мн., 2004.

2. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): курс лекцый, Я.К. Новік, Н.Я. Новік. - Мн., 2006.

3. Літвін А. Пакт Рыбентропа - Молатава і Беларусь // Матэрыялы па гісторыі Беларусі / Пад агул. рэд. М.П.Касцюка. - Мн.: Нац. інстытут адукацыі, 1997. - С. 177-183.

4. Мацко А., Кобяк С. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР - акт гістарычны і справядлівы.-Мн., 1989.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вынікі Другой сусветнай вайны і знешняя палітыка Велікабрытаніі. Развіццё знешнепалітычнага працэсу ў першай палове ХХ стагоддзя як фарміраванне перадумоў яго развіцця пасля Другой сусветнай вайны. Трансфармацыя знешнепалітычная статусу Вялікабрытаніі.

  дипломная работа [125,5 K], добавлен 25.04.2012

 • Аднаўленне і рэканструкцыя эканомікі ў СССР пасля вайны. Ацэнка страт Савецкага Саюза. Унутраная палітыка савецкага ўрада ў пасляваенны перыяд. Палітыка рэпрэсій супраць некаторых нацыянальнасцяў. Одергивание нярускіх народаў. Апагей сістэмы канцлагераў.

  курсовая работа [44,1 K], добавлен 27.04.2012

 • Роль заходніх дзяржаў у фарміраванні знешняй палітыкі Польшчы, яе адносіны з Англіяй і Францыяй. Збліжэнне Польшчы і Германіі, узнікненне супярэчнасцяў паміж краінамі і пачатак Другой сусветнай вайны. Асноўныя напрамкі развіцця польска-савецкіх адносін.

  дипломная работа [52,1 K], добавлен 29.05.2012

 • Перадумовы і наступствы савецка-польскай вайны. Падпісанне Рыжскага мірнага дагавора і развіццё савецка-польскіх адносін 1921-1924 гг. Становішча Польшчы і Савецкіх рэспублік. Рэалізацыя установак Рыжскага дагавора і замацавання на міжнароднай арэне.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 11.06.2012

 • Дакументы, абагульняючыя вопыт Вялікай Айчыннай вайны. Спецыфіка гістарыяграфія кожнага з яе ўдзельнікаў, выяўленая пры тлумачэнні найважных праблем вайны з пункту гледжання сённяшніх інтарэсаў сваёй краіны. Перыядызацыя гiсторыii Другой сусветнай вайны.

  реферат [24,9 K], добавлен 21.05.2015

 • Беларусь у гады першай сусветнай вайны, у перыяд Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года. Эканамічная палітыка Часовага ўрада. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года. Аграрнае пытанне.

  реферат [26,4 K], добавлен 25.01.2011

 • Барацьба СССР за дасягненне сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Асамблея Лігі Нацый и канферэнцыя па раззбраенню. Падпісанне франка-савецкага і савецка-чэхаславацкага дагавораў. Вонкава-палітычныя адносіны СССР з Германіяй (пакт Молатава-Рыбентропа).

  дипломная работа [72,8 K], добавлен 25.04.2012

 • Складаныя міжнародныя абставіны напярэдадні Другой сусветнай вайны. Палітычнае размежаванне эміграцыі. Крызіс беларускай культуры. Нацыянальна-культурныя патрэбы беларускага дыяспары. Умацаванне беларускіх школ, пашырэнне выкарыстання беларускай мовы.

  реферат [23,9 K], добавлен 19.12.2010

 • Бессмяротны подзвіг і гістарычны ўклад беларускага народа ў перамогу над фашызмам. Сусветна-гістарычнае значэнне яке мае разгром фашысцкай Германіі, а затым мілітарысцкай Японіі ў Другой сусветнай вайне 1939-1945 гг. Вынікі і ўрокі Вялікай Айчыннай вайны.

  контрольная работа [40,9 K], добавлен 08.10.2012

 • Гісторыя падпісання Пагаднення аб спыненні існавання СССР і аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Адносіны Расіі і Беларуссю пасля развалу СССР. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларуссю і ЗША. Лінія беларускай знешняй палітыкі ў Лацінскай Амерыцы.

  реферат [14,5 K], добавлен 17.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.