Розробка програми мовою програмування VBA (Visual Basic for Applications)

Особливості розробки програми мовою програмування VBA (Visual Basic for Applications) для теплового розрахунку горизонтального неізольованого електричного проводу. Аналіз методики розрахунку, блок-схема алгоритму програми, таблиця ідентифікаторів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.07.2017
Размер файла 352,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Розробка програми мовою Visual Basic для розрахунку змієвикового теплообмінника для загального нагріву резервуару: складання блок-схеми алгоритму, інструкції та таблиці ідентифікаторів. Виконання робочого креслення деталі Корпус за допомогою САПР Компас.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.08.2013

 • Розв'язання задач мовою програмування VBA з використанням алгоритмів лінійної, розгалуженої та ітераційної циклічної структури. Розробка блок-схеми алгоритму, таблиці ідентифікаторів та тексту програми. Створення власної панелі інструментів користувача.

  практическая работа [1012,6 K], добавлен 19.02.2010

 • Рождение и развитие Basic. Краткое описание Visual Basic for Applications. Новые возможности Visual Basic 5.0. Пример взаимодействия Excel и Visual Basic. Программирование табличных функций. Встраивание, применение функций. Формы, средства управления OLE.

  реферат [20,7 K], добавлен 11.03.2010

 • Напівфункціональна мова програмування, складова частина Access - Visual Basic for Applications (VBA). Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління. Модулі, створення процедур обробки подій. Редагування у вікні модуля, аргументи процедури.

  реферат [144,8 K], добавлен 31.08.2009

 • Обчислення наближеного значення суми спадного ряду. Складання блок-схеми та програми, яка б виводила на друк сгенерований, сформований та впорядкований масиви. Використання операторів умовного переходу If - Then - Else. Розроблення програми на VBA.

  практическая работа [51,7 K], добавлен 09.11.2009

 • Написание тестирующей программы для проверки знаний учащихся с помощью языка программирования Visual Basic for Applications (VBA), встроенного в пакет Microsoft Office. Общие сведения о программе, условия ее выполнения, настройка, проверка, выполнение.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 07.06.2010

 • Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

  реферат [29,9 K], добавлен 28.06.2011

 • Розробка та схема алгоритму проектованої гри. Особливості мови програмування та середовища "Microsoft Visual Studio C++ 2008 Express Edition". Лістинг програми та загальний опис її роботи, аналіз отриманих результатів та оцінка практичної ефективності.

  курсовая работа [762,8 K], добавлен 03.05.2015

 • Способи розстановки восьми королев на шаховій дошці, в який ніякі дві королеви не стоять на одній вертикалі, горизонталі, або діагоналі. Програмна реалізація даної задачі за допомогою засобів програмування Visual Basic. Блок-схема та лістинг програми.

  контрольная работа [359,8 K], добавлен 10.01.2013

 • Функции и основная роль коммерческого банка. Особенности кредитных и депозитных операций. Описание среды программирования и сущность Visual Basic for Applications (VBA). Схема алгоритма программы, процедура сохранения файла и выхода из программы.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.