Трансформація сутнісних параметрів міста в умовах сучасної культури

Стрімкі темпи урбанізації, зміни основ структурування смислових і просторових параметрів міста та життя в ньому. Дослідження сучасних форм організації міського простору. Новий світогляд жителя мегаполіса. Фрагментований, хаотичний простір мегаполіса.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 05.04.2018
Размер файла 29,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сучасний етап розвитку суспільства, культури. Суспільство та його внутрішні процеси. Проблеми культури сучасної епохи. Розвиток культури та "субкультури" кінця ХХ початку ХХІ століття. Простір молодіжної культури. Основні стилі життя молоді нашого часу.

  реферат [20,0 K], добавлен 30.10.2008

 • Міське середовище як об’єкт дослідження в соціології. Архітектурне та фізичне середовище як один з чинників його комфортності. Громадський транспорт як складний соціокультурний феномен. Його роль в житті містян. Особиста безпека у межах міського простору.

  курсовая работа [120,4 K], добавлен 18.12.2015

 • Література й мистецтво як складові культурного простору. Відчуття краси, його притуплення цивілізаційними імпульсами. Духовний простір культури. Релігія, як досвід відновлення зв'язку з Богом. Проблема конфігурації духовності, перетворення особистості.

  реферат [28,4 K], добавлен 16.03.2010

 • Формування системи ціннісного світогляду під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських вартісних орієнтацій. Вплив освіти на становлення цінностей сучасної молоді. Здобуття знань в умовах ринку як інструмент для задоволення особистих інтересів.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 22.03.2011

 • Розгляд рівня життя населення як соціально-економічного поняття. Визначення основних показників купівельної спроможності, добробуту суспільства. Структура доходів населення України, темпи їх приросту. Дослідження проблеми зайнятості і соціальних виплат.

  презентация [1,4 M], добавлен 24.11.2015

 • За допомогою анкетування серед випадково обраних у Львові домогосподарств з’ясовано стан здоров’я населення та окремі чинники його формування, вивчено санітарно-епідеміологічний стан міста. Визначення основних хвороб, які докучають респондентам.

  статья [431,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Організаційна культура як важливий напрямок розвитку сучасної системи соціального управління. Огляд поняття, сутності, елементів та основних ознак організаційної культури. Дослідження етапів процесу впровадження ефективно діючої організаційної культури.

  контрольная работа [35,0 K], добавлен 23.07.2014

 • Виявлення шкал, які є осями простору сприйняття. Мотиви, якими керується людина, коли виконує певні дії. Візуалізація простору сприйняття. Дані для багатомірного шкалювання. Дослідження простору сприйняття казкових персонажів сучасними студентами.

  презентация [384,0 K], добавлен 09.10.2013

 • Дослідження щодо відношення опитуваних до лідерства жінки: риси ідеальної жінки-керівника, проблеми при поєднанні трудового і сімейного життя. Організація соціологічного дослідження: вибірка, розробка і логічний аналіз анкети, методика опитування.

  курсовая работа [99,2 K], добавлен 22.02.2010

 • Зародження та розвиток української соціології. Інтерпретація С. Подолинським дарвіністських законів. Історія суспільства за Ковалевським. Світогляд етичного соціалізму за М. Туган-Барановським. Головні проблеми організації наукового спілкування.

  реферат [23,0 K], добавлен 14.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.