Культура підлітка

Хороші манери, дотримання норм етикету та їх необхідність. Умова соціальної цінності культури. Поняття вихованості і невихованості. Вихованість як соціально необхідна суспільна цінність. Тактовність і мовлення як обов’язкові атрибути культури спілкування.

Рубрика Этика и эстетика
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2010
Размер файла 644,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Доповідь

Культура підлітка

учениці 11-Б класу

ЗОШ№33

м. Житомира

Елементарна ввічливість, яка повинна бути нормою поведінки кожного підлітка, викликає у школярів, а іноді і у дорослих, підозру в непорядності, в корисливих мотивах, у лицемірстві…Чи не походить це від застарілого, але живучого уявлення, що етикет вигадали представники експлуататорських класів, що простій і добрій людині не личать пристойні манери? Чи не відгомін це далеких часів, коли, ламаючи норми буржуазної моралі, відкидаючи правила і канони буржуазних відносин між людьми, особливо революційна молодь, відносила до способу життя все, що стосувалося питань етикету, манер, хорошого тону, правил пристойності?

Потрібно було кілька десятиліть для небаченого злету науки, техніки і мистецтва, величезного піднесення духовної культури мас, щоб відбулася певна переоцінка цінностей - і норми пристойності, хороші манери, етикет перестали сприйматися як моральні категорії другого сорту. Це закономірно. Внутрішня культура, духовне багатство, високі моральні якості тільки тоді стають соціально цінними, коли вони визначають норми щоденної поведінки людей, характер і форми спілкування між ними, гармонію внутрішнього світу і зовнішнього вигляду.

Вихованість є передусім якістю соціально необхідною, суспільно цінною. Підлітки часто стикаються одне з одним в найрізноманітніших соціальних, моральних, психологічних ситуаціях. Вступають в взаємини часом і протилежні темпераменти і погляди. Цілком очевидно, що невихованість, незнання психічних механізмів спілкування призводять до великих соціальних втрат. Слушність цієї думки не викликає сумніву, особливо, якщо уявити собі такі логічні ланцюжки: контакт - стиль спілкування - мікроклімат колективу - моральна атмосфера суспільства; контакт - взаємодія і координація - продуктивність праці - суспільне і особисте благополуччя; контакт - самопочуття - здоров'я - довголіття.

Дуже часто новий підліток починається для інших своїх однолітків не з ерудиції, інтелекту, смаків, ділових і моральних якостей - всього, чим багатий його внутрішній світ. Це буде потім. А поки - зовнішність, манери, стиль поведінки. Спрацьовує феномен першого враження, який накладає відбиток на усе подальше спілкування. „Спочатку схвалюють очі, потім серце”.

Хороші манери, дотримання норм етикету…вони споконвічно цінуються в народі, що за ними стоять глибока духовність, багатий внутрішній світ людини. Зрозуміло, не можна вважати, що внутрішня культура автоматично породжує внутрішню, а ця дзеркально відображає глибини душі. Зустрічаються, на жаль, люди, які зовнішнім, блиском, бездоганними манерами намагаються приховати черствість, егоїзм, байдужість і цинізм. Проте нерідко доводиться зустрічатись і з аномаліями іншого характеру, коли з недурною, чесної, працьовитою людиною буває дуже важко спілкуватися тільки через те, що вона не вміє коректно поводитись, не знає або не вміє дотримуватись простих норм співжиття.

Вихованість - якість особи, в якій органічно поєднані культура спілкування, культура зовнішності й культура задоволення потреб. Серцевиною в цій тріаді є культура спілкування. Народи всіх країн і часів ретельно відбирали, зберігали, нагромаджували досвід спілкування за принципом: розумно - морально - гарно. Тому формування в підлітка позиції відвертості, довіри, дружелюбності - неодмінна умова виховання культури спілкування.

Слово „ввічливість” має спільний корінь із словом „вежа”, яке до XVI ст. мало значення „знавець”, той, хто знайомий зі звичаями - умовними і загальноприйнятими способами вираження доброго ставлення до людей. Культура спілкування не вичерпується однією лише ввічливістю. Її обов'язковий атрибут - тактовність, одна з най симпатичніших людських якостей, що полягає в розумінні почуттів і настроїв оточуючих, ставленні себе на їх місце та передбаченні того, як співбесідник відреагує на ваші слова.

