Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства

Поняття, види, показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Маркетинг в системі управління конкурентоспроможністю. Дослідження та напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства "Немирівський спиртовий завод".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.10.2011
Размер файла 92,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таблиця 2.13 SWOT - аналіз ДП «Немирівський спиртовий завод»

МОЖЛИВОСТІ: 1. вихід на нові ринки або сегменти ринку; 2. розширення виробничої лінії; 3. застосування новітніх технологій; 4.зменшення кількості конкурентів.

ЗАГРОЗИ: 1. зростаючий тиск на ціни в покупців і постачальників; 2. нестабілні політичне та економічне становище в країні.

СИЛЬНІ СТОРОНИ: 1. більш освітчене і динамічне молоде керівництво середньої ланки; 2. активна роль маркетингу (велика увага приділяється маркетингу в регіоні, краще знання замовників, краще обслуговування); 3. питання постачання сировини вирішуються більш професійно; 4. добра репутація в покупців; 5. постійне оновлення обладнання.

ПОЛЕ "СiМ": більш освітчене і динамічне молоде керівництво середньої ланки та активна роль маркетингу дозволить вийти на нові ринки або сегменти ринку; розширення виробничої лінії та застосування новітніх технологій дає можливість постійно оновлювати обладнання; зменшення кількості конкурентів в будь-якому випадку призведе до доброї репутації в покупців;

ПОЛЕ "СiЗ": зростаючий тиск на ціни в покупців і постачальників можна вирішити за рахунок гнучкого керівництва та цінової політики; нестабілні політичне та економічне становище в країні можна компенсувати доброю репутацією в покупців;

СЛАБКІ СТОРОНИ: 1. постійне зростання вартості сировини та інших засобів виробництва; 2. більш низька прибутковість через високі витрати;

ПОЛЕ "СлМ":постійне зростання вартості сировини та інших засобів виробництва можна вирішити застосуванням новітніх технологій; більш низька прибутковість через високі витрати вирішиться тим, що кількість конкурентів постійно зменшується.

ПОЛЕ "СлЗ": зростаючий тиск на ціни в покупців і постачальників може призвести до більш низької прибутковості через високі витрати; нестабілні політичне та економічне становище в країні безпосередньо впливає на постійне зростання вартості сировини та інших засобів виробництва;

Вважається, що при вироблені стратегії основну увагу потрібно приділити полю "СiМ", тому що воно дає можливість для розвитку. Зіставлення на полi "СiМ" можливості виходу на нові ринки по сильними сторонами підприємства створює сприятливі умови насамперед по відношенню до перспективної продукції. До цієї продукції необхідно застосувати активну стратегію, що атакує, розширити виробництво і позицiонуватися на нових цінових сегментах [22].

На полi "СiЗ" загрози - посилення конкурентного тиску стосуються насамперед основних продуктів підприємства. З урахуванням сильних ДП «Немирівський спиртовий завод» (гнучка цінова політика, репутація) маркетингову стратегію для продукції можна визначити як оборонну, тому що необхідно враховувати також фактори, що потрапили на поле "слабкість і загроза".

Оборонна стратегія сформульована на основі результатів маркетингових досліджень у вигляді стратегій позицiонування продукції підприємства.

На полi "СлМ" (слабкість і можливість) дана комбінація факторів дозволяє за рахунок можливості, що з'явилася, (застосування новітніх технологій, розширення виробничої лінії) усунути слабкі сторони організації (. постійне зростання вартості сировини та інших засобів виробництва).

У SWOT-аналізі необхідно не тільки розкрити загрози і можливості, але і спробувати оцінити їх з погляду того, яким важливим для фірми є облік у стратегії свого поводження кожної з виявлених загроз і можливостей. Для такої оцінки застосовується метод позицiонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей. Матриця можливостей для ДП «Немирівський спиртовий завод» наведена в табл. 2.14.

Як видно, усі можливості фірми мають для неї велике значення і їх треба обов'язково використовувати.

Таблиця 2.14 Матриця можливостей для ДП «Немирівський спиртовий завод»

Сильний вплив

Помірний вплив

Малий вплив

Висока ймовірність

вихід на нові ринки або сегменти ринку, розширення виробничої лінії, . застосування новітніх технологій

-

-

Середня ймовірність

зменшення кількості конкурентів.

-

-

Низька ймовірність

-

-

-

Схожа матриця складається для оцінки загроз. Зверху відкладаються можливі наслідки для фірми, до яких може призвести реалізація загрози. Збоку відкладається ймовірність того, що загроза буде реалізована(табл. 2.15).

Таблиця 2.15 Матриця загроз для ДП «Немирівський спиртовий завод»

Руйнування

Критичний стан

Важкий стан

"Легкі забої"

Висока ймовірність

-

-

-

- зростаючий вплив на ціни в покупців і постачальників

Середня ймовірність

-

-

-

нестабілні політичне та економічне становище в країні.

Низька ймовірність

-

-

-

-

Хоча виявлені загрози не є досить важливими для підприємства, проте в будь-якому разі їх ліквідація покращить становище підприємства.

Розділ 3. Напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

3.1 Удосконалення конкурентних переваг продукції підприємства

Розглянемо пропозиції з підвищення конкурентоздатності ДП «Немирівський спиртовий завод» на основі результатів отриманих в підрозділі 2.2 (Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства).

Головним заходом щодо підвищення рівня конкурентоздатності можна вважати чітку орієнтацію на свої порівняльні переваги в конкуренції, невпинний їх пошук, як усередині підприємства, так і поза ним, визначення набору функцій, що виконується апаратом управляння провідних компаній, склад їхнього управлінського й інженерного підрозділів, підходи до розробки господарської стратегії.

Підвищення якості продукції (далі ПЯП), що випускається, можна розцінювати в даний час, як вирішальну умову для підвищення конкурентоздатності ДП «Немирівський спиртовий завод» на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Основні напрямками підвищення якості продукції Немирівського спиртового заводу є:

ь знизити масову концентацію альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті з 1,5 мг/дм? до 1,2 мг/дм?;

ь Знизити масову концентрацію сивушного масла в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів в безводному спирті з 1,5 мг/дм? до 1,2 мг/дм?;

ь знизити масову концентрацію вільних кислот в перерахунку на оцтову кислоту в безводному спирті з 5,5 мг/дм? до 5 мг/дм?;

ь підвищити дегустаційну оцінку продукції.

Цього можна досягти за рахунок використання наступних заходів:

ь використання нових високоякісних видів сировини;

ь покращення технології виробництва;

ь використання новітніх технологій.

Особливе значення при підвищенні якості продукції Немирівського спиртового заводу відіграє один з найважливіших документів - комплексний план підвищення якості продукції (програма "Якість").

Його взаємодія здійснюється на п'ятьох рівнях:

1. організація робіт з управління якістю продукції на рівні керівництва підприємства (директор, головний технолог, їхні заступники).

2. організація робіт з управління якістю продукції на рівні головних фахівців, що забезпечують рішення завдань комплексної програми забезпечення якості продукції;

3. організація робіт з ПЯП на рівні керівників цехів і відділів, що реалізують заходи щодо ПЯП у рамках своїх підрозділів;

4. організація робіт з ПЯП на рівні керівників бюро, бригад, ділянок, що забезпечують організацію бездефектного виготовлення продукції і роботу виконавців з якості;

5. організація робіт безпосередніх виконавців з забезпечення високої якості продукції, що у своїй діяльності здійснюють організацію особистої роботи неухильного виконання і дотримання вимог нормативно - технічної документації і високих показників, що забезпечують досягнення, якості продукції [10].

