Використання педагогічної спадщини Софії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника

Софія Русова як український педагог, прозаїк, літературознавець і громадська діячка, одна з піонерок жіночого руху. теоретичні і методичні ідеї та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку видатного українського педагога Софії Русової.

Рубрика Этика и эстетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.12.2016
Размер файла 104,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Теоретичні питання педагогічної етики. Генезис розвитку етичних проблем протягом багатьох століть. Умови розвитку етичної поведінки педагога. Творчий підхід до праці, удосконалення педагогічної майстерності. Уміння з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки.

  статья [34,4 K], добавлен 18.08.2017

 • Поняття та особливості естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження ролі ігрової діяльності в навчанні учнів. Зміст роботи викладача з виховання школярів за допомогою дидактичних ігор в школі на уроках музики.

  курсовая работа [59,5 K], добавлен 05.04.2015

 • Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування , їх відмінні особливості для різноманітних культур. Комунікативні риси особистості: чесноти і вади, критерії їх оцінювання. Конфлікт та головні морально-етичні аспекти його вирішення.

  контрольная работа [65,1 K], добавлен 19.03.2015

 • Поняття, сутність та особливості естетики як науки, основні напрями її впливу на суспільну свідомість та мораль. Основоположні засади та керівні ідеї розвитку та функціонування духовного життя суспільства. Основні шляхи підвищення рівня естетичних знань.

  курсовая работа [67,4 K], добавлен 28.10.2014

 • Морально-этические взгляды, а также философские проблемы в естествознании и медицине. Гуманизм и нравственные принципы медицины. Биоэтика - философско-научная парадигма здравоохранения. Морально-этические проблемы генетической инженерии и генной терапии.

  контрольная работа [27,8 K], добавлен 18.08.2011

 • Нарушение морально-этических норм журналистики. Анализ российских средств массовой информации как основного оружия информационной войны против Украины. Функции профессиональной этики. Десять международных принципов профессиональной этики журналиста.

  презентация [1,4 M], добавлен 26.06.2015

 • Социальный педагог как субъект профессиональной деятельности: личностная характеристика и профессиональная компетентность. Этические принципы деятельности социального педагога. Стандарты этического поведения социального педагога и социального работника.

  реферат [35,1 K], добавлен 24.01.2015

 • Суспільне життя Лівобережної України у ХVІІІ ст., філософські і етичні ідеї. Основні віхи життя і творчої діяльності Г.С. Сковороди. Його етичні погляди, можливості їх використання в етиці сучасної педагогічної діяльності, особистому і суспільному житті.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 28.12.2011

 • Аналіз поняття моральної культури, вивчення змісту і структури моральної культури особистості. Особливості і принципи морального виховання, у процесі якого формується свідомість та самосвідомість людини. Етикет, як морально-естетична культура спілкування.

  реферат [28,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Профессиональная этика педагога, его преданность к своей работе. Ответственность учителя за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту детей. Соблюдение преподавателем норм этикета, подходящих для каждой отдельно взятой ситуации.

  презентация [786,8 K], добавлен 20.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.