Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного живопису

Феномен методологічних розробок українського мистецтва в царині філософського осмислення культури. Нефігуративний живопис України кінця ХХ століття в контексті естетико-культурної традиції абстракціонізму та філософсько-теоретичного дискурсу мистецтва.

Рубрика Культура и искусство
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 20.04.2014
Размер файла 76,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Доведено, що український нефігуративний живопис, який постав на початку 90-х років ХХ століття в силу гострої потреби митців у моральній та специфічній художньо-естетичній компенсації травматичного досвіду “невільної” творчості за доби тоталітаризму, є не “відпрацюванням” досвіду світового абстракціонізму, а живим діалогом із ним, оригінальним художньо-естетичним синтезом традицій, що поєднав модерністські ідеї із продуктивним переосмисленням принципів класичної європейської естетики, європейську художню традицію - з елементами східної естетики.

Представлена дисертаційна робота є лише першою спробою окреслити український нефігуративізм 1990-х років як культурно-естетичний феномен сучасності. Проблема філософсько-естетичних витоків сучасної нефігуративної естетики, взаємозв`язки та взаємовпливи українського нефігуративізму з іншими проявами національної та зарубіжної культур, теоретико-мистецтвознавчий аналіз художньо-практичного доробку митців та інші істотні аспекти даного феномену залишилися поза межами цього дослідження і потребують окремого опрацювання.

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях

1. Рудик Г. Б. До проблеми культурологічного осмислення сучасного українського мистецтва: нефігуративний живопис // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2001. Вип. 2. - С. 65-72.

2. Рудик Г. Б. “Східний” дискурс українського нефігуративного живопису 90-х років ХХ століття // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Зб.наук.пр. - К.: Вид.центр КДЛУ, 2001. - С. 148-155.

3. Рудик Г. Б. Категорія абсолюту в естетиці українського нефігуративного живопису // Мультиверсум. - К., 2001. Вип. 20. - С. 140-148.

4. Рудик Г. Б. Основні напрями розвитку абстрактного живопису: історичний огляд // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. - К., 1999. -Т.13. - С. 79-89.

5. Рудик Г. Б. Абстрактний живопис і музика: підстави паралелей // Наукові записки НаУКМА. Спецвипуск. - К., 2000. - Т. 18, Ч. 1. - С. 100-105.

6. Рудик Г.Б. Український нефігуративний живопис 1990-х років та американський абстрактний експресіонізм: спроба культурологічного зіставлення // Вісник Харківського художньо-промислового інституту: матеріали Всеук. наук.-пр. конф. “Образотворче мистецтво та дизайн в інформаційному просторі сучасного суспільства”. - Харків, 2001. Вип. 4. - С.27-29.

7. Рудик Г. Б. Американський абстрактний експресіонізм - злет та криза західного модернізму // Маґістеріум: Культурологічні студії. - К., 2000. Вип. 5. - С.73-79.

8. Рудик Г. Можливість розуміння. Творчі credo сучасних українських нефігуративістів. - К.: Товариство “Знання” України. - 2001. - 36 с.

9. Рудик Г.Б. Абстракціонізм // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. - С. 43.

10. Рудик Г. Микола Кривенко // Art Line. - 1998. - № 7-8. - С. 63.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Становище українського мистецтва в ХVІІ-ХVІІІ століттях. Класифікація основних портретних типів в мистецькій практиці. Портретний живопис Західної та Східної України, його загальна характеристика, художні особливості та традиції в образотворенні.

  дипломная работа [166,9 K], добавлен 25.06.2011

 • "Вітер свободи" - важливий культурний феномен 80-х років. Аналіз розвитку українського мистецтва, починаючи з 80-х років. Особливості сучасного українського мистецтва. Постмодерністські риси української літератури та живопису 80-90-х років ХХ ст.

  контрольная работа [41,2 K], добавлен 26.09.2010

 • Ідейні основи класицизму в мистецтві. Культурно-історичні передумови виникнення українського класицизму. Елементи класицизму у творчості художників України: Д. Левицький, В. Боровиковський. Зародження історичного живопису у творчості А. Лосенко.

  дипломная работа [172,9 K], добавлен 25.06.2011

 • Розвиток культурної спадщини Прибузького краю. Дослідження популярності танцювального мистецтва на Півдні України. Показ національного характеру народу за допомогою танцю. Використання кубанської фантазії на теми південноукраїнських козацьких мелодій.

  статья [21,2 K], добавлен 24.11.2017

 • Досліджується феномен української ментальності в контексті музичного мистецтва. Аналіз модифікації національної культури в музичному мистецтві як проявів колективного несвідомого. Цитування українського фольклору на текстовому та інтонаційному рівнях.

  статья [19,6 K], добавлен 18.12.2017

 • Особливості розвитку театрального мистецтва в Україні у другій половні ХІХ ст. Роль українського театру в історії українського відродження і формуванні української державності. Загальна характеристика виступів українського професійного театру за кордоном.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 19.09.2010

 • Умови розвитку культури українського народу в другій половині XVII – кінці XVIII ст., вплив на неї національно-визвольної боротьби. Становлення літератури, театральної та музичної творчості. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва України.

  лекция [17,4 K], добавлен 01.07.2009

 • Дослідження архітектурного, живописного та скульптурного мистецтва Київської Русі. Особливості розвитку іконопису, фрескового живопису, мозаїки. Вишивка як одне з найдавніших народних ремесел в Україні. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 05.02.2013

 • Авангардизм – напрямок у художній культурі 20 століття. Його батьківщина та основні школи. Нове в художній мові авангарду. Модернізм - мистецтво, яке виникло на початку XX століття. Історія українського авангарду, доля мистецтва та видатні діячі.

  курсовая работа [48,8 K], добавлен 20.02.2009

 • Розгляд еволюції розвитку мистецтва від експериментів імпресіоністів, крізь постімпресіонізм, кубізм, неопримітивізм, алогізм і, нарешті, безпредметне мистецтво. Характеристика напрямів сучасного мистецтва, філософське обгрунтування contemporary-art.

  статья [23,9 K], добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.