Культура Київської Русі в напрямках архітектури

Вплив різних факторів на культурний процес у Київській Русі. Архітектура в період феодальної роздробленості. Дерев’яна архітектура та поява кам’яних будівель на Київській Русі. Найвизначніші пам’ятки архітектури: Софійський собор, Кирилівська церква і ін.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2016
Размер файла 139,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на httр://www.allbest.ru/

Размещено на httр://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Архітектура Київської Русі

1.1 Вплив різних факторів на культурний процес у Київській Русі

1.2 Розвиток архітектури Київської Русі

1.3 Архітектура в період феодальної роздробленості

1.4 Архітектура Володимиро-Суздальського князівства

1.5 Архітектура Новгорода та Пскова

Розділ 2 . Пам`ятки та види архитектури Київської Русі

2.1 Дерев'яна архітектура та поява кам'яних будівель на Київській Русі

2.2 Розвиток кам'яної архітектури Київської Русі

2.3 Характеристика києво-чернігівської архітектури

2.4 Найвизначніші пам'ятки архітектури Київської Русі

2.4.1 Десятинна церква

2.4.2 Софійський собор

2.4.3 Кирилівська церква

2.4.4 Михайлівський собор Видубицького монастиря

2.4.5 "Місто Ярослава" у Києві

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. Культура Київської Русі - яскраве явище європейської середньовічної культури. Київська Русь залишила помітний слід у світовій історії. Вона проіснувала з IX до середини XIIІ ст. То була одна з найбільших монархій раннього Середньовіччя, яку можна порівняти хіба що з імперією Карла Великого. В часи свого найвищого розквіту вона простягалася від Чорного до Балтійського моря і Льодовитого океану, від Закарпаття до Північного Передуралля та Волго-Окського межиріччя. Київська Русь підтримувала політичні, економічні й культурні відносини з ближніми і далекими сусідами - з Великим Степом і Візантійською імперією, з Болгарським царством, Польським, Чеським і Угорським королівствами, з італійськими і німецькими містами, з Данією, Швецією і Норвегією, з Францією та Англією. Династичні зв'язки київських монархів, особливо Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха, стали хрестоматійними. Давньоруські купецькі човни і каравани проклали шлях “з варяг у греки”, чималою мірою вплинула на культуру і мистецтво сусідів.

Мистецтво Київської Русі розвивалося в загальному руслі середньовічної європейської культури і було нерозривно пов'язане з церквою і християнською вірою. У той же час слов'янські майстри мали свої стійкі, вікові традиції язичницького мистецтва. Тому, сприйнявши багато чого з Візантії, вони виробили самобутній, неповторний стиль і створили справжні шедеври архітектури, живопису, прикладного мистецтва.

На відміну від здавна відомих середньовічних пам.яток Західної Європи світ староруського мистецтва уповні вияскравівся лише за нашої доби. Археологи відновили забудову давньоруських міст, історики архітектури відтворили первісні форми величних архітектурних споруд.

Стилістичні зміни в розвитку окремих видів мистецтва проходять не завжди однаково. Так, наприклад, у декоративно-вжитковому, а певною мірою і в образотворчому мистецтві, деякі традиції живуть довше, ніж в архітектурі, оскільки остання найтісніше пов'язана з потребами сучасності. Завдяки цьому еволюція стилістичних рис у архітектурі простежується чіткіше.

Архітектуру стародавніх слов'ян ми можемо собі лише уявляти. Традиції дерев'яного будівництва сформувалися ще за багато століть до Київської Русі. І на той час, як у Києві з'явилися перші муровані споруди, давньоруські міста являли собою розвинені архітектурні організми, а русичі були досвідченими будівничими.

За перші сто років існування Київська Русь набула сили. Зросли й розбудувалися руські міста -- Київ, Новгород, Чернигів, Переяслав, Смоленськ, Полоцьк та інші, що постали на великих водних шляхах, іноді на місцях колишніх племенних центрів, а нерідко зведені як фортеці на важливих для оборони рубежах. Необхідність у будівництві монументальних мурованих споруд була зумовлена потребами молодої держави. Київ повинен був мати храми, які б не поступалися константинопольским, а київський князь -- палаци, не гірші ніж у візантійських імператорів.

Другий етап розвитку мистецтва Київської Русі розпочався після смерті Ярослава Мудрого, коли феодальні відносини швидко поширилися у всіх князівствах. Архітектурно-художній стиль другої половини ХІ -- початку ХІІ ст. ладом пропорцій, певним геометризмом мас, підкресленою замкнутістю об'ємів значно відрізнявся від живописного, з прагненням до об'ємно просторових композицій стилю Х - першої половини ХІ ст.

У 30 - 80 роки ХІІ ст. архітектура, яскраво відбиваючи часи феодальної роздрібненості, прибирає рис фортечних споруд, важких, могутніх, з вікнами-амбразурами та декором з характерноюдля романського стилю аркртурою, що походить від оборонних пристосувань замковах стін. Спостерігається спрощення планових і композиційних рішень. Традиційні зв'язки з Візантією підупадають, натомість пожвавлюються зв'язки з країнами Заходу, в першу чергу з сусідами -- слов'янськими народами.

Архітектура кінця ХІІ - першої половини ХІІІ відрізняється тенденціями до раціоналізації будівельного виробництва, пошуками нових методів і конструктивних рішень. На противагу графічності попереднього стилю новий стиль за характером -- живописний, як то було в ХІ ст. Він підкреслюється яскравими колірними поєднаннями червоного цегляного муруваня, білого тла декоративних ніш та елементами фрескового фасадного розпису. Особливо зацікавлює декорування фасадів вставками кольорового каміння та різнобарвної майоліки.

Архітектуру стародавніх слов'ян ми можемо собі лише уявляти. Традиції дерев'яного будівництва сформувалися ще за багато століть до Київської Русі. І на той час, як у Києві з'явилися перші муровані споруди, давньоруські міста являли собою розвинені архітектурні організми, а русичі були досвідченими будівничими.

Об'єктом вивчення є культура Київської Русі в напрямках архітектури

Ця мета досягається вирішенням ряду конкретних завдань

· Показати дерев'яну архітектуру Київської Русі.

· Показати період появи кам'яних будівель та розвиток кам'яної архітектури Київської Русі.

· Дати характеристику києво-чернігівської архітектури.

· Розповісти про найвизначніші пам'ятки архітектури Київської Русі: Десятинну церкву, Софіївський собор, Кирилівську церкву, Михайлівський собор Видубицького монастиря, "Місто Ярослава" у Києві.

