Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні

Теорія драматичних жанрів. Передумови появи української літературної драми. Особливості розвитку шкільної драматургії у кінці ХVII – першій половині XVIII століття. Традиційні сюжети та жанрові різновиди шкільної драми. Хор та інтермедія у шкільній драмі.

Рубрика Культура и искусство
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2014
Размер файла 41,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Передумови появи української літературної драми

РОЗДІЛ ІІ. Особливості розвитку шкільної драматургії у кінці ХVII - першій половині XVIII століття

2.1 Традиційні сюжети шкільної драми

2.2. Жанрові різновиди шкільної драми

2.3 Хор та інтермедія у шкільній драмі

2.4 Особливості української шкільної драми у другій половині XVII -XVIII ст

РОЗДІЛ ІІІ. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Друга половина XVIІ - перша половина XVIII ст. -- період найвищого розвитку української культури. Гетьманську державу (1648-1764 рр.) очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і коштів для розбудови культури, освіти, шкільництва.

На XVII-XVIII ст. припадає період розвитку українського шкільного театру. Він зародився у навчальних закладах - Києво-Могилянській академії, колегіумах, братських школах. У ті часи в межах вивчення обов'язкових предметів - поетики й риторики - учнів навчали складати декламації, віршовані панегірики у формі привітань, промов (плачів), послань на різні теми суспільного і шкільного життя. Часто вони приурочувалися до релігійних свят, днів пам'яті святих або відомих духовних осіб, військових перемог, приїзду до навчального закладу високоповажних гостей тощо. Під час церемоній декламації зазвичай виголошували гуртом в урочистому напівнаспівному тоні. Інколи частиною такого театралізованого дійства були діалоги, що складалися із запитань і відповідей. Діалоги з елементами театралізації практикувалися також під час філософських диспутів та "орацій". У такій спосіб учні набували ораторської майстерності.

Українська шкільна драма була переважно духовного змісту. Інсценізувалися старо- й новозавітні біблійні сюжети, агіографічні легенди, у драматичній формі викладалися християнські повчання. Тобто це були канонічні релігійні сюжети - про народження Ісуса Христа та діяння Ірода (Різдвяна драма), про гріх Адама та Єви і їх вигнання з раю, а також страсті Христові, його розп'яття на хресті (Великодня драма); про Богородицю, преподобного Олексія, великомученицю Катерину (агіографічна драма - міракль); драми, які мали морально-релігійне, дидактичне спрямування (так звані драми мораліте). Тобто у шкільному театрі проголошувалися ті самі сентенції, які пропагувала церква, і тому він уже не сприймався як гріховне дійство. Хоча проти таких вистав і виступав суворий ревнитель православ'я Іван Вишенський, але через духовну драму в Україні відбувалося прилучення глядача до театру з усіма його артефактами.

Актуальність даної роботи полягає у висвітленні шкільної драми як форми видовищного мистецтва; мета - у розкритті впливу шкільної драми на формування українського театрального мистецтва.

У процесі дослідження теми, необхідно виконати такі завдання:

1) визначити, що стало передумовами зародження шкільної драми у історії української культури другої половини XVIІ - першої половини XVIII ст;

2) прослідити, як розвивалася шкільна драма протягом зазначеного періоду;

3) ознайомитися з основними жанровими різновидами шкільної драми та визначити особливості кожної з них;

4) проаналізувати, як вплинула шкільна драма на зародження та розвиток оперного мистецтва в Україні;

5) по закінченню роботи, зробити висновки за темою.

РОЗДІЛ І. Передумови появи української літературної драми

драматичний український літературний шкільний

На ХVІІ ст. припадає утвердження в українській літературі драматичних жанрів. Драматичні твори писалися з освітньою і виховною метою. Авторами, як правило, були викладачі поетики, виконавцями - учні, глядачами - всі члени колегії.

Шкільна драма спочатку мала в основному педагогічне призначення - вчити студентів акторському мистецтву. Але вона також послужила також основою виникнення шкільного театру.

Основи теорії драматичних жанрів розроблялися в курсах поетики, що читалися в Києво-Могилянській колегії. Правда, в ранніх поетиках про драму говорилося мало, в курсах кінця ХVІІ ст. - більше, а в поетиці Ф. Прокоповича.

„Де aute „poetika iibri ІІІ” („Три книги про поетичне мистецтво”), написаній 1705 р. - питанням теорії і практики драми присвячено уже багато місця.

У вченні про поетичне мистецтво загалом поетики визначали поезію як уміння відображати, наслідувати у віршах людські дії, словесно копіювати якісь речі, природу і т.д. Застосовуючи теорію наслідування до драми як одного з родів поезії, поетика вчила, що наслідування нещасливих дій видатних людей творить трагедію, а наслідування дій простих людей - комедію.

Викладачі поетики були зобов'язані не лише читати теоретичний курс, але для ілюстрації писати драми і вставляти їх силами студентами.

Спектаклі відбувалися або на сцені колегії або просто неба, на майдані, перед широкою аудиторією.

Дія одного могла приходити одночасно на землі, в пеклі і раю. Пекло умовно позначалося нижньою частиною кону, куди вели східці. Підвищення означало рай. Були також декорації, реквізит, костюми. Застосовувалися театральні ефекти - видові, звукові. На сцені також з'являлися птахи, звірі, дракони, мерці. Всі ролі виконували хлопці.

Українська шкільна драма ХVІІ ст. розвивалась на певних традиціях. Вона розвинулась на основі середньовічної духовності західноєвропейської драми, а також була продуктом шкільної освіти. Західноєвропейські літературні драми ілюстрували біблійні оповідання і виконувалися спочатку як частина відправ у церкві. У ХІІ-ХІV ст. літургічна драма переноситься з церкви на майдан.[3, 254-255]

Розвиток середньовічного західноєвропейського театру припинився вже з середини ХVІ ст. Та його традиції підхопили єзуїти. Захопивши в свої руки шкільну освіту, вони почали культивувати в школах драму як активне знаряддя релігійної пропаганди. Саме через польське посередництво духовна драма проникла і на Україну.

Але старовинна українська драма не була сліпим наслідуванням латинсько-польських зразків. Українські автори запозичували лише образи, символи, сюжетні схеми.

РОЗДІЛ ІІ. Особливості розвитку шкільної драматургії у кінці ХVII - першій половині XVIII століття

2.1 Традиційні сюжети шкільної драми

В Україні драматична література, порівняно із західно-європейською, виникає пізніше, розвиваючися під впливом польського і латинського театру, передусім шкільного. Православне духовенство на противагу католицькому, яке запровадило з агітаційною метою релігійні сценічні вистави, само взялося писати драматичні твори. Це були так звані шкільні драми, тісно пов'язані з розвитком поезії. Шкільна драма інсценізувала міфологічні та історичні сюжети. Ці драми поширювалися в католицьких та православних школах України.

ХVП-ХVШ ст. в історії української драматургії умовно можна назвати епохою інсценізації. У сценічних варіантах поставали відомі старо- іі новозавітні сюжети, агіографічні легенди, епізоди вітчизняної історії. Автори численних західноєвропейських поетик радили вибирати з Біблії не загальновідомі оповіді, а менш знані, фабула яких сповнена напруги і драматизму. Однак в українській шкільній драмі сюжети, як правило, будувалися на традиційних епізодах священної історії і не містили із собі жодних несподіванок - в них оповідалося про народження Христа, його жертву, принесену на Голгофі заради спасіння грішної людини, смерть і воскресіння.

Українські драматурги, яким відомі були теоретичні настанови Аріототеля, Горація, Скалігера, Понтана, на практиці не вдавалися до секулярних сюжетів, повністю відповідаючи вимогам християнської ідеології та церковної традиції. Вони, згідно теоретичних засад, лише прагнули забезпечити поетичну виразність драматичних творів, справляючись у майстерному володінні тропами, використанні алегорій тощо. Шкільні драми були майже позбавлені перипетії, інтриги, конфлікту. Найбільше це стосується шкільної драми великоднього та різдвяного циклів.

В основу багатьох українських драм ХVII-ХVШ ст. покладено поширені біографічні сюжети. Битія святих й апокрифічні легенди зберегли немало побутових подробиць і колізій духовного подвигу Олексія, Катерини, Богородиці, де були й моменти остаточного вибору істиного шляху, епізоди фізичних та духовних випробувань. [5, 67-68]

Прийом укрупнення відомого біблійного чи євангельського епізоду до розмірів повноцінного драматичного твору дістав розвитку у писаннях та в історичних драмах.

Шкільний театр набув усіх рис, властивих обрядові, оскільки сам не обирав ні місця, ні часу дії. Традиція, хоч і запозичена, визначала власне коло: великодня драма - різдвяна - мораліте на Масляну (Сиропусну) неділю.

Іноді сюди вривалася дидактична п'єса з нагоди кінця навчального року. Сценічний простір, як і в обряді, був спеціалізований - школа. Це було “стаціонарне мистецтво” без гастролей і переїздів, яке не залежало від уподобань глядача. У такій обмеженості, пов'язаності з церковним обрядом, цей “бідний театр” не спромігся витворити власного художнього простору, але й не зміг зімітувати храмового простору. Отож, залишалося тільки одне, - будувати словом і влаштуванням сценічного простору власну модель світу, в якій знаходили своє місце містеріальні герої. Саме в цьому - в моделюванні картин світу вбачав своє призначення цей театр, ще більше наближаючись до обряду. Адже містерія, як і обряд, містить у собі увесь світ.

Містерія творить християнську космологію, систему вартостей, до якої спрямовані помисли усіх вірних християн. Тут немає місця особистості, індивідуальності, характерам, - мета художнього світу містерії - це світ загалом, від початків, від основ. Як обряд стремить не до учасників, а до вищого смислу, складеного зі слів і дій, що ритуально повторюються, так і в шкільній драмі слово і дія не індивідуальні й не оригінальні.

Слово і дія знову і знову повторюються, щоб нагадати про вічні істини. Коло дійових осіб обмежене, однак між собою вони майже не контактують - лише запитують. А відповісти належить глядачеві, присутнім. Діалогічна схема спілкування у містерії вторить обрядові, у словесній частині якого теж є запитання і відповіді.

Однак, виконуючи такий сценарний план ритуалу, підкоряючись поетиці обряду, дійства шкільного театру не мали нічого спільного з вимислом. Тодішня спільнота як і Святому Письмі, прагнула бачити в театрі істину, - у якій не існувало місця для вимислу. Вигадка і найвищі цінності - речі несумісні, тим більше не могло бути й мови про те, щоб показувати, вигадувати, виставляти це на сцені. Тут панувало своєрідне табу; театр існував, а радше балансував на цій межі, - між поетичною вигадкою і абсолютною істиною. Зі сцени звучали сакральні тексти, які іноді збігалися з богослужебними, але остаточно не ставали такими.

