Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Роль ідентифікатора "фінгерпринт" у бібліографічному описі видань серії "Республіка" видавничої марки Ельзевірів. Застосування LOC- та STCN-фінгерпринта для розрізнення та бібліографічного опису варіантів видання на прикладі іноземних стародруків НБУВ.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 01.12.2017
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Ідентифікатор «фінгерпринт» як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Колекція книг видавничої марки Ельзевірів, що зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі - ВСРВ НБУВ), налічує більше 500 найменувань. Перлиною цієї колекції є малоформатна (24°) краєзнавча серія, яка в бібліографічній літературі дістала назву «Республіки» або «Малі держави». У лейденській друкарні братів Абрагама та Бонавен- тури Ельзевірів протягом 1625-1649 рр. вийшло 35 видань «Республік» із описами різних країн Європи, Азії та Америки. У колекції Ельзевірів ВСРВ НБУВ зберігаються численні примірники і перевидання більш ніж 20 видань «Республік», присвячених Англії, Бельгії, Голландії, Греції, Данії, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Німеччині, Персії, Польщі, Португалії, Росії, Туреччині, Угорщині, Франції, Швейцарії, Швеції, Шотландії, Японії та ін. Велика популярність видань серед читачів викликала потребу їх багаторазових перевидань, як правило, без зміни титулу. Зокрема, титул першого і другого видання твору «Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prusiae, Livoniae» відрізняється лише роком видання: 1627 і 1642. У випадках, коли перевидання відбувалося протягом одного року, титули варіантів ідентичні: як-от у двох перевиданнях твору «Respublica, sive status Regni Scotiae et Hiberniae» 1627 р. Відмінності між перевиданнями «Республік» полягають, як правило, в обсязі, наявності чи відсутності певних елементів художнього оформлення, щільності набору тексту, друкарських помилок тощо. В бібліографії на кожен з варіантів видання «Республік» створюється окремий запис. З огляду на однакові назви та вихідні дані, бібліографічні описи цих варіантів будуть ідентичними. Їх розрізняють за допомогою приміток, куди виносять усі диференційні ознаки конкретного примірника. Наприклад, у каталозі Копінгера за допомогою приміток розрізнено два варіанти видання «Respublica et Status Regni Hungariae» [4, c. 103]. В електронних каталогах багатьох світових бібліотек для ідентифікації ста- родрукованих видань застосовують «фінгерпринт» - усталену послідовність знаків, виділених із певних сторінок видання. Цей ідентифікатор старо- друкованих видань широко використовується як еквівалент міжнародного стандартного номера книги (ISBN) [2].

Мета статті - обґрунтувати доцільність введення ідентифікатора фінгерпринт у бібліографічний опис колекції іноземних стародруків НБУВ.

У міжнародній бібліотечній практиці різні варіанти ідентифікатора «фінгерпринт» почали застосовувати з 1970-х рр. Формат MARC21 у полі 026 пропонує два варіанти ідентифікатора фінгерпринт: FEI (або LOC-фінгерпринт) та STNC-фінгерпринт. Коротко розглянемо особливості кожного з них.

Найпоширенішим в електронних каталогах європейських бібліотек є ідентифікатор LOC- фінгерпринт (London - Oxford - Cambridge). Методика його побудови була розроблена у 1974 р. в рамках проекту зі створення спільного каталогу стародрукованих видань трьох наукових бібліотек: Британського музею (Лондон), Бодліанської бібліотеки (Оксфордський університет) і бібліоте-ки Кембриджського університету. У 1984-му видано офіційну тримовну інструкцію «Fingerprints: manual = Empreintes: Guide de releveur = Impronte: regole per il rilevamento/ Institut de Recherche et D'histoire des Texts (Centre National de la Recherche Scientifique; In association with the National Library of Scotland)», в якій виписані правила побудови фінгерпринта. В абревіатурі FEI скорочено назву цієї інструкції.

Ідентифікатор LOC-фінгерпринт - це код із 16 знаків, розділених на 4 групи. Наприклад: seo- utus s.x. hoct 3 1627R - фінгерпринт до видання «Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prusiae, Livoniae» (1627 р.).

Перша група знаків (знаки 1-4) обирається з останніх рядків першого друкованого аркуша (позначимо його аркуш а), що йде після титулу:

1,2 - два останні знаки останнього рядка (за винятком кустод та сигнатур);

3, 4 - два останні знаки передостаннього рядка.

Друга група знаків (знаки 5-8) виділяється з останніх рядків четвертого за рахунком аркуша (позначимо його аркуш Р), після аркуша а:

5, 6 - два останні знаки останнього рядка;

7, 8 - два останні знаки передостаннього рядка.

Третя група знаків (знаки 9-12) береться з останніх рядків сторінки № 13, позначеної арабськими цифрами, за відсутності с. 13 - зі сторінки № 17, за відсутності с. 17 - зі сторінки № XIII чи № XVII, за відсутності с. 13, 17, XIII, XVII - з четвертого за рахунком аркуша після аркуша Р:

9, 10 - два останні знаки останнього рядка;

11, 12 - два останні знаки передостаннього рядка.

Четверта група знаків (знаки 13-16) береться з перших рядків звороту аркуша, що став джерелом для визначення попередньої групи знаків:

13, 14 - перші два знаки останнього рядка;

15, 16 - перші два знаки передостаннього рядка.

До 16-значного коду LOC-фінгерпринта додаються ще два складника: 1) умовне позначення джерела, за яким встановлено 3-тю групу знаків: «3», якщо джерелом стала с. 13 або XIII; «7» - якщо с. 17 або XVII; «С» - якщо четвертий за рахунком аркуш після аркуша Р; 2) рік видання: в тій формі, що зазначено на титулі або переведений в арабські числа з позначкою «R», якщо в оригіналі рік подано римськими цифрами, або «А» - якщо арабськими [5].

LOC-фінгерпринт застосовується в італійських та німецьких електронних каталогах (Servizio Bibliotecario Nazionale, Catalogo Colectivo REBIUN,

EDIT16, VD17, GBV, Union Catalog Northern Germany, Staatsbibliothek zu Berlin та ін.), що робить його загальнодоступним інструментом для атрибуції дефектних примірників стародрукова- них видань. Недоліком ідентифікатора є те, що з його допомогою неможливо розрізнити варіанти видання, які були передруковані рядок у рядок.

Ідентифікатор STCN-фінгерпринт (Short-Title Catalogue, Netherlands) розроблено на початку 1970-х рр. для бібліографічного опису видань, що виходили протягом 1540-1801 рр. на території Нідерландів. Повна інструкція з використання STCN- фінгерпринта була опублікована у 1986 р.

STCN-фінгерпринт складається із двох груп знаків, розміщених над сигнатурами. Фінгерпринт до видання «Russia seu Moscovia itemque Tartaria» (1630) виглядає таким чином: 163024-b 1 А2 $Mo: b2 X5 $208.

Перший елемент STCN-фінгерпринта - це додаток, що складається з року видання і формату.

Перша група знаків набирається з першої сторінки видання, на якій позначено сигнатуру. Ця група знаків відділяється від додатка за допомогою тире і складається з таких елементів: 1) умовне позначення першої сторінки, позначеної сигнатурою (b1); 2) сигнатура на першій сторінці; 3) знаки, розміщені над сигнатурою (пробіли позначаються значком $).

Друга група знаків виділяється із останньої сторінки видання, позначеної сигнатурою. Від попередньої групи знаків ця група відмежовується за допомогою двокрапки, за якою ідуть такі елементи: 1) умовне позначення останньої сторінки із сигнатурою (b2); 2) сигнатура на останній сторінці; 3) знаки, розміщені над сигнатурою [14; 15].

STCN-фінгерпринт дає можливість розрізняти варіанти видання, видані рядок в рядок. Однак серйозним недоліком є непоширеність STCN- фінгерпринта в інтернет-просторі.

Порівняємо переваги та недоліки застосування ідентифікаторів LOC- та STCN-фінгерпринт на прикладі примірників серії «Республіки», що зберігаються у фондах ВСРВ НБУВ.

Приклад 1. Перше видання «Respublica Romana» П. Скріверіуса вийшло у лейденській друкарні Бо- навентури та Абрагама Ельзевірів 1626 р. і було двічі перевидане у 1629-му [4, с. 114; 16, c. 71, 84]. Всі три варіанти видання мають гравірований титул з однаковим алегоричним зображенням та однаковим набором назви: Respublica Romana | Honori | Vrbis Aeternae | P. Scriverius | Restituit. У виданні 1626 р. місце видання скорочено як Lugd.

