Фази розвитку рослинних клітин

Огляд будови та функцій рослинних клітин: цитоплазма, вакуолі, мітохондрії, ядро; утворення соматичних і статевих клітин; онтогенез і фази розвитку рослинних клітин; симпластний та інтрузивний ріст: омніпотентність (тотіпотентність) ембріональних клітин.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 04.05.2014
Размер файла 838,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Вступ

1. Утворення соматичних клітин.

2. Утворення статевих клітин.

3. Онтогенез рослинних клітин.

4. Фази розвитку рослинних клітин.

5. Симпластний та інтрузивний ріст клітини.

Вступ

Типова рослинна клітина містить хлоропласти і вакуолі і оточена целюлозною клітинною стінкою.

Плазматична мембрана (плазмалемма) складається з двох шарів ліпідів та вбудованих в них молекул білків. Молекули ліпідів мають полярні гідрофільні головки і неполярні гідрофобні хвости. Така будова забезпечує виборче проникнення речовин у клітину і з неї.

Клітинна стінка складається з целюлози, її молекули зібрані в пучки мікрофібрил, які скручені в макро-фібрили. Міцна клітинна стінка дозволяє підтримувати внутрішній тиск - тургор.

Цитоплазма складається з води з розчиненими в ній речовинами і органоїдів.

Хлоропласти - це органели, в яких відбувається фотосинтез; розрізняють зелені хлоропласти, що містять хлорофіл, хромопласти, що містять жовті та оранжеві пігменти, а також лейкопласти - безбарвні пластиди.

Для рослинних клітин характерна наявність вакуолі з клітинним соком, в якому розчинені солі, цукру, органічні кислоти. Вакуоля регулює тургор клітини.

Апарат Гольджі - це комплекс плоских порожнистих цистерн і пухирців, де синтезуються полісахариди, що входять до складу клітинної стінки.

Мітохондрії - двухмембранні тільця, на складках їх внутрішньої мембрани - кристах - відбувається окислення органічних речовин, а звільнена енергія використовується для синтезу АТФ.

Гладкий ендоплазматичний ретикулум - місце синтезу ліпідів.

Шорсткий ендоплазматичний ретикулум пов'язаний з рибосомами, здійснює синтез білків.

Лізосоми - мембранні тільця, що містять ферменти внутрішньоклітинного травлення. Переварюють речовини, надлишкові органели (аутофагія) або цілі клітини (аутоліз).

Ядро - оточене ядерною оболонкою і містить спадковий матеріал - ДНК з пов'язаними з нею білками - гістонами (хроматин). Ядро контролює життєдіяльність клітини. Ядерце - місце синтезу молекул т -РНК, р- РНК і рибосомних субодиниць. Хроматин містить кодовану інформацію для синтезу білка в клітині. Під час поділу спадковий матеріал представлений хромосомами.

Плазмодесми (пори) - найдрібніші цитоплазматичні канали, що пронизують клітинні стінки і об'єднуючі сусідні клітини.

Мікротрубочки складаються з білка тубуліну і розташовані близько плазматичної мембрани. Вони беруть участь у переміщенні органел у цитоплазмі, під час поділу клітини формують веретено поділу.

Рух цитоплазми здійснюється безперервно і сприяє переміщенню поживних речовин і повітря всередині клітини.

Обмін речовин і енергії включає наступні процеси: надходження речовин у клітину; синтез складних органічних сполук з простіших молекул, що йде з витратами енергії (пластичний обмін); розщеплення, складних органічних сполук до більш простих молекул, що йде з виділенням енергії, яка використовується для синтезу молекули АТФ (енергетичний обмін); виділення шкідливих продуктів розпаду з клітини.

1. Утворення соматичних клітин

Існує два основних способи поділу соматичних клітин: мітоз і амітоз.

Мітоз (від грец. - нитка) - непрямий, або мітотичний поділ є переважаючим типом поділу еукаріотичних соматичних клітин і притаманний всім багатоклітинним організмам. При цьому відбувається точний рівномірний розподіл спадкового матеріалу. Внаслідок мітозу кожна дочірня клітина отримує повний набір хромосом із строгою кількістю ДНК і за їх укладом ідентична материнській клітині.