Розділ 1. Архітектура Київської Русі

1.1 Вплив різних факторів на культурний процес у Київській Русі

Культура Київської Русі складалася з самого початку як синтетична, тобто перебуває під впливом різних культурних напрямів, стилів, традицій. Відкритість і синтетичність давньоруської літератури, її потужна опора на народні джерела та народне сприйняття, вироблені історією східного слов'янства, переплетення християнських і народно-язичницьких впливів призвели до того, що у світовій історії називають феноменом російської культури. На розвиток російської культури також впливало і те, що Русь складалася як рівнинне, відкрите всім - як внутріплеменних, вітчизняним, так і чужинцям, міжнародним - впливам. І йшло це з глибини століть. У загальній культурі Русі позначилися як традиції, скажімо, полян, сіверян, радимичів, новгородських словен, в'ятичів, інших племен, і вплив сусідніх народів, з якими Русь обмінювалася виробничими навичками, торгувала, воювала, мирилася, - угрофіни, балтів, іранських народів , західних і південних слов'янських народів. Русь відчувала сильний вплив Візантії, яка для свого часу була одним з найбільш культурних держав світу.

З монголо-татарською навалою в культурну традицію входить патріотична тематика, що сприяла консолідації загальноросійського національної свідомості та формування загальноросійської етнічної цілісності. Епоха 12-13 ст. дала неперевершені за глибиною і образності шедеври в області словесності, зодчества, іконопису, поява яких свідчить про надзвичайно високий рівень культурного розвитку напередодні татаро-монгольської навали. Завоювання Київської Русі, хоча й сповільнило темпи історико-культурного процесу, проте не тільки не перервало його, але почасти навіть збагатило. На стику взаємодії слов'янської і тюркської культур починають виникати нові явища в мові, побуті, звичаях, мистецтві, які особливо яскраво проявлять себе в після-дме епоху. Запас міцності культурної спадщини Київської Русі виявився настільки могутній, що у важкі, переломні роки насильно прищеплений до його стовбурі чужорідні паростки не тільки не погубили дерево, але прижилися на ньому і дали нові сходи. Без сумніву, найважливішою культурної складової цього періоду розвитку східнослов'янського суспільства стає прийняття Київською Руссю християнства. Характер історичного вибору, зробленого в 988 р. князем Володимиром, був, безумовно, не випадковим.

Розташування Київської Русі між Сходом і Заходом, перехресне вплив на неї різних цивілізацій зробило плідну вплив на духовне життя і культуру його народу. Проте цю обставину неодноразово створювало критичні моменти в її історії, висувало на перший план болісну проблему вибору. Незважаючи на географічну Близькість Західної Європи, основний обмін ідеями і людьми для східнослов'янських племен йшов в північній і південній напрямками, слідуючи течіям річок Східно-європейської рівнини. По цьому шляху з півдня, з Візантії, християнство почало проникати на Русь задовго до його офіційного затвердження, що багато в чому визначило вибір князя Володимира. Таким чином тісні економічні, політичні та культурні зв'язки з Візантією, проникнення на Київську Русь в якості альтернативи язичництвасаме християнства в його візантійському варіанті досить жорстко зумовили вибір нової релігії. Говорячи про прогресивний значенні прийняття християнства на Русі в аспектах зовнішньополітичному, державному, соціальному, не слід визнавати християнізацію єдиним визначальним фактором культурної еволюції російського народу.

Навіть незважаючи на те, що живопис,музика, значною мірою архітектура і майже вся література Київської Русі знаходилися в орбіті християнської думки, уважний погляд на шедеври давньо-російського мистецтва виявить глибоке спорідненість зі спадщиною архаїки: заставки - ініціали текстів книг і літописів, фрескові іскульптурні орнаменти соборів, мелодійний церковних співів.

1.2 Розвиток архітектури Київської Русі

Архітектура Київської Русі виникла й розвивалася на територіях, що були об'єднані Давньоруською державою Рюриковичів і мали достатньо розвинену культуру язичницьких слов'янських племен. Проте з прийняттям християнства головним культурним орієнтиром Київської Русі стала Візантія, плідний зв'язок з якою почався ще задовго до його офіційного запровадження. Відтепер Візантія стає головним імпульсом ідеологічного розвитку суспільства. Прогресивне значення мало й те, що з прийняттям християнства з Візантії на Русь пішов широкий потік літератури, і не лише церковної, але й світської -- історичної, художньої, філософської, у тому числі твори та перекази творів античних письменників. Водночас Русь спілкується з іншими державами -- Булгарією, Угорщиною, Чехією, Польщею, Німеччиною, Англією, зі Скандинавією, Хозарським каганатом, народами Кавказу та Арабського Сходу.

Київська Русь, як і Візантія, багато раціонального сприйняла від язичництва та зберегла його і в житті, і в мистецтві. Нова епоха християнської Київської Русі означена і новим видом мистецтва -- монументальною архітектурою. Інші види мистецтва -- скульптура, фресковий живопис, іконопис, література, музика та прикладне мистецтво -- увійшли в художню єдність нової християнської ідеї, в якій архітектурі як засобу значного духовного впливу на людину відводилося головне місце. Християнське мистецтво прийшло на Русь у вигляді системи, орієнтованої на культове дійство в храмі, де відбувався синтез архітектури з іншими видами мистецтва. Через це християнський духовний комплекс дуже добре відповідав внутрішній природі зодчества, якому притаманне втілення загальних ідей світоустрою.

Коли на Русі кам'яне будівництво стає проблемою часу, візантійська архітектура переживає другий період розквіту тисячолітньої історії. У багатьох країнах світу X-- XI ст. ознаменувалися активною будівельною діяльністю грецьких майстрів. Візантійські зодчі будують собор Св. Марка у Венеції. Візантійські будівельні прийоми позначаються на романській архітектурі Західної Європи. Типи візантійських споруд впливали на архітектуру Балканських країн, Сирії, Малої Азії, Вірменії та Грузії. Тому не дивно, що саме досвід візантійського будівництва найбільше пасував і київській панівній верхівці. Головну роль у цьому відіграла християнська Церква, яка до тих часів набула величезного досвіду у всіх видах мистецтва, особливо в архітектурі як синтетичному явищі.

Відбулися зміни і в будівельній техніці. Створення значної споруди починалось у квітні, а завершувалось у вересні, ймовірно, до дня Воздвиження (27 вересня). У перший будівельний сезон влаштовували фундамент і покривали його вимощенням. Цегляне мурування стін розпочинали в другому будівельному сезоні. Перші грандіозні храми споруджували протягом тривалого часу: Десятинну церкву -- впродовж 8 років, Coфійський собор -- 6 років. Більшість храмів зводили протягом 4--5 років (Успенський собор Печерського монастиря), а деякі, навіть великі, впродовж 3 років (Успенський собор у Владимиру або 2 років (Успенський собор у Ростові). Невеликі новгородські церкви споруджували за один сезон.

Головним матеріалом для будівництва храмів і зрідка палаців була цегла-плінфа у вигляді тонких і широких плиток прекрасного виготовлення та високої міцності. її випалювали спочатку під керуванням грецьких майстрів у спеціальних печах, з якими вперше ознайомилися ремісники Давньої Русі. В XI ст. використовували каолінову глину, тому цегла мала рожевий або жовтий колір. У XII ст. для цегли брали місцеву глину. її набивали в дерев'яну форму-раму, а зверху зрізували дерев'яним ножем. На торцях і постільній поверхні цегли трапляються випуклі позначки.

Сортамент цегли давньоруських пам'яток значною мірою залежав від дати спорудження храму, архітектурної школи та будівельної артілі. Краще вивчено сортамент цегли Успенського собору Печерського монастиря, коли розбирали його руїни, гірше -- незруйнованих храмів. Цегла мала переважно прямокутну форму, але траплялася квадратна й лекальна. Основна закономірність полягає в тому, що в молодших пам'ятках цегла має менші розміри. Брускова цегла романського походження вперше проникає в Київ з Польщі для ремонту споруд після землетрусу 1230 р.

У перших будівлях було багато деталей з мармуру, який привозили з Криму та Візантії. Мармуром викладали підлоги, з нього влаштовували карнизи, капітелі, бази, інколи й колони. Місцевий камінь використовували для виготовлення фундаментів (валуни), для мурування стін (кварцит, гнейс, граніт) та з декоративною метою, для чого застосовували різноколірний шліфований мармур. У Києві, Чернігові, Переяславі та Полоцьку для влаштування карнизів, парапетів на хорах і для покриття підлог використовували пірофілітовий сланець (червоний шифер) з району м. Овруча, де були розроблені каменоломні для його добування. Ретельно відбирали вапняк для храмів Галича та Владимиро-Суздальської землі. Його на значну відстань перевозили по Дністру, Москві-ріці та Клязьмі.

В архітектурі Київської Русі широко застосовували вапняний розчин. Печі для випалювання вапна досліджені в Києві й Суздалі. Заповнювачі для розчину вивчені недостатньою мірою. Переважно це була спеціально випалена глина або бита цегла -- так звана цем'янка, що використовувалась у візантійському зодчестві. Ця ще антична традиція не лише була вигідна з економічного погляду, але й надавала розчинові механічної стійкості. Відношення в'яжучого до наповнювача в такому розчині становило 1:1 або 2:1. У Переяславі в розчин додавали глину (30 % об'єму), у Смоленську -- пісок, на Волині -- крейду. У розчинах пам'яток владимиро-суздальської архітектури в заповнювачі містилося до 80 % піску. У Галичі (Успенський собор) в'яжучим був гіпс, а заповнювачем -- алебастр.

Особливе місце серед будівельних матеріалів відводилося керамічним плиткам, якими на Русі (особливо в XII ст.) замінили мармур для набірних підлог. Полив'яні плитки використовувались у всіх архітектурних школах, рельєфні -- лише в Галицькій землі. Викладаючи склепіння і верхні частини будівель, часто застосовували прийом візантійських майстрів для зменшення маси конструкцій, яки полягав у вмуровуванні голосників.

Вікна закривалися дерев'яними рамами з переважно круглими скляними віконницями, хоча в Десятинній церкві були й прямокутні. Знайдено кольорові шибки (Чернігів, Гродно), які літопис називає "римськими". Майстерні, в яких виготовляли віконниці та смальту для мозаїки, виявлені в Печерськом монастирі, поблизу Софії Київської та в Переяславі.

Для перших великих спору (Десятинної церкви, Софійського собору, Золотих воріт під фундамент вибирали суцільний котлован. Дно зміцнювали дерев'яними лежням вздовж стін, які закріплювали кілками. Потім усе заливали вапняно-цем'янковим розчином, поверх якого з великого каміння на розчині закладали фундамент. У 2-й половині XI ст. фундаменти мали спрощену дерев'яну субструкцію На початку XII ст. припиняється укладання лежнів і починає використовуватись мурування насухо або на глині У цей час зменшується глибина залягання фундаментів. Найбільша ширина простежується в галицькій і владимиро-суздальській школах Часто фундаменти мали різноманітні промазування по верхні та вимощення.

У Києві й Чернігові пам'ятках першого період зодчества (кінець X -- 1-ша половина XII ст.) стіни мурували послідовно: через утоплений ряд викладали смуги завтовшки в три цеглини. Н фасаді влаштовували смуги вмурованого природного каменю -- граніту чи кварциту. З цегли створювали також декоративні узори. На початку XII ст. (церква Спаса-Преображення на Берестовому) фасади мурували зі схованим рядом цегли, але без смуг каменю. У XII ст. на зміну приходить рівношарове, або порядкове мурування. У ряді випадків цеглу затирали розчином. Різні архітектурні школи застосовували різні системи підрізування швів на фасадах і різне забутування середини стін між двома рядами цілої цегли.

Галицька та владимиро-суздальська архітектурні школи використовували білокам'яне мурування без цегли. Кам'яні блоки якісно обтесували, а простір усередині між ними забутовували уламками каменю. Зовнішні шви були надзвичайно тонкими.

Особливого характеру набуло мурування в новгородському зодчестві, де вже в Софійському соборі введено значну кількість вапнякових плит; усі конструктивні елементи споруди були лише цегляними. У XII ст. в Новгороді майже повністю будували з плитняку. У товщу стін закладали дерев'яні перев'язі, які створювали суцільне кільце. Часто вони проходили крізь інтер'єр і перехрещувалися зі стовпами. Розташовані в кілька ярусів, перев'язі створювали замкнені контури. Це мало велике значення в разі усадок і деформацій.

Склепіння влаштовували товщиною здебільшого в одну цеглину, що було характерним для візантійської будівельної техніки. Хрещата форма стовпів відповідала їх функціональному призначенню -- служити опорами для попружних арок. Арки утворювали підкупольний квадрат, на якому розміщувався верх бані. Хрестоподібний простір перекривали циліндричними склепіннями. На торцях великих соборів були арки трикутної форми (шпилясті). Куполи викладали в один ряд цеглин і покривали обмазкою, іноді -- вигнутою плінфою. З переходом до однорядного мурування набувають поширення хрестові склепіння. Вітрила під куполом викладали цеглою з напуском, тобто у вигляді удаваного склепіння.

Склепіння та бані церков здебільшого покривали свинцевими листами. Свинець для перших храмів привозили з Візантії, а потім з Польщі. Черепицею склепіння майже не покривали, хоча відомий один приклад такого покриття (бічні склепіння Десятинної церкви). Верхи деяких храмів були покриті позолоченими мідними листами, через що вони дістали назву "золотоверхих".

Як і в візантійській архітектурі, прийоми та форми будівельної техніки Київської Русі відігравали важливу роль в архітектурному образі споруд.

Велике значення в будівництві церковних споруд мала пропорційність, яка була основним будівельним методом зодчих. Вона ґрунтувалася на антропоморфній суті системи архітектурних мір Давньої Русі. За правилами будівництва, "модулем споруди", тобто основною мірою, найчастіше брали діаметр головного купола, а пізніше -- сторону підкупольного квадрата.

Розмір підкупольного квадрата уможливлював перехід від плану до вертикальних побудов. Проте основні розміри майбутнього храму (ширина і довжина) були компетенцією замовника -- князя чи єпископа. Під час урочистого закладання храму визначали місце вівтаря, видовжену вісь і чотири кути будівлі. А потім членування споруди, перехід від габаритів до розмірів підкупольного квадрата та визначення висот стосувалося робочого методу зодчого.

Давньоруські будівничі не використовували креслень; вони мали традиційну й чітку систему побудови храму як у плані, так і за висотою. Система була гнучкою, оскільки пропорційна структура різних пам'яток була дуже багатою й різноманітною. Існують два погляди на методи структурування архітектурних форм у Русі: використання геометрично поєднаних мір та геометричне пропорціювання.

Результати конкретного метричного аналізу свідчать, що одиницю вимірювання визначає розпланувальна структура будівлі. Аналізуючи монументальні храми XI ст. (Софійський і Спасо-Преображенський собори), вчені дійшли висновку, що загальною мірою для них був розмір майже 32 см, тобто візантійський фут. У подальшому давньоруські храми, як правило, вимірювали в ліктях (36,5 -- 38 см) або в сажнях. Імовірно, що в різний час і в різних будівельних центрах Русі використовували різні одиниці вимірювання (в "Уставі" князя Всеволода згадується "іванський лікоть"). Але всередині кожної споруди всі розміри мали відповідати одній точній мірі. Еталоном міг бути дерев'яний прутик або якась масштабна лінійка. Таке лінійно-колове мірило у вигляді дерев'яної лінійки для вимірювання арок, апсид та інших півциліндричних поверхонь знайдено в Новгороді.

1.3 Архітектура в період феодальної роздробленості

Зі смертю князя Ярослава в 1054 р. будівельна діяльність у Києві не припинилася, а наступники князя відмовилися від зведення такихколосальних многоглавий міських соборів, як Десятинна церква і Софія Київська. З великим завзяттям вони зайнялися спорудженням монастирів, девони отрешалісь від мирських справ і повинні були бути поховані.

Поряд з монастирями на Русі будувалися храми-так звані земельнісобори і собори придворно-князівські.

Земельний собор був головним храмом того чи іншого князівства. Призведенні соборів позначився відхід від візантійського архітектурногоканону. Як правило, це були шестистовпний, тринефний,триапсидна, одноглавий хрестово-купольні храми з притвором. Він бувнеобхідний для людей, що тільки збираються хреститися, яких увіддалених від Києва землях було багато і які під час богослужіння НЕповинні були знаходитися в храмі.

Функціональна належність придворно-князівського соборувизначалася самим його назвою. Храм будувався на княжому дворіі поєднувався з хоромами князя критим переходом. Він являв собоючотиристовпний, тринефний, триапсидна, одноглавий хрестово-купольний храм без притвору. Обов'язковим атрибутом такого храму були хори взахідній частині, що призначалися, як правило, для жіночої половинифеодальної аристократії. Нерідко до храму з північної і південної сторінпристроювалися галереї-паперті з численними аркосолями дляпоховання князівської родини. Такий тип придворно-князівського храмуявляв собою храм-усипальницю-некрополь.

XII - XIII ст. - Суперечливий і трагічний період в історії Київської Русі. З одного боку, це час найвищого розвитку мистецтва, з іншого - майже повного розпаду Київської Русі на окремі князівства, постійно ворогуючіміж собою. Однак тоді ж стали набирати силу міста Володимир Залеськийу Володимиро-Суздальської землі, Чернігів, Володимир Волинський (південно -західна Русь), Новгород, Смоленськ. Політичного і військового єдностіне було, але при цьому було створення мовного, історичного та культурногоєдності.

1.4 Архітектура Володимиро-Суздальського князівства

При князя Володимира Мономаха починається бурхливе будівництво напівнічному сході Русі, до Залісся. В результаті тут було створено один знайпрекрасніших у всій середньовічній Європі художніх ансамблів.

При Юрія Долгорукого (сина Володимира Мономаха) сформувався такзваний суздальський стиль - білокам'яне зодчество. Першою церквою, родоначальницею стилю, складеної з білого каменю, блокиякого були ідеально підігнані один до іншого, стала церква Бориса і Гліба в селі Кідекші, в 4 км від Суздаля, на тому самому місці, де нібитозупинялися святі князі Борис і Гліб, коли вони ходили з Ростова і Суздаля до Києва. Це був храм-фортецю. Він представляв собою потужний куб з трьома масивними апсидами, щілиноподібні вікнами, що нагадують бійниці, широкими лопатками, шлемообразним куполом.

Син Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський остаточно перебравсяу Володимирську резиденцію. Він робив усе, щоб місто Володимир (названийтак на честь Володимира Мономаха) затьмарив Київ. У кріпосної стіни,оточував місто, були споруджені ворота, головні з яких традиційноіменувалися Золотими. Такі ворота зводилися у всіх великих містаххристиянського світу, починаючи з Константинополя, на згадку про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим через Золоті ворота міста. Золоті ворота Володимиравінчала надбрамна церква, прикрашена різьбленим декором і золотим куполом. На протилежному кінці міста височіли Срібні ворота, не меншемасивні й урочисті.

Білокам'яні фасади соборів прикрашали різьбленням по каменю. Наявністькам'яного декору є відгомін романського стилю і пов'язаноз тим, що Андрій Боголюбський скликав до себе у Володимир майстрів нетільки з Візантії, але з усіх земель. Вже знаменита церква Покрова на Нерлі несе на собі відбиток цього стилю. Церква присвячена святу Покрова пресвятої Богородиці, встановленому Андрієм Боголюбським уознаменування об'єднання Русі під проводом Володимира.

Андрій Боголюбський побудував цей придворно-княжий храм недалековід своїх палат у пам'ять про улюбленого сина Ізяслава, загиблого впереможний похід на болгар у 1164 Витончена одноглавий церква немовширяє над широкою гладдю заливних лугів. Її спрямованістьвгору створюється насамперед гармонійними пропорціями, трехчастнымподілом фасадів, яке відповідає організації внутрішньогопростору церкви, арочним завершенням стін (так званізакомари), що стали лейтмотивом будівлі, що повторюється в малюнкувіконних прорізів, порталів, аркатурним поясі. Церква Покрова на Нерлі самий ліричний пам'ятник російської архітектури.

У 1185 - 1189 рр.. у Володимирі був зведений земельну собор на славу Богоматері - Успенський. У собор помістили найбільшу російську святиню - ікону Богоматері, яка, за переказами, була написанаєвангелістом Лукою і таємно вивезена з Києва Андрієм Боголюбським. Собор бувспоруджений в центрі Володимира, на високому березі Клязьми, піднімаючись надмістом. Як всякий собор, що відноситься до земельної жанру культовоїархітектури. Успенський був шестистовпний одноглавий хрестово-купольнимхрамом з притвором. За словами літописця, "Бог привів майстрів з усіх земель», в числі яких були і прибульці з романського Заходу, надісланідо князя Андрія нібито імператором Фрідріхом Барбароссою. Розширений при Всеволода Велике гніздо, брата Андрія, собор набув більш монументальнийвигляд з протяжними фасадами, розчленованими на п'ять прясел, і п'ятьмакуполами.

За часів Всеволода, чия слава та влада так вражали сучасників. Суздальська земля стала князівством, пануючим над рештою Руссю. У цей період у Володимирі був зведений Дмитрієвський собор, третійшедевр культового зодчества.

Дмитрієвський собор - це порівняно невеликий одноглавий храм зхором, які будувалися на феодальних дворах. Але не дивлячись на розміри вінвиглядає величним і урочисто-прекрасним. Це один з найкрасивішихі найоригінальніших соборів Давньої Русі. У плані він представляє собоюгрецький хрест без якого б то не було відступу від візантійськогоканону. Але зовні Дмитрієвський собор являє собою щось таксамостійне, що не може бути включений до числа будівельвізантійського типу. Вже не широкі і плоскі «лопатки» членують стіни напрясла, а довгі тонкі колони. У барельєфах Дмитрівського собору мибачимо елементи візантійського, романського, навіть готичного стилів і,звичайно, російської. Наявність багатого кам'яного декору храму свідчатьпро те, що його прикрашали майстри з романського Заходу, хоча в барельєфахнемає нічого апокаліптичного, тобто натякає на кінець світу і Страшний суд. Південний фасад прикрашає підкреслено плоске різьблення,нагадує різьблення по дереву, безсумнівно російських майстрів. І перевага рослинного і зооморфного орнаментів такожсвідчать про традиційно російському стилі. Можна припустити, щобудівельником собору був архітектор, добре знайомий з венеціанським собором св. Марка, оскільки мотиви декору двох цих соборів абсолютно тотожні:небачені леви, птахи та олені, квіти, листя, фантастичнівершники, грифони, кентаври і навіть сцена сходження Олександра Македонського на небо заповнюють площини стін.

Весь будинок по висоті ділиться на три яруси. Нижній - найбільшийвисокий, майже без прикрас, його гладь пожвавлюють лише глибоке плямапорталу і аркатурних пояс. «Колонки» пояса як би звисають вниз, подібноважким плетених шнурів з масивними підвісками. На середньому ярусі, надаркатурним поясом, зосереджене все декоративне оздоблення собору. Третій пояс - це масивна голова храму, піднята наквадратному «постаменті».

1.5 Архітектура Новгорода та Пскова

Монголо-татарська навала жорстоко вразило Древню Русь. Природно, що в більшості міст центральної і північно-східній Русі, таких, як Володимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, завмерловелике будівництво. Однак Великий Новгород і Псков, сильні незалежніміста, продовжували будувати, в тому числі і кам'яні церкви, розуміючи, щобагатий соборний храм-зриме свідчення могутності міста. Правда,після появи на Русі татар повністю припинилося спорудавеликих міських і монастирських соборів, з'явився звичай будувати зовсімневеликі храми.

Були церкви монастирські, споруджені з ініціативи -новгородських архієпископів, і улічанскіе, будівельниками яких виступалимешканці того чи іншого приходу, причому левову частку витрат несли багаті «Гості» - купці.

Оскільки монастирська громада складалася звичайно з десяти-двадцятиченців », необхідності в монументальному монастирському храмі і не було. Крім того, у цих містах князівська влада втратила свій авторитет і поступилася місцем республіці, в якій величезним впливом користувалисяархієпископи. Церква ж вважала за краще мати багато, нехай і невеликих,церковних будівель.

Першим кам'яним храмом після навали татар, побудованим в 1292 р., була монастирська церква Миколи Чудотворця Ліпенского чоловічогомонастиря. Іншим зразком монастирського храму була церква Успіння Богородиці на Волотовом поле. Зазвичай монастирський храм - цеквадратне в плані невелике приміщення з чотирма стовпами, трьоманефами, однієї масивної апсидою на сході, притвором на заході і однимкуполом шлемообразной форми.

Улічанскіе храми крупніше, і весь їхній вигляд більш урочистий. Майжевсі вони, як і монастирські церкви, одноглавий, з одного масивноїапсидою, але без притвору. Замість нього на західній стіні паперть -ганок перед входом.

Фасади всіх новгородських храмів мають звичайно трилопатевізавершення, дахи, як правило, восьміскатние. Таке відступ вбудову даху від загально-візантійського стилю визначалося місцевимикліматичними умовами - частими холодними дощами, снігопадами.

Нетрадиційне пристрій внутрішніх посводних перекриттів продиктувалоі особливу організацію внутрішнього простору новгородського храму: стовпи,що підтримують склепіння, широко розставлені і близько присунуті до стін. Через це всередині храм здається вище.

Новгородські храми будували цілком з цегли або з різнобарвногокругляка з вставками з плоскої цегли - плінфи, що забезпечувалопереливи кольору від сірувато-блакитного до яскраво-червоно-коричневого і повідомлялобудівлі незвичайну мальовничість.

Прикрашали храми дуже скромно: вставленими в кладку хрестами зцегли; трьома маленькими прорізами там, де мало бути одне великевікно; «брівками» над вікнами і типово Псковсько-новгородським візерунком набарабані. Візерунок цей складався з квадратів і трикутників. Вище орнаментального поясу, а іноді замість нього йшла ланцюг кокошників --дугових східчастих поглиблень. Вівтарної апсиди оформляли вертикальнимиВаліковим розводами, з'єднані поверху дугами. Особливо варто сказати провластиві тільки новгородським церквам так звані голосники: горщикиі глечики, Причетні горизонтально в стіни, в барабан купола, в «вітрила»і склепіння і служили своєрідними мікрофонами.

Головні культові споруди Пскова розташовувалися на території кремля ів Довмонтовом місті - ділянці, тісно примикає до Кремля. Всіпсковські церкви невеликі за розмірами, присадкуваті, поширені в нижнійчастини, і виглядають вони надзвичайно стійко. Для створення більшоїстійкості і зовнішньої м'якості обрисів майстра злегка «завалювали»стіни всередину. Всі вони одноглавий, на чотирьох або шести стовпах, з одного (рідко з трьома) апсидою, притвором і позакомарним покриттям.

Церковні паперті були досить масивними спорудами, основуяких становили могутні кам'яні стовпи. На них укладали один кінецьарки, а іншим вона пручалася в стіну. Нерідко зверху арки обрамлялищипцевою покрівлею.

Відмінною особливістю псковських церков була наявністьпідкліть - спеціального підвалу, що призначався для зберіганняцерковного майна, товарів і навіть зброї.

Характерна ознака псковського церковного зодчества - асиметрія,створювалася наявністю бокового вівтаря і дзвіниці. Межа - невелика церковця,що має голову і апсиду на сході і присвячена якого-небудь святого,прилаштовується до храму з південного або північного боку. Входили в нього черезголовний храм, але часто він мав свій притвор. Дзвіниці, що з'явилися впершев Пскові архітектурі, лбо височіли над західним притвором або надпапертю бокового вівтаря, будучи невід'ємною частиною храму, або представлялисобою окремо розташоване стовпообразного споруда-дзвіницю зпрорізами для дзвонів і двосхилим дахом, увінчаною головком.

Схильність псковських майстрів до асиметрії особливопроглядається у церкві Миколи на усох, побудованої на кордоніосушуваної болота - усох. Церква являє собою одноглавийхрам з трьома апсидами, підкліть, притвором, ганком-папертю. Зпівнічної сторони до нього примикає великий вівтар, що має притвор,над яким зведена дзвіниця. До південної апсиди прибудовано одноглавийкаплиця «Незгасима свічка», що має сильно виступає ганок-паперть. Всяця конструкція являє собою складну асиметричнукомпозицію.

Побудовані знову храми неодмінно прикрашали. І якщо в Київській Русі і великих князівствах початкового періоду феодальноїроздробленості храми прикрашали в основному мозаїчними композиціями іфресками, то в другій половині XXI ст. головна роль відводиться іконі.

культурний русь архітектура будівля

Розділ 2 . Пам`ятки та види архитектури Київської Русі

2.1 Дерев'яна архітектура та поява кам'яних будівель на Київській Русі

Архітектурний вигляд міст і сіл Київської Русі визначався насамперед дерев'яними будівлями. Археологічні розкопки Києва, Новгорода, Старої Ладоги, Пскова, Звенигорода, інших давньоруських міст виявили численні залишки зрубних будівель, а також різні конструктивні деталі - карнизи, лиштву, гребені, колонки, одвірки тощо. Вони вказують на багатий архітектурний декор будинків давніх русичів Х-ХІІІ ст. Окремі з них становили справжні шедеври народної архітектури. Такими, очевидно, були будинки представників заможних верств населення, відомі в писемних джерелах під назвою “хороми”. Останні складалися з кількох зрубів, які утворювали цілий комплекс приміщень - “сіни”, “істба”, “кліть”. У великих містах князівсько-боярські й купецькі хороми мали два і більше поверхи. У "Повести временных лет" згадується: “Он же (дружинник-варяг) стояще на сенях с сыном своим… и посекоша сени под нима”. У верхніх поверхах були “сіни”, які, згідно з описом із літописної статті 983 р., становили галерею на стовпах, а також “тереми”.

В архітектурному вигляді “міста Володимира” було дуже помітне класове розшарування: навколо монументальних церков, княжих палаців, багатих дворів князівської знаті - бояр і дружинників - знаходилися багаточисленні напівземлянки ремісників, ювелірів, художників, майстрів, зайнятих на будівництві княжих палаців та церков. Житлами бідноти були однокамерні будинки площею до 20 кв. м. Їх підлога була вимазана глиною і заглиблена в землю десь на 50-70 см. В приміщення вели кілька східців, вирізаних в грунті. На півдні Русі будинки зводилися здебільшого за допомогою каркасно-стовпової конструкції, яка обмазувалася глиною й білилася, нагадуючи пізнішу українську хату.

Із дерева зводились укріплення давньоруських міст - “кліті”, заборола, башти, а також церкви. Укріплення робилися так: над схилами прпиродних яруг чи долин або на насипних на рівній місцевості валах ставилися в один-два-три ряди рублені кліті розміром приблизно 3х3 метри. Найбільші з відомих нам фортець -- міські стіни Києва, зведені 1037 року за Ярослава Мудрого, мали шість рядів городнів. Кліті городнів виводилися на висоту близько дванадцяти або навіть п'ятнадцяти (Київ) метрів і засипалися землею. Нижні частини городнів зміцнювали укосами з сирцевою кладкою за часів Володимира і дерев'яними зрубами за часів Ярослава.

Літописи не часто відзначають будівництво дерев'яних храмів, але думається, що в архітектурному силуеті міст і сіл вони посідали чільне місце. Свідчення літопису про 600 київських храмів, які згоріли під час пожежі 1124 р., підтверджують сказане. Дерев'яними були, зокрема, перші Софійські собори в Києві та Новгороді, церкви часів Володимира Святославича, які зводилися на місцях зруйнованих язичницьких капищ. Практично всі сільські храми також будувались з дерева.

Традиційна дерев'яна архітектура на певному етапі розвитку Київської Русі перестала відповідати уявленням про престижність. Вихід держави на міжнародну арену, знайомство з візантійською культурою, а потім і впровадження християнства обумовили появу монументальної кам'яної архітектури. Саме з нею київські князі асоціювали державну могутність країни, а також власну велич.

У питанні про походження в Києві та на Русі монументальної архітектури існує своєрідний стереотип, за яким його історію починають лише з часу запровадження християнства і будівництва першого кам'яного храму - Десятинної церкви (989-996 рр.). Аналіз літописних свідчень про палаци княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної будівлі в центрі найдавнішого київського дитинця, яка старша за Десятинну церкву принаймні на 50 років, вносить у цю усталену думку суттєві корективи.

Перші кам'яні будівлі на Русі зводилися під керівництвом візантійських архітекторів. Масштабні роботи зі створення ансамблю монументальних споруд князівського центру в Києві розгорнулися в кінці Х - на початку ХІ ст. За короткий час були побудовані два палаци розмірами 45х11 м з поздовжніми фасадними галереями. Судячи з матеріалів розкопок, а також мініатюр Радзивіллівського літопису, київські князівські палаци були двоповерховими, з аркадами і службовими приміщеннями на нижньому поверсі та житловими на верхньому. Центральна і, можливо, бокові частини будівель завершувалися високими баштами з чотирискатними дахами, покритими черепицею. Разом із теремами часів княгині Ольги нові палаци стали гідною окрасою міського центру Києва.

2.2 Розвиток кам'яної архітектури Київської Русі

Новий етап розвитку монументальної архітектури на Русі репрезентують насамперед будівлі ансамблю “міста Ярослава” в Києві. Якщо побудовані за Володимира Святославича кам'яні споруди витримані в строго візантійських традиціях, то вже за Ярослава Мудрого давньоруська архітектура набуває і достатньо виявлених національних рис. Це засвідчує такий шедевр архітектури першої половини ХІ ст., як Софійський собор (1037 р.). Взагалі, як зазначив М. Грушевський: “Ярослав любив будувати. Скоро лише опанував Київ, забрав ся до будови нової церкви св. Софії, на місце тієї, що згоріла попереднього року.”

Крім Києва, монументальне будівництво першої половини ХІ ст. велося в інших містах Київської Русі. У Полоцьку й Новгороді, за прикладом Софії київської, зводяться однойменні собори (1045-1050 рр.).

У Чернігові за князювання брата Ярослава Мудрого Мстислава розгорнулося будівництво єпископського Спаського собору, який був близький до Десятинної церкви. Це була велична тринефна восьмистовпна споруда, увінчана п'ятьма банями. До північно-західного кута прилягала башта, яка нагадувала Софійські, з протилежного боку стояла хрещальня. Центральний неф храму відділений від бокових двоярусними аркадами на мармурових колонах із капітелями іонійського ордеру. Не маючи галерей, споруда набувала видовжених пропорцій по лінії схід-захід. Хрещата форма внутрішніх стовпів, не характерна для візантійської архітектури, в майбутньому стає типовим елементом давньоруської. Інтер'єр Спаського собору розписаний фресками, фасади оздоблені орнаментами, викладеними з плінфи.

Для другої половини ХІ ст. характерним є поширення культового будівництва в багатьох давньоруських центрах. У цей час масово засновуються монастирі, нові кам'яні храми. У Києві це собори Дмитрівського (пізніше Михайлівського Золотоверхого), Михайлівського Видубицького, Печерського, Кловського монастирів. Був вироблений новий тип монастирського храму, який поширився згодом по всій Русі й став особливо характерним для ХІІ ст. Першим його зразком був Успенський храм Печерського монастиря (1078 р.) Він становив собою хрещату шестистовпну будівлю, увінчану однією банею. Зі сходу нефи завершувалися гранчастими апсидами, із заходу стояв нартекс -- притвор, над яким розташовувалися хори. Усередині храм був оздоблений фресками і мозаїками, різьбленими шиферними плитами, по фасаду - декором із плінфи. Згідно зі свідченням “Печерського Патерика”, Успенський собор будували грецькі майстри. Його надзвичайна популярність на Русі призвела до того, що за цим типом почали зводити храмові будівлі і в інших містах. Володимир Мономах побудував аналогічний храм у Ростові. У Києві за типом Успенського збудовано Михайлівський Золотоверхий храм (1108 р.). Фасади його були розчленовані пілястрами, прикрашені меандровими фризами. Декор інтер'єру складався з мозаїк і фресок, різьблених плит шиферу. Із новацій слід відзначити оригінальний метод зведення башти зі сходами на другий поверх. Вона майже повністю вписана в західний притвор храму.

Масштабне монументальне будівництво розгорнулося в Переяславській землі в останні десятиліття ХІ ст. За свідченням літопису, в стольному місті близько 1089 р. було побудовано комплекс споруд єпископського двору. Архітектурною його домінантою став Михайлівський храм, оздоблений мозаїками і фресками, майоліковими плитками, шиферними плитами. Поруч стояв єпископський палац, інтер'єр якого не поступався своїм багатством храмовому. Крім мозаїк і фресок, у його опорядженні широко використовувався мармур, інкрустовані шиферні плити. Двір оточувала кам'яна стіна, в якій були в'їзні ворота з надбрамною церквою св. Федора.

У Південній Русі в ХІІ ст. набули значного розвитку Київська, Чернігівська й Переяславська архітектурні школи, які об'єднувалися єдиним стильовим напрямом. Характерними пам'ятками цього періоду є храм Федорівського монастиря (1131 р.), церква Богородиці Пирогощі (1132 р.), Кирилівська (1146 р.) і Василівська (1183 р.) церкви в Києві, Юр'ївська (1144) в Каневі, Борисоглібський (1128) і Успенський (40-і роки ХІІ ст.) храми в Чернігові. Їх об'єднує спільна конструктивна схема, характер архітектури фасадів. Будівлі розчленовані пілястрами з напівколонами, декоровані аркатурними поясами, хрестами і нішами. Інтер'єри розписані фресками.

У кінці ХІІ - на початку ХІІІ ст. монументальна архітектура Русі розвивалася шляхом ускладнення зовнішніх форм. Будівлі цього часу мають висотні композиції, нагадують башти. Особливу увагу архітектори приділяли профільованим пілястрам, вертикальні лінії яких надають храмам незвичайної стрункості, а також порталам, складний і розвинутий профіль яких добре поєднується з пілястрами. В цих елементах, можливо, проявився вплив давньоруської дерев'яної архітектури. У цей час були зведені храми Трьохсвятительський (1189 р.) у Києві, Св. Василія (1190 р.) в Овручі, Апостолів (1197 р.) у Білгороді. Не виключено, що будівничим, принаймні окремих з них, був знаменитий київський архітектор Петро Мілоніг, який працював при дворі великого київського князя Рюрика Ростиславича. Він особливо прославився зведенням складної гідротехнічної споруди, яка мала запобігти руйнуванню дніпровськими водами церкви Св. Михайла Видубицького монастиря.

Новий архітектурний стиль найвиразніше проявився в П'ятницькій церкві (початок ХІІІ ст.) Чернігова. Це -- чотиристовпна баштоподібна споруда з трилопасним стрілчастим завершенням. Усі фасади розчленовані складнопрофільними пілястрами, аркатурними поясами, поребриком, нішами. Перспективні портали церкви заглиблені в товщу стін. Всередині вона була розписана фресками, мала майолікові підлоги. Придніпровський архітектурний стиль кінця ХІІ - початку ХІІІ ст. справив помітний вплив на архітектуру Смоленська, Полоцька, інших центрів Русі. Як вважає Ю. Асєєв, новий стильовий напрямок еквівалентний західноєвропейській готиці.

2.3 Характеристика києво-чернігівської архітектури

Пам'ятки києво-чернігівського будівництва, за всієї різноманітності деталей, мають однорідний стильовий характер, який виділяє їх в окрему групу. Основним типом церковного будівництва тут є синтез центробанної, круглої чи багатокутної будівлі з базилікою. Поземний план такого типу творить форму “грецького” хреста в середині й наближеного до квадрата прямокутника - згори.

Центральна баня з круглим або гранчастим, одразу розмірно низьким, а відтак чимраз вищим предбанником, спиралась на чотири внутрішні стовпи-пілони, об'єднані між собою повнолукими арками. Проміжки між луками були зроблені у вигляді сферичних трикутників (паруса), що є важливим конструктивним досягненням і характеристикою техніки візантійського будівництва. Стисле підпорядкування зовнішніх форм внутрішній конструкції -- це питоменність будівель того часу. Поздовжнім навам відповідали напівкруглі або гранчасті апсиди від сходу й розчленування західної стіни пілястрами. Пілястри, що були рівною мірою декоративним і конструктивним елементом будівлі, позначували поперечні нави на бічних стінах. Покрівлі клалися безпосередньо на склепіннях, через що й набирали пливких, хвилястих ліній. Обрамування вузьких, повнолуких вікон творила система вкладуваних одна в одну ніш-заглиблень. Зовнішня декорація стін була скромна й витримана, обмежуючись до обрамування вікон, пілястрів і напівколонок на підбанниках. Різьбу для декорації зовнішніх стін у києво-чернігівському будівництві не вживали. Характеристичною для києво-чернігівського будівництва була будівельна техніка. Занесені до нас з Балкан та Вірменії, тобто з країн з кам'янистим грунтом, способи кладення фундаментів на дерев'яних підмостках у нас виявилися непридатними. Десятинна церква завалилася цілком, Спас на Берестові - до половини. Самі фундаменти києво-чернігівських церков, завглибшки на 2-3.5 м, завширшки 1 м, укладалися з двох рядів грубого каміння, яке засипалося грузом і заливалося своєрідним цементом. Форма й розмір цегли допомагають нам у визначенні хронології тих або інших будівель. Найстарша українська цегла буда дуже тонка і квадратна за формою, й чим далі, тим вона наближується до сучасної, тобто грубішає й видовжується. Стіни церков укладалися з тонких полос цегли навпереміну з грубішими полосами цементу. Києво-чернігівський цемент, особливого хімічного складу, був дуже тривкий, тому його вживали раніше як цеглу. Для певності стіни зв'язували дерев'яними та залізними шпугами, а для зменшення тягарю склепінь в міжаркадні вітрила (межилучники) клали глиняні горщики. В деяких будівлях клали такі горщики й у стіни, а дехто з дослідників вважає їх голосниками-резонаторами.

Під стильовим оглядом києво-чернігівські церкви належали в основному до візантійського стилю, хоча подекуди, головно в скульптурній декорації чернігівських церков, помітні впливи західноєвропейського романського стилю. Літописні відомості і збережені пам'ятки нашого малярства християнської, домонгольської доби підкреслюють його залежність від візантійських зразків, під оглядом як форм, так і техніки.

2.4 Найвизначніші пам'ятки архітектури Київської Русі

2.4.1 Десятинна церква

Кращою будівлею ансамблю “Міста Володимира” була Десятинна церква (996 р.). Про те, яким був цей найдавніший кам'яний храм Київської Русі, довідуємось із писемних свідчень і даних археологічних розкопок. За своїм типом він належав до хрестовобанних візантійських храмів. Стіни зведені з каменю і цегли (“плінфи”) в системі мішаної кладки. Внутрішній простір перекривався склепіннями у формі хреста, над яким підносилася баня, що підтримувалася підпружними арками. опертими на чотири центральні стовпи. Зі сходу містилися напівкруглі виступи-апсиди. Тринефне ядро оточували галереї, поділені на кілька приміщень. Із західного боку підносилися дві башти, які разом із багатоверхим завершенням надавали Десятинній церкві особливої урочистості. Сприяв цьому і вибір місця: на самому краю Старокиївської гори. Кам'яна громада храму високо підносилася над дерев'яними кварталами й фортечними стінами київського дитинця, його бані було добре було видно не тільки з Подолу, а й із Задніпров'я.


Подобные документы

 • Розвиток кам'яної архітектури Київської Русі. Будівництво єпископського Спаського та Софійського соборів, Кирилівської церкви в Києві, Михайлівського собору Видубицького монастиря. Використання мозаїки і фрески, різьбленого каміння, майолікової плитки.

  презентация [1022,8 K], добавлен 02.04.2014

 • Особливості розвитку російської культури ІX-XVІІ ст.: мистецтво, писемність, архітектура. Відродження архітектури Русі після монголо-татарської навали. Архітектура Новгорода, Пскова, Москви. Нововведення в російській архітектурі 14-16 століть.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 11.11.2007

 • Монументальні будівлі Древньої Русі. Загальна схема зведень в усіх храмах другої половини і кінця XI ст. Пам'ятники архітектури древнього Полоцька. Особливості розташування циліндричних склепінь храмів. Вікна, двері та портали в культових спорудах Русі.

  курсовая работа [6,2 M], добавлен 04.05.2015

 • Ознайомлення з історичними особливостями політичного і суспільного життя Стародавнього Києва. Визначення й аналіз змін, що відбулися в архітектурі та містобудуванні після приходу до влади Ярослава. Характеристика головних деталей храмів Київської Русі.

  реферат [4,5 M], добавлен 16.09.2019

 • Софійський собор у Києві, мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя в соборі. Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Мозаїчна композиція "Євхаристія" з Михайлівського Золотоверхого собору. Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря.

  презентация [14,5 M], добавлен 14.12.2013

 • Ранньохристиянська храмова архітектура. Символіка та загальна структура християнського храму. Християнський храм на Русі. Розвиток храмового зодчества з давнини до наших часів, особливості архітектури Софії Київської та череди відомих храмів України.

  реферат [21,1 K], добавлен 31.08.2009

 • Архітектура Софійського собору. Поєднання мозаїк і фресок у єдиному декоративному ансамблі. Єднання Церкви небесної і церкви земної. Значення в системі розписів собору. Софійський собор як центр духовного, церковного, громадського і культурного життя.

  реферат [19,1 K], добавлен 08.04.2009

 • Золоті ворота в Києві є рідкісною пам'яткою давньоруської архітектури, в якій удало поєднались риси оборонної та культової архітектури Київської Русі. Могутня для свого часу оборонна споруда з надбрамним храмом.

  реферат [835,8 K], добавлен 15.12.2003

 • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

  реферат [20,3 K], добавлен 18.05.2010

 • Культура елінізірованих східних держав. Подвійність і складність релігії еллінізму. Особливості, характерна тематика елліністичної архітектури. Ордерна система античної архітектури. Риси елліністичного містобудування, відмінність від класичного міста.

  реферат [23,6 K], добавлен 08.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.