Чимдалі, розвиваючись, розширюючи коло своїх інтересів, - шкільна драма поступово втрачала зв'язки з матірним лоном - Церквою, переходила на профанічний лад. У своїх сюжетах вона використовувала історичні, побутові, місцеві мотиви, розвивала їх, убираючи в алегоричні шати. Безумовно, релігійний елемент не втрачав своєї ваги. Однак він був присутній тільки як традиція, невід'ємне, незриме, як щось завжди присутнє.

Сміховий елемент, як невід'ємна складова видовища, театру, поступово входив у свої права, витісняючи повчально-дидактичний, сакральний бік шкільної драми. Церква, обдарувавши найкращими елементами сакрального мистецтва (духовний спів, малярство, Святе Письмо), - випустила шкільний театр на волю світського життя. Там, у вирі профанічного існування, цей витвір священнодійства дав початок сучасному українському драматичному мистецтву.

Шкільна драма розробляла не тільки релігійні, а й світські теми. Ії мета полягала передусім у допомозі учням і студентам в їх вивченні творів грецьких та римськихавторів, а також Біблії. Поет Дмитро Туптало створив різдвяну драму «Комедія наРіздво Христове», Симеон Полоцький -- драму «Про Навуходоносора», Григорій Кониський -- «Воскресіння мертвих».

Визначним здобутком української драматургії XVIII ст. є п'єса невідомого автора "Милость божія...", написана до 80-річчя початку національно-визвольної війни 1648--1654 рр. проти магнатське-шляхетської Польщі.

З репертуару українського шкільного театру збереглося 30 драм, переважно на біблійні теми. Українська шкільна драма і шкільний театр упродовж свого розвитку взаємодіяли з народним театром. У другій половині XVII ст. у зв'язку з поширенням в Україні шкільної драми виникає вертеп.

Вертепна драма -- це старовинний український народний ляльковий театр.

Найранніші згадки про вертеп датуються 1666 р., хоча звичай "ходити з ляльками" відомий ще з 1573 р. Вертепні драми були найбільш популярні у другій половині XVIII ст., зокрема в період занепаду Києво-Могилянської академії.

Вертепна вистава поділялася на дві частини: релігійну і світську і розігрувалась у гарно оздобленому з дерева або картону двоповерховому будиночку, який носили колядники. Драматичною основою вертепу є легенда про народження Ісуса Христа і знищення царем Іродом 40 тис. віфлеємських немовлят. Найдавніші тексти вертепної драми збереглися з другої половини XVIII ст.

Шкільна драма й вертеп позначилися на формуванні нової української літератури і становленні класичного театру.[8, 112-114]

2.2 Жанрові різновиди шкільної драми

Мораліте (від лат. moralic - моральний) - повчальна алегорична драма, поширена в Західній Європі у ХУ-ХУІ ст. На Україну прийшла із розвитком шкільного театру з кінця ХУІ-поч.ХУІІ ст. і проіснувала аж до половини ХУІІІ ст. як різновид шкільної драми.

П'єси цього жанру виставлялися на шкільній сцені на масницю. Вони закликали до медитацій про саме життя, нагадували про неминучість розплати за гріхи, відображали загальні закони світопорядку, повторюючи його структуру, будувалися на схематизованих взаємовідносинах людини з світом, що проходила, як правило, від колиски до могили, одночасно прямувала до раю, якщо грішила. Герой мораліте пасивний. За нього борються сили добра і зла і він відчуває на собі їхній вплив. Ця боротьба демонструється співвідношенням алегоричних образів, що уособлювали його вади і доброчесності. Людина сама нічого не вирішує, не здатна втручатися в боротьбу пристрастей.

Елементи мораліте впліталися майже в усі п'єси, що ставилися у шкільному театрі. Вони були наявні в містеріях, міраклях, історичних драмах. Але найбільшою мірою збережено структуру мораліте у п'єсі Георгія Кониського „Воскресеніє мертвих”, Сюжет твору побудовано на протиставленні двох героїв Гіпомена (праведника) та Діоктити (грішника), що показані в житті і смерті. Подібно до „Воскресіння мертвих” побудовано „Трагікомедію о награжденіи в сем свЂтЂ пріисканных дЂл мзды в будущей жизни вЂчной” Варласама Лащевського, у третій яві в якій протиставлені дві сестри, праведниця і грішниця, а також алегоричні фігури - Церква і Світ.

Містерія (від гр.mysterion - таїнство, таємний релігійний обряд на честь якогось божества) - релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства. В основу містерії різдвяної на великодньої покладено біблійні сюжети. Виникнувши в 13 ст., вона розповсюдилась у 14-15 ст. в Італії, Англії, Німеччині, Нідерландах, Франції великомасштабними видовищами. Містерії інсценізували народження, смерть і воскресіння Христа. Ці три події християнської історії були їх композиційними центрами. Навколо центральних подій компонувались безліч інших євангельських епізодів (про прикликання апостолів, про вилікування розслабленого, про зцілення німого, про тайну вечерю). Містерія успадкована Київським шкільним театром від середньовіччя. Традиційними містеріями були „Слово про збурення пекла”, „ДЂйствіє на Рождество Христово”, „Торжество Єстества ЧеловЂческого”, „Царство Натури Людскои”, „Мудрость предвЂчная”, „Властотворный образ ЧеловЂколюбія Божія”. У них автори, звичайно, дотримувалися композиції середньовічного типу із притаманним їй неквапливим розгортанням подій, довільно розміщених. Виділявся також центральний епізод і підпорядковували йому всі інші. Активно використовувалась у містеріях алегорія, заміна містеріальних персонажів алегоричними постатями при збереженні містеріальної послідовності. У „Торжестві Єстества ЧеловЂческого”, наприклад , Адам і Єва перетворюються на постаті Відчаю, Плачу; Сатану замінюють фігури Лакомства, Нестримності і т.д. Містеріальний сюжет міг замінятися в окремих випадках не тільки біблійними, а й світськими , зокрема історичними.[6, 32-33]

У міраклях опрацьовувалися агіографічні сюжети - житія святих, легенди про їх чудеса, подвиги, терпіння за віру Христову.

Відомою є Драма про Олексія, чоловіка божого (написана у 1673 р.) і поставлена в Києві на честь царя Олексія Михайловича в день його іменин. Джерелом послужила легенда про Олексія чоловіка божого (з „Мінології” Василя) маємо фактичні фіксації певного сюжету. Ця драма складалася з 2 дій. Зміст. - Протиборство в душі Олексія. Архангел Рафаїл, покровитель шлюбів, незадоволений тим, що багато молодих людей стали байдужими до шлюбів. А Гавриїл вихваляє безшлюбність.

Інтермедії. Вони з'являються разом з декламаціями, діалогами, шкільними драмами. Вони теж виникли у зв'язку з розвитком цього жанру в польській літературі і споріднені з аналогічними явищами світової літератури - італійською комедією масок, англійськими інтермедіями, але за змістом є відображенням життя і побуту українського народу, написані, як правило, розмовною українською мовою, широко використовували місцеві фольклорні сюжети, мотиви, образи.

2.3 Хор та інтермедія у шкільній драмі

У XVII--XVIII ст. у руслі української шкільної драми виникли і розвивались інтермедії, побутові гумористичні сценки, які вставляють в антрактах. Українські інтермедії користувались особливою популярністю серед народу. Авторами і виконавцями виступали переважно школярі, а також студенти Київської академії та мандрівні дяки. До нашого часу дійшло понад 40 інтермедій.

Найвідомішими з українських інтермедій є інтермедії "Продав кота в мішку" і "Найкращий сон", які мають високий драматично-художній рівень, написані народною мо­вою, а сюжети взяті зі староукраїнського фольклору.

Щоб зрозуміти роль інтермедій в структурі української шкільної драми, варто пильніше розглянути функції хору, який також часто був своєрідною вставкой в спільних виставах.

Інтермедія була своєрідним відпочинком від основної драми, інтермедії спрощували й витлумачували алегоричний зміст серйозної драми. На противагу шкільній, схоластичній драмі інтермедію називали ближчою до народу, прямою попередницею побутової драми.

Інтермедія, чи інтерлюдія мала різні функції: музична інтерлюдія ілюструвала чи варіювала тональність пьєси, супроводжувала зміни декорацій і обстановки; інтермедія, або дивертисмент - це хор, балет і сайнет що також мали окреме смислове й емоційне навантаження.[4, 58]

Українська драма ХVII-ХVIII ст. майже ніколи не відгукувалася на злободенні проблеми: траплялися лише натяки на російсько-турецьку війну тощо. Це можна пояснити тим, шо шкільний театр частіше виконував роль унаочнення знань. Певні зміни сталися після появи перших зразків історичної драми. Очевидно, те, що могло обговорюватись у дуже вузьких елітарних колах, виповідалося в інтермедії устами простолюдина, слуги, "блазня". Про це читаємо в І. Франка: 'Симпатії і антискмпатії народні виявлялися тут вповні, в жартівливій формі порушувано не раз найтяжчі рани народного життя: притиски з боку панів, нещастя релігійних роздорів і т. ін." Очевидно, за відсутністю представників низів у самій драмі роль "колективного персонажа" або "народного тла" виконувала інтермедія. Саме через це інтермедію не слід відокремлювати від "серйозної" драми.[9]

Інтермедії подають відомості про українців та населення України ХVII-ХVIII ст., про міжконфесійні проблеми тощо. Скажімо, саме за цими мініатюрами можна простежити складні стосунки між українцями й росіянами.

2.4 Особливості української шкільної драми у другій половині XVII -ХVIII ст.-тя

Шкільна драма ХVII-ХVIII ст. як складова частина навчального процесу допомагала студентом закріпити знання, одержані на лекціях, шліфувала ораторську майстерність майбутніх священників то викладачів духовних шкіл. У зв`язку з цим театральне дійство було важливим засобом пропаганди слова Божого через інсценізації сюжетів Святого Письма. Тому визначальною особливістю вистав ХVII-ХVIII ст. залишалося постійне дублювання виголошеним словом /текстом/ самої сценічної дії.