Амітоз (від грец. Ь - заперечення і мЯфпт - нитка) переважає у деяких одноклітинних організмів. Це також спосіб поділу соматичних клітин, але на івідміну від мітозу, прямий поділ інтерфазного ядра клітини відбувається шляхом перетяжки простою перетинкою. При амітозі розподіл спадкового матеріалу між дочірніми клітинами може бути рівномірним або нерівномірним. Внаслідок цього утворюються або однакові, або неоднакові за розміром клітини. Тому такі клітини спадково неповноцінні.

Мітоз. Мітоз настає після інтерфази і умовно поділяється на такі фази: 1) профаза, 2) метафаза, 3) анафаза, 4) телофаза. На рис. 1 наведена загальна схема різних фаз мітозу.

Профаза (від. грец. рсб - до, і грец. цЬуйт - поява) - початкова фаза мітозу. Характеризується тим, що ядро збільшується в розмірах, і з хроматинової сітки, в результаті спіралізації і вкорочення, хромосоми з довгих, тонких, невидимих ниток наприкінці профази стають короткими, товстими і розміщуються у вигляді видимого клубка. Хромосоми скорочуються, стовщуються і складаються з двох половинок - хроматид. Хроматиди обвиваються одна навколо одної, утримуються попарно за допомогою центромери.

Рис. 1 Схема мітозу:1 -центріоля; 2 - ядерце; 3 - хромосоми; 4 - рання профаза; 5 - пізня профаза; 6 - метафаза; 7 - рання анафаза; 8 - пізня анафаза; 9 - рання телофаза

Профаза завершується зникненням ядерця, центріолі розходяться до полюсів з утворенням фігури веретена. З білка тубуліну формуються мікротрубочки - нитки веретена. Внаслідок розчинення ядерної мембрани хромосоми розміщуються в цитоплазмі. До центромер прикріплюються нитки веретена з обох полюсів.

Метафаза (від грец. мефЬ - між, після) розпочинається рухом хромосом у напрямку до екватора. Поступово хромосоми (кожна складається з двох хроматид) розміщуються у площині екватора, утворюють так звану метафазну пластинку. У тваринних клітинах на полюсах навколо центріоль помітні зірчастоподібні фігури. У цій фазі можна підрахувати число хромосом у клітині. Набір генетичного матеріалу становить 2п4с.

Метафазну пластинку використовують у цитогенетичних дослідженнях для визначення числа і форми хромосом.

В анафазі (від грец. ЬнЬ - вверх) сестринські хроматиди відходять одна від одної, розділяється з'єднуюча їх центромерна ділянка. Всі центромери діляться одночасно. Кожна хроматида з окремоюцентромерою стає дочірньою хромосомою і по нитках веретена починає рухатися до одного з полюсів. Набір генетичного матеріалу складає 2п2с.

Телофаза (від. грец. фЭлпт - кінець) - заключна стадія мітозу. Зворотна відносно профази. Хромосоми, які досягли полюсів, складаються з однієї нитки, стають тонкими, довгими і невидимими у світловий мікроскоп. Вони зазнають деспіралізації, утворюють сітку інтерфазного ядра. Формується ядерна оболонка, з'являється ядерце. У цей час зникає мітотичний апарат і відбувається цитокінез - розділення цитоплазми з утворенням двох дочірніх клітин. Набір генетичного матеріалу складає 2п2с.

Частота мітозу в різних тканинах та в різних організмах різко відмінна. Наприклад, у червоному кістковому мозку людини щосекунди відбувається 10 млн. мітозів.

На даний час точно не відомо, які фактори спонукають клітину до мітозу, але вважають, що в цьому суттєву роль відіграє співвідношення об'ємів ядра і цитоплазми (ядерно-цитоплазматичне співвідношення). Збільшення об'єму клітини пов'язане із синтезом білків, нуклеїнових кислот, ліпідів та інших хімічних компонентів клітини. Тому настає момент, коли поверхня ядра є недостатньою для забезпечення обміну речовин між ядром та цитоплазмою, необхідних для подальшого росту. Поділ клітини значно збільшує поверхню як самої клітини, так і її ядра, не збільшуючи при цьому їх об'єму; тому вважають, що фактор, який обмежує ядерно-цитоплазматичне співвідношення, якимось чином спонукає клітину до мітотичного поділу.

