главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Забруднення світового океану

Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.

реферат, 44,7 K, добавлена 03.10.2009

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь. База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Екологічні проблеми Світового океану та способи їх вирішення
Дослідження особливостей, закономірностей та джерел забруднення акваторії Світового океану. Міжнародне законодавство з використання й охорони вод Світового океану. Розробка системи заходів з охорони океанічних багатств. Вивчення способів очищення вод.
курсовая работа [227,1 K], добавлен 12.04.2015

2. Екологічні проблеми Світового океану
Значення Світового океану для людини та тваринного світу. Роль технологічної революції в забрудненні довкілля. Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Виснаження ресурсів та охорона акваторій.
реферат [28,4 K], добавлен 31.08.2010

3. Моніторинг Світового океану
Загальні відомості про Світовий океан: походження; історія та методи дослідження; рельєф дна; клімат. Екологічні наслідки забруднення океану. Система показників біологічного моніторингу морського середовища. Пункти спостереження за якістю морської води.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 20.04.2011

4. Радіоактивне забруднення водного середовища
Джерела радіоактивного забруднення Світового океану. Застосування ядерної енергетики на кораблях і судах. Документи, що регламентують їх експлуатацію. Міжнародне співробітництво в області ядерної безпеки водних ресурсів. Атомні випробування в Антарктиці.
реферат [15,3 K], добавлен 02.12.2010

5. Екологічні проблеми світового океану
Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Скупчення відходів з пластмас у Світовому океані. Значення технологічної революції в забрудненні довкілля. Терміни розкладання сміття в морській воді.
презентация [1019,5 K], добавлен 04.12.2012

6. Забруднення водного середовища
Вода як найбільш поширена неорганічна сполука на Землі. Особливості розподілу на Землі прісної води, основні споживачі. Розгляд основних шляхів забруднення гідросфери: механічний, радіоактивний. Аналіз методів очищення води: хімічний, біологічний.
презентация [13,8 M], добавлен 26.12.2012

7. Екосистеми світу
Класифікація основних екосистем світу та їх характеристика. Тундри, лісові екосистеми помірного поясу. Змішані й листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Степи, пустелі, болота. Прісноводні екосистеми та екосистеми світового океану.
курсовая работа [32,5 K], добавлен 17.11.2010

8. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення
Будова і склад атмосфери, джерела її антропогенного забруднення. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту, сучасний стан озонового екрану, фактори руйнування озону. Антропогенні зміни клімату, забруднення повітря радіоактивними домішками.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.11.2010

9. Літосфера
Антропогенні зміни поверхні літосфери. Надра Землі, їх використання та охорона. Грунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовище життя. Антропогенне забруднення і виснаження грунтів. Охорона і раціональне використання грунтів.
реферат [32,9 K], добавлен 19.10.2010

10. Тварини-індикатори забруднення навколишнього середовища
Вивчення сутності біомоніторингу. Чинники забруднення довкілля. Характеристики водного середовища, пристосування до них живих організмів. Зміни водних екосистем при антропогенному забрудненні. Методи оцінки забруднення вод за допомогою тварин-індикаторів.
курсовая работа [63,3 K], добавлен 10.08.2010

Другие документы, подобные Забруднення світового океану
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Забруднення світового океану"
Поcмотреть текст работы Текст "Забруднення світового океану (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Забруднення світового океану"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов