Економічне вчення Карла Маркса: передумови виникнення, основні положення та практичне втілення

Історичні передумови формування марксизму. Характерні риси методології Маркса: система економічних поглядів, теорія грошей і капіталу. Учення про додаткову вартість, доходи та їх розподіл. Дослідження причини економічних криз, природи земельної ренти.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2016
Размер файла 583,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Передумови та основні періоди створення та розвитку марксистських економічних теорій, їх ідейно-теоретичні джерела та обґрунтування. Предметний метод дослідження в працях К. Маркса. Аналіз основних праць Маркса та Енгельса, їх значення на сьогодні.

  контрольная работа [29,3 K], добавлен 04.02.2010

 • Поняття економічних криз та основні причини їх виникнення. Теоретичні моделі виникнення фінансово-економічних криз. Заходи антикризової політики в Україні та країнах світу. Концепція системної рівноваги. Основні індикатори фінансово-економічних криз.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 26.05.2013

 • Історичний процес виникнення та розвитку системи економічних ідей та поглядів. Періодизація історії економічних вчень. Економічні вчення епохи доринкової економіки, нерегульованої та регульованої ринкової економіки. Формування політичної економії.

  презентация [4,4 M], добавлен 25.03.2013

 • Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Розробка Д.М. Кейнсом нової методології економічного аналізу. Основні положення "Загальної теорії зайнятості, процента та грошей". Концепція мультиплікатора інвестицій, погляд Кейнса на проблему інфляції.

  курсовая работа [68,5 K], добавлен 16.04.2010

 • Характеристика економічних поглядів моїстів. Сутність аналізу товару і грошей в "Капіталі" К. Маркса. Особливості української економічної думки 60-х років ХХ ст. Теорія суперіндустріалізації О. Тофлера. Теорія і практика соціалістичного господарювання.

  контрольная работа [34,8 K], добавлен 28.10.2010

 • Історія економічних криз. Природа та тривалість економічних циклів. Точки зору різних економічних шкіл на причини економічних криз. Ознаки та фактори економічної кризи в Україні 90-х років. Приклад м. Славутич: теорія "дойної корови" та формула успіху.

  реферат [711,3 K], добавлен 27.12.2009

 • Сутність та стадії економічних криз, їх класифікація. Причини виникнення економічних криз з позиції різних економічних шкіл. Світова економічна криза 2008 року. Трагедія кризи в Україні та шляхи її подолання. Прогнози розвитку української економіки.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 15.04.2011

 • Історичний розвиток кількісної теорії грошей. Передумови виникнення та розвиток кількісної теорії грошей. Напрями кількісної теорії та вплив на неї різних економічних шкіл. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей.

  курсовая работа [140,0 K], добавлен 28.11.2007

 • Влияние Карла Маркса на развитие экономической мысли, особенность марксизма как экономического учения. Концепция общественного развития, "Капитал" К. Маркса: замысел и реализация. Маркс как основоположник направления в исследовании социальных процессов.

  курсовая работа [21,8 K], добавлен 12.11.2009

 • Важливість економічної категорії "робоча сила". Поняття трудових ресурсів і трудового потенціалу. Робоча сила в теорії Карла Маркса. Критика марксистського підходу. Сучасне визначення робочої сили – людський капітал. Виникнення теорії людського капіталу.

  контрольная работа [27,7 K], добавлен 20.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.