Мітоз - найбільш поширений спосіб репродукції клітин тварин, рослин, найпростіших. Це основа росту і вегетативного розмноження всіх еукаріотів - організмів, які мають ядро. Основна його роль полягає у точному відтворенні клітин, забезпеченні рівномірного розподілу хромосом материнської клітини між виникаючими з неї двома дочірніми клітинами і підтриманні сталості числа і форми хромосом у всіх клітинах рослин і тварин. Мітоз сприяє росту організму в ембріональному і постембріональному періодах, копіюванню генетичної інформації і утворенню генетично рівноцінних клітин. Тому організми, які розмножуються вегетативно (гриби, водорості, найпростіші, багато рослин) утворюють велику кількість ідентичних особин, або клонів. Клонування можливе в деяких багатоклітинних, здатних відновлювати цілий організм із частини тіла: кишковопорожнинних, червів. Клонування хребетних відбувається тільки на ранніх стадіях ембріогенезу. Так, у тварин і людини утворюються монозиготні близнюки з однієї заплідненої яйцеклітини внаслідок її мітотичного розділення. За рахунок мітозу всі функціонально застарілі клітини організму замінюються новими. Цей поділ лежить в основі процесу регенерації - відновлення втрачених тканин.

Амітоз. Амітоз відбувається шляхом поділу ядра, а згодом і цитоплазми. Під час амітозу ядерце видовжується, перешнуровується, а потім витягується і ядро. У деяких випадках в ядрі виникає перегородка, що ділить його на дві частини. Поділ ядра іноді супроводжується поділом цитоплазми (рис. 2).

Рис. 2 Амітоз. Розмноження амеби: а - 0 хв; б - 6 хв; в - 8 хв; г - 13 хв; д - 18 хв; є - 21 хв.

Розрізняють кілька форм амітозу: рівномірний, коли утворюється два рівних ядра; нерівномірний, коли утворюються нерівні ядра; фрагментація, коли ядро розпадається на багато дрібних ядер однакової або різної величини.Таким чином, амітоз - це поділ, що відбувається без спіралізації хромосом і без утворення веретена поділу. Чи відбувається попередній синтез ДНК перед початком амітозу і як вона розподіляється між дочірніми ядрами - невідомо. Іноді при поділі певних клітин мітоз чергується з амітозом.

Амітоз - це своєрідний тип поділу, що іноді спостерігається при нормальній життєдіяльності клітини, а здебільшого при порушеннях функції, часто під впливом опромінення чи дії інших шкідливих чинників. Він властивий високодиференційованим клітинам. Амітоз у порівнянні з мітозом зустрічається рідше і відіграє другорядну роль у клітинному поділі переважної більшості живих організмів.

2. Утворення статевих клітин

Спорогенез та гаметогенез у рослин

Здатність до розмноження, або самовідтворення, є одним з обов'язкових і найважливіших властивостей живих організмів. Розмноження підтримує тривалеіснування виду, забезпечує спадкоємність між батьками і їх потомством у ряді багатьох поколінь. Воно призводить до збільшення чисельності особин виду і сприяє його розселення. У рослин, переважна більшість яких веде прикріплений спосіб життя, розселення в процесі розмноження - єдиний спосіб зайняти більшу територію проживання.

Розрізняють два типи розмноження: безстатеве і статеве. В, безстатевому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, яка ділиться, нирку і утворює спори. Розмноження за допомогою вегетативних органів у рослин називається вегетативним. У разі статевого розмноження особини нового покоління з'являються за участю двох організмів - материнського і батьківського.

Вегетативне розмноження засновано на здатності організмів відновлювати (регенерувати) відсутні частини. Цей спосіб розмноження широко поширений в природі, але з найбільшою різноманітністю воно здійснюється у рослин, особливо у квіткових.

Безстатеве розмноження характеризується тим, що для відтворення потомства утворюються спеціалізовані клітини - спори, кожна з яких проростає і дає початок новому організму. Спороутворення зустрічається в найпростіших (малярійний плазмодій), грибів, водоростей, мохів, плаунів, хвощів і папоротей. У голо - і покритонасінних рослин суперечки безпосередньо в процесі, розмноження не беруть участь.

Спори утворюються шляхом мітозу або мейозу у звичайних вегетативних клітинах материнського організму або спеціальних органах - спорангіях і являють собою мікроскопічні одноклітинні освіти.

При будь-якій формі безстатевого розмноження - частинами тіла або споркамі - спостерігається збільшення чисельності особин даного виду без підвищення їх генетичного різноманіття: всі особини є точною копією материнського організму. Ця особливість використовується людиною для отримання однорідного, з гарними ознаками, потомства у плодово-ягідних, декоративних та інших груп рослин. Нові ознаки у таких організмів з'являються тільки в результаті мутацій.

Статеве розмноження істотно відрізняється від безстатевого тим, що в даному випадку генотип нащадків виникає в результаті перекомбінації генів, що належать обом батькам. Це підвищує можливості організмів у пристосуванні до мінливих умов середовища.

Статеве розмноження характеризується наявністю статевого процесу, одним з найважливіших етапів якого є злиття статевих кліток, або гамет, спеціалізованих гаплоїдних клітин, одягнених плазматичною мембраною. Гамети розрізняються за будовою і фізіологічним властивостям і поділяються на чоловічі (рухливі -сперматозоїди, нерухомі - спермін) та жіночі (яйцеклітини). На відміну від спор одна гамета, за винятком випадків партеногенезу, не може дати початок нової особини. Цьому передує процес злиття двох статевих клітин - запліднення, в результаті якого утворюється зигота. Надалі із зиготи розвивається зародок нового організму.

Утворення статевих клітин (гаметогенез) у водоростей, багатьох грибів і вищих спорових рослин відбувається шляхом мітозу або мейозу у спеціальних органах статевого розмноження: яйцеклітин - в оогонії або архегония, сперматозоїдів і сперміїв - у антерідію. У процесі формування статевих клітин виділяють три стадії - розмноження, росту і дозрівання 1.

Первинні статеві клітини діляться шляхом мітозу (період розмноження), в результаті чого їх кількість постійно зростає. У період зростання поділ клітин припиняється, і вони починають посилено рости. При цьому майбутні яйцеклітини (ооцити) збільшуються в розмірах іноді в сотні і навіть у тисячі разів за рахунок накопичення в їх цитоплазмі запасних поживних речовин у вигляді жовтка. Розміри незрілих чоловічих гамет (сперматоцітов) збільшуються незначно. Потім відбувається їх мейотичний поділ, що призводить до утворення чотирьох гаплоїдних клітин. При сперматогенезі всі чотири клітини надалі перетворюються на сперматозоїди.

Статеве розмноження рослин включає кілька фізіологічних процесів: цвітіння, запилення, запліднення та освіта плоду і насіння.

При заплідненні пилок, потрапляючи на рильце маточки, проростає, утворюючи пилкову трубку, що досягає сім'ябруньки у зав'язі квітки. У рослин може бути одна сім'ябрунька або декілька. У нижній частині пилкової трубки утворюються спермін. Потім відбувається так зване подвійне запліднення, при якому один з сперміїв зливається з яйцеклітиною, а інший - з центральною клітиною семяпочки. Після запліднення з яйцеклітини в результаті багаторазового розподілу розвивається зародок насінини, а з заплідненої центральної клітини утворюється запас поживних речовин насіння. Так в результаті подвійного запліднення утворюється насіння, яке складається з оболонки, зародка і запасу поживних речовин, з якого згодом розвивається нова рослина. Отримане при статевому розмноженні потомство успадковує ознаки обох батьків.

3. Онтогенез рослинних клітин

Поняття «розвиток» має два значення: індивідуальний розвиток окремого організму та розвиток організмів у ході еволюції. Індивідуальний розвиток окремого організму від народження до смерті - онтогенез, а розвиток організмів у ході еволюції - філогенез.

Найважливіший момент розвитку клітин вищих рослин - їх диференціювання. В результаті цього утворюються спеціалізовані клітини, притаманні лише певним тканинам. Диференціювання виконується під час розтягу клітин та може продовжуватись після закінчення видимого росту. Хід диференціювання, як і ріст, контролюється фітогормонами.

Одним з найважливіших процесів, що виконуються під час онтогенезу, являється морфогенез - становлення форми, утворення морфологічних структур та цілісного організму в процесі індивідуального розвитку. Морфогенез рослин зумовлений непереривною активністю меристем, завдяки яким ріст рослини продовжується на протязі всього життя. Процес та результат морфогенезу визначається генотипом організму, взаємодією з індивідуальними умовами розвитку, та закономірностями, спільними для всіх живих істот (полярність, симетрія, морфо генетична кореляція). Внаслідок полярності, наприклад, верхівкова меристема кореня нарощує лише корінь, а верхівка пагона - пагін та суцвіття. Закону симетрії підкорюється положення листків, форма квіток. Дія кореляції (взаємозв'язок різних ознак в цілому організмі) вливає на характерний для кожного виду зовнішній вигляд.

