главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві

Економічний зміст амортизації, норми і методи нарахування. Методика розрахунку амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку, прямолінійним способом, методом зменшення залишкової вартості, виробничим та кумулятивним методом.

курсовая работа, 29,7 K, добавлена 09.12.2010

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь. База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Облік амортизації необоротних активів
Економічний зміст зносу та амортизації нематеріальних активів. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів, строки нарахування їх амортизації. Відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності підприємства.
курсовая работа [42,2 K], добавлен 26.08.2013

2. Амортизація необоротних активів
Економічна сутність амортизації необоротних активів. Документальне оформлення нарахування амортизації. Нормативно-правове забезпечення і методи нарахування амортизації. Відображення операцій амортизації необоротних активів у бухгалтерському обліку.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 26.08.2013

3. Облік основних засобів та руху грошових коштів
Облік зносу основних засобів, витрат на їх утримання і вибуття. Методи списання вартості основних засобів і нематеріальних активів шляхом амортизації. Фактори, що впливають на обчислення величини амортизації. Норми амортизації в Нідерландах та Іспанії.
реферат [711,0 K], добавлен 21.10.2010

4. Аудит зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві харчової промисловості
Сутність понять "основні засоби" та "нематеріальні активи" як об'єктів аудиту зносу та порядок нарахування амортизації. Організаційні положення та методологічні аспекти проведення аудиторської перевірки зносу основних засобів і нематеріальних активів.
курсовая работа [133,6 K], добавлен 30.01.2015

5. Облік амортизації основних засобів
Роль і значення амортизації у відтворювальному процесі основних засобів, методика та практика нарахування амортизації основних засобів. Амортизаційна політика підприємства. Міжнародний досвід обліку амортизації основних засобів, досвід обліку в Україні.
курсовая работа [198,1 K], добавлен 31.08.2009

6. Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів
Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Профіт смарт". Фінансовий облік амортизації обліку та можливі шляхи його вдосконалення. Методика бухгалтерського обліку зносу та амортизації основних засобів з використанням сучасних інформаційних технологій.
курсовая работа [166,4 K], добавлен 18.05.2014

7. Амортизація основних фондів
Амортизаційні відрахування. Норма амортизації - встановлений річний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів. Методи амортизації: прямолінiйний (рівномірний), прискореної амортизації, кумулятивний, зменшення залишкової вартості.
контрольная работа [99,4 K], добавлен 12.01.2008

8. Облік активів
Економічний зміст основних засобів. Оцінка основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік амортизації (зносу) необоротних активів. Облік вибуття основних засобів. Облік необоротних та нематеріальних активів.
реферат [29,8 K], добавлен 12.01.2009

9. Облік та амортизація необоротних активів
Нормативна база обліку необоротних активів та їх класифікація у бухгалтерському обліку. Синтетичний та аналітичний облік основних фондів, методи нарахування амортизації. Документування операцій з основними фондами та їх відображення в регістрах обліку.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 21.01.2009

10. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності, руху і використання основних засобів в умовах автоматизації обліку
Система бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ "Кредмаш". Облік надходження, визначення вартості, зносу основних засобів на підприємстві, нарахування амортизації, ремонту, модифікації, переоцінки, інвентаризації та вибуття ОЗ.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.10.2014

Другие документы, подобные Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві"
Поcмотреть текст работы Текст "Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві (курсовая работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Стан та напрями удосконалення амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов