Еволюція грошово-кредитної системи Росії

Розгляд еволюції кредитної системи дореволюційної Росії. Проведення реформ грошово-кредитної ланки РФ в умовах адміністративної економіки. Реорганізація кредитної системи країни: посилення впливу банківських систем на розвиток народного господарства.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Предмет Економічна теорія
Вид курсовая работа
Язык русский
Прислал(а) sakyra
Дата добавления 17.11.2009
Размер файла 42,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Створення економіко-математичної моделі на основі рівняння множинної регресії та прогнозування конкурентоспроможності національної економіки за допомогою системи показників її розвитку. Оцінка впливу валютного курсу, практика його державного регулювання.

  автореферат [50,3 K], добавлен 06.07.2009

 • Побудова моделі типу "життєвого циклу" та дерева цілей для досліджуваної економічної системи, моделі організаційної структури системи управління економічним об'єктом. Синтез удосконаленої системи з урахуванням напрямків проведених декомпозицій.

  курсовая работа [305,9 K], добавлен 02.04.2014

 • Знаходження особливих точок системи, їх тип та стійкість. Дослідження моделі на основі характеристичного рівняння. Фазовий портрет особливої точки. Випадок лінеаризованої системи та нелінійної системи. Економічна інтерпретація отриманих результатів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.03.2014

 • Соціально-економічний розвиток міста Тернополя і задача реформування його житлово-комунальної сфери. Сучасні технології та загальні принципи побудови системи підтримки прийняття рішень. Формулювання і опис модельованої системи, її програмна реалізація.

  дипломная работа [803,8 K], добавлен 14.10.2010

 • Оптимальне з витрати палива керування лінійними об’єктами. Основні способи синтезу квазіоптимальних систем керування. Математична модель динамічної системи у просторі станів та у вигляді передаточної функції. Знаходження оптимального закону керування.

  контрольная работа [1,9 M], добавлен 24.06.2015

 • Теоретичні основи економічного прогнозування: сутність, види і призначення, принципи і методи. Особливості вибору моделей та створення систем державних прогнозів і соціально-економічних програм України. Порядок моделювання динаміки господарської системи.

  курсовая работа [869,6 K], добавлен 16.02.2011

 • Організаційна й економічна характеристика та структура керування підприємства. Значення, мета й методи проведення аналізу діяльності підприємства. Постановка мети, завдань роботи й формулювання вимог до інформаційної системи, матеріальні запаси, витрати.

  дипломная работа [997,7 K], добавлен 14.10.2009

 • Система диференційних рівнянь. Математична основа засобу Рунге–Кутта, реалізація програми. Результати системи диференційних рівнянь за засобом Рунге–Кутта. Математична основа способу Мілна. Реалізація контролю працездатності енергетичної системи.

  контрольная работа [98,7 K], добавлен 26.12.2010

 • Застосування математичних методів у економіці. Об'єкти та предмети економетрії. Аналіз реальних економічних систем за допомогою економетричних методів і моделей. Непрямий метод найменших квадратів при оцінюванні параметрів ідентифікованої системи рівнянь.

  контрольная работа [41,1 K], добавлен 12.02.2010

 • Економетричні моделі - системи взаємопов'язаних рівнянь і використовуються для кількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ. Прикладні економетричні моделі Франції та США. Макроеконометричні моделі України та прогнозування економіки.

  реферат [20,6 K], добавлен 01.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.