Після поділу материнської клітини на дві дочірні кожна із новоутворених клітин починає свій розвиток або онтогенез (від грец. on, род. відм. оntos- існуюче і genesis- розвиток, походження ) - індивідуальний розвиток клітини з моменту утворення до закінчення функціонування. Розрізняють онтогенез вегетативних клітин і онтогенез статевих клітин. Онтогенез вегетативних клітин може характеризуватися: періодом від стадії дочірньої клітини після поділу до нового поділу, тобто тривалістю інтерфази (клітини меристематичних тканин), або періодом з моменту утворення (після поділу) до природної смерті (клітини спеціалізованих тканин тощо). Онтогенез статевих клітин може мати такі періоди: період від утворення до злиття з протилежною за статтю клітиною (запліднення), і період від утворення (після поділу) до природної смерті (запліднення не відбулось).

Термін “О.” Запропонував німецький вчений Е. Геккель

Онтогенез або тривалість життя рослинних організмів можна представити як період від одного поділу до другого, тобто період рівний інтерфазі. Однак, в рослинних організмах крім клітин, які весь час діляться, існує велика кількість клітин, які втратили здатність до поділу у зв'язку виконуваними функціями. Тому онтогенез таких клітин досить різноманітний. Наприклад, тривалість життя провідних клітин визначається періодом від поділу клітини до її смерті, а тривалість життя статевих клітин характеризується періодом від поділу до злиття з іншою статевою клітиною, тобто до запліднення. Якщо запліднення відсутнє, то в таких клітинах тривалість життя статевих клітин характеризується періодом від поділу клітини до її смерті. Різні клітини в одному і тому ж організмі мають різноманітний період свого життя. Коротким періодом життя характеризуються меристематичні клітини, клітини кореневого чохлика. Тривалий період життя (від одного року до кількох десятків) мають клітини провідної системи. Тривалість життя статевих клітин у різних рослин різна і становить від декількох годин до декількох діб.

4. Фази розвитку рослинних клітин

В процесі онтогенезу клітини відбуваються глибокі зміни не лише в морфології (збільшення розмірів, зміна форми клітини), а й у функціях, які вони виконують. Крім зазначених змін відбуваються і зміни біохімічного складу клітини. У зв'язку з цим розрізняють такі фази розвитку в житті рослинної клітини:

1. Ембріональну;

2. Розтягання;

3. Диференціації;

4. Зрілості;

5. Старіння.

У ембріональній фазі в меристемі здійснюються процеси новоутворення специфічних компонентів цитоплазми. Ембріональні клітини меристеми не мають вакуолі. Вони заповнені цитоплазмою. Величина меристематичних клітин більш-менш постійна, оскільки дочірні клітини, киї досягли розмірів материнської, приступають до поділу і т.д.

Незважаючи на неперервний поділ клітин, загальна їх кількість в меристемі не змінюється. Це пов'язано з тим, що в морфологічно нижній частині конуса наростання ембріональні клітини переходять в наступну фазу - розтягання. На цій фазі виникають вакуолі, в яких містяться різноманітні речовини, що виникають в процесі життєдіяльності клітини. У фазі розтягання збільшується кількість цитоплазми. Характерною особливістю другої фази росту є збільшення розмірів клітини, яке досягається за рахунок росту та потовщень клітинної оболонки, а також за рахунок активного надходження води в клітину. Відомо два типи розтягання клітинної оболонки: еластичне, при якому розтягнуті міцели целюлози з припиненням сили розтягання повертаються у висхідне положення і пластичне, коли збільшена відстань між міцелами з припиненням сили розтягання не зменшується. Вода активно проникає в клітину у фазі розтягання за рахунок збільшення вмісту в клітині тургорогенних осмотично активних речовин. При розтяганні клітинної оболонки між окремими її частинами утворюються проміжки, в які впроваджуються елементи нової оболонки, що утворюються внаслідок життєдіяльності цитоплазми. На цій фазі росту клітини має місце також часткове потовщення клітинної оболонки шляхом накладання на первинну оболонку нових шарів. Цей процес називається аппозицією. На першій і другій фазі росту клітина ще не має характерних індивідуальних рис.