Bat., а у виданнях 1629-го - Lugd. Batavorum. Обсяг усіх трьох видань однаковий, проте існують відмінності у пагінації. У виданні 1626 р. пагінація розділена: 480 с. основного тексту і 95 с. додатків і 1 с. чиста, а у виданнях 1629-го вона суцільна: 575 с. (с. 1-480 - основний текст, с. 481-575 - додатки), 1 с. чиста. При цьому основною відмінністю між виданнями 1629 р. є помилки пагінації: в одному з видань № 63 помилково позначено як 36, а в іншому № 280 помилково позначено як 281. Усі три варіанти видання мають однаковий набір.

фінгерпринт бібліографічний стародрук

Таблиця 3STCN-фінгерпринти видань «Respublica Romana» 1626-го і 1629 р.

Примірник

додаток

№1 c. [3]

№ 2 c. 569

Elz48, Elz48a

162924

bl

A2

VM,

b2

Nn5

ftulas$

Elz49, Elz284(l)

162924

bl

A2

VM,

b2

Nn5

ftulas$

У колекції Ельзевірів ВСРВ зберігається 6 примірників «Respublica Romana»:

• 2 примірники видання 1626 р.: Elz 24 (інв. № 5850) повний і Elz 500 (інв. № 12344) без титулу і останньої сторінки;

• 2 примірники видання 1629 р. із помилкою пагінації на с. 480: Elz 48 (інв. № 5892 st.) повний і Elz 48a (інв. № 5891 st.) повний;

• 2 примірники видання 1629 р. з помилкою пагінації на с. 63: Elz 49 (інв. № 5893 st.) повний і Elz 284(1) (інв. № 6169 st.) повний.

У табл. 1 відображено порівняння знаків ідентифікатора LOC-фінгерпринт, взятих із примірників ВСРВ НБУВ.

Як видно з табл. 1, однаковий набір зумовлює збіги в знаках ідентифікатора LOC-фінгерпринт. При цьому за допомогою LOC-фінгерпринт вдалося виявити додаткову відмінність між варіантами видання 1629 р. У другій групі ідентифікатора в одному з варіантів комбінація символів «ule,», а в іншому - «ule:».

Суттєві відмінності між виданнями 1626-го і 1629 р. помітні за допомогою ідентифікатора STCN-фінгерпринт.

Таблиця 1LOC-фінгерпринт видань «Respublica Romana»

Примірник

№1: [c. 3]

№2: c. 11

№3: c. 13

№4: c. 14

додаток

Elz24, Elz500

i.L-

ule,

n-i-

vihu

(3)1626(R)

Elz48, Elz48a

i.L-

ule,

n-i-

vihu

(3)1629(R)

Elz49, Elz284(l)

i.L-

ule:

n-i-

vihu

(3)1629(R)

У варіантів 1629 р. видання відрізняються сигнатури і сторінка, на якій розміщено останню сигнатуру

Крім того, ідентифікатор STCN-фінгерпринт є допоміжним засобом атрибуції примірника Elz 500, в якому відсутній титул. Знаки «RV» над сигнатурою A2 вказують на те, що це видання 1626 р.

Таким чином, обидва ідентифікатори LOC- та STCN-фінгерпринт є суттєвим засобом розрізнення трьох варіантів видання «Respublica Romana».

Приклад 2. У 1927 р. Бонавентура та Абрагам Ельзевіри видали три варіанти «Helvetiorum respublica» (Швейцарія) - перевидання твору Сімлера «De Helvetiorum respublica», вперше опублікованого у Цюриху 1576 р. [4, с. 57; 16, с. 74]. На гравірованому титулі усіх трьох видань однаковим набором подано назву: Helvetiorvm Respvblica. | Diversorum | Autorum. quorum nonnulli | nunc primum in lucem | prodeunt. Видання відрізняються, насамперед, обсягом. У перших двох 535 с. основного тексту і [17] с. покажчик, у третьому - 508 с. основного тексту і [17] с. покажчик. Також основною відмінністю між першими двома варіантами видання є заставка та ініціал на с. 3 і кінцівки на с. 4 і 535.

У колекції Ельзевірів ВСРВ є 8 примірників «Helvetiorum respublica»:

• 4 примірники 1-го варіанта видання (535 с. без заставок і кінцівок): Elz 27 (інв. № 5857 st.) повний, Elz 27а (інв. № 5855 st.) повний, Elz 27b (інв. № 5856 st.) повний, Elz 27c (інв. № 5854 st.) повний;

• 4 примірники 2-го варіанта видання (535 с. із заставкою і кінцівками): Elz 28 (інв. № 5858 st.) повний, Elz 28а (інв. № 5860 st.) повний, Elz 28b (інв. № 5859 st.) повний, Elz 460 (інв. № 6362 st.) без титулу.