Система поліпшення якості продукції Немирівського спиртового заводу повинна функціонувати таким чином, щоб потенційний замовник або споживач продукції був упевнений у тому, що:

ь його вимоги до даної продукції будуть задоволені цілком і повністю;

ь проблеми, що виникають, будуть не тільки усунені, але не зможуть виникнути в майбутньому в наслідок роботи ефективного механізму попередження їх виникнення;

ь продукція, у результаті її постійного удосконалювання буде й у майбутньому задовольняти зростаючі потреби [10].

Як подальші шляхи розвитку й удосконалення, для ДП «Немирівський спиртовий завод», застосуємо автоматизацію управління якістю, і на цій основі забезпечимо постійне спостереження за процесом управління якістю продукції з метою попередження можливості виникнення несприятливих, критичних або неприпустимих змін.

Одним із показників конкурентоспроможності продукції є її ціна.

Виходячи з розрахунків підрозділу 2.2 показник конкурентоспроможністі спирту Немирівського спиртового заводу за економічними показниками складає 0,92, що на 0,06 менше ніж у Бершадського спиртового заводу, та на 0,08 менше ніж у Мартинівського спиртового заводу.

Цей показник на підприємстві можна підвищити за рахунок зниження собівартості продукції. Використання високоякісних сортів пшениці або кукурудзи дозволить з меншої кількості сировини виробляти більшу кількість готової продукції. Це дозволить знизити витрати на сировину і, відповідно, знизити ціну реалізації продукції.

Так як ціни на сировину, з якої виготовляють спирт (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза) характеризуються сезонними змінами, то для пдприємства, з метою зниження собівартості, було-б доцільно закуповувати сировину в сезон, коли ціни на неї є найнижчими. Це дозволить створити запас сировини і підприємству не доведеться купувати її за підвищеними цінами.

Проте, тут виникає ризик понесення втрат при зберіганні сировини на складі. Виходячи з цього Немирівському спиртовому заводу варто удосконалати систему складських приміщень за рахунок будівництва нових складів з системами вентиляції, осушки, автоматичного перемішування, завантаження та розвантаження сировини.

Базова стратегія конкурентоспроможності як для продукції підприємства так і для нього самого, є необхідною для ефективного використання можливостей і сильних сторін діяльності підприємства з урахуванням його позиції в галузі.

Відповідно до класифікації підприємств визначають базові стратегії забезпечення їх конкурентоспроможності, які становлять інтерес в умовах розбудови ринкових відносин [11].

Згідно існуючої класифікації ДП «Немирівський спиртовий завод» відноситься до підприємств технологічного типу, які функціонують на основі системи базових технологічних процесів, заміна яких привела б до зміни профілю підприємства.

Тому для підвищення конкурентоспроможності ДП «Немирівський спиртовий завод» застосуємо сфокусовану стратегію низьких затрат. Дана стратегія спрямована на зниження усіх витрат виробництва за рахунок чого знизиться і ціна продукції. Отриманий результат досить позитивно відобразиться на підприємстві, оскільки саме ціна є одним із визначальних факторів конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Основними етапами формування стратегії конкурентоспроможності ДП «Немирівський спиртовий завод» є:

Етап 1

ь Виявлення сфери бізнесу для використання капіталу підприємства.

ь Визначення основної стратегічної мети, місії діяльності підприємства. За стратегічну мету на Немирівському спиртовому заводі можна вважати зниження собівартості продукції, що дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності продукції підприємства;

Етап 2

ь Оцінювання впливу факторів макро- та мікросередовища на діяльність підприємства. На Немирівський спиртовий завод значний вплив здійснюють фактори зовнішнього середовища. Тому їх оцінка дасть змогу скоригувати діяльність підприємства в ту чи іншу сторону, тим самим знизивши ризики та негативні результати, пов'язані із зовнішніми факторами.

ь Оцінювання сучасного економічного, технічного та технологічного стану підприємства (дасть змогу виявити недоліки виробництва та знайти шляхи його вдосконалення);

ь Аналіз стратегічних альтернатив.

Етап 3

ь Формулювання стратегії досягнення поставленої мети;

ь Визначення тактичних завдань та пріоритетів у процесі здійснення перетворень [11].

Наступним заходом для підвищення рівня конкурентоздатності ДП «Немирівський спиртовий завод» буде прагнення зробити свої виробничі системи "зовні нейтральними". Це означає, що підприємства повинні цілком відповідати стандартам, встановленим їх основними конкурентами. Керівництво повинно прагнути максимально запозичати технічні прийоми, технології, методи організації виробництва у ведучих підприємств галузі і застосовувати ії у себе, закуповувати сировину і матеріали з тих саме джерел, що і їхні головні конкуренти.

Керівництво ДП «Немирівський спиртовий завод» повинно наслiдувати принци та підходи, що й у управлінні якістю продукції, і в контролі за рівнем запасів, і внутрішньовиробничих запасів, установлювати такі самi за характером відносини з працівниками на своєму виробництві.

Варто побоюватися, що такий захід може і не додати конкурентоздатності, тому що у ДП «Немирівський спиртовий завод» можуть бути інші порівняльні переваги в конкуренції на ринку, нiж у їх основних суперників [23].

Наступним заходом щодо підвищення рівня конкурентоздатності може стати принцип " конвеєра". Суть цього принципу полягає в тому, щоб націлити підприємства, по-перше, на постійне впровадження у виробництво нових, більш досконалих технологій, по-друге, на неухильне скорочення усіх видів витрат на виробництво продукції, по-третє, на підвищення якісних і споживчих характеристик при зниженні цін на вироби, що випускаються.

Щоб у найбільш короткий термін з мінімальними вкладеннями вийти на заплановані рубежі, керівництво ДП «Немирівський спиртовий завод» повинно зосередити зусилля на: удосконаленні форм і методів управління включаючи організацію виробництва і розвиток техніко-економічної бази, розвиток кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, активності і лояльності кожного працівника, покращити маркетингове планування на підприємстві.

Щоб успішно конкурувати на внутрішніх і зовнішніх ринках, ДП «Немирівський спиртовий завод» повинно побудувати свою стратегію на пріоритеті інновацій, нарощуючи за рахунок цього свої конкурентні переваги. Джерелом цих інновацій і нарощування конкурентних переваг буде приплив капіталовкладень у матеріальні і нематеріальні активи.

Інтереси осіб, що надають капітал, необхідно привести у відповідність з інтересами підприємства, а інвесторам надати гарантовану надійну інформацію, що дозволяє приймати більш ефективні інвестиційні рішення. Вищі посадові особи підприємства повинні так організувати управління своїми підприємствами, щоб капіталовкладення здійснювалися у формах, що сприяють підвищенню конкурентоздатності.

Єдиний спосіб створити конкурентоздатну компанію -- концентрація на декількох найважливіших напрямках і інтенсивні капіталовкладення саме в ці напрямки, що дозволить їй досягти стійких конкурентних переваг.

3.2 Шляхи розширення ринків збуту підприємства

Для досягнення кращого фінансового результату для будь-якого підприємства є досить важливо постійно освоювати нові та розширювати існуючі ринки збуту. Для досягнення цих цілей підприємству необхідно ліквідувати свої слабкі позиції за рахунок певних методів.

Що стосується ДП «Немирівський спиртовий завод», то ринок збуту його продукції є досить вузьким. Це пояснюється декількома причинами.

По-перше основним споживачем підприємства є ДП ЛГЗ «Nemiroff», куди збувається близько 80% продукції, по-друге - підприємство не має ліцензії оптового продавця, що призводить до обмеження кількості потенційних споживачів.

Ліквідація існуючих проблем дасть змогу підприємству значно розширити ринки збуту продукції.

Основними шляхами для досягнення цих цілей на ДП «Немирівський спиртовий завод» можна вважати:

ь підприємству необхідно отримати ліцензію оптового продавця. Це дасть змогу продавати продукцію особисто великій кількості різних споживачів.

ь необхідно налагодити контакти з різними дистриб'юторськими компаніями. Такий захід дозволить продавати продукцію по всій території України, а також вийти на міжнародний ринок.

Для заохочення та зацікавлення потенційних споживачів Немирівського спиртового заводу потрібно застосувати ряд заходів зі стимулювання збуту. До них можна віднести: рекламування, участь у виставках, персональний продаж, прямий маркетинг, налагодження зв'язків з громадськістю тощо.

Для того, щоб у покупців виникало бажання знову купити продукцію у підприємства необхідно постійно підвищувати якість продукції.

ь Періодично проводити маркетингові дослідження ринку вивчаючи нагальні потреби споживачів і зробити все можливе для задоволення цих потреб.

ь Розумно проводити сегментацію споживачів, формувати цінову політику.

Крім вищеназваних заходів для підприємства досить важливо сформувати позитивне уявлення про себе у свідомості споживачів і постійно його підтримувати. Цього можна досягти за рахунок:

ь виготовлення сувенірів (ручок, зошитів, футболок, календ ариків тощо) із емблемою підприємства;

ь приймаючи участь у благодійних акціях;

ь займаючись спонсорством, патронажем тощо;

ь періодично надавати інформацію про себе та свою діяльність на сторінках газет, галузевих журналів чи в Інтернеті.

Розширення ринків збуту в першу чергу дасть змогу підприємству реалізувати більшу кількість продукції і, як наслідок, підвищити свої прибутки.

На основі розрахунків проведених в розділі 2.3 (Оцінка ринків збуту підприємства) розрахуємо як може збільшитись частка ринку Немирівського спиртового заводу.

В першу чергу визначимо потенційний обсяг збуту продукції на 2011р. за формулою:

, (1)

де, , - обсяг збуту поточного та минулого року.

Виходячи з цього, потенційний обсяг збуту ДП «Немирівський спиртовий завод» в 2011 році становитиме:

Цей показник на 11,1% буде більшим ніж у поточному 2010р.

Отже, розрахунки показують, що застосування усіх можливих засобів для завоювання нових споживачів та розширення ринків збуту дасть змогу ДП «Немирівський спиртовий завод» покращити свій фінансовий результат на 11,1%.

Одним із засобів розширення ринків збуту є випуск нової продукції. Тому для розширення ринків збуту Немирівського спиртового заводу необхідно переглянути асортиментну політику. Для об'єктивної оцінки щодо формування товарного асортименту, службі МТП і збуту даного підприємства варто було б здійснити АВС-аналіз. Його ідея полягає в використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп - А, В, і С, в залежності від ступеня впливу даного виду товарних запасів на зростання товарообороту підприємства.

До групи А відносять товарні запаси, реалізація яких вносить найбільший вклад в обсяг товарообороту в грошовому вираженні. До цієї групи відносяться запаси, що забезпечують 70% обсягу реалізації. Як правило, це найбільш дорогі товари, і їхня питома вага в обсязі запасів в натуральному вираженні не перевищує 10%. Запаси цього вигляду вимагають особливої уваги менеджерів і використання кількісних засобів і моделей для оптимізації прийняття рішень.

До групи В відносять запаси середнього рівня важливості, що забезпечують 20% обсягу реалізації підприємства. Їхня питома вага в натуральному вираженні, як правило, складає біля 20%. Вибір засобів управління запасами групи В повинен бути заснований на зіставленні витрат на управління і економічного ефекту від їхнього використання.

Товарні запаси, реалізація яких має незначний вклад в обсяг товарообороту, порядку 10%, відносять до групи С. Достатньо часто вони складають значну частину в обсязі запасів в натуральному вираженні, - біля 70%. До управління запасами групи С недоцільно застосовувати складні кількісні методи управління, бо при цьому, витрати на управління можуть бути більше економічного ефекту від їхнього використання.

Отже, АВС-аналіз полягає у виявленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які є найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній сукупності вартісних показників. Згідно з цим методом досліджувана сукупність, наприклад запаси сировини та матеріалів, ділиться на три частини (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Групування товарів ДП «Немирівський спиртовий завод» відповідно до АВС-аналізу

Назва виду товару

Об'єм продаж за 2008р.

Об'єм продаж за 2009р.

Об'єм продаж за 2010р.

Всього за 3 роки

Частка в обороті, %

Частка в обороті з накопичувальним підсумком

Група

Всьго за видом товарів

38025

36504

56805

131334

100

Спирт етиловий ректифікований “ Люкс”

15210

14601,1

22722

52533,1

39,9

39,9

А

Фракція головна етилового спирту

7601

7900,1

16487,2

31988,3

24,4

64,3

В

Двоокис вуглецю

7102

8256

12361

27719

21,1

85,4

В

Сивушне масло

3045,6

4100,5

4320,5

11466,6

8,8

94,2

С

Барда зернова

5066,4

1646,3

914,3

7627

5,8

100

С

З даної таблиці видно, що до групи А можна віднести лише такий види продукції, з його часткою в обороті з накопичувальним підсумком, як : спирт етиловий ректифікований “Люкс” (28,5%), до групи Б - фракція головна етилового спирту (64,3%), двоокис вуглецю(85,4%) і до групи С - сивушне масло (94,2%) та барда зернова (100%).

На основі цих даних формується таблиця, яка відображає частку кожного виду продукції в загальному об'ємі продажу (табл. 3.2)

Відповідно: група А - товарні запаси, які є найціннішими з погляду їх вартості, однак можуть використовуватися підприємством у незначній кількості в натуральному виразі; група В - середні за величиною товарні запаси як у кількісному, так і в грошовому виразі; група С - товарні запаси з найбільшою часткою в натуральному виразі, однак незначні з погляду їх вартості.

Таблиця 3.2 Аналіз асортименту продукції в загальному об'ємі продажу відповідно до АВС-аналізу

Група

Об'єм продажу, тис. грн.

Частка в загальному об'ємі продажу

Кількість видів товарів

Частка в загальній кількості видів товарів

А

52533,1

39,9%

1

40%

В

19093,6

14,6%

2

20%

С

59707,3

45,5%

2

40%

Всього

131334

100%

5

100%

На підставі наведеного вище аналізу можна зробити певні висновки. По-перше, потужність ДП «Немирівський спиртовий завод» дозволяє здійснювати реалізацію даних видів продукції. На заваді збільшенню обсягів та нарощуванню темпів реалізації стають лише зовнішні фактори, на які державне підприємство не в змозі впливати.

По-друге - в теперішній час задача ДП «Немирівський спиртовий завод» - відбір певних видів продукції, які є найбільш перспективними та рентабельними з точки зору прибутку, а також вилучення тієї частки номенклатурних позицій, реалізація яких є економічно недоцільною.

Висновки та пропозиції

ДП «Немиірський спиртовий завод» було засновано у 1872р. графом Г. Строгановим. Протягом усієї історії розвитку у підприємство зазнавало як неперевершених злетів, так і величезних втрат. Проте, постійне вдосконалення технології виробництва вивело підприємство на новий рівень розвитку і до цього часу підприємство є одним із лідерів на ринку спиртового виробництва.

Протягом трьох років 2008-2010, в таких показниках, як коефіцієнт придатності ОЗ, фондоозброєності та фондовіддачі ОЗ спостерігається тенденція до зростання, що є позитивним явищем для даного підприємства. Показник зносу ОЗ мав стабільне значення протягом двох років (0,2- протягом 2007-2008р.р.), проте в 2009р. його значення зросло до 0,3, також тенденція спостерігається і в показника фондомісткості ОЗ. Коефіцієнт придатності ОЗ мав від'ємне значення, що позначилось і на рентабельності основних засобів в 2009р.

Кількість працівників на ДП «Немирівський спирт завод» становить 214 осіб. Протягом 3-х років цей показник не змінився, що говорить про добре організовану трудову політику підприємства.

Виробництво спирту етилового та спирту «Люкс» у 2010 році порівняно з попередніми роками знизилась, проте, виручка від реалізації цих двох видів продукції, у цьому ж році, зросла. Виробництво інших видів продукції (барда зернова, альдегідоспирти, масла сивушні) ДП «Немирівський спиртовий завод» зросло і разом з тим зросла і виручка від їх реалізації.

Дослідження конкурентоспроможності ДП «Немирівський спиртовий завод» показало, що основними конкурентами підприємства є ДП «Барський спиртовий комбінат», ДП «Бершадський спиртзавод», ДП «Мартинівський спиртзавод», ДП «Чечельницький спиртзавод». Подальше послідження показало, що продукція ДП «Немирівський спиртовий завод» конкурентоспроможнішою за продукцію його конкурентів. Інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства становить 1,08, в той час, коли цей же показник у конкурентів не сягає й 1.

Частка ринку ДП «Немирівський спиртовий завод» складає 23,09%. Показники його конкурентів становлять ДП «Барський спиртовий комбінат» 15,59%, ДП «Бершадський спиртзавод» 22,01%, ДП «Мартинівський спиртзавод» 20,03%, ДП «Чечельницький спиртзавод» 19,28%. За цими даними видно, що ДП «Немирівський спиртовий завод» е лідером на охоплюваному ним ринку.

Проведений SWOT-аналіз підприємства дав змогу виявити сильні та слабкі сторони підприємства. Сильними сторонами є: постійне оновлення обладнання, добра репутація в покупців, гнучка цінова політика, більш освітчене і динамічне молоде керівництво середньої ланки, активна роль маркетингу (велика увага приділяється маркетингу в регіоні, краще знання замовників, краще обслуговування), питання постачання сировини вирішуються більш професійно. Слабкими сторонами виявилось постійне зростання вартості сировини та інших засобів виробництва, більш низька прибутковість через високі витрати.

Для досягнення кращого фінансового результату для будь-якого підприємства є досить важливо постійно освоювати нові та розширювати існуючі ринки збуту. Для досягнення таких результатів Немирівському спиртовому заводу необхідно: отримати ліцензію оптового продавця. Це дасть змогу продавати продукцію особисто великій кількості різних споживачів; необхідно налагодити контакти з різними дистриб'юторськими компаніями; застосувати ряд заходів зі стимулювання збуту (рекламування, участь у виставках, персональний продаж, прямий маркетинг, налагодження зв'язків з громадськістю тощо); постійно підвищувати якість продукції; періодично проводити маркетингові дослідження ринку вивчаючи нагальні потреби споживачів і зробити все можлива для задоволення цих потреб; розумно проводити сегментацію споживачів, формувати цінову політику.

Список використаних джерел:

1. Положення ДП «Немирівський спритзавод» «Про діяльність відділу МТП та збуту».

2. Абрамова Г.П. Маркетинг: Вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1999. - 159с.

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.

5. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

6. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. -- К.: КНЕУ, 2005. -- 275 с.

7. Безугла В.О. Постіл І.І. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик ії оцінки // Економіка та держава: Міжнародний науково- практичний журнал. - 2007. -№11. - С. 33-35.

8. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.

9. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. - М.: Интерэксперт, Экономика, 2001. - 344с.

10. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. -- М.: Горячая линия -- Телеком, 2001. -- 600 с.

11. Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2007. - №2. - С. 16-17

12. Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки: Науковий журнал. - 2008. - №2. - С.60-65

13. Дайан А., Бухерель Ф., Олв`є Р. І та ін. Академія ринку: Маркетинг / пер.з фр.- М.: Економіка, 2003. - 198 с.

14. Денисенко М.П. Щодо перспективи залучення іноземних інвестицій в контексті євроінтеграції // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2006. - №9. -С.15.21

15. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. -- СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.

16. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 156с.

17. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. - 176с.

18. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2004. - 702с.

19. Кузьменко В. Д. Немирівський спиртзавод: час і люди. До 130- річчя з дня заснування. Художньо-публіцистичні нариси. - Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001 - 120с., іл..

20. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

21. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. --
2-ге вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 524 с.

22. Савощенко А.С., Інфраструктура товарного ринку: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 368 с.

23. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів.: Пер. з англ. - К.: Основа, 2003. - 390 с.

24. Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діялності підприємства //Міністерство фінансів України. Фінанси України. Науково теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - 2007.- №3. - С. 101-104.

25. http://www.spirt.nemiroff.ua

26. http://www.ukrspirt.com

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття якості та конкурентоспроможності продукції. Аналіз основних показників діяльності підприємства "ВКФ С-КОРТ". Оцінка цінових та нецінових параметрів конкурентоспроможності продукції фірми. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції компанії.

  курсовая работа [294,0 K], добавлен 13.04.2014

 • Розкриття економічної суті конкурентоспроможності підприємства. Аналіз діяльності підприємства ТОВ "Атлант-М Лепсе", оцінка конкурентоспроможності його продукції. Розробка заходів щодо створення конкурентних переваг організації, оцінка їх ефективності.

  курсовая работа [163,4 K], добавлен 29.04.2015

 • Сутність та ознаки конкурентоспроможності. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства. Характеристика діяльності підприємства. Вплив конкурентоспроможності на якість продукції. Дослідження результатів діяльності та фінансового стану.

  дипломная работа [293,3 K], добавлен 14.09.2016

 • Поняття конкурентоспроможності та основні показники, що її характеризують. Управління та оцінка рівня конкурентоспроможності в умовах Харківської бісквітної фабрики. Факторний аналіз власного капіталу та його вплив на формування прибутку підприємства.

  дипломная работа [5,1 M], добавлен 25.11.2010

 • Загальне поняття та види конкуренції. Процес формування стратегії конкурентоспроможності фірми. Методи оцінки конкурентного середовища та її різновиди. Оцінка рівня якості безалкогольних напоїв підприємства "Авіс". Побудова матриці конкурентних переваг.

  курсовая работа [52,7 K], добавлен 09.04.2013

 • Теоретичні основи механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємств. Підходи до оцінки конкурентоспроможності масового товару. Оцінка конкурентоспроможності ЗАТ "Консорціум".

  курсовая работа [67,1 K], добавлен 04.09.2007

 • Поняття та оцінка конкурентоспроможності продукції. Основні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства. Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи організації, планування річної виробничої програми.

  курсовая работа [52,9 K], добавлен 19.01.2015

 • Економічна сутність та основні параметри конкурентоспроможності. Теоретичні аспекти конкурентних відносин в сучасних умовах ринку. Економіко-математична модель оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства ТОВ "Сілікатчик". Проблеми її оцінювання.

  дипломная работа [4,3 M], добавлен 02.07.2010

 • Поняття та види конкурентоспроможності. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, динаміки обсягу продаж. Оцінка ринків збуту основної продукції. Визначення конкурентоспроможної стратегії розвитку організації.

  курсовая работа [202,4 K], добавлен 04.04.2016

 • Дослідження, сегментація товарного ринку. Визначення конкурентних позицій, оцінка конкурентоспроможності підприємства. Позиціювання торгової марки. Торгова політика підприємства. Оцінка якості товару, прогноз обсягу збуту. Ринковий профіль підприємства.

  реферат [101,9 K], добавлен 12.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.