Раннє збільшення вмісту Н2О2 і активності пероксиредоксину й тіоредоксину в культурі тканини Arabidopsis thaliana при осмотичному стресі різної інтенсивності

Зміни, що відбувається в культурі тканини A. thaliana при дії осмотичного стресу різної потужності. Умови збільшення вмісту Н2О2 і активності пероксиредоксину й тіоредоксину у тканині рослини. Антиоксидантної функції пероксиредоксину й тіоредоксину.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 30.01.2016
Размер файла 271,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Вплив попереднього періодичного помірного загального охолодження щурів-самців у віці 3 та 6 місяців на формування та наслідки емоційно-больового стресу при визначенні функціонального стану церебральних механізмів регуляції загальної активності.

  автореферат [58,6 K], добавлен 12.02.2014

 • Выявление трансформантов среди растений Т2 поколения. Выявление инсерционных мутантов, имеющих фенотипические изменения. Идентификация трансгенной природы трансформированных растений Arabidopsis thaliana. Использование метода полимеразной цепной реакции.

  контрольная работа [380,4 K], добавлен 25.03.2016

 • Дія стресу, викликаного іонами важких металів. Дослідження змін активності гваякол пероксидази та ізоферментного спектру гваякол пероксидази рослин тютюну в умовах стресу, викликаного важкими металами. Роль антиоксидантної системи в захисті рослин.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 31.12.2013

 • Загальний біоморфологічний опис Gіnkgo bіloba. Поширення рослини в Україні. Орфографічні та кліматичні умови міста Львова. Фармакологічні властивості, будова і функції білків в рослинному організмі. Аналіз методів дослідження і характеристика обладнання.

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 09.06.2014

 • Загальна характеристика хрящової тканини, сутність диференціювання клітини. Органічні компоненти основної міжклітинної речовини. Гістогенез хрящової тканини та джерела трофіки суглобного хряща. Порівняння будови та розвитку хрящів безхвостих та ссавців.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.09.2010

 • Загальна характеристика кісткової тканини як унікального різновиду сполучної тканини. Особливості будови окістя в безхвостих амфібій, різновиди остеогенезу. Проліферативні властивості клітин окістя в амфібій і вивчення їх з допомогою гіспоавтографа.

  курсовая работа [3,6 M], добавлен 21.09.2010

 • Ознайомлення з результатами фітохімічного дослідження одного з перспективних видів рослин Українських Карпат - волошки карпатської. Розгляд залежності вмісту досліджуваних біологічно активних речовин від виду сировини. Аналіз вмісту фенольних сполук.

  статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017

 • Визначення тканини як системи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову. Поняття єдності фізіологічних систем організму. Характеристика, будова та функції опорно-рухового апарату людини. Хімічна, анатомічна і мікроскопічна будова кісток.

  конспект урока [16,3 K], добавлен 06.04.2012

 • Особливості будови та функції вітамінів як екзогенних аліментарних низькомолекулярних органічних сполук різної хімічної природи, які не синтезуються в організмі людини і в невеликих кількостях необхідні для забезпечення перебігу метаболічних процесів.

  статья [26,6 K], добавлен 18.08.2017

 • Типи фізичних вправ людини, їх відмінні риси та оцінка витрат енергії на їх здійснення. Кисневий запит при виконанні вправ максимальної та середньої потужності, основні причини різкого підвищення вмісту креатину, креатиніну (продукту розпаду креатину).

  реферат [19,2 K], добавлен 14.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.