Прибутковість акціонерних товариств (на прикладі деревообробної промисловості Чернівецької області)

Теорії формування капіталу акціонерних товариств. Дослідження особливостей розподілу прибутку. Аналіз фінансового стану акціонерних товариств деревообробної промисловості Чернівецької області та Канади. Розгляд податкових економічних експериментів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2014
Размер файла 80,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Характеристика порядку формування капіталу основних видів акціонерних товариств. Цілі, завдання та методи управління фінансами акціонерних товариств. Розробка програми удосконалення управління фінансами. Джерела залучення капіталу акціонерних товариств.

  дипломная работа [4,5 M], добавлен 20.01.2011

 • Сутність фінансів акціонерних товариств. Організаційні засади діяльності акціонерних товариств в Україні. Вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств на прикладі ЗАТ "Співдружність". Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій.

  дипломная работа [258,3 K], добавлен 26.08.2010

 • Класифікація акціонерних товариств, механізм їх функціонування та динаміка розвитку в Україні. Особливості акціонерних товариств закритого і відкритого типів. Фінансова і майнова структура товариства, випуск та обіг акцій, розподіл майна та прибутку.

  курсовая работа [198,0 K], добавлен 28.08.2010

 • Суть та структура акціонерного капіталу. Аналіз фінансової стійкості ЗАТ "Аргус". Методика оцінювання інвестиційної привабливості акціонерних товариств. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Тенденції розвитку акціонерного капіталу в Україні.

  курсовая работа [101,8 K], добавлен 07.10.2011

 • Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств. Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні. Шляхи підвищення ефективності механізму фінансового управління ПрАТ "Співдружність".

  дипломная работа [260,9 K], добавлен 14.02.2013

 • Складові ефективного регулювання та управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств, необхідність розробки фінансової стратегії. Дивідендна політика корпорації. Організація корпоративного управління, державне регулювання ринку цінних паперів.

  курсовая работа [109,1 K], добавлен 14.05.2011

 • Правовий статус ВАТ та структура власності. Основи майнових відносин. Види акціонерних товариств. Аналіз фінансово-господарського стану боржника. Баланс підприємства до та після зменшення статутного капіталу. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.

  контрольная работа [58,9 K], добавлен 28.12.2008

 • Італійська система регулювання фінансового сектору. Нагляд за функціонуванням відповідних ринків. Національна комісія з акціонерних товариств і бірж. Регуляторна система Канади. Забезпечення фінансової стабільності. Управління золотовалютними резервами.

  реферат [544,4 K], добавлен 05.11.2011

 • Вивчення сутності дивідендної політики та її видів. Характеристика дивідендів та джерел їх виплати. Огляд проблем акціонерного капіталу та дивідендної політики. Оцінка прибутку відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" та його дивідендної політики.

  курсовая работа [298,6 K], добавлен 10.11.2014

 • Сутність статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Організаційно-правовий статус та основні показники діяльності ТОВ Агрофірма "Імпульс". Заходи для забезпечення оптимальної структури капіталу товариств з обмеженою відповідальністю.

  курсовая работа [180,2 K], добавлен 15.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.