Методика обробки результатів експериментальних досліджень самонакладу плоских напівфабрикатів

Перевірка роботоздатності розробленого самонакладу за допомогою серії експериментів. Обробка даних з використанням розширених можливостей MathCAD та MS Excel. Створення у середовищі останнього макросу на мові програмування Visual Basic for Applications.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.12.2016
Размер файла 543,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Напівфункціональна мова програмування, складова частина Access - Visual Basic for Applications (VBA). Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління. Модулі, створення процедур обробки подій. Редагування у вікні модуля, аргументи процедури.

  реферат [144,8 K], добавлен 31.08.2009

 • Рождение и развитие Basic. Краткое описание Visual Basic for Applications. Новые возможности Visual Basic 5.0. Пример взаимодействия Excel и Visual Basic. Программирование табличных функций. Встраивание, применение функций. Формы, средства управления OLE.

  реферат [20,7 K], добавлен 11.03.2010

 • Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

  реферат [29,9 K], добавлен 28.06.2011

 • Визначення засобами Excel та MathCAD дальності польоту каменя і його найбільшої висоти піднімання над схилом. Математична модель задачі та алгоритм її розв’язання. Перевірка даних на якість обробки заданої інформації при автоматизованому проектуванні.

  курсовая работа [905,0 K], добавлен 03.11.2013

 • Розробка програми на мові програмування Асемблер для обчислення виразу. Розрахунок значень А, В, С у процедурах. Аналіз отриманих результатів за допомогою відлагоджувальника Turbo Debugger при різних заданих значеннях та перевірка їх правильності.

  лабораторная работа [203,4 K], добавлен 09.01.2013

 • Розробка таблиці для збереження даних у текстовому файлі про фільми в середовищі програмування Visual Studio C++ та їх сортування за країною виробництва. Реалізація таблиці за допомогою компонента dataGridView. Опис і контрольний приклад роботи програми.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 02.11.2016

 • Написание тестирующей программы для проверки знаний учащихся с помощью языка программирования Visual Basic for Applications (VBA), встроенного в пакет Microsoft Office. Общие сведения о программе, условия ее выполнения, настройка, проверка, выполнение.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 07.06.2010

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат [41,2 K], добавлен 17.04.2010

 • Розробка програми на мові програмування С++ з використанням об'єктно-орієнтованого програмування. Робота з файлами, графікою, класами, обробка числової інформації. Графічні засоби мови програмування. Алгоритм задачі та допоміжні програмні засоби.

  курсовая работа [102,5 K], добавлен 14.03.2013

 • Теорія складання та використання розкладів. Проектування бази даних "Расписание", що містить інформацію про вільні аудиторії, в Microsoft Office Access з подальшим її використанням в середовищі програмування Borland Delphi та розробка програми до неї.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 05.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.