Ґенеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття

Вивчення ролі і внеску українських науковців в розробку питань акціонерного підприємництва, розкриття соціально-економічних та політичних умов його становлення в Росії й Україні. Дослідження творчої спадщини економістів Л. Петражицького та І. Тарасова.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2014
Размер файла 46,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

The dissertations pursuing scientific degree of candidate of economic sciences on speciality 08.01.04 - economic history and history of the economic thought - Kyiv Taras Shevchenko National University, 2003.

The dissertation is dedicated to the investigation of the genesis of the joint-stock enterprise in the works of the Ukrainian economists of the second half of the ХІХ century - beginning ХХ century.

Much attention has been paid to the analysis of economic and political conditions, formation of joint-stock enterprise in Russian empire and Ukrainian took place, and namely in the second half of the ХІХ century - beginning ХХ century.

Accomplished the division of the periods of the development of joint-stock business undertaking in the Ukraine and analyzes of peculiarities of each of them on the basis of the Ukrainian scientists of the second half of the ХІХ century - beginning of the ХХ centuries.

The main investigation tendencies of the Ukrainian scientists have been analyzed and characterized, have been pointed out common distinctive features in their views on the problem of the joint-stock enterprise in comparison with other representatives of Ukrainian and world economic thought.

The work shows the role and valuable contribution of Ukrainian scientists to the development of questions of the joint-stock enterprise and determines the main political and economic views of the Ukrainian scientists of the second half of the ХІХ century - beginning ХХ centuries on the problem of the joint-stock enterprise.

For the first time in modern scientific literature has been made investigation of scientific works of such economists as L. Petrazhitsky and I. Tarasov, whose names and legacy, due to different circumstances, practically hadn't been investigated in the past and modern scientific literature.

Based on the new theoretical and methodological viewpoint have been analyzed specific features of the institution “а joint-stock company“ as a kind of a joint-stock enterprise, shown in the works of the Ukrainian scientists of the second half of the ХІХ century - beginning of the ХХ centuries.

Key words: the history of Ukrainian economic thought, the economic history, the joint-stock enterprise, the joint-stock, the corporation, institutionalism, monopolistic tendencies, economic role of state.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Суть підприємництва, його функції та умови існування. Виробнича, комерційна, фінансова та консультативна підприємницька діяльність. Традиціоналістське та інноваційне виробництво. Розвиток підприємництва в окремих видах економічної діяльності в Україні.

  дипломная работа [433,7 K], добавлен 18.02.2011

 • Розвиток радянської економічної науки, та економічної теорії в Україні: розвиток економічної науки в 30–90-ті рр. ХХ ст., розвиток економічної теорії в Україні в радянський період. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 02.12.2007

 • Поняття та економічна суть підприємництва, його ознаки та функції. Суб’єкти підприємництва, їх види та форми організації. Проблеми розвитку підприємництва в Україні та роль держави у даному процесі, перспективи та можливі строки вирішення цих питань.

  курсовая работа [52,6 K], добавлен 04.05.2010

 • Сутність, функції і види підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності. Труднощі і суперечності становлення вітчизняного малого бізнесу та перспективи його розвитку. Причини, що впливають на ефективність господарської діяльності в Україні.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Сутність підприємництва, його функції, принципи та умови існування. Види підприємницької діяльності. Державне регулювання, організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Загальна характеристика та аналіз підприємницької діяльності ПП "Гроно".

  дипломная работа [266,6 K], добавлен 14.12.2011

 • Здійснення підприємництва у ринковій економіці та еволюція його теоретичного осмислення. Функції підприємництва, його форми та види. Законодавча база діяльності підприємств в Україні. Проблеми та шляхи удосконалення розвитку підприємництва в Україні.

  курсовая работа [284,7 K], добавлен 02.03.2011

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Розвиток ідей класичної школи. Економічна теорія А. Сміта. Фізіократія - французький варіант класики. Ідеї марксизму в роботах українських економістів. Теорія ефективного попиту. Вчення про "чистий продукт" і класи. Аналіз кругообігу господарського життя.

  курсовая работа [71,2 K], добавлен 02.09.2013

 • Підприємництво: зміст, види, типи, функції та методологічні підходи щодо дослідження. Характеристика бізнес середовища в Україні: стан підприємництва, соціологічний аналіз та шляхи розвитку. Систематизація досліджень проблемного поля підприємництва.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 23.06.2014

 • Сутність підприємництва як виду економічної активності, його роль у ринковій економіці. Головні риси, притаманні підприємництву. Основні форми підприємництва: мале, середнє. Проблеми розвитку підприємництва в Україні: Господарський та Податковий кодекси.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 05.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.