Романи Оноре де Бальзака "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

Компаративістика як наукова дисципліна. Сутність та різновиди порівняльного літературознавства. Типологічний підхід як складова компаративістики. Тема втрачених ілюзій у романах Оноре де Бальзака "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів".

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.11.2017
Размер файла 37,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сутність та основні різновиди порівняльного літературознавства. Компаративістика як наукова дисципліна. Типологічний підхід, як складова компаративістики. Тема ілюзій як провідний концепт вищезгаданих романів. Втрата ілюзій: теорія на практиці.

  курсовая работа [39,2 K], добавлен 23.11.2008

 • Сутнасць і асноўныя віды параўнальнага літаратуразнаўства; тыпалагічны падыход - складовая кампаратывістыкі. Тэорыя ілюзій; тэма згубленых ілюзій як вядучы канцэпт у раманах Анарэ дэ Бальзака "Страчаныя ілюзіі" і Гюстава Флобера "Выхаванне пачуццяў".

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 18.06.2012

 • Творчість Гюстава Флобера - одна з вершин французької літератури доби реалізму. Історія створення роману "Пані Боварі", драма його головної героїні. Реалії тогочасного суспільства, викриття буржуазії (її вульгарних звичаїв та фальшивих почуттів).

  курсовая работа [78,0 K], добавлен 16.11.2014

 • Зображення теми кохання у творах Льва Толстого та Гюстава Флобера, суспільно-політичні особливості епохи їх творчості. Причини та умови трагедій почуттів Емми та Анни, аналіз дій та вчинків героїв романів, вплив суспільної моралі на розвиток особистості.

  реферат [46,0 K], добавлен 07.06.2011

 • Життєвий шлях. Особливості реалістичної манери Бальзака. Iсторiя задуму i створення "Людської комедiї" Оноре де Бальзака. Влада золота в повісті Оноре де Бальзака "Гобсек". Проблема уявних і справжніх життєвих цінностей у творі О. Бальзака "Гобсек".

  курсовая работа [32,5 K], добавлен 16.04.2007

 • Французький реалізм ХIХ ст. у творчості Оноре де Бальзака. Аналіз роману "Батько Горіо" О. де Бальзака. Проблема "батьків і дітей" у російській класиці та зарубіжних романах ХІХ століття. Зображення влади грошей у романі О. де Бальзака "Батько Горіо".

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 28.05.2015

 • Изучение жизненного пути Оноре де Бальзака, чьи романы стали эталоном реализма первой половины XIX в. Анализ его произведений. Исследование специфики художественной типизации персонажей Бальзака. Характеристика эстетических истоков критического реализма.

  реферат [56,1 K], добавлен 30.08.2010

 • Путь Оноре де Бальзака к художественной литературе как величайшего реалиста. Анализ творчества французских писателей, сделанный романистом в этюде "О Бейле". Классификация французской литературы на основе идейного, образного и эклектического восприятия.

  контрольная работа [30,7 K], добавлен 29.09.2011

 • Оноре де Бальзак - известнейший французский писатель, общепризнанный отец натурализма и реализма. Каждое произведение Бальзака - это своеобразная "энциклопедия" любого сословия, той или иной профессии. "Типизированная индивидуальность" по Бальзаку.

  реферат [29,5 K], добавлен 08.02.2008

 • Биография выдающего французского писателя Оноре Бальзака, этапы и факторы его личностного и творческого становления. Анализ произведения данного автора "Гобсек": история возникновения новеллы, композиция, портрет ростовщика, трагедия семьи де Ресто.

  реферат [41,5 K], добавлен 25.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.