Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці

Дослідження економічної сутності людського капіталу, джерела інвестування в його формування. Порівняльна характеристика людського і фізичного капіталів. Віддача від цього фактора виробництва, що проявляється на індивідуальному і суспільному рівнях.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.06.2016
Размер файла 90,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Теоретичні засади та поняття людського капіталу, критерії його оцінювання та формування. Поява і розвиток альтернативних концепцій людського капіталу, пов'язаних з роботами американського економіста Фішера. Стан розвитку людського капіталу в Україні.

  курсовая работа [702,6 K], добавлен 12.06.2016

 • Особливості людського капіталу як чинника економічного та соціального розвитку країни за умов ефективного його використання. Ефективність витрат Державного бюджету України на розвиток людського капіталу. Інвестування розвитку сільських підприємств.

  статья [353,7 K], добавлен 12.11.2014

 • Сутність і поняття капіталу в сучасній економічній літературі. Поняття і форми міжнародного руху капіталу, його масштаби, динаміка, географія. Національний капітал України: оцінки і тенденції. Вдосконалення соціально-економічних основ людського капіталу.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.09.2011

 • Формування економічної категорії "людський капітал". Розвиток концепції людського капіталу, її значення в економіці. Інвестиції в людський капітал: модель індивідуальної віддачі. Витрати часу і коштів для отримання освіти та професійної підготовки.

  реферат [145,4 K], добавлен 17.11.2012

 • Людський капітал як сукупність накопичених людьми знань, практичних навичок, творчих і розумових здібностей. Залежність розвитку національної економіки від рівня людського капіталу та інвестицій в нього. Головні напрямки демографічної політики України.

  реферат [31,3 K], добавлен 21.11.2015

 • Аспекти міграції в європейському просторі. Види міграції, функції та регулювання міжнародних міграційних процесів. Показники, що характеризують міграцію. Європейські міграційні потоки, рух людського капіталу. Інтернаціоналізація світового ринку праці.

  курсовая работа [77,1 K], добавлен 19.07.2010

 • Сутність людського розвитку як соціально-економічна категорія. Методологія розрахунку індексу людського розвитку. Оптимальні та репрезентативні індикатори кількісного представлення базових вимірів. Покращення рівня людського розвитку завдяки інтеграції.

  контрольная работа [24,7 K], добавлен 20.09.2014

 • Неоінституціоналізм як особлива економічна теорія. Головні поняття системи прав власності Р. Коуза: "специфікація", "розмивання". Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Розробка мікроекономічного фундаменту концепції людського капіталу по Г. Беккеру.

  контрольная работа [34,8 K], добавлен 17.08.2011

 • Методичні сегменти діагностики людського потенціалу, характеристики його елементів. Обґрунтування доцільності та необхідності впровадження інноваційного регулятора в період діагностичної оцінки людського потенціалу. Інструментарій обробки інформації.

  статья [179,6 K], добавлен 05.10.2017

 • Структура інвестицій. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Капітал та ринок інвестицій. Капітал, як фактор виробництва. Стан ринку інвестицій та його інфраструктури. Кредит як джерело створення капіталу та позичковий кредит. Процес інвестування.

  курсовая работа [298,6 K], добавлен 21.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.