Ґенеза ремесла в господарській системі лівобережної України в XVII – XVIII століттях

Зміст та форми ремесла як економічного явища, етапи його становлення в господарській системі суспільства. Особливості господарської системи Лівобережної України у ХVІІ – ХVІІІ століття. Розвиток та фахова розгалуженість ремесел на території Лівобережжя.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економічна теорія та історія економічної думки
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Журман Сергій Миколайович
Дата добавления 12.07.2015
Размер файла 72,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Науково-технічний прогрес та його роль у господарській діяльності. Організаційний розвиток, його зміст. Інноваційна діяльність підприємств та її ефективність. Вдосконалення здійснення та підвищення ефективності технічних та організаційних нововведень.

  курсовая работа [221,5 K], добавлен 18.02.2014

 • Місце України у світовій економічній системі. Участь України в міжнародному русі факторів виробництва та її роль в міжнародній торгівлі. Напрями підвищення рівня економічного розвитку України і удосконалення системи міжнародних економічних відносин.

  контрольная работа [290,2 K], добавлен 28.03.2012

 • Особливості розвитку промислового виробництва України. Наслідки присутності транснаціональних корпорацій у системі національної економіки країни. Проблеми підтримання належного рівня безпеки і захисту національних інтересів у промисловості держави.

  статья [250,2 K], добавлен 09.11.2010

 • Зміст і складові елементи економічної системи суспільства. Власність в економічній системі суспільства. Класифікація економічних систем суспільства. Національні моделі ринкової економічної системи та адміністративно-командної економіки.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 26.05.2006

 • Аналіз основних показників економічного і соціального розвитку регіонів України, розвиток господарських комплексів. Особливості сучасної програми регіонального розвитку. Класифікація регіональних програм: рівень значущості, територіальна приналежність.

  реферат [62,6 K], добавлен 21.05.2012

 • Сутність і критерії оцінюваня, принципи та показники економічної безпеки країни. Зміст та класифікація загроз. Стратегія економічної конкурентоспроможності в системі національної безпеки України. Аналіз та оцінка сучасного стану, удосконалення системи.

  курсовая работа [206,3 K], добавлен 13.05.2015

 • Специфіка географічного положення Стародавнього Єгипту. Сутність та переваги іригаційної системи. Сільське господарство і ремесла. Розвиток торгівлі в Стародавньому Єгипті. Соціальні стани суспільства. Майнове розшарування в період Нового царства.

  реферат [19,6 K], добавлен 10.08.2010

 • Землеволодіння і сеньйоріально-селянські відносини. Агрокультура і сільськогосподарська техніка. Середньовічне місто, розвиток ремесла. Основною організаційною формою ремесла були цехи.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 15.09.2007

 • Трудові, матеріально-речові та природні ресурси у складі економічної системи країни, її зміст та основні типи. Особливості централізовано-планової, ринкової, традиційної та змішаної економічних систем. Характеристика економічної системи України.

  реферат [22,2 K], добавлен 14.12.2012

 • Основні тенденції економічного аналізу, етапи та історія його розвитку. Особливості економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму, дослідження його становлення на Україні. Способи розрахунків економічних показників.

  контрольная работа [50,1 K], добавлен 22.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.