Анкетування

Чи вважаєте ви себе культурно розвиненою людиною?

Так; ні

Чи знаєте ви, що таке етикет?

Так; ні; приблизно

Чи доречний гумор в спілкуванні культурної людини?

Так; ні

Чи потрібно враховувати настрій співбесідника під час розмови?

Так; ні

Ви використовуєте слова чемності в своєму мовленні?

Так; ні; не завжди

Чи пов'язаний зовнішній вигляд людини з її культурним рівнем?

Так; ні

Ви знайомі з поняттям „культура зовнішності”?

Так; ні

Ваша поведінка змінюється залежно від культурного рівня вашого співбесідника?

Так; ні

На ваш культурний рівень впливають ваші друзі?

Так; ні

Родина впливає на ваш культурний рівень?

Так; ні

Результати опитування №1

Результати опитування №2

Результати опитування № 3

Результати опитування № 4

Результати опитування № 5

Результати опитування № 6

Результати опитування № 7

Результати опитування № 8

Результати опитування № 9

Результати опитування № 10

Висновки

Дуже часто у вихованні культури поведінки підлітка бувають такі ситуації, коли ніякі слова взагалі непотрібні. Але дуже важливо, щоб ви ставились до правил культури поведінки позитивно. Неможливо примусити бути вихованим, якщо людина цьому чинить опір.

Вихованість і тактовність - такі якості, які не можна примусово, штучно прищепити. Вона виростає лише в результаті власної роботи підлітка над собою. Норми етикету знати необхідно. Та найголовніше - потрібно хотіти бути чемною людиною, і, як показало анкетування, сучасна молодь намагається бути нею.

З самого дитинства людину привчають до культури. І, звичайно ставлення до неї формується з віком. Не можна, однак, сказати, що в кожного підлітка це ставлення однакове. Та, все-таки, для сучасної молоді образ культурної людини не співпадає з тими образами, що намагаються донести до неї батьки та книги з етики. Для сучасного старшокласника - це не просто духовно багата людина, а, в першу чергу, товариш, що вміє підтримати бесіду, не вживаючи брутальної лайки. Це не просто ввічлива, тактовна людина... Можливо, в дечому цей образ, сформований в минулому столітті, здається для нас зараз застарілим, але це не означає, що ми маємо відкинути його, створивши якийсь власний...


Подобные документы

 • Культура ділового спілкування як умова професіоналізму бізнесмена. Техніка ефективного спілкування. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання. Мовне спілкування як показник рівня культури співрозмовників. Елементи мовного етикету в діловому листуванні.

  реферат [813,8 K], добавлен 19.03.2015

 • Поняття та головний зміст службового етикету, його специфіка та оцінка як виміру моральної культури суспільства у діловій сфері. Морально-етичні засади культури бізнес-стосунків. Складові культури ділового спілкування, їх характеристика та функції.

  реферат [11,8 K], добавлен 29.03.2012

 • Аналіз поняття моральної культури, вивчення змісту і структури моральної культури особистості. Особливості і принципи морального виховання, у процесі якого формується свідомість та самосвідомість людини. Етикет, як морально-естетична культура спілкування.

  реферат [28,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Значення ділового спілкування та основні поняття. Уміння слухати як необхідна умова ефективного спілкування. Вербальні та невербальні комунікації. Діловий етикет та його значення для іміджу фірми. Основні правила ведення переговорів та контактів.

  контрольная работа [73,0 K], добавлен 05.05.2011

 • Особливості й зміст моральної та естетичної культури особистості. Культура-їїпоняття й структура. Моральне виховання: специфіка, методи і засоби. Культура поводження й правила етикету. Роль морального виховання у формуванні культури особистості.

  реферат [30,0 K], добавлен 02.11.2007

 • Знайомство з поняттям ділової етики, яка є невід’ємною складовою корпоративної культури, що переносить світські манери у бізнес. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Відмінні риси і найпоширеніші помилки світського і ділового етикету.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 04.02.2011

 • Адміністративний етикет і етика ділового спілкування як зведення певних правил поведінки, прийнятих сферою виробництва, послуг, культури, науки, тобто у сфері вашої професійної діяльності, необхідність його застосування в усному та писемному мовленні.

  контрольная работа [21,5 K], добавлен 23.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.