Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників

Роль і значення обліково-аналітичної системи при формуванні інформації для управління підприємством. Особливості складання звітних показників. Організація процесу документообігу на підприємстві. Оцінка прозорості й аналітичності фінансової звітності.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 10.03.2018
Размер файла 28,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Особливості методики і організації бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх вплив на склад і формування звітних показників. Визначення сутності та призначення кошторису бюджетних установ; його роль у формуванні показників бухгалтерської звітності.

  дипломная работа [493,9 K], добавлен 18.05.2012

 • Особливості організації обліку та складання фінансової звітності підприємства, що надає транспортно-логістичні послуги. Облік нарахування заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи. Розрахунок показників амортизації основних засобів фірми.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 02.01.2014

 • Фінансова звітність як заключний етап обліку. Організація інформаційної системи складання та аудиту фінансової звітності. Вдосконалення облікової політики підприємства. Методика проведення аудиторської перевірки. Документальне оформлення результатів.

  дипломная работа [865,3 K], добавлен 18.12.2011

 • Особливості методики і організації бухгалтерського обліку бюджетних установ та їх вплив на склад і формування звітних показників. Гармонізація та стандартизація бухгалтерської звітності і удосконалення організації та методики аналізу показників.

  дипломная работа [140,1 K], добавлен 16.05.2012

 • Сутність обліково-аналітичної категорії "розрахунки з оплати праці" в умовах реформування системи оплати праці й бухгалтерського обліку та звітності. Бухгалтерський облік і аудит витрат підприємства на оплату праці на прикладі ЗАТ "КЗШВ "СТОЛИЧНИЙ".

  дипломная работа [264,5 K], добавлен 02.03.2012

 • Нормативне регулювання обліку і аудиту фінансової звітності. Організація та методика складання форми звітності №1 "Баланс" та №2 "Звіт по фінансові результати" на підприємстві. Методика проведення та документальне оформлення аудиту фінансової звітності.

  дипломная работа [609,7 K], добавлен 06.11.2011

 • Підготовка та подання звітних форм на прикладі ЗАТ "Рівне-Борошно". Класифікація звітності, вимоги до заповнення форм. Фінансова, податкова, статистична звітності. Звітність по страхових внесках на заробітну плату до органів соціального страхування.

  контрольная работа [67,5 K], добавлен 21.10.2010

 • Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 18.12.2013

 • Користувачі інформації щодо інвестиційної діяльності. Види інформації та її призначення у сфері інвестування. Характеристика джерел і показників фінансової звітності, формування доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності.

  реферат [28,2 K], добавлен 18.12.2010

 • Сутність, завдання та база аудиту вилученого капіталу. Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ "Рівне-Борошно", дослідження його стану за формуванням та обліком готової продукції. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 20.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.