Світ симетрії

Симетрія у науковому пізнанні світу. Мова науки про природу – математика. Правило лівої руки, правило свердлика, правила масштабу і гіроскопа. Переносна (трансляційна), дзеркально-поворотна і ковзна симетрія. Гвинтовий рух, молекула ДНК, світ кристалів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2013
Размер файла 294,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Види симетрії: геометрична та динамічна. Розкриття сутності, властивостей законів збереження та їх ролі у сучасній механіці. Вивчення законів збереження імпульсу, моменту кількості руху та енергії; дослідження їх зв'язку з симетрією простору і часу.

  курсовая работа [231,7 K], добавлен 24.09.2014

 • Способи вирощування кристалів. Теорія зростання кристалів. Механічні властивості кристалів. Вузли, кристалічні решітки. Внутрішня будова кристалів. Міцність при розтягуванні. Зростання сніжних кристалів на землі. Виготовлення прикрас і ювелірних виробів.

  реферат [64,9 K], добавлен 10.05.2012

 • Кручение как один из видов нагружения бруса, при котором в его сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – крутящий момент. Условие прочности при кручении. Правило определения крутящего момента в произвольном сечении вала и правило знаков.

  методичка [1,4 M], добавлен 05.04.2010

 • Побудова та принцип дії машинного генератора. Явище електромагнітної індукції, правило "правої руки". Будова індуктору, якорю та колектору генератора. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції пристрою. Енергетична діаграма та розрахункова схема.

  лекция [111,1 K], добавлен 25.02.2011

 • Понятие и действие магнитного поля, его характеристики: магнитная индукция, магнитный поток, напряжённость, магнитная проницаемость. Формулы магнитной индукции и правило "левой руки". Элементы и типы магнитных цепей, формулировка их основных законов.

  презентация [71,7 K], добавлен 27.05.2014

 • Основні відомості про кристали та їх структуру. Сполучення елементів симетрії структур, грати Браве. Кристалографічні категорії, системи та сингонії. Вирощування монокристалів з розплавів. Гідротермальне вирощування, метод твердофазної рекристалізації.

  курсовая работа [5,5 M], добавлен 28.10.2014

 • Характеристика основних властивостей рідких кристалів. Опис фізичних властивостей, методів вивчення структури рідких кристалів. Дослідження структури ліотропних рідких кристалів та видів термотропних.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.06.2010

 • История открытия магнитного поля. Источники магнитного поля, понятие вектора магнитной индукции. Правило левой руки как метод определения направления силы Ампера. Межпланетное магнитное поле, магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на ток.

  презентация [3,9 M], добавлен 22.04.2010

 • Дослідження особливостей будови рідких кристалів – рідин, для яких характерним є певний порядок розміщення молекул і, як наслідок цього, анізотропія механічних, електричних, магнітних та оптичних властивостей. Способи одержання та сфери застосування.

  курсовая работа [63,6 K], добавлен 07.05.2011

 • Правило интервалов Ланде. Кратность вырождения энергетических состояний. Нахождение термов электронных конфигураций. Возможные наборы состояний эквивалентных p-электронов. Правила отбора в приближении LS-связи. Степень вырождения состояний электрона.

  презентация [108,0 K], добавлен 19.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.