Проектування та розрахунок системи водопостачання та водовідведення житлового будинку

Вибір системи, схеми, вводу у будинок, арматури роздільної системи холодного та гарячого водопостачання житлового будинку. Розрахунок діаметрів труб, витрат холодної, гарячої та стічної води мереж водопостачання і внутрішньої та дворової каналізації.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.11.2013
Размер файла 51,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра водопостачання та водовідведення

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни: «Санітарно-технічне обладнання будівель»

Запоріжжя 2013

Реферат

Стор. -17; табл. - 4; джер. - 5.

В даній розрахунково-графічній роботі наведено розрахунки систем внутрішнього холодного та гарячого водопостачання та внутрішньої каналізації житлового 4-х поверхового будинку.

Розрахунком визначено витрати холодної, гарячої та стічної води, діаметри труб. Підібрано фасонні частини, частини каналізаційної мережі та санітарно-технічні прилади.

На окремому аркуші А1 виконано аксонометричні схеми холодного та гарячого водопостачання та внутрішньої каналізації будинку.

ВВІД, МАГІСТРАЛЬ, ВТРАТИ ТИСКУ, ЛІЧИЛЬНИК, ВИПУСК, КАНАЛІЗАЦІЯ.

Зміст

Вступ

1. Система холодного водопостачання

1.1 Вибір системи і схеми

1.2 Вводи, мережа та арматура

1.3 Аксонометрична схема

1.4 Визначення розрахункових витрат і гідравлічний розрахунок водопровідної мережі

2. Система гарячого водопостачання

2.1 Вибір системи і схеми

2.2 Вводи, мережа та арматура

2.3 Аксонометрична схема

2.4 Розрахунок централізованих систем

2.4.1 Розрахунок системи в режимі водоспоживання

3. Внутрішня каналізація

3.1 Внутрішня каналізаційна мережа

3.1.1 Збірні труби

3.1.2 Стояки

3.1.3 Випуски

3.2 Аксонометрична схема

3.3 Розрахунок внутрішньої каналізації

4. Дворова каналізаційна мережа

4.1 Загальні відомості

4.2 Розрахунок дворової каналізаційної мережі

5.Специфікація улаштувань системи каналізації

Використана література

Вступ

Санітарно-технічне обладнання будівель являє собою комплекс інженерного обладнання холодного і гарячого водопостачання, каналізації, водостоків. Цей комплекс є необхідним для життєзабезпечення населення і встановлює ступінь благоустрою і комфорту будівель, а також міста в цілому.

Техніка виробництва будівель і оснащення їх санітарно-технічними системами і обладнанням в країні за останні роки набули досить високого рівня. Ряд актуальних задач висувається в області підвищення надійності та економічності внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, каналізації, питання гідравлічної стійкості, стабілізації напорів, ліквідація втрат.

В даній розрахунково-графічній роботі розроблено роздільну систему холодного і гарячого водопостачання.

Холодна вода подається з міського водопроводу, гаряча - від ЦТП, каналізація мережі приєднується спочатку до дворової мережі, а потім до міської каналізації.

1. Система холодного водопостачання

1.1 Вибір системи і схеми

За вихідними даними прийнято тупикову систему водопроводу з улаштуванням одного вводу без окремого протипожежного водопроводу. У будинку прийнято схему подачі води з нижньою розводкою магістралей, просту.

1.2 Вводи, мережа та арматура

Ввід у будинок запроектовано у центрі довгої сторони будівлі так, що відгалуження магістралей симетричні відповідно вводу.

Водомірний вузол має крильчастий лічильник, розташованій він одразу після вводу в будинок, та має обвідну лінію лічильника.

Починаємо трасування від водорозбірних приладів, на плані типового поверху. Стояки холодного водопостачання встановлено в туалеті. Розвідні та магістральні трубопроводи прокладені відкрито по стінах санітарно-технічних кабін, кухонь і так само у не житлових приміщеннях (у підвалі). Їх закріплено кронштейнами.

Для внутрішнього трубопроводу прийнято труби сталеві водогазопровідні за ГОСТ-ом 3262-91.

Запірну арматуру встановлено на уводі та біля основ стояків, на відгалуженнях магістралей, на розводках у кожну квартиру, на підводках до змивних бачків тощо. В якості запірної арматури використовуються вентилі для діаметру водопроводу ?50мм, якщо діаметр >50мм - засувки.

1.3 Аксонометрична схема

Аксонометричну схему викреслюють без масштабу по осях у такій послідовності: ввід, магістральні мережі, стояки, підводки.

Довжини горизонтальних і вертикальних ділянок визначаємо із планів підвалу і поверху, висоти підвалу і поверху, товщини міжповерхових перекриттів.

Підводки від стояка до приладів показуємо тільки на верхньому поверсі. На інших поверхах на схемі позначаємо тільки місця і напрямки відгалужень від стояка.

На аксонометричній схемі проставляємо номери всіх вузлів, починаючи з диктуючого приладу і закінчуючи точкою приєднання до зовнішньої мережі.

1.4 Визначення розрахункових витрат і гідравлічний розрахунок водопровідної мережі

Розрахунок внутрішнього водопроводу проводиться для визначення діаметрів труб і потрібного тиску і мережі.

Максимальна секундна витрата q на розрахунковій ділянці дорівнюють:

q=5*qo

де qo - нормативні витрати одним споживачем з максимальною витратою;

б - величина, що залежить від загальної кількості приладів N на розрахунковій ділянці і вірогідності їх дій P.

Вірогідність дій приладів для ділянок мережі, що обслуговують однакових споживачів, знаходять за формулою:

P=

де qhr,u - норма витрати води одним споживачем у годину максимального водоспоживання;

U - кількість однакових споживачів у будові. Якщо U невідома то приймаємо що U=N.

Діаметри труб на ділянках приймають за розрахунковими витратами води, що проходять по ділянці з економічною швидкістю. В розрахунках приймаємо рекомендовані швидкості 0,9…1,2 м/с.

Всі розрахунки вводимо в таблицю 1.

№ ділянки

кількість приладів,N

кількість споживачів, U

q0 л/с

Вірогідність дії, P

N*P

б

Розрахункова витрата q

d1, мм

L1,м

V, м/с

1000і

1+kі

Hі=Li(1+k)

1-2

4

4

0,18

0,008

0,031

0,239

0,215

15

1,5

1,18

360,5

1,3

0,703

2-3

4

4

0,2

0,008

0,031

0,239

0,239

15

2,9

1,18

360,5

1,359

3-4

8

8

0,2

0,008

0,062

0,292

0,292

20

2,9

0,94

154,9

0,584

4-5

12

12

0,2

0,008

0,093

0,336

0,336

20

2,9

1,09

206,4

0,778

5-6

16

16

0,2

0,008

0,124

0,373

0,373

20

3,2

1,09

206,4

0,859

6-7

16

16

0,2

0,008

0,124

0,373

0,373

20

2,4

1,09

206,4

0,644

7-8

32

28

0,2

0,007

0,22

0,467

0,467

25

1,2

0,93

110,9

0,173

8-9

64

56

0,2

0,007

0,44

0,638

0,638

25

6,5

1,12

155,8

1,317

9-10

128

112

0,2

0,007

0,87

0,905

0,905

32

4,6

0,94

77

0,460

6,877

10-11

128

112

0,2

0,007

0,871

0,905

0,91

32

12,62

0,94

77

1,3

1,263

11-12

128

112

0,2

0,007

0,871

0,905

0,91

32

85,82

0,94

77

8,591

12-13

256

224

0,2

0,007

1,742

1,328

1,33

40

5,45

1,07

82,4

0,584

13-14

384

336

0,2

0,007

2,613

1,684

1,68

50

5,00

0,8

34

0,221

14-15

768

672

0,2

0,007

5,227

2,66

2,7

70

8,34

0,78

23,4

0,254

16,724

Потрібний тиск в системі водопостачання повинен задовольняти умови:

HR=Hgeom+?HL+?HM+Hув+Hf

де HR - розрахунковий тиск;

Hgeom - геометрична висота підйому; дорівнює різниці позначок диктуючого приладу і точки приєднання до зовнішньої мережі водопроводу;

?HL - утрати тиску по довжині;

?HM - втрата тиску у місцевих опорах;

Hув - втрати тиску у водомірному вузлі;

Hf - вільний тиск біля диктуючого приладу.

?HL =?і*L,

І - питомі втрати тиску;

L - довжина ділянки,м;

?HM=К*?HL,

де К=0,3 - в мережах господарсько-питного водопроводу житлових і господарських будинків.

Hув - s*q2,

де s - опір лічильника води.

2. Система гарячого водопостачання

2.1 Вибір системи і схеми

В залежності від режиму і об'єму споживання гарячої води приймаємо централізовану систему гарячого водопостачання.

За завданням на проектування будівля має 4 поверхи тому приймаємо тупикову систему гарячого централізованого водопостачання, без циркуляції з нижньою розводкою магістралей.

2.2 Вводи, мережа та арматура

Ввід у будинок запроектовано у центрі довгої сторони спільно з трубами опалення. Всі труби гарячого постачання окрім підводок до водорозбірних приладів мають теплову ізоляцію у вигляді теплоізоляційної фарби.

Для внутрішнього трубопроводу прийнято труби сталеві оцинковані за ГОСТОМ 3262-91.

Починаємо трасування від водорозбірних приладів, на плані типового поверху. Стояки гарячого водопостачання встановлено у ванній кімнаті. Розвідні та магістральні трубопроводи прокладені відкрито по стінах санітарно-технічних кабін, кухонь і так само у не житлових приміщеннях (у підвалі). Їх закріплено кронштейнами.

Запірну арматуру встановлено на уводі та біля основ стояків, на відгалуженнях магістралей, на розводках у кожну квартиру. В якості запірної арматури використовуються вентилі для діаметру водопроводу ?50мм, якщо діаметр >50мм - засувки.

2.3 Аксонометрична схема

Порядок проектування аксонометричної схеми гарячого водопостачання такий же, як і холодного. Стояк подаючий позначаємо - Ст.Т3.

2.4 Розрахунок централізованих систем

В цьому розрахунку системи гарячого водопостачання визначаємо діаметри труб, потрібний тиск і кількість теплоти для забезпечення потрібної температури гарячої води у споживача.

В першу чергу розраховують систему у режимі водоспоживання, при цьому визначаємо діаметри і втрати тиску водорозбірних стояків, вузлів, розвідних трубопроводів.

2.4.1 Розрахунок системи в режимі водоспоживання

Тупикову систему гарячого водопостачання визначаємо так само як у холодному водопостачанні, з тією різницею що підставляють нормативні значення для гарячої води.

Розрахункова витрата води для кожного стояка приймається з коефіцієнтом 0,7:

Розрахункові витрати в секційному вузлі та розвідних магістралях визначаємо з урахуванням циркуляційної витрати:

де Ксіr - коефіцієнт, що приймається в залежності від розрахункової і циркуляційної витрати.

Утрати тиску на ділянках системи гарячого водопостачання визначають за формулою:

де L - довжина ділянки

КL - коефіцієнт місцевих опорів, що дорівнює 0,1 - для водорозбірних стояків без рушникосушарок;

i - питомі утрати тиску з урахуванням заростання труб. Приймаються за додатком. Швидкість води приймається такою ж, як для холодного водопроводу.

Розрахунок системи в режимі водоспоживання виконуємо у формі табл.2.

№ ділянки

Кількість приладів, N

Кількість споживачів, U

qo,,л/с

Вірогідність дії, P

N*P

б

q, л/с

d, мм

L, м

V, м/с

А

Кv

Ki

q2

i

1+ki

H

1 2

3

4

0,18

0,021

0,062

0,292

0,184

15

1,1

1,2

7,253

1,68

3,87

0,034

1,596

1,5

2,633

2 3

12

16

0,2

0,019

0,222

0,467

0,327

20

14,4

1,2

1,425

1,48

2,77

0,107

0,624

1,5

13,485

3 4

12

16

0,2

0,019

0,222

0,467

0,327

20

1,4

1,2

1,425

1,48

2,77

0,107

0,624

1,5

1,311

4 5

24

28

0,2

0,016

0,389

0,602

0,421

25

3,7

1

0,3645

1,38

2,34

0,178

0,209

1,2

0,928

5 6

24

28

0,2

0,016

0,389

0,602

0,421

25

12,3

1

0,3645

1,38

2,34

0,178

0,209

1,2

3,085

6 7

48

56

0,2

0,016

0,778

0,849

0,594

25

6,3

1,2

0,3645

1,38

2,34

0,353

0,416

1,2

3,143

24,585

3. Внутрішня каналізація

3.1 Внутрішня каналізаційна мережа

Внутрішня каналізаційна мережа складається із стояків, збірних труб від санітарних приладів, випусків, а також приймальників стічних вод, гідравлічних затворів, устроїв для прочистки, фасонних частин, тощо.

3.1.1 Збірні труби

Збирають воду від приладів і відводять до стояків. Їх прокладаємо в перекриттях, а саме в підвалі під стелею. Прилучення приймальників стічних вод до збірних труб здійснюємо тільки через гідрозатвори.

3.1.2 Стояки

Стояки призначені для прийому стічних вод із збірних труб на різних поверхах і транспортування їх до випуску. Розміщуємо стояки в кутку убиральні.

Для забезпечення вентиляції стояки виводимо за межі покрівлі на висоту згідно з [1, п.17.18].

3.1.3 Випуски

Призначені для прийому стічних вод із стояків і виведення їх за межі будівлі у дворову мережу. Випуски виконуємо із чавунних труб, прямими, з дотриманням необхідних ухилів. Прокладаємо їх під стелею підвальних приміщень. Стояки до випусків приєднуємо із плавним закругленням з використанням фасонних частин.

Випуски влаштовуємо з однієї сторони будівлі, не фасадної, і виводимо у найближчий оглядовий колодязь. Кількість випусків - два, по одному із кожної секції.

3.2 Аксонометрична схема

Порядок проектування аксонометричної схеми внутрішньої каналізації такий же, як і холодного водопостачання. На схемі показуємо всі елементи, від вентиляційної труби аж до випуску. Стояк позначаємо - Ст.К1.

3.3 Розрахунок внутрішньої каналізації

водопостачання каналізація будинок

Гідравлічний розрахунок горизонтальних внутрішніх каналізаційних трубопроводів діаметром до 500 мм включно проведено за таблицями [2]. Швидкість і наповнювання труб приймають такими, щоб виконувалась умова [1, п.18.2]:

де v - швидкість, м/с;

h/d - відносне наповнювання.

При цьому швидкість приймаємо не меншою за 0,7 м/с, а наповнювання не меншим 0,3 і не більшим 0,8.

Вертикальні труби (стояки) розраховуємо згідно із таблицями 8,9 [1] з тим, щоб забезпечити нормальну вентиляцію мережі.

Розрахункові витрати стічних вод визначено:

а) при загальних витратах холодної і гарячої води до 8 л/с:

де qS - максимальна секундна витрата стічної води [1, дод.2];

qtot - загальні витрати води.

б) в інших випадках:

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3.- Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі

N

U

q0

P

NP

alpha

qtot

d

i

qs

h/d

V

1-3

16

16

0,3

0,01444

0,231

0,476

0,714

100

10

2,314

0.26

0.44

0.224357

2-3

16

12

0,3

0,01083

0,173

0,42

0,63

100

10

2,23

0.26

0.44

0.224357

3-6

32

28

0,3

0,01263

0,40

0,61

0,915

100

10

2,515

0.28

0.47

0.248701

4-6

16

16

0,3

0,01444

0,23

0,476

0,714

100

10

2,314

0.24

0.42

0.205757

5-6

16

12

0,3

0,01083

0,17

0,42

0,63

100

10

2,23

0.24

0.42

0.205757

6-7

64

56

0,3

0,01263

0,808

0,32

0,48

100

10

2,08

0.56

0.64

0.478932

Так як на ділянках не виконуються умови самоочищення, для прочистки на кожній ділянці, а встановлюються ревізії,також на кожному стояку через поверх.

4. Дворова каналізаційна мережа

4.1 Загальні відомості

Дворову каналізаційну мережу наносимо на генеральний план ділянки із вказівкою всіх колодязів, довжин труб, їх діаметрів та ухилів, що отримані при розрахунках.

4.2 Розрахунок дворової каналізаційної мережі

Розрахунок дворової каналізаційної мережі має за мету визначення діаметрів труб, їх ухилів і заглиблення.

Розрахункові витрати на ділянках визначаємо у відповідності до п.3.3, вони дорівнюють витратам на випусках.

Гідравлічний розрахунок і поздовжній профіль мережі розраховуємо аналогічно до міської мережі.

Наповнювання труб діаметром 150...300 мм приймаємо не більшим за h/d < 0,6; швидкість - не меншою за v > 0,7 м/с. Мінімальний ухил труб d=150мм дорівнює і = 0,007. Якщо абсолютне значення рівня води в трубі менше за 5 см, то труби у колодязях вирівнюють по лотках. Ці ділянки називають безрозрахунковими, і швидкість у них може бути меншою за 0,7 м/с.

Перший випуск у дворову мережу вирівнюємо по шелигах.

Розрахунки зводимо у таблицю 4.

ділянка

L

N

U

P

NP

б

qs,л/с

d

h/d

V

i

Дh

Zлотка

заглиблення

поч.

кін.

поч.

кін.

1-2

22

64

56

0,013

0,81

0,32

2,08

100

0,5

0,67

0,012

0,26

75,2

74,936

0,8

1,064

2-3

61

128

112

0,013

1,62

1,26

3,49

100

0,5

0,67

0,012

0,73

74,936

74,204

1,064

1,796

3-4

22

192

168

0,013

2,43

1,6

4,01

100

0,6

0,72

0,012

0,26

74,204

73,94

1,796

2,06

4-5

61

256

224

0,013

3,24

1,95

4,53

100

0,6

0,77

0,016

0,98

73,94

72,964

2,06

3,036

5-6

22

320

280

0,013

4,04

2,21

4,92

150

0,45

0,79

0,012

0,26

72,964

72,7

3,036

3,3

6-7

37

384

336

0,013

4,85

2,49

5,34

150

0,5

0,79

0,011

0,41

72,7

72,293

3,3

3,707

5. Специфікація улаштувань системи каналізації

Позиція

Позначення

Найменування

Кількість

Примітка

1

ГОСТ 1154-80

Ванна чавунна

60

2

ГОСТ 23759-85

Умивальник керамічний

60

3

ГОСТ 7506-73

Мийка чавунна

60

4

ГОСТ 22847-79

Унітаз тарільчастий

60

5

ГОСТ 694220-80

Ревізія

42

D*d=100*100мм

6

ГОСТ 694220-80

Хрестовина пряма

72

D*d=100*100мм

7

ГОСТ 6942.9-80

Відвод 135є

24

D*d=100*100мм

ГОСТ 6942.14-80

Трійник косий 45є

12

D*d=100*100мм

9

ГОСТ 6942.20-80

Хрестовина коса 45є

6

D*d=100*100мм

10

Заглушка

15

Використана література

1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

2. Внутренние санитарно-технические устройства. 4.2. Водопровод и канализация. Справочник проектировщика. - М.: Стройиздат, 199О.-247с.

3. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. - М.: Стройиздат, 1986.-351с.

4. Сергеев Ю.С., Боровский Э.Р. та ін. «Санитарно-техническое оборудование зданий. Примеры расчета - м. Київ, «Выща школа» 1991р.-206с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» В.Д. Недоросол, - Запоріжжя ЗДІА 2002-34с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка системи внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків: проведення гідравлічного розрахунку мережі та перепадів тиску колодязного типу, підбір лічильників води, проектування каналізації і очисних фільтрів.

  дипломная работа [475,0 K], добавлен 14.06.2011

 • Основні проектні рішення системи водопостачання будинку. Визначення розрахункових витрат води. Побудова аксонометричної схеми внутрішнього водопроводу. Трасування внутрішньої каналізаційної мережі. Визначення діаметрів трубопроводів каналізації.

  курсовая работа [263,0 K], добавлен 01.07.2015

 • Облаштування системи внутрішнього водопроводу із сталевих водогазопровідних оцинкованих або неоцинкованих труб. Прокладання стояків у місцях розташування санітарних приладів. Розрахунок та схема внутрішнього профілю дворової каналізації житлового будинку.

  курсовая работа [24,0 K], добавлен 26.12.2010

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Проектування внутрішнього холодного водопроводу та обгрунтування прийнятої системи водопостачання. Гідравлічний розрахунок каналізації: стояків, випусків і внутріквартальної мережі. Основні витрати і початкова глибина закладення внутрідворової мережі.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 30.07.2010

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

 • Розрахунок поверхневого протитечійного теплообмінника (труба в трубі) для підігріву водопровідної води скидною водою. Розрахунок поверхневого пластинчатого теплообмінника I ступеня. Обчислення добового бака-акумулятора для системи гарячого водопостачання.

  курсовая работа [139,9 K], добавлен 09.01.2013

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Улаштування дворової мережі водопроводу та системи внутрішнього холодного водопроводу. Розрахунок та добір водоміру. Визначення потрібного напору в системі холодного водопроводу. Улаштування внутрішньої каналізації. Перевірка пропускної здатності стояків.

  курсовая работа [78,6 K], добавлен 26.11.2010

 • Проект системи опалення і вентиляції для п’ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку у місті Чернігів. Матеріал зовнішніх стін. Тепловий баланс приміщень. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення та вентиляційної системи будинку.

  курсовая работа [189,2 K], добавлен 12.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.