Open Database Connectivity - зв’язок відкритих баз даних

Особливості архітектури Open Database Connectivity (зв’язку відкритих баз даних) – незалежного від постачальника механізму доступу до даних з різних джерел. Концепції API ODBC. Програма установки, стандарт SQL. ODBC в MFS-застосуваннях та для Firebird.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Предмет Програмування
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) СкаЛондон
Дата добавления 30.12.2010
Размер файла 169,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Администратор источников данных ODBC: его запуск и принципы работы, возможности эксплуатации и управления. Вкладка "Пользовательское DSN", ее содержание и структура. Библиотеки для доступа к ODBC, типы используемых данных. Функция SQLAllocHandle.

  презентация [485,0 K], добавлен 06.01.2014

 • Оператори визначення даних. Створення таблиць. Вилучення таблиць. Додавання записів. Модифікація даних. Видалення даних. Пошук даних. Database Desktop. Компонент TQuery.

  реферат [165,8 K], добавлен 13.06.2007

 • Основні дії з файлами, які використовують програми. Диски і файли. Особливості використання даних, збережених на диску. Дискова фізична модель бази даних. Управління дисковим простором. Управління буферами даних. Стратегія заміни сторінок у фреймах.

  реферат [19,8 K], добавлен 10.08.2011

 • Опис мови програмування PHP. Стратегія Open Source. Мова розмітки гіпертекстових документів HTML. Бази даних MySQL. Обґрунтування потреби віддаленого доступу до БД. Веб-сервер Apache. Реалізація системи. Інструкція користувача і введення в експлуатацію.

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 21.12.2012

 • Концептуальна модель бази даних, визначення зв’язків між ними, атрибутів сутностей їх доменів. Створення ORM source model та Database model diagram для бази даних "Автотранспортне підприємство". Генерування ddl-скрипта для роботи в СУБД SQL-Server.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 17.10.2013

 • Проектування бази даних та інтерфейсу програми. Розробка бази даних за допомогою Firebird 2.5. Контроль коректності вхідних та вихідних даних. Додавання та редагування інформації. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.10.2015

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Система управління базами даних (СУБД) як сукупність програм загального користування. Створення СУБД у середовищі MS Access для підприємства послуг зв’язку "NewTone". Основні споживачі послуг підприємства. Ієрархічна структура елементів бази даних.

  курсовая работа [5,0 M], добавлен 24.02.2011

 • Створення вжитків зі сторони сервера баз даних. Оголошення обмежень цілісності в таблиці визначень або з використанням механізму тригерів баз даних. Описання мови команд SQL*Plus як інтерактивної системи, невід'ємної для бази даних Oracle і вжитків.

  реферат [17,3 K], добавлен 09.08.2011

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат [41,2 K], добавлен 17.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.