Ідентифікація і вплив на людину негативних факторів виробничого середовища

Основні стадії ідентифікації негативних виробничих факторів на підприємствах. Встановлення можливих причин прояву небезпеки. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища. Поняття небезпечної ситуації в сфері охорони праці.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Предмет Охорона праці
Вид лекция
Язык украинский
Прислал(а) chastinvest
Дата добавления 26.07.2013
Размер файла 18,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття небезпеки та шкідливих факторів. Нормативне закріплення факторів ризику, їх класифікація, встановлення допустимих норм відповідальності за їх порушення на виробництві та в процесі життєдіяльності. Види джерел небезпеки та шкідливих факторів.

  реферат [17,4 K], добавлен 27.05.2014

 • Загальні питання охорони праці і навколишнього середовища. Перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Оптимальні параметри мікроклімату. Промислова санітарія та електробезпека. Вимоги зниженого енергоспоживання. Система пожежного захисту.

  реферат [22,4 K], добавлен 04.06.2009

 • Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Розслідування та облік нещасних випадків. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Мікроклімат виробничих приміщень, його параметри. Засоби забезпечення електробезпеки.

  учебное пособие [158,5 K], добавлен 22.12.2010

 • Характеристика біологічних факторів виробничого середовища на підприємствах мікробіологічної промисловості. Захворювання, обумовлені впливом антибіотиків і грибів-продуцентів. Захворювання шкіри, що викликаються впливом інфекційно-паразитарних факторів.

  реферат [25,8 K], добавлен 04.03.2011

 • Поняття та основні завдання гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства. Мікроклімат робочих приміщень та його вплив на людину. Хімічний склад повітряного середовища та види небезпечних факторів.

  реферат [42,0 K], добавлен 04.04.2011

 • Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування. Значення ГДК (гранично допустимі концентрації) деяких шкідливих речовин, які зустрічаються на підприємствах лісового комплексу. Стандартне визначення небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

  реферат [31,9 K], добавлен 20.10.2010

 • Нормативні документи, за якими проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації: склад комісії та функціональні обов'язки її членів. Виявлення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

  курсовая работа [636,0 K], добавлен 30.09.2014

 • Характеристика факторів важкості праці. Сукупність санітарно-гігієнічних, психологічних та естетичних елементів виробничого середовища, що діють на працівника під час праці. Класифікація роботи по тяжкості. Порушення фізіологічних функцій працівника.

  презентация [12,3 M], добавлен 05.12.2011

 • Санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища і важкості трудового процесу на робочому місці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Оцінка умов праці за показниками мікроклімату. Основні напрямки їх поліпшення.

  презентация [555,2 K], добавлен 25.11.2015

 • Характеристика стану та особливостей проведення навчання з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3", аналіз його умов праці (наявності шкідливих і небезпечних факторів). Методика розробки внутрішніх організаційних документів підприємства з охорони праці.

  контрольная работа [50,8 K], добавлен 03.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.