Специфічні особливості будови та інші властивості, характерні для клітин певних органів і тканин, набуваються клітинами на третій фазі росту - диференціації. У фазі диференціації з'являються всі основні групи і типи тканин (провідні, механічні). Основним процесом, характерним для третьої фази росту є потовщення клітинної оболонки. Воно здійснюється за рахунок приєднання до основної речовини клітинної стінки - целюлози - різноманітних продуктів вуглеводної природи (пектин, геміцелюлоза, камеді), ароматичних похідних (лігнін), похідних жирних кислот (кутин) і, на кінець, суберину.

Певних змін зазнає і внутрішня будова клітини. Цитоплазма розташовується вздовж стінок у вигляді тонкого шару (не товстіше 2 мк). Решту об'єму клітини займає центральна вакуоля з розчиненими в ній соками. Перехід від однієї фази росту до іншої пов'язаний із збільшенням об'єму клітин і кількості цитоплазми. Наприклад, при переході від першої до другої фази об'єм клітини в анемони (Anemone hepatica) збільшується у 20-30 разів. Збільшення лінійних розмірів і об'єму клітини - важливі показники росту. Інтенсивність цього процесу тісно пов'язана із специфікою виду. Вона також визначається всією сукупністю умов життя організму.

У фазі зрілості здебільшого клітини сильновакуалізовані, основний займає центральна вакуоля, а тонкий шар цитоплазми притиснений до оболонки. По мірі дальшого розвитку клітина збільшується, а товщина пристінного шару зменшується, що говорить про те, що відтворення компонентів цитоплазми відбувається в значно меншій інтенсивності. Внаслідок чого відношення поверхні сильно розтягуючої клітини до об'єму цитоплазми скорочується. Із зменшенням відносного об'єму цитоплазми клітини органели дещо змінюють свій облік і характер розподілу в цитоплазмі.

Фаза старіння характеризується тим, що спостерігається фрагментація ендоплазматичного ретикулюму, зміна його цистерн, спрощення організації диктіосом і розпад їх на окремі компоненти. Мітохондрії довший час ще зберігають властиву їм структуру і будову, а значна їх частина піддається деструкції. Значні зміни відбуваються в гіалоплазмі. В одних випадках спостерігаються клітини, які мають, безструктурну гіалоплазму, а в других з дуже щільною фібрилярною структурою. Шар цитоплазми стає досить вузьким. Пограничні мембрани цитоплазми (плазмалема і тонопласт), а також обмежуючі мембрани органел не виділяються різко на фоні ущільненої гіалоплазми. Характер змін ультраструктури клітини у зв'язку з старінням може бути різноманітним у різних груп тканин.

Формування міжклітинників.

Серединна пластинка до деякої міри цементує суміжні клітини. Якщо розчиняти пластинку, то оболонки сусідніх клітин ніби “відклеюються одна від одної”. Процес роз'єднання клітин внаслідок розрушення серединної пластинки називається мацерацією. Мацерація відбувається в природі, коли пектинові речовини переводяться в розчинний стан з допомогою ферменту пектинази. Спостерігається вона в плодах груші, дині, персика. Інколи мацерація спостерігається лише фрагментарно, здебільшого по кутах. Внаслідок тургорного тиску сусідні клітини в цих місцях округляються, що призводить до формування міжклітинників. Розрізняють такі три типи міжклітинників: 1. схізогенні; 2. лізигенні; 3. рексигенні.

Схізогенні (від грец. schisma - розщеп, розкол і genesis - виникнення, походження) - вмістилища виділень, що утворюються внаслідок розходження клітин з утворенням порожнини в міжклітинниках, в яку виділяються кінцеві продукти відпрацювання, зокрема ефірні олії (утворюються у листках звіробою звичайного та ін.).

Лізигенні (від грец. lysis - розчинення і genesis - виникнення, походження) - міжклітинники, що виникають внаслідок розчинення оболонок і вмісту групи клітин. Л.м. здебільшого заповнюються ефірними оліями (напр., порожнини в шкірці плодів лимона та ін.).

Рексигенні (від грец. rexis - розрив і genesis - виникнення, походження) - міжклітинники, що виникають внаслідок розриву клітин з наступним їх відмиранням (напр., порожнини в міжвузлях стебел злаків).

рослинні клітини омніпотентність соматичні

5. Симпластний та інтрузивний ріст клітини. Омніпотентність (тотіпотентність) ембріональних клітин

Симпластний ріст клітин - процес, коли ріст оболонок суміжних клітин відбувається так узгоджено, що ніякого відродження їх одної від іншої не спостерігається.

Інтрузивний ріст клітин характеризується тим, що ростучі клітини займають проміжок, який утворюється між оболонками клітин, що розходяться.

Омніпотентність або тотіпотентність (від лат.totus - весь, цілий і potentilla - сила) - це властивість живих рослинних клітин реалізовувати генетичну інформацію до утворення цілого організму. Тотіпотентною є зигота рослин. Т. Можуть виявляти багато соматичних клітин (напр., розвиток рослини з клітини листка у бегонії. Якщо цей листок відокремити і помістити у вологу камеру, то він може утворювати цілий пагін, але дослідження показали,що початок пагону дає лише одна клітина епідермісу. При цьому вона спочатку проходить процес де диференціації, тобто набуває ознак і властивостей ембріональних клітин. В цій клітині починається інтенсивний синтез цитоплазми з органелами, зникає центральна вакуоля після чого клітина переходить до поділу). Реалізацію Т. Соматичних клітин можна спостерігати в культурі тканин рослин. Омніпотентність (тотіпотентність) наглядно проявляється в дослідах з культурою клітин, тканин і органів в штучних умовах на спеціальних поживних середовищах.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні процеси, за допомогою якого окремі клітини прокаріотів і еукаріотів штучно вирощуються в контрольованих умовах. Здатність перещеплених клітин до нескінченного розмноженню. Культивування клітин поза організмом. Основні види культур клітин.

  презентация [1,3 M], добавлен 16.10.2015

 • Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Основні типи клітин. Будова, розмноження клітин та утворення білка. Колоніальні та багатоклітинні організми. Заміщення відмерлих та пошкоджених тканин організму. Способи поділу клітин.

  презентация [5,6 M], добавлен 18.12.2011

 • Об'єкти і методи онтогенетики. Загальні закономірності і стадії індивідуального розвитку. Генетична детермінація і диференціація клітин. Диференційна активність генів і її регуляція в процесі розвитку. Летальна диференціація клітин за розвитку еукаріотів.

  презентация [631,0 K], добавлен 04.10.2013

 • Уявлення про клітину. Загальний план її будови. Основний білок мікрофіламентів. Швидкість росту мікрофіламентів при різних концентраціях вільного актину. Рух клітин і адгезійна взаємодія. Схема будови центріолі. Прогрес в розумінні механізму руху клітин.

  реферат [3,4 M], добавлен 19.12.2014

 • Типи клітинної організації. Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини. Вплив антропогенних чинників на довкілля. Будова типових клітин багатоклітинного організму. Ракція клітин на зовнішні впливи. Подразливість та збудливість клітин.

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2012

 • Вивчення механізмів зміни, розмноження та реплікації генетичної інформації. Особливості організації, будови та функції клітин. Забезпечення редуплікації ДНК, синтезу РНК і білка. Характеристика еукаріотів та прокаріотів. Кінцеві продукти обміну речовин.

  реферат [1,0 M], добавлен 19.10.2017

 • Стовбурові клітини як прародительки всіх без винятку типів клітин в організмі, знайомство з функціями. Загальна характеристика методу виділення клітин, вирощування органів на поживних середовищах. Аналіз найвідоміших прикладів наукових досягнень.

  презентация [871,2 K], добавлен 02.02.2014

 • Предмет, історія розвитку і завдання мікробіології. Основні типи та склад бактеріальних клітин. Класифікація, морфологія, будова та розмноження клітин грибів та дріжджів. Відмінні ознаки і морфологія вірусів та інфекцій. Поняття та сутність імунітету.

  курс лекций [975,8 K], добавлен 22.02.2010

 • Ультраструктура та механізм регенерації клітин. Просвічуюча та скануюча електронна мікроскопія. Об'ємне зображення клітин. Електронограма інтерфазного ядра. Проведення складних морфометричних вимірювань у клітини завдяки використанню цитоаналізаторів.

  презентация [13,3 M], добавлен 24.02.2013

 • Особливості та основні способи іммобілізації. Характеристика носіїв іммобілізованих ферментів та клітин мікроорганізмів, сфери їх застосування. Принципи роботи ферментних і клітинних біосенсорів, їх використання для визначення концентрації різних сполук.

  реферат [398,4 K], добавлен 02.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.