У табл. 4 відображено порівняння знаків ідентифікатора LOC-фінгерпринт, взятих із примірників ВСРВ НБУВ.

Таблиця 4LOC-фінгерпринт видань «Helvetiorum respublica»

№ 1: c. 3

№2:c. 11

№3:c. 13

№4:c. 14

додаток

Elz27, Elz27a,Elz27b, Elz 27c

o.e-

uss.

8Є-Є,

Sudi

(3)1627(R)

Elz28, Elz 28a,

Elz28b, Elz 460

261-

uss.

s:e-

Suvi

(3)1627(R)

Відмінності набору зумовлюють суттєві розбіжності у символах 1-ї та 3-ї груп LOC- фінгерпринту. Не менш значні відмінності спостерігаємо в символах STCN-фінгерпринта, які проілюстровано у табл. 5

Таблиця 5STNC-фінгерпринт видання «Helvetiorum respublica»

Примірник

додаток

№ 1 c. 3

№2 c. [14] (Прах.)

Elz27, Elz27 a,

Elz27b, Elz27c

162724

bl

A2

duo.$

b2

Mm3

$249,$4

Elz28, Elz 28a,

Elz28b, Elz 460

162724

bl

A2

ri$du

b2

Mm3

mperat

Тобто, обидва види ідентифікатора фінгерпринт виявилися однаково ефективними для ідентифікації варіантів примірника «Helvetiorum respublica».

Приклад 3. Два варіанти видання «Respublica et Status Regni Hungariae», присвяченого історії та політичному устрою Угорщини, випущені друкарнею Ельзевірів у 1634 р. [4, с. 103; 16, с. 101]. Титули обох видань мають однакове алегоричне зображення, між яким однаковим набором видруковано назву: RESPVBLICA et STATVS | Regni | HVN- GARIAE. Видання однакові за обсягом (330 с.) і мають однакові елементи художнього оформлення (ініціали, заставки). При посторінковому порівнянні обох примірників фіксуємо відмінність заставки на с. 5. У одному з видань заставка із зображенням птахів, у іншому - облич. Різний розмір заставок зумовив відмінність у розміщені набору тексту. Тому в одному виданні, за спостереженням Копінгера, на с. 330 останній рядок: «anno similier octavo», а в іншому на с. 330 останній рядок: «octavo».

У фондах колекції Ельзевірів ВСРВ НБУВ зберігається 2 примірники твору «Respublica et Status Regni Hungariae»:

• примірник видання із зображенням птахів на заставці і «anno similier octavo» на с. 330: Elz 87 (5952 st.) повний;

Таблиця 2STCN-фінгерпринт видання «Respublica Romana» 1626 р.

Примірник

додаток

№1 c. [3]

№ 2 c. 89 (II pax.)

Elz24, Elz 500

162624

bl

A2

RV

b2

C5

er$

• примірник видання із зображенням облич на заставці і «octavo» на с. 330: Elz 88 (5953 st.) повний.

На с. 11, 13, 14 набір тексту однаковий, тому, як видно із табл. 6, більшість знаків LOC-фінгерпринта в обох варіантах видання збігається.

Відмінності в наборі на с. 3 і 329 зумовлюють різні знаки над сигнатурами A2 і X5, завдяки чому знаки STCN-фінгерпринта суттєво відрізняються в кожному з варіантів видання.

Таблиця 7STCN-фінгерпринт видань «Respublica et Status Regni Hungariae»

Примірник

додаток

№1 c. [3]

№ 2 c. 329

Elz 87

163424

bl

A2

der

b2

X5

&$s

Elz 88

163424

bl

A2

si.$

b2

X5

nia

У наведеному прикладі ідентифікатор LOC- фінгерпринт виявився менш ефективним для розрізнення двох варіантів видання, ніж STCN- фінгерпринт.

Таким чином, застосування ідентифікатора «фінгепринт» дає змогу розрізняти варіанти видання, відмінності між якими не можуть бути відображені у структурі основного бібліографічного опису. Із двох варіантів ідентифікатора більш зручним у застосуванні є LOC-фінгер- принт. Поширеність останнього в базах даних світових бібліотек дає змогу атрибутувати дефектні примірники та визначити варіант видання, якщо у фонді є лише один примірник видання. У базі іноземних стародруків електронного каталогу відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вер- надського LOC-фінгерпринт вводиться у поле 19. Але у випадках, коли варіанти видань видано рядок у рядок, вважаємо за доцільне вводити STCN- фінгерпринт.

