Еволюція кластерних форм організації виробництва у США і ЄС

Кластеризація як перспективна форма об'єднання продуктивних сил регіону в умовах глобалізації світових економічних процесів. Світові тенденції і досвід розвинених країн щодо кооперації бізнесу на основі створення мережевих об’єднань кластерного типу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.02.2016
Размер файла 982,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Шляхи забезпечення конкурентоспроможності територій Західної України в умовах глобалізації. Кластеризація агропромислового виробництва як чинник забезпечення стійкого розвитку сільських територій. Створення вівчарського кластеру в Карпатському регіоні.

  статья [28,4 K], добавлен 16.05.2015

 • Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднань підприємств. Нормативно-правові акти в галузі діяльності асоціацій. Особливості діяльності асоціацій підприємств та органи управління об’єднання. Функції та компетенція господарських об’єднань.

  реферат [56,1 K], добавлен 22.09.2013

 • Поняття кластеру як інструменту регіонального розвитку. Методологічна основа, сутність та будова кластерних утворень. Зарубіжний досвід і результати використання кластерної моделі в економіці. Кластерна організація розвитку агропромислового виробництва.

  курсовая работа [90,6 K], добавлен 30.04.2019

 • Поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Зародження міжнародних монополій та їх розвиток. Національні форми і особливості залучення до глобалізації. Фактори та наслідки глобалізації.

  контрольная работа [27,5 K], добавлен 08.03.2012

 • Еволюція процесів технологічної революції і глобалізації. Формування ринку, вільного від держави та політичної влади. Створення наднаціональних політичних організмів (Європейський Союз). Поширення безробіття внаслідок розвитку технології виробництва.

  реферат [33,4 K], добавлен 14.01.2011

 • Вивчення передумов, ознак та форм глобалізації. Огляд процесу посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг. Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 15.10.2012

 • Основні види господарських об'єднань, практика їх функціонування в сучасних умовах господарювання на прикладі ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Управління спільною діяльністю та взаємодія в рамках об'єднань підприємств. Напрямки вдосконалення діяльності.

  курсовая работа [81,2 K], добавлен 15.06.2016

 • Основні аспекти застосування кластерного підходу в регіональній політиці держави. Використання методики кластерів до розвитку кооперативних підприємств України в умовах глобалізації з метою підвищення ефективності господарювання кооперативного сектору.

  статья [111,2 K], добавлен 20.04.2015

 • Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Людина як провідний елемент продуктивних сил і виробничих відносин. Еволюція економічних систем. Відносини власності в економічних системах. Функції та еволюція грошей. Грошовий обіг та його закони.

  шпаргалка [2,1 M], добавлен 24.01.2011

 • Підприємництво як сучасна форма господарювання. Формування структур бізнесу. Принципи та умови організації підприємницького бізнесу. Розвиток малого підприємництва в умовах ринкової економіки. Порівняння розвитку підприємництва у країнах ЄC та в Україні.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 04.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.