реферат  Lean production (ощадливе управління)

Історія виникнення системи Lean production і застосування її на Україні. Технологія впровадження ощадливого виробництва: визначення і процес створення цінності, організація безперервного руху, впровадження принципу витягування, безперервне вдосконалення.

Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"

 _____  _____   ____  _____  _____ 
|____ ||  _  | / ___||  _  ||  _  |
    / / \ V / / /___  \ V / | |_| |
    \ \ / _ \ | ___ \ / _ \ \____ |
.___/ /| |_| || \_/ || |_| |.___/ /
\____/ \_____/\_____/\_____/\____/ 
                                   
                                   

Введите число, изображенное выше:

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2010
Размер файла 40,7 K

Подобные документы

 • История возникновения Lean Production, его инструменты. Понятие и сущность бережливого производства, его принципы, цели и задачи. Возможности и результаты применения концепции Lean на практике. Развитие методов и подходов к менеджменту производства.

  реферат [330,2 K], добавлен 23.05.2014

 • Обобщение основных концепций "Lean production" в управлении офисом, как с отечественной, так и с зарубежной точки зрения. Система бережливого производства. Особенности методологии Хаммера. Управление цепочками поставок. Всеобщий уход за оборудованием.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 16.10.2010

 • Изучение понятия и основных принципов бережного производства. Определение ценности товара, услуги; общие принципы снижения затрат. Рассмотрение программы внедрения Lean–технологий; работа с персоналом и рекомендации при проведении преобразований.

  курсовая работа [56,6 K], добавлен 08.06.2014

 • Економічна сутність поняття "ощадливе виробництво", його цілі та задачі, напрямки та принципи діяльності. Основна ідея теорії ощадливого виробництва та підходи до його реалізації. Компанії, що використовують дане виробництво, перспективи в Україні.

  контрольная работа [24,4 K], добавлен 26.02.2011

 • Сучасні тенденції розвитку управління організацією. Відмінність системи загального управління від інтегрованої (ІСУ). Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Спільні елементи у стандартах на системи управління. Розробка ІСУ та переваги від її впровадження.

  реферат [31,6 K], добавлен 25.06.2009

 • Сутність та проблеми впровадження системи управління якістю на підприємствах. Загальна характеристика концепції загального управління якістю (TQM) в Україні. Сучасний стан системи стандартів з якості, перспективні напрямки підвищення її ефективності.

  контрольная работа [32,6 K], добавлен 11.07.2010

 • Передумови ефективного впровадження системи управління проектами на підприємствах агропромислового комплексу. Переваги інструментарію, збільшення інформаційно-консультаційних служб АПК з питань адаптації і впровадження методології управління проектами.

  статья [25,1 K], добавлен 16.08.2013

 • Процес впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах України. Забезпечення якості продукції в заготівельних цехах ресторану. Активний пошук та взаємодія з замовниками та споживачами. Проведення сертифікації продукції та системи якості.

  реферат [26,2 K], добавлен 20.06.2011

 • Етимологія терміну "контролінг" та його складові. Концепції розвитку контролінгу. Діагностика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв’язок". Аналіз системи управління підприємством. Розрахунок ефекту та ефективності від впровадження контролінгу.

  курсовая работа [565,6 K], добавлен 03.03.2013

 • Структура та етапи розроблення і впровадження системи якості для сфери освіти. Методологія управління проектами. Сучасна концепція управління проектами на основі процесного підходу через сукупність взаємодіючих і пов’язаних між собою ключових процесів.

  реферат [27,6 K], добавлен 05.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.