"Українство" у дискурсах і наративах західноєвропейської літератури постмодерну

Мова як утворення, іманентне реальності. Зміст концепту наратива й інтертекстуальності. Поліфонія, діалогізм, гетероглосія. Теоретичне осмислення "діалогу культур". "Історія тракторів" як свого роду "сімейна сага" з чітким автобіографічним наративом.

Рубрика Культура и искусство
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2018
Размер файла 30,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Характеристика проблеми міжкультурного діалогу. Вивчення поняття діалогу культур та механізму його здійснення. Мовні стратегії у механізмі здійснення цього діалогу. Аналіз змін у культурах у результаті їхнього діалогу. Різноманіття міжкультурного діалогу.

  курсовая работа [77,7 K], добавлен 09.06.2010

 • Теоретичне осмислення феномена масового популярного танцю і танцювальної культури з позицій хореографічної науки. Загальна характеристика масового сучасного танцю, історія його виникнення. Характерні риси та напрямки танцювального стилю Old Shool.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 27.03.2019

 • Поняття реалогії і речезнавства як науки. Особливості речі як мови культури. Аналіз речі у ключових параметрах її виникнення та функціонування, основні функції речей у становленні культури. Стан речей в індивідуальній та понадіндивідуальній реальності.

  курсовая работа [32,5 K], добавлен 06.09.2012

 • Формування у Франції на початку XX ст. нового напряму в мистецтві, що отримав назву "сюрреалізм". Поєднання сну та реальності в творах художників-сюрреалістів. Прояв сюрреалізму в українській культурі, його еволюція та місце у сучасному живописі.

  презентация [4,6 M], добавлен 24.09.2011

 • Мова в житті людини. Функції мови. Українська мова серед інших мов. Сучасна українська літературна мова. Основні стилі сучасної української літературної мови. Територіальні діалекти української мови. Що дадуть нам знання української літературної мови.

  реферат [30,1 K], добавлен 26.11.2008

 • Історія створення Стоунхенджу, його опис та дослідницькі відомості. Три етапи зведення, глибокий зміст композиції. Формули та припущення математика Злобіна. Історія розвитку та становлення Лондонського національного музею, опис картин його колекції.

  контрольная работа [47,3 K], добавлен 15.09.2009

 • Утворення прізвиськ в англійській мові як сприйняття людиною навколишнього середовища. Роль денотата в соціальному полі. Соціопрагматичні функції прізвиськ: соціальні ідентифікація, демаркація, контроль, ідентифікація, принижування та возвеличування.

  статья [31,7 K], добавлен 24.04.2018

 • Характеристика польської культури XIV - першої половини XV сторіччя. Письменники Польського Відродження та розквіт польської літератури. Особливості і стилі архітектури, розвиток скульптури, музичного мистецтва. Історія розвитку польської науки.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 06.07.2012

 • Оценка ученых и философов культуры Запада и Востока. Противоречия Восточной и Западной цивилизации. Традиции Востока и Запада. Особенности западной и восточной культур. Россия в диалоге культур. Проблема деления культур на "восточные" и "западные".

  дипломная работа [37,6 K], добавлен 07.03.2009

 • Идея форумности культур. Особенности взаимодействия восточной и западной культур. Место России на рубеже между Востоком и Западом. Происхождение восточного и западного типов мышления от различных религиозных традиций. Очаги цивилизации на Востоке.

  контрольная работа [36,6 K], добавлен 26.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.