Таблиця 6LOC-фінгерпринт видань «Respublica et Status Regni Hungariae»

№1: [c. 3]

№2: c. 11

№3: c. 13

№4: c. 14

додаток

Elz 87

i.e-

u-in

emi-

ctHu

(3)1634(R)

Elz 88

i.a-

u-in

emi-

ctHu

(3)1634(R)

Література

1. Аронов В. Р. Эльзевиры / В. Р. Аронов. - М. : Кни-га, 1975. - 105 с.

2. Соколов С. И. Каталогъ Эльзевировъ библіотеки Императорскаго Московскаго и Румянцовского Музея / составилъ С. И. Соколовъ. - Москва : Типографія Т-го Дома Л. А. Малехоновъ, 1915. - ІХ, [1], 218, XVI, [16] c.

3.Copinger H. B. The Elzevier Press: A handlist of the productions of the Elzevier presses at Leyden, Amsterdam, the Hague and Utrecht, with references to Willems, Berghman, Rahir and other bibliographers / by H. B. Copinger. - London : Grafton & Co., 1927. - 142 p

4.Scriverius P. Respublica Romana. Honori urbis aeter- nae / P. Scriverius restituit. - Lugd. Batavorum : Ex officina Elzeviriana, 1629. - 575, [1] p. ; 24° (12 cm) (Elz

48, Elz 48a).

5.Scriverius P. Respublica Romana. Honori urbis aeter- nae / P. Scriverius restituit. - Lugd. Batavorum : Ex officina Elzeviriana, 1629. - 575, [1] p. ; 24° (12 cm) (Elz

49, Elz 284 (1).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення поняття "документ". Опис переваг і недоліків нормативної документації як джерела інформації. Аналіз діючих і затверджених вітчизняних стандартів в галузі інформації і документації. Порівняльна характеристика основних видів ізографічних видань.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 21.12.2010

 • Особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Види електронних видань. Краєзнавча бібліотека "Русский Север".

  статья [28,9 K], добавлен 24.04.2018

 • Поняття інвентаризації: суть, значення, види. Основні принципи проведення перевірки відповідності даних бухгалтерського обліку з фактичними залишками основних засобів та запасів на підприємстві. Проблеми методики складання інвентаризаційного опису.

  реферат [23,0 K], добавлен 05.02.2014

 • Вивчення процесу формування і нормативних вимог до облікової політики організації на прикладі приватного підприємства "Агропрогрес". Аналіз складових елементів і загальна характеристика організаційних технічних складових облікової політики підприємства.

  курсовая работа [51,3 K], добавлен 20.08.2011

 • Аналіз організаційної структури ВАТ "Сумбуд". Вхідна й вихідна інформація бухгалтерського відділу та його програмного забезпечення. Оцінка економічної ефективності впровадження інформаційних систем підприємства. Правове регулювання роботи з інформацією.

  курсовая работа [69,8 K], добавлен 19.03.2011

 • Основні напрями діяльності відділу кадрів. Підготовка та оформлення документів: заяв, наказів, трудових книжок, особових справ працівників. Складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх введення. Використання оргтехніки у відділі кадрів.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 04.01.2014

 • Документ: походження, різновиди та значення. Види електронних книг: електронні підручники, довідники, путівники, тощо. Поняття "книга", "документ", "видання" та їх співвідношення. Основні характеристики електронної книги, її поняття та властивості.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 28.05.2010

 • Дослідження процесу становлення та розвитку оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку з моменту її виникнення до сучасності, її перспективних напрямів розвитку. Концепція практичного застосування справедливої вартості, її використання в Україні.

  статья [18,1 K], добавлен 31.01.2011

 • Ревізія як елемент методу економічного контролю, її основні завдання та етапи проведення. Принципи контролю та методи його удосконалення в ринкових умовах. Проведення ревізії надходження товарно-матеріальних цінностей, напрями та правила перевірки.

  контрольная работа [25,6 K], добавлен 13.07.2009

 • Запровадження в органах податкової служби процесу прийняття електронної податкової звітності. Вимоги до застосування електронного цифрового підпису органами державної влади та місцевого самоврядування. Нотаріальні дії із засвідчення справжності ЕЦП.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 17.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.