Основою української вистави ХVII-ХVIII ст. часто було слово, а не дія. Узрівання через мову, а не через акторську гру - ось формула українського шкільного спектакля. Виконавці виходять на сцену швидше не для гри, а для розсудження. І все ж поступово в шкільній виставі перемагала театральне гра в нинішньому його розумінні. [1, 231]

Цікаві свідчення про можливості театрального дійства ХVII ст. маємо у листі прусських акторів до Івана Мазепи. Про свої вміння вони писали 1695 р.: Уміємо ми на інструментах грати, комедії виправляти; є у нас і чарівна ліхтарня, якою можемо виявити щось достойне подиву, тобто людську тінь чи образ чийсь на білій стіні чи на обрусі, з"явлений різними кольорами так, що навряд чи й маляр штукою своєю ліпше зміг би написати. Вміємо ми з великою майстерністю виробляти сукном на полотні коберці, також один із нас добре вміє танцювати різні танці й перекидатися".

Шкільна драма як вистава була надзвичайним для то часу видовищем. Використовувалися різні хитромудрі засоби, аби вразити глядача, захопити його сценічною дією. Крім використання високо поетичного тексту, що вже само по собі було неординарним, залучалися музика, співи та різноманітні театральні “спец ефекти”: під час дії у відповідних місцях відтворювалися громи, блискавки, луна, стогони грішників у пеклі, голоси янголів з небес, навіть землетрус і польоти в повітрі тощо. Викликали подив сяяння планет і зірок, змій, що дихав полум'ям, хвилююче море з потопаючим кораблем, кит, який ковтає Іону, а потім, за сюжетом, викидає його на берег. Ці ефектні сцени потребували й відповідних декорацій. Серед п'єс, багатих на видовища, - “Олексій, чоловік Божий”, “Дійство на Страсті Христові”, “Свобода от віков вожделенної Натури Людської”.[8, 115]

Звичайно, перелічені складні й ефектні сцени трапляються не в усіх шкільних драмах. Цінним є вже те, шо вони взагалі існують. Але навіть їх нечисленність і винятковість піднімає рівень вистави ХVII-ХVIII ст., віддаляє її від звичайної декламації чи діалогу, перетворюючи на динамічне, жваве, яскраве видовище, в якому з усією повнотою висвітлюється мистецтво драматурга, акторська гра, місце художника і талант механіків та теслярів, які виготовляють сценічне обладнання і декорації.

Автори шкільних драм ХVII-ХVIII ст. досить часто зверталися до аудиторії, шукаючи розуміння, співчуття, сприйняття зіграних сцен.

РОЗДІЛ ІІІ. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні

драматичний український літературний шкільний

Українське оперне мистецтво пройшло складний шлях свого становлення і значне місце у його розвитку займає шкільна драма.

Як вже зазначалося, одним із жанрів шкільної драми була трагедокомедія (за Ф. Прокоповичем) - жанр, що поєднував у собі сюжет з біблійної історії, та інтермедії - замальовки з народного життя. Біблійний сюжет виголошувався “високим” риторичним стилем. Інтермедії, насичені різноманітними народними образами, які найчастіше виступають в історичному (лях, турок, жид) або соціальному (селянин, пан, міщанин, дяк) вбранні, завжди виголошувалися “низьким” стилем риторики.

Літературна мова шкільних драм значно відрізнялась від звичайного розмовного мовлення. Виконувати такі віршовані драми треба було наспів, з пафосом і відповідною жестикуляцією та мімікою. Декламація була надто неприродною.

Безумовно, шкільна драма потребувала спеціально навченого актора, який би знався на дикції, жестикуляції, сценічному русі та театральних позах. Тому і виконували її “спудеї” Академії, де цьому навчали у курсах риторики.

Певна річ, слово мало величезне значення у створенні образу того чи іншого персонажу вистави. Але деякі додаткові елементи допомагали впізнаванню образів, поглиблювали їхню психологічну характеристику. Відповідально ставилися в шкільному театрі до костюмів персонажів, адже “по одежі зустрічають”, тобто впізнають. Так, Л. Софронова зазначає, що “виконавці шкільних драм, щоб виявити психологічні стани персонажів, зміну орієнтирів духовного світу, змінюють одяг” (“Олексій, чоловік Божий”, “Торжество Єстества Чолові-чєского”, “Ужасная измена сластолюбиваго житія”) [8, 259].

У шкільному театрі майже не користувалися гримом (за винятком “екзотичних” персонажів - дітей “аравійстіх” або “муринчиків”). Міміка була невиразною: найчастіше вона обмежувалася “воздєванієм очес горє”. Таким чином, засоби перевтілення, якими користувалися актори, - це, насамперед, костюм, а також дуже нерозвинені міміка і грим. Жестикуляція посідала значніше місце, хоча дуже різноманітними жести акторів не були (відчай, радість, смирення, гнів). За допомогою жестів персонажі спілкувалися між собою і виказували почуття.

Для більшої впізнаності герої драми виступали з притаманними їм атрибутами. Так, алегоричні персонажі виходили на сцену з якорем (Надія), масля-ничною гілкою (Мир), терезами і мечем (Правосуддя), пальмовою гілкою (Милість Божа). З атрибутами влади виступав Цар (скіпетр, держава, вінець,Престол). Язичницьких жерців впізнавали по своєрідних кадилах, багачів - по гаманцях, п'яниць - по пляшках, музикантів - по інструментах. Безумовно, атрибутика мала умовний характер. Її головне завдання - допомогти персонажам бути впізнаними.

Проте найсуттєвішу роль з мистецтв, що поєдналися у шкільній виставі, відігравала музика. Від свого початку шкільний театр був театром музичним. Залученню музики до театральної дії сприяли дидактичні цілі, адже музиці в навчальних закладах того часу приділяли неабияку увагу. В колегіях і Академії вивчали музичний супровід Служби Божої, партесний і монодійний спів, гру на музичних інструментах.

Музика супроводжувала дії як позитивних персонажів (царі Давид, Соломон), так і негативних (Ірод, Сенатори, Жеривол). Залучалась також добре знана акторами і глядачами церковна музика (“Христос воскресе із мертвих”, “Слава в вишніх Богу”, “Свят, свят, свят, Господь Саваоф”, “Святий Боже, Святий Крєпкій”, “Многая лєта”, “Аллелуйя”). Широко використовувалися канти “Ангел пастирем вести”, “Весь мир нинє веселится, веселися: Христос Спаситель родися”. Значне місце музика посідала в п'єсах “Різдвяна” і “Успенська” драми Д. Туптала, “Дійствіє на Різдво Христове”, “Трагедокомедія” С. Ляскоронського.

Музичний інструментарій складався з лютні, цівниці, гуслів, тимпанів, арф, свирілів, цимбалів, скрипок, кобз.

З викладеного зрозуміло, що музика у постановках шкільних драм посідає чільне місце. Особливо це стосується хорів і музичного супроводу. Хори виконували роль коментатора подій, а також висловлювали етичні міркування. Автори драм, зокрема Ф. Прокопович та його послідовники, розуміли, що музика і спів у шкільній драмі мають велике виражальне значення. Жодна шкільна драма не обходилася без хорів. Прикладом може слугувати твір Л. Горки “Іосиф Патріарха”, кожну дію якого завершував великий хор. Отже, функція хору була настільки важливою в драматургії шкільної драми, що він виконував роль допоміжного персонажа. Дослідниця історії шкільної драми Л. П. Корній відзначала, що “хори в українській шкільній драмі виконували такі функції: роз'яснювально-коментуючу, засуджувальну, співчувально-оплакувальну, панегіричну, віщувальну, розважальну, морально-дидактичну” [4, 264].

Крім хорів вирізнялися й сольні виступи героїв драми. В цьому випадку музика повинна була віддзеркалювати почуття дійових осіб. Хорові та сольні виступи присутні також у трагедокомедії Г. Щербацького “Фотій” та п'єсі Г. Кониського “Воскресеніє мертвих”. У багатьох шкільних драмах виконувалися пісні й танці, зокрема в п'єсі М. Довгалевського “Коміческоє дійствіє” були задіяні вокальні та інструментальні ансамблі. Саме в цій виставі музичні номери (хоровий пролог, інтермедії та епілог з кантами) перевищували поетичний текст, і саме вони і приваблювали публіку. Спираючись на попередні дослідження та архівні джерела, можна дійти висновку, що “Коміческоє дійствіє” було передвісником появи комедії в українському музичному театрі.

На відміну від музики до основної частини драми, музика до інтермедій ніяк не фіксувалася в тексті творів. У більшості інтермедій вона взагалі відсутня.

Ше через ремарки. Відомо, що в інтермедіях лунали хорові співи, сольні номери, співи з інструментальним супроводом. Також до інтермедій залучалася музика світських жанрів та фольклору. Л. П. Корній зауважує, що існували навіть повністю музичні інтермедії. На думку дослідниці прикладом такої інтермедії може бути дванадцятиголосний хоровий твір “Сначала десь поутру рано” (30- 40-і роки XVIII століття), театралізовані риси якого визначила Н. О. Герасимова-Персидська. В цьому творі виразно проявляються театральні риси: певний сюжет, дійові особи - групи персонажів. Кульмінація хору - одноголосна пісня “Дубрава зеленая”, яка виконує розважальну функцію. Оскільки в партесних концертах одноголосні епізоди ніколи не використовувались, Л. П. Корній вважає, що “Сначала десь” “не є жанром партесного концерту, а хоровою сценкою з пародійними рисами, - не виключено, що й інтермедією в шкільній драмі” [5,65].

Таким чином, музичне оздоблення шкільної драми посідало вагоме місце в її драматургії. Найчастіше в драмі лунав хоровий спів, який був пов'язаний як з духовною (в основній частині драми), так і з народною та світською (в інтермедіях) музикою. Під впливом шкільної драми виник новий різновид драматичних вистав - вертепна лялькова драма. У шкільній драмі зароджувалося підґрунтя національного оперного мистецтва XIX століття. Вже перший музично-драматичний твір - “малоросійська опера” І. П. Котляревського “Наталка Полтавка” - пов'язаний з традиціями шкільної драми.

Це позначилося в тому, що “Наталка Полтавка”, подібно до шкільної драми, була витвором музично-драматичного мистецтва, де поєднувалися розмовні діалоги з музичними номерами і, як і в шкільній драмі, використовувалися відомі мелодії з новим поетичним текстом або народні пісні. Так, І. П. Котляревський використав у “Наталці Полтавці” мелодію духовного канта “С первых весны дней” для характеристики Возного в його пісні “Од юних літ не знав я любові”. Про зв'язки з традиціями шкільної драми свідчить і характер заключного хору “Начинаймо веселиться”, який виконує морально-дидактичну функцію.

