главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Історія української гривні

Гроші у Київській Русі. Гривня часів Української Народної Республіки, Скоропадського та Директорії. Розвиток нової гривні. Сутність грошової реформи 1996 року. Хронологія введення грошових знаків Української Народної Республіки та Української Держави.

реферат, 1,1 M, добавлена 14.12.2011

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Історія рідної гривні
Походження назви гривні від золотої прикраси, що мала форму обруча і на кінцях прикрашалась голівками левів з кольорової емалі. Використання українського орнаменту в оформленні купюр. Хронологія введення грошових знаків УНР та Української Держави.
реферат [1,0 M], добавлена 21.04.2012

2. Одна гривня
Одна гривня як номінал грошових купюр сучасної України, введених в обіг з 1996 року. Робота по створенню грошових купюр, їх еволюція. Аверс однієї гривні зразка 1992 року. Опис банкноти, зовнішній вигляд та ступені захисту. Одна гривня в монетах.
презентация [1,6 M], добавлена 17.11.2014

3. Гроші та грошово-кредитна політика
Характеристика форм вартості грошей в епоху товарних грошей за К. Марксом. Суть та необхідність валютного регулювання. Ознайомлення з історією гривні. Розгляд методики розрахунку грошової маси у Пакистані. Визначення швидкості обіговості готівки.
контрольная работа [176,6 K], добавлена 18.06.2015

4. Еволюція грошових систем та види грошей
Поняття, розвиток, види та сутність грошей і грошових систем. Еволюція грошових систем, роль золота у грошовій системі. Аналіз сучасної української грошової системи. Економічне значення грошей, центральний банк як провідник банківської системи країни.
курсовая работа [448,9 K], добавлена 15.02.2014

5. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання
Визначення конвертованості валюти. Досягнення і підтримка країною конвертованості своєї національної валюти. Механізм та значення конвертованості валют. Достатній рівень міжнародних ліквідних засобів. Особливості формування конвертованості гривні.
реферат [34,3 K], добавлена 14.11.2010

6. Еволюція форм грошей на українських землях
Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.
курсовая работа [53,3 K], добавлена 22.12.2010

7. Гроші
Функції грошей як засобу обігу та особливого товару, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Історія виникнення грошей. Особливості функціонування грошової системи. Сутність закону грошового обігу. Гривня - національна валюта України.
презентация [10,2 M], добавлена 19.02.2013

8. Роль грошей у становленні і розвитку української економіки
Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Кредит і його функції. Роль банківського сектору, як складової грошової системи, у розвитку економіки України. Показники грошової маси в обігу. Сучасний стан фінансової системи. Обов’язкові резерви.
курсовая работа [119,8 K], добавлена 17.05.2014

9. Грошова реформа як шлях оздоровлення грошового обігу
Дослідження економічної сутності грошових реформ, їх ролі в економіці. Комплекс заходів щодо оздоровлення та впорядкування грошового обігу. Проблеми, що виникають в процесі проведення грошової реформи в Україні. Підсумок грошової реформи 1992-1996 років.
курсовая работа [183,3 K], добавлена 08.12.2014

10. Грошові системи, їх типи та складові елементи
Економічна суть і структура грошової системи. Паперово-кредитна система грошей. Порядок безготівкової емісії та обігу грошових знаків. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу. Творення грошової системи України. Види державних грошових знаків.
реферат [721,0 K], добавлена 30.01.2015


Другие работы, подобные Історія української гривні
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Історія української гривні"
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Історія української гривні" из рубрики Финансы, деньги и налоги
Полная информация о работе Полная информация о работе "Історія української гривні"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов