Роль Кримської астрофізичної обсерваторії у розвитку космічних досліджень з вивчення Місяця

Особливості проведення науково-дослідної роботи вченими Кримської астрофізичної обсерваторії з вивчення Місяця. Вагомий внесок КрАО та окремих вчених-співробітників організації у розвиток космічних експериментів на території Кримського півострова.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2018
Размер файла 20,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Роль Кримської астрофізичної обсерваторії у розвитку космічних досліджень з вивчення Місяця

О.М. Мерко

А.Д. Щербіна

У статті на основі аналізу репрезентативних джерел розкрито особливості проведення науково-дослідної роботи вчених Кримської астрофізичної обсерваторії з вивчення Місяця. Встановлено, що за допомогою ширококутного астрофотометру АФ-ЗЛ упродовж січня-березня 1973 р. вперше на поверхні Місяця було виміряно підвищене світіння фону неба в порівнянні з очікуваним в ультрафіолетовій і видимій областях спектра. Доведено, що потужне технічне оснащення дозволило з високою точністю здійснити фотометричне дослідження яскравості місячного неба, яке свідчило про існування пилової оболонки навколо Місяця.

Ключові слова: Кримська астрофізична обсерваторія, Місяцехід-2, позаатмосферні дослідження.

В статье на основе анализа репрезентативных источников раскрыты особенности проведения научно-исследовательской работы ученых Крымской астрофизической обсерватории по изучению Луны. Установлено, что с помощью АФ-ЗЛ на протяжении января-марта 1973 г. впервые на поверхности Луны измерено повышенное свечение фона неба по сравнению с ожидаемым в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Доказано, что мощное техническое оснащение позволило с высокой точностью осуществить фотометрическое исследование яркости лунного неба, которое свидетельствовало о существовании пылевой оболочки вокруг Луны.

Ключевые слова: Крымская астрофизическая обсерватория, Луноход-2, внеатмосферные исследования.

Features of the research work of scientists of the Crimean Astrophysical Observatory for the study the Moon characterized in the article on the basis of the representative sources. It was found that during January-March 1973 by using the astrophotometer on the lunar surface measured increased glow sky background than expected in the ultraviolet and visible regions of the spectrum. It is proved that a powerful technical equipment allowed to carry out with high accuracy the photometric study of the lunar brightness of the sky, which established that the dust shell was around the Moon.

Keywords: Crimean Astrophysical Observatory, Lunokhod-2, exoatmospheric investigation.

У сучасних умовах розвитку вітчизняної астрофізики та космічної науки важливо мати інформацію щодо накопиченого попередніми поколіннями досвіду. Зокрема, це стосується аналізу науково-дослідної діяльності Кримської астрофізичної обсерваторії (КрАО) в області позаатмосферної астрономії та встановленні внеску окремих вчених-співробітників організації в розвиток космічних досліджень на території Кримського півострову.

1959 р. ознаменувався для КрАО як початок проведення серії позаатмосферних експериментів, зокрема, які передбачали спостереження фону неба за допомогою ширококутних астрофотометрів, розроблених і виготовлених в лабораторіях наукової установи. Результати, отримані в кожному дослідженні, сприяли виникненню й утвердженню низки найважливіших теорій, науково-технічному прогресу в галузі науки і техніки. У серії експериментів своєю унікальністю виділявся дослід, виконаний за допомогою астрофотометрії АФ-ЗЛ на апараті “Місяцехід-2”.

Проблематика проведення досліджень поза атмосферою Землі за допомогою АФ-ЗЛ вивчалася не тільки істориками, а й фахівцями-астрофізиками. Тут необхідно згадати роботи Б. Коновалова, А.М. Звєрєвої, Р.Є. Гершберга, О.Є. Вольвача, Н.М. Степанян, М.В. Стешенко. Однак, це питання розглядалося у більшій мірі з технічного боку, ніж з історичним ухилом. Таким чином, поза дослідного поля залишається аспект встановлення внеску КрАО, окремих вчених-співробітників організації у розвиток космічних експериментів на території Кримського півострова. Дане невисвітлене в достатній мірі питання виступає метою цієї публікації.

У межах проведення досліджень на апараті “Місяцехід-2” метою вчених КрАО було вимірювання світіння неба з поверхні Місяця під час місячних дня і ночі. Перед дослідниками ставилися конкретні завдання. По-перше, для нічних вимірювань на Місяці слід було визначити світіння зодіакального світла - світла, розсіяного хмарою дрібних метеорних часточок, що заповнюють нашу планетну систему і концентруються до площини екліптики та біля Сонця, а потім з'ясувати характер його зв'язку з сонячною короною. Відсутність на Місяці атмосфери, яка на Землі розсіює і без того слабке зодіакальний світло, надавало можливість безперешкодно вивчати світіння. Для цього першочергово розраховували світіння зоряного фону тої області, в яку направлявся АФ-ЗЛ. По-друге, необхідно було з'ясувати силу ультрафіолетового випромінювання окремих зоряних полів, що проходили через поле зору АФ-ЗЛ, порівняно з тим, яке очікувалося на підставі сучасної теорії випромінювання зоряних атмосфер. Дану задачу можна було вирішити за допомогою вимірювання на АФ-ЗЛ світіння неба у видимій і ультрафіолетовій областях спектру, порівняння світінь в цих областях спектру.

До моменту проведення космічних досліджень співробітниками КрАО попередниками вже було встановлено відсутність атмосфери на Місяці, що пояснювало повну темряву місячного неба. Посилаючись на вже доведений факт, вчені КрАО припустили, що проникаюча сила астрономічних телескопів, встановлених на поверхні Місяця, повинна бути помітно більше, ніж на Землі. Це давало можливість бачити з Місяця більш далекі космічні об'єкти, ніж із Землі. Тому була поставлена прикладна задача, яка полягала у визначенні придатності умов на поверхні природного супутника Землі для можливого встановлення там астрономічних телескопів. Виявлення оптимальних умов для проведення наукової роботи на поверхні Місяця довело б доцільність створення місячних обсерваторій для спостереження різноманітних об'єктів Всесвіту, дозволило б вирішити низку питань, пов'язаних з його будовою і розвитком.

Вимірювання світіння місячного неба на апараті “Місяцехід-2” здійснювалося за допомогою модернізованого ширококутного двоканального фотометра АФ-3Л, створеного вченими КрАО Н.А. Дімовим і А.Б. Сєвєрним. В основу його конструкції покладено пристрій фотометр АФ-3, який успішно працював на низькоорбітальних штучних супутниках Землі “Космос-51” (1964) і “Космос-213” (1968). Вдосконалений прилад відрізнявся можливістю роботи в жорстких температурних умовах Місяця з урахуванням швидких і великих коливань температур під час дослідження, підвищеною точністю вимірювань за рахунок використання спеціальних бленд (насадок на об'єктив) для захисту від засвічення сторонніми джерелами світла (Сонце, Земля). У порівнянні зі значно зміненими впливом розсіяного світла результатами, отриманими за допомогою камери-спектрографа в 1972 р. на кораблі США “Аполон-16”, дані з космічного апарату “Місяцехід-2” відрізнялися репрезентативністю. Світло від джерел, розташованих під кутами більш 40° до оптичної осі фотометра, послаблялося блендами приблизно в 106 разів [2, с. 42] і практично не впливало на результати вимірювань.

Астрофотометр, що був по суті подвійним безлінзовим телескопом, працював у видимій (V) (540 нм) та ультрафіолетовій (270 нм) областях спектра. Поле зору приладу становило 17, 4° та 12, 5° для ультрафіолетового та видимого каналів відповідно [4]. Весь цикл вимірювань дорівнював 12 с. Для точного обліку температурних змін поряд із радіолюмінесцентними джерелами, які застосовувались у якості світлових стандартів для контролю абсолютної чутливості, розміщувався датчик температури.

Астрофотометром АФ-ЗЛ, встановленим на апараті “Місяцехід-2” вертикально і на весь період дослідження направленим до місцевого зеніту, за січень-березень 1973 р. було виміряно світіння місячного неба в районі кратера Лемоньє. При співпраці з групою управління шляхом маневрування космічним апаратом “Місяцехід-2” і маніпулюванням його кришкою, вчені КрАО провели 12 сеансів спостережень, 9 з яких - під час місячного дня в тіні панелі сонячних батарей, 2 - під час “сутінків” (при заході верхнього краю Сонця за місцевий горизонт на 1°) та 1 - “глибокої” місячної ночі [3, с. 31]. Для дослідження ультрафіолетового світіння місячного нічного неба був проведений лише один 10-хвилинний сеанс спостережень. Відомості про світіння в даній області спектра отримати не вдалося через повільне обертання програмного пристрою апарату при низьких температурах і обмеженого часу сеансів під час місячної ночі.

Особливу увагу слід приділити даним, отриманим під час сутінкового сеансу 109, нічного сеансу 216, а також сеансів 108 і 215 [2, с. 46]. Відмінною рисою сеансу 216 була наявність єдиного виміру світіння неба у V-каналі (відмітки темнового струму і радіолюмінесцентного джерела відсутні) [1, с. 12]. Під час проведення сеансів 108 і 215 при маневрах з кришкою “Місяцехід-2” було встановлено, що величина розсіяного світла від внутрішньої сторони кришки, яка є причиною “помилкового” світла, несуттєва. Експериментально це підтвердилося, коли при закритті кришки від 30° до 70-60° показники телеметрії не змінилися [1, с. 13]. Ослаблення впливу розсіяного світла Сонця від бленд АФ-ЗЛ для денних сеансів було отримано за рахунок розвороту місяцеходу до потрібного азимута і підйому його кришки на 90°. За даними, отриманими під час сеансу 109, встановлено максимальний вплив розсіяного світла, рівного 3,8*103 зірок [2, с. 49]. Ці показники в 10 разів перевищували обчислену очікувану яскравість неба у видимій області спектра.

В результаті експерименту на апараті “Місяцехід-2” було зареєстровано надлишкове світіння місячного неба у порівнянні з очікуваним упродовж місячного дня і місячної ночі в ультрафіолетовій області і особливо високе у видимій області. Таким чином, А.Б. Сєвєрним, А.М. Звєрєвою, Е.І. Терез було встановлено, що виміряна надлишкова яскравість у видимій області спектра місячного денного неба під час спостережень в тіні кришки апарата “Місяцехід-2”, а також V-яскравість місячного нічного неба після врахування випромінювання зірок і зодіакального світла виникала за рахунок світла Сонця і Землі, розсіяного блендами фотометра. Щодо виникнення надлишкової ультрафіолетової яскравості неба надано таке пояснення: вона обумовлена не розсіяним світлом Землі, а впливом сторонніх джерел світла, оскільки вплив засвічення від планети складав не більше 3% від зафіксованої яскравості неба [1, с. 13].

Яскравість місячного неба, зареєстрована дослідниками КрАО в ультрафіолетовому каналі АФ-ЗЛ, перевершувала очікувану в 2,5-16 разів. Підтвердженням можуть слугувати дані, отримані через годину після заходу Сонця під час сеансу 109: ультрафіолетова яскравість місячного “сутінкового” неба в 3, 3 рази перевершувала очікувану яскравість неба від світіння зірок, зодіакального світла і розсіяного на блендах фотометра світла Землі. Також зареєстроване ультрафіолетове світіння показало характерний хід із зенітною відстанню Сонця, який добре узгоджувався з тим, який прямував з індикатриси розсіяння місячного пилу [3, с. 32].

В ході проведення сеансів 108 і 215 (здійснювалися перед заходом Сонця) А.Б. Сєвєрним, А.М. Звєрєвою, Е.І. Терез зафіксована ультрафіолетова яскравість неба більша, ніж у сеансах після сходу Сонця. Отримані результати свідчили про сильніший прояв ефекту розсіювання після тривалої освітленості поверхні Місяця сонячним світлом.

На підставі отриманих емпіричних даних науковці КрАО висунули гіпотезу про причину утворення пилового розсіюваного середовища над поверхнею Місяця. Першопричиною було явище соляризації місячного ґрунту. Отримані на космічному апараті “Місяцехід-2” результати в сукупності з іншими емпіричними даними свідчили про можливе існування нестаціонарної пиловий атмосфери Місяця. Гіпотеза про природу пилового шару на поверхні природного супутника Землі, висловлена вченими КрАО, зводилася до наступного. Метеори і мікрометеори, які вдаряли в Місяць, створювали потік місячних частинок. Цей потік викинутих частинок утворював “стаціонарний рій” над поверхнею Місяця. Вторинні осколки, що осіли на поверхню Місяця, і формували пиловий шар близько його поверхні.

Для підтвердження припущення щодо існування плоскопаралельного розсіюючого шару в сеансі 109 була отримана оцінка оптичної товщі розсіюючого пилового шару, яка дорівнювала 3, 6*10'6. Розрахунки показали, що для двох характерних розмірів пилинок місячного ґрунту, 10 мкм і 70 мкм, така оптична товщина могла бути обумовлена 4,5 і 0,092 частинками в стовпі з основою в 1 см відповідно [1, с. 27]. Посилаючись на дані дослідження, А.Б. Сєвєрний, А.М. Звєрєва, Е.І. Терез зробили висновок про неможливість виявлення настільки малої концентрації пилу над поверхнею Місяця при спостереженнях краю Місяця з Землі. Однак і спостереженню фону неба в ультрафіолетовому і особливо у видимому діапазонах спектру безпосередньо з поверхні Місяця перешкоджало світло Сонця і Землі, розсіяне навколомісячним пилом.

Результати досліджень нестаціонарної концентрації пилу над місячною поверхнею, отримані вітчизняними вченими, підтверджувалися даними американських науковців. Фотографії місячного неба в лінії L3, отримані з поверхні Місяця в 1972 р. на космічній станції “Аполон-16”, вказували на існування над поверхнею Місяця значно розрідженої атмосфери.

Плановане продовження експерименту КрАО з вивчення космічного фону у видимій і особливо в ультрафіолетовій областях спектра на великій відстані від Землі не було здійснено у зв'язку зі згортанням місячної програми досліджень в СРСР.

На підставі аналізу репрезентативних джерел можемо стверджувати, що проведене на другому із серії місячних дистанційно-керованих планетоходів космічному апараті “Місяцехід-2” вивчення яскравості місячного неба стало другим фундаментальним проектом у науковій роботі КрАО з позаатмосферної астрономії, а отже і з дослідження космосу. У ході експерименту А.Б. Сєвєрним, А.М. Звєрєвою, Е.І. Терез вперше на поверхні Місяця за допомогою астрофотометрії було виміряно підвищене світіння фону неба в порівнянні з очікуваним в ультрафіолетовій і видимій областях спектра. Досконаліший в технічному плані (застосування третьої відеокамери на висоті людського зросту, використання бленд), апарат дозволив здійснити фотометричне дослідження яскравості місячного неба, яке свідчило про існування пилової оболонки навколо Місяця.

кримський астрофізичний обсерваторія космічний

Джерела та література

1. Зверева А.М. Результаты исследования яркости лунного неба, полученные с помощью астрофотометра АФ-3Л, установленного на “Луноходе-2” / А.М. Зверева, А.Б. Северный, Э.И. Терез // Изв. КрАО. - 1975. - Т. LIII. - С. 3-28.

2. Зверева А.М. Внеатмосферные исследования ультрафиолетовой светимости фона неба / А.М. Зверева: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.03.02 / А.М. Зверева; Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР. - Научный, 1984. - 180 с.

3. Зверева А.М. Измерения яркости лунного неба с поверхности Луны (эксперимент Крымской астрофизической обсерватории) / А.М. Зверева // Космічна наука і технологія. - 1996.- Т.2. - № 1-2. - С. 31-33.

4. Severny A.B. The Measurements of Sky Brightness on Lunokhod-2 / A.B. Severny, E.I. Terez, A.M. Zvereva // The Moon. - 1975. - Vol. 14. - P. 123-128.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Відкриття і основні етапи дослідження космічних променів. Детальне вивчення зарядів і мас часток вторинних космічних променів. Природа космічного випромінювання. Процеси, що визначають поширення сонячних космічних променів, їх взаємодія з речовиною.

  реферат [571,6 K], добавлен 06.02.2012

 • Історія розвитку ракетобудівництва. Внесок українських учених в розвиток космонавтики. Кондратюк Юрій Васильович як розробник основ космонавтики. Внесок Корольова Сергія Павловича у розвиток ракетно-космічної техніки. Запуск супутників, космічних ракет.

  презентация [41,1 M], добавлен 06.12.2012

 • Загальна астрономічна характеристика Місяця. Знайомство з історією виникнення назви небесного тіла. Проведення досліджень астронавтами на поверхні супутника; теорії виникнення гір та кратерів. Рух Місяця навколо Землі та наслідки його впливу на неї.

  презентация [1,4 M], добавлен 26.02.2014

 • Історія створення Полтавської обласної гравіметричної обсерваторії та узагальнення її головних напрямків наукових досліджень – вивчення сили тяжіння. Створення гравіметричної карти України та радіотелескопа УРАН-2 з радіоінтерферометричного комплексу.

  доклад [21,4 K], добавлен 20.04.2011

 • Загальна характеристика обсерваторії Ла-Сілья (La Silla Observatory) - однієї з найбільших на південній півкулі. Рік, місце заснування. Задачі і функції. Телескопи збудовані на кошти Європейської південної обсерваторії: їх види та технічні характеристики.

  презентация [696,9 K], добавлен 02.04.2013

 • Наукове значення спостереження сонячних затемнень, вивчення знімків, отриманих протягом повної фази затемнення. Поправки до таблиць руху Місяця і Сонця. Вивчення зовнішніх оболонок Сонця - корони і хромосфери, будови земної атмосфери, ефекту Ейнштейна.

  курсовая работа [180,3 K], добавлен 26.11.2010

 • Вклад українських вчених в розвиток космонавтики та дослідження космосу. Рішення про сумісне вивчення Марса американськими і європейськими вченими. Місія "Розетти" та посадкового модуля "Філи". Докази позаземного життя. Всесвіт очима телескопа хаббла.

  презентация [65,1 M], добавлен 10.04.2016

 • Вивчення біографії та життєвого шляху українських льотчиків-космонавтів Поповича П.Р., Берегового Г.Т., Жолобова В.М. і Каденюка Л.К. Дослідження перших польотів в космос, методики тренування пілотів, умов в кабіні космічних кораблів і польотних завдань.

  реферат [23,4 K], добавлен 29.11.2011

 • Астрономія як наука про будову і розвиток космічних тіл і їх систем, історія розвитку. Загальна характеристика Всесвіту, поняття галактики та метагалактики. Зірки: створення, еволюція, характеристики та класифікація. Проблема походження життя у Всесвіті.

  реферат [24,9 K], добавлен 01.05.2009

 • Перші астрономічні відкриття стародавніх вчених. Початок космічної ери у 50-х роках ХХ ст.: запуск штучного супутника Землі, перша людина-космонавт, вихід у відкритий космос, висадка космонавтів на Луну, дослідження планет Венери, Меркурія, Юпітера.

  презентация [2,1 M], добавлен 06.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.