Політико правові погляди на державу та право Ж.Ж. Руссо

Дослідження напрямків розвитку політико-правових поглядів в епоху Просвітництва. Вивчення головних елементів праць Ж.Ж. Руссо та визначення його позиції стосовно ролі держави у розвитку суспільства; аналіз поглядів на подальші демократичні перетворення.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.12.2009
Размер файла 48,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

17. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. В.П. Малахова. - М.: Акад. проект, 2000.

18. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.Э. Лейста. - М., Городец, 2000.

19. История политических учений. / Под ред. С.Ф. Кечекьяна. - М.: Юридическая литература, 1960.

20. История политической мысли / Под ред. СИ. Мавроди. - М., 1991.

21. История политической мысли и современность. - М., 1988.

22. Источники по истории политических и правовых учений. - М., 1980.

23. Источники по истории политических и правовых учений. - М., 1981.

24. Історія вчень про державу і право Історія вчень про державу і право : Навч. посіб. / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко; Нац. акад. внутр. справ України. -- К.: Атіка, 2004. -- 223 с.

25. Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность / А.И. Коваленко. - М., 1993.

26. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: история и современность / И.Ю. Козлихин. - СПб., 1993.

27. Козлихин И.Ю. Право и политика: историко-теоретический анализ концепций правления права: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И.Ю. Козлихин. - СПб., 1994.

28. Манфред А. З. Три портрета эпохи Французской революции: Ж.-Ж. Руссо, О.-Г. Рикетти де Мирабо, М. Робеспьер / [Предисл. В. Далина]. -- М. : Мысль, 1979. -- 440 с.

29. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. - М. Мысль, 1989. с.21-90.

30. Політологія. Підручник За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. - Харків, 2001. - С. 44-64.

31. Проблема форм правління в політичній концепції Ж.-Ж. Руссо Проблема форм правління в політичній концепції Ж.-Ж. Руссо / А.А. Коваленко А.А. Коваленко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. -- 2003. -- Вип. 19. -- С. 624-629

32. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права.- М.

33. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. - 423 с.

34. Руссо Жан-Жак. Избранное / Жан-Жак Руссо; [Перевод с фр. М. Розанова, Д. Горбова; Коммент. И. Верцман, Д. Горбова]. -- М. : Изд. центр "Терра", 1996. -- 656 с.


Подобные документы

 • Вивчення Петра Великого в розрізі поглядів сучасників і істориків. Порівняльний аналіз ходу і суті реформ Петра I на підставі досліджень і поглядів істориків. Вплив Петра на зовнішню політику держави, дослідження дебатів про суть російського абсолютизму.

  курсовая работа [57,6 K], добавлен 25.01.2011

 • Наявність Конституції – одна з головних ознак, з якої судять, наскільки розвинута певна держава і наскільки розвинута її правова система. Характеристика Конституцій 1919, 1929, 1937 і 1978 років. 1991 рік - новий етап у розвитку конституційного процесу.

  реферат [43,5 K], добавлен 19.02.2011

 • Проблеми економічного реформування в СРСР. Характеристика періодів розвитку радянської історіографії. Монографія Г.І. Ханіна та її місце в історіографії новітнього періоду. Тенденція панорамного зображення еволюції радянської політико-економічної системи.

  доклад [14,0 K], добавлен 09.07.2013

 • Ознайомлення з етапами життєвого шляху М. Костомарова - публіциста, історика і поета; його науково-громадська діяльність. Особливості поглядів Миколи Івановича на роль народу в історії. Аналіз історичних та історико-географічних праць М. Костомарова.

  реферат [24,0 K], добавлен 20.09.2013

 • Трактат "Общественный договор" как одно из самых ярких философских произведений французской литературы XVIII века. Проблема личной свободы человека и ее ограничении в обществе и государстве. Экономические взгляды Руссо, критