Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha

Дослідження функції гомологів транспортерів гексоз та гомологів транскрипційного фактора MIG1. Розробка схеми використання мутантів із пошкодженою глюкозною репресією для експресії гетерологічних білків під промотором гену пероксисомної алкогольоксидази.

Рубрика Биология и естествознание
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2015
Размер файла 47,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Peroxisomes in the methanol-utilizing yeast H.--polymorpha-- are dispensable for growth on rich carbon sources, such as glucose and sucrose. These substrates and ethanol trigger both, the repression of peroxisomal enzymes at the transcriptional level and rapid and selective degradation of methanol-induced peroxisomes via a process termed pexophagy. How the signal transduction proceeds from the substrate-effectors to its different downstream targets, e.g. transcriptional repressors and autophagy machinery, remains largely unknown.

In S.--cerevisiae, the glucose-regulated transcriptional repressor Mig1 interacts with the general repressor complex Tup1-Ssn6 to confer repression of many target genes. In this report we demonstrate that deficiency in the putative H.--polymorpha-- homologues of Mig1 (HpMig1 and HpMig2), as well as HpTup1, partially and differentially affects the repression of peroxisomal alcohol oxidase by sugars and ethanol. As reported earlier, deficiency in HpTup1 leads to impairment of glucose- or ethanol induced macropexophagy. In H.--polymorpha-- mig1mig2 double deletion cells, macropexophagy was also largely impaired, whereas micropexophagy became a dominant mode of autophagic degradation. Our findings suggest that homologues of the elements of the S.--cerevisiae main repression pathway have pleiotropic functions in H.--polymorpha--.

H.--polymorpha-- mutant EAO2 defective in glucose repression was utilized in our study as the host for expression of recombinant secreted form of A.--niger GO under control of alcohol oxidase promotor (PMOX). We demonstrated that wilde type producer yielded GO only in methanol medium, while EAO2-G or its derivative EAO172-G produced GO also on glucose. GO synthesis in EAO2 producer was repressed in the presence of sucrose or ethanol. Our data suggest that GO synthesis in mutants impaired in glucose repression is efficient in the absence of methanol and strictly regulated by carbon sources, similarly to synthesis of native AO. It could be envisaged that glucose-induced expression of other recombinant proteins, including those of biotechnological importance, under PMOX in EAO mutants, or in constructed by us Dgcr1Dhxs1 strain may be comparable or exceed that in methanol-grown wild-type cells. These results may add in further improvement of H.--polymorpha---based expression platform for recombinant proteins.

Key words: methylotrophic yeast, catabolite regulation, glucose repression, glucose transport, glucose sensing.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття і рівні регуляції експресії генів. Їх склад і будова, механізм формування і трансформування. Транскрипційний рівень регуляції. Приклад індукції і репресії. Регуляція експресії генів прокаріот, будова оперону. Огляд цього процесу у еукаріот.

  презентация [1,7 M], добавлен 28.12.2013

 • Вектор pREP4 - розроблений для конститутивної експресії високого рівня, завдяки промотору CMV або RSV. Схема, яка використовується для клонування. Структура полілінкера. Вектор pBudCE4.1, який служить для експресії двох генів у клітинних ліній ссавців.

  реферат [768,7 K], добавлен 15.12.2011

 • Аналіз генетичних особливостей мікроорганізмів. Нуклеоїд як бактеріальна хромосома. Плазміди та епісоми як позахромосомні фактори спадковості. Практичне використання знань з генетики бактерій. Способи генетичної рекомбінації. Регуляція експресії генів.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 28.03.2014

 • Аналіз сутності, складу, будови, особливостей структури білків - складних високомолекулярних природних органічних речовин, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. Порівняльні розміри білків та пептидів. Функції білків в організмі.

  презентация [357,5 K], добавлен 10.11.2010

 • Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні, відкриті Менделем. Закони Менделя, основні позначення. Використання решітки Пеннета для спрощення аналізу результатів. Закон чистоти гамет. Різні стани генів (алелі). Взаємодія алельних генів.

  презентация [4,0 M], добавлен 28.12.2013

 • Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер та конверсія генів. Хромосомні типи визначення статі. Експериментальне дослідження особливостей успадкування мутацій "white" та "cut" (відповідно "білі очі" та "зрізані крила") у Drosophila melanogaster.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 30.11.2014

 • Управління обміном вуглеводів. Математичний аналіз системи регуляції рівня кальцію в плазмі. Основна модель регуляції обміну заліза у клітинах. Управління обміном білків, жирів і неорганічних речовин. Баланс тепла в організмі. Регуляція температури тіла.

  реферат [25,9 K], добавлен 09.10.2010

 • Будова, фізичні та хімічні властивості білків. Для виявлення білків у різних матеріалах застосовують кольорові реакції, найважливішими з яких є ксантопротеїнова і біуретова. Елементарний склад, молекулярна маса білків. Застосування білків у промисловості.

  реферат [296,8 K], добавлен 09.11.2010

 • Морфологічні ознаки дріжджів: Saccharomyces cerevisiae, Shizosaccharomyces pombe та Saccharomycodesludwigii, їх практичне значення. Способи вегетативного розмноження дріжджів: брунькування, поділ. Брунькування поділом у дріжджів лимоноподібної форми.

  презентация [868,1 K], добавлен 03.05.2017

 • Дослідження штамів мікроорганізмів. Використання мутантів мікроорганізмів. Промисловий синтез амінокислот. Мікробіологічний синтез глутамінової кислоти, лізину, метіоніну, треонина, ізолейцину та триптофану. Ход реакцій і блокуванням етапів синтезу.

  реферат [34,9 K], добавлен 25.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.