Зважаючи на роль музики в шкільних виставах, слід зауважити, що шкільна драма за своєю сутністю була драмою музичною. В ній відбувався синтез мистецтв (література, музика, живопис, сценографія, режисура), який і дав життя шкільній драмі. Зі свого боку, шкільна драма впливала на розвиток цих мистецтв і віддзеркалила досягнення театру за весь період його існування: в ній відбилися найкращі традиції античної трагедії, західноєвропейського середньовічного театру та барокові тенденції XVII - XVIII століть. Шкільна драма стала одним зі щаблів у становленні українського національного оперного мистецтва. На думку Л. П. Корній, простежується певна спадкоємність між шкільною драмою й оперним мистецтвом Д. Бортнянського. Так, у відомій опері “Алкід” хор виконує роль допоміжного персонажу: пояснює хід подій, роз'яснює особливості тих типів життя, які пропонуються Алкіду, дає моральну оцінку життєвого вибору головного героя.

З певними традиціями шкільного театру пов'язаний перший український музично-драматичний твір - “малоросійська опера” І. П. Котляревського “Наталка Полтавка”. Подібно до шкільної драми, тут також має місце поєднання музичних номерів з розмовними діалогами, що типове для періоду формування

Оперного мистецтва у слов'янських країнах, в тому числі й в Україні. І. П. Котляревський використовував типовий для шкільної драми спів авторського тексту на мелодію відомої пісні. Так, в основу пісні Возного “Од юних літ не знав я любові” покладена мелодія духовного канта “С первых весны дней”. Водночас, подібно до шкільної драми, до цієї опери були залучені відомі й поширені в міському середовищі пісні “Ой під вишнею” та “Всякому городу нрав і права” Г. Сковороди. Автор спирається на світські народно-побутові пісні для характеристики представників народу. Заключний хор “Начинаймо веселиться” знову підкреслює зв'язок цієї малоросійської опери з шкільною драмою, адже цей хор носить моралізаторський характер (“Коли хочеш буть щасливим, то на Бога полагайся”). Отже, викладене дозволяє стверджувати, що історія формування українського оперного мистецтва певною мірою спирається на традиції музичного театру шкільної драми.

Головною особливістю шкільної драми була її видовищність, що захоплювала глядачів: яскраві костюми, складні “спецефекти”, витончені танцювальні рухи, ораторська майстерність у поєднанні з музичними номерами сприяли розвою театру. Традиції шкільного театру відбилися на вертепній драмі та музично-драматичних виставах XIX століття. Вже через музично-драматичний театр, опосередковано, вплив шкільної драми відчутний у національному оперному мистецтві.

Шкільна драмам виступає насамперед, як мистецтво видовищне, в якому поєднуються кілька видів мистецтва (поезія, музика, співи, акторська гра, режисура, сценографія, хореографія тощо). Ці ж види мистецтва утворюють і оперу, і в цьому вбачається певне наслідування українським оперним мистецтвом традицій шкільної драми.[2, 363]

Отже, вже у шкільній драмі бере початок типове для України музично-драматичне мистецтво. Тут формується підґрунтя виникнення національного українського театру та оперного мистецтва.

ВИСНОВКИ

XVII--XVIII ст. були важливим етапом розвитку української культури. Продовживши традиції давньоруської культури, українська культура виявилася в умовах,які, здавалося б, повинні були привести її до зникнення, асиміляції іншими культурами. Але в народі знайшлися сили, які забезпечили не тільки виживання національної культури, але і подальше її піднесення як самобутньої, з властивими тільки їйрисами. Розвиток української культури відбувався у тісному взаємозв'язку з національно-визвольним рухом проти Речі Посполитої, піком якого стала війна 1648--1657 pp. Однак розділ українських земель між двома імперіями, згортанняавтономії України російським царатом, ліквідація гетьманщини, заборонапублікацій українською мовою, русифікація верхівки українського суспільства докінця XVIII ст. знову створили важку ситуацію для української культури.

Український театр другої половини XVII--XVIII ст. посів видатне місце в істо-рії української культури. Бароковий за своєю природою, він виріс на західноєвро-пейському культурному ґрунті, орієнтуючись на шкільні драми, що побутували врізних країнах Заходу. Український шкільний театр був значною мірою залежнийвід своїх джерел -- народних звичаїв та ігор, церковних обрядів. Він же й впливавна розвиток народної драми -- так званого фольклорного театру (в обох його варіа-нтах -- ляльковому і живому). При шкільному театрі другої половини XVII --першої половини XVIII ст. існувала інтермедія -- попередниця української комедіїв новому українському театрі початку XIX ст.

Український професійний театр на Лівобережній Україні під протекторатом Російської імперії ще не міг з'явитися у другій половині XVIII ст., як не міг з'явитисяі на Правобережній Україні та в Східній Галичині в умовах польського, а згодомавстрійського панування.

Українська шкільна драма, функціонуючи в Україні протягом ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст., закладала ґрунт для розвитку національного музично-драматичного театру.

У шкільній драмі сформувалися принципи використання музичного чинника в драмі, які були перейняті й розвинуті в українському національному музично-драматичному театрі. Інтермедії, які виконувалися між діями «серйозної» частини драм, уже прокладали шлях українській комедії з музикою.

Відлуння барокової за стилем шкільної драми простежується в українському театрі 20_х рр. ХХ ст., зокрема, у постановках Леся Курбаса з використанням алегоричних персонажів і співів хору як персонажу. Спрощеним, онародненим варіантом різдвяної шкільної драми стало лялькове видовище вертеп, який набув особливого поширення в ХІХ - ХХ ст., ставши важливим компонентом української театральної культури.

