Cистема організації управління частками державного майна в промисловості

Етапи та принципи формування організаційних структур управління частками державного майна в промисловості в ринкових умовах. Методичні заходи щодо забезпечення ефективної реалізації даного процесу. Комплекс обов’язків та повноважень елементів системи.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економіка промисловості
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Анна
Дата добавления 11.11.2013
Размер файла 32,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Недооцінювання необхідністі формування системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні.

  реферат [30,5 K], добавлен 16.07.2008

 • Основи управління сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах, особливості формування стратегії управління у кризовий період. Напрямки вдосконалення системи управління на основі комплексної реструктуризації державного підприємства "Новатор".

  дипломная работа [774,4 K], добавлен 12.02.2013

 • Структура управління організацією. Визначення поняття і принципи побудови. Ієрархічний тип структур управління. Органічний тип структур управління. Вибір організаційної структури управління. Основні аспекти організаційного процесу. Загальна мета.

  реферат [360,0 K], добавлен 13.06.2008

 • Сутність та класифікація активів підприємства, методи управління та показники ефективності даного процесу. Формування та управління необоротними та оборотними активами підприємства. Шляхи підвищення ефективності управління активами в організації.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.06.2012

 • Комунікація і комунікаційні процеси в службах державного управління. Взаємодія релігії і держави: ретроспективний аналіз. Національна комісія з питань регулювання зв’язку України. Прикладні аспекти державного управління діяльністю суб’єкта підприємництва.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 20.09.2011

 • Сутність та етапи розробки інноваційного проекту на підприємстві, особливості організації системи управління нововведеннями. Критерії визначення його ефективності. Основні рекомендації щодо шляхів покращення управління проектом впровадження інновацій.

  курсовая работа [364,7 K], добавлен 09.07.2013

 • Прийняття управлінських рішень, спрямованих на аналіз ринкової кон’юнктури - одна з умов успішного функціонування підприємств машинобудівної промисловості. Принципи організаційно-економічного механізму управління раціональним використанням ресурсів.

  статья [45,7 K], добавлен 19.09.2017

 • Методологічний підхід до стратегічного управління підприємством. Етапи стратегічного управління. Аналіз ресурсів підприємства та ефективність їх використання. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та канали її реалізації.

  курсовая работа [110,1 K], добавлен 21.12.2008

 • Економічний зміст майна організації та завдання його аналізу. Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ "Запоріжтрансформатор", використання оборотних й необоротних активів. Шляхи поліпшення стану майна та основних засобів підприємства.

  курсовая работа [244,0 K], добавлен 30.05.2009

 • Прогнозна оцінка системи макроекономічних параметрів в умовах значної невизначеності, що виступає ключовим фактором управлінської діяльності, як на рівні окремих підприємств так і на рівні державного управління. Математичний апарат методів прогнозування.

  эссе [17,4 K], добавлен 22.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.