З історії розвитку охорони природи на Тернопільщині

Оцінка результатів проведених досліджень науковцями краю території з точки зору геоекології, фізичної географії ландшафтів. Проведення ретроспективного аналізу літературних даних території. Визначення етнокультурних традицій і звичаїв Тернопільщині.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 30.07.2016
Размер файла 107,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Характеристика господарсько-виробничого комплексу Добропільського району Донецької області. Потенційні екологічні небезпеки території та визначення факторів екологічного ризику. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря.

  курсовая работа [6,1 M], добавлен 18.03.2015

 • Моніторингове дослідження територій. Проведення моніторингу забруднення ґрунтів Рівненської та Житомирської областей. Заходи з охорони земель. Оцінка ліхеноіндикаційною зйомкою забруднення чадним газом автомобільним транспортом квадрату № В1 міста Херсон.

  курсовая работа [127,5 K], добавлен 20.11.2013

 • Історія досліджень природних компонентів та об’єктів заповідника. Аналіз небезпечних чинників при проведенні польових досліджень. Екологічний стан природних компонентів заповідника "Кам’яні Могили" в умовах сучасного режиму охорони та збереження.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 30.10.2012

 • Забруднення та псування земельних ділянок. Правила та вимоги щодо охорони надр. Загальні пошкодження природи, пам’яток історії та тваринного світу. Знищення або пошкодження лісового фонду. Порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 19.12.2010

 • Характеристика джерел забруднення, їх вплив на екологічний стан природних компонентів території району. Екологічна ситуація і охорона природно-територіальних і природно-антропогенних комплексів території. Визначення екологічного стану городньої продукції.

  дипломная работа [6,4 M], добавлен 13.12.2011

 • Суспільства по охороні навколишнього середовища, рухи і дружини по охороні природи. Заходи по запобіганню забрудненню атмосферного повітря. Заповідники і пам'ятники природи. Раціональне використання водних ресурсів і їх охорона. Історія охорони природи.

  реферат [36,3 K], добавлен 19.06.2010

 • Просторово-морфологічні характеристики міста. Стійкість міських ландшафтів до антропогенної трансформації. Оцінка впливу антропогенних чинників на місто. Кількість автотранспорту, районування території міста за ступенем забруднення, шумове забруднення.

  методичка [204,3 K], добавлен 07.06.2010

 • Теоретико-методологічні основи вивчення несприятливих та небезпечних фізико-географічних процесів, методи їх моніторингу. Антропогенні зміни компонентів природи в межах урбанізованих територій. Характеристика природних умов території міста Чернівці.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 10.04.2014

 • Огляд природних умов території Сумської області. Оцінка екологічного стану різних компонентів навколишнього природного середовища, які зазнають антропогенного впливу. Дослідження ґрунту і рослинної сільськогосподарської продукції на вміст важких металів.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 15.03.2012

 • Вирішення проблеми відведення поверхневих стічних вод з території м. Суми: контроль за концентрацією забруднюючих речовин в стоці та за об'ємом стічних вод. Використання зливової каналізації для комплексного захисту території від дощових і талих вод.

  курсовая работа [287,2 K], добавлен 28.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.