На сьогоднішній день опубліковано 58 українських шкільних драм, які в ХVІІ - першій половині ХVІІІ ст. були в репертуарі шкільних театрів. Більшість цих драм написали викладачі або вихованці Києво-Могилянської академії (Лаврентій Горка, Митрофан Довгалевський, Сильвестр Ляскоронський, Михайло Козачинський, Варлаам Лащевський, Іван Некрашевич, Феофан Прокопович, Дмитро Туптало, відомий як Димитрій Ростовський, Георгій Щербацький та ін.). Створювалися драми переважно у ХVІІ - першій половині ХVІІІ ст. На початку другої половини ХVІІІ ст. відбувалися деякі зміни в навчальному процесі Києво-Могилянської академії через втручання російської влади. Ректор академії Самуїл Миславський коригуючи навчальну програму, не ввів до неї обов'язкове написання і постановку на шкільній сцені драм, і цим припинив їх існування.

Хоч шкільна драма з середини ХVІІІ ст. майже перестала існувати, але її функціонування протягом тривалого періоду ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. мало важливе значення для розвитку світського напрямку українського музичного-драматичного мистецтва в наступні епохи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антонович Д. В. Триста років українського театру (1619-1919) / Д. В. Антонович. - Прага: Український видавничий фонд, 1925. - 273 с.

2. Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва, Наук. стаття, / О. М. Ізваріна. - С .360-366, ДРНТІ, 2007 р.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. // С. М. Клапчук, В. Ф. Оста-фійчук, Ю. А. Горбань та ін. -- К.: Знання-Прес, 2002.-- 351 с.

4. Корній Л. П. Історія української музики: [у 3 ч.]. - Частина перша. Від найдавніших часів до середини XVIII ст. / Л. П. Корній. - К. - Харків - Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1996. - 314 с.

5. Корній Л. П. Українська шкільна драма і духовна музика XVII - першої половини XVIII ст. / Л. П. Корній. - К., 1993. - 186 с.

6. Микитюк П. Українська шкільна драма як сакральний феномен, Наук. праця, Вісник Львівського університету, Серія мист-во. 2003. Вип. 3. С. 29-34

7. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - [2-е вид., фототипне]. / М. Семчишин. - К.: АТ “Друга рука” МП “Фенікс”, 1993. - 550 с.

8. Софронова Л. А. Старинный украинский театр / Л. А. Софронова. - М.: РОССПЭН, 1996. - 327 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальне поняття драми як родового різновиду літератури, зумовленого потребами театрального мистецтва. Сутність та найважливіші ознаки класичної, "закритої" драми. Характерні особливості та своєрідні ознаки "неарістотелівської" або "нової" драми.

  доклад [12,8 K], добавлен 02.05.2011

 • Історичні передумови зародження портретного жанру в українському мистецтві ХVII-XVIII ст. Проблема становлення і розвитку портретного жанру на початку ХVII століття, специфіка портрету у живописі. Доля української портретної традиції кінця ХVIIІ ст.

  дипломная работа [88,9 K], добавлен 25.06.2011

 • Філософський наратив постмодернізму. Глобалізаційні трансформації у становленні постмодерного суспільства. Соціокультурні наслідки формування нової цивілізації. Особливості розвитку живопису і драми в другій половині ХХ ст. Виникнення масової культури.

  дипломная работа [131,1 K], добавлен 04.11.2010

 • Характерні риси просвітництва Ренесансу в Україні. Історичні умови розвитку культури Литовського періоду. Розвиток усної народної творчості, театрального мистецтва і музики. Стан тогочасної освіти та літератури, архітектури, скульптури та живопису.

  лекция [104,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Зародження і становлення театрального мистецтва в Україні. Розвиток класичної драматургії. Корифеї українського театру. Аматорський рух, його особливості та цікаві сторони. Заснування драматичної школи в Києві. Український театр в часи незалежності.

  реферат [31,3 K], добавлен 09.03.2016

 • Передумови і труднощі культурного піднесення XVI–XVII століття. Особливості релігійної ситуації в Україні. Розвиток літератури і книгодрукування, створення учбових закладів, формування нових галузей науки. Становлення професіональної художньої культури.

  реферат [40,6 K], добавлен 08.12.2010

 • Поняття вертепу та вертепної драми як молитовного прославлення Бога через театральне дійство та комічне відображення побутового життя. Історія вертепу, його роль в становленні української культури. Основні сюжету нижнього та верхнього поверхів вертепу.

  дипломная работа [38,5 K], добавлен 24.03.2013

 • Умови розвитку культури українського народу в другій половині XVII – кінці XVIII ст., вплив на неї національно-визвольної боротьби. Становлення літератури, театральної та музичної творчості. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва України.

  лекция [17,4 K], добавлен 01.07.2009

 • Етапи розвитку української культурологічної думки ХХ ст. Складнощі формування національної культурологічної школи. Архітектура і образотворче мистецтво барокової доби в Україні. Культура України в 30-40-х роках ХХ ст. Розвиток мистецтва у період війни.

  контрольная работа [36,7 K], добавлен 21.02.2012

 • Аналіз соціально-культурної ситуації на українських землях в епоху бароко. Роль Мазепи у творенні культури. Історія створення Києво-Могилянської академії. Еволюція живопису від бароко до класицизму. Розквіт архітектури, літератури та музики в XVIII ст.

  лекция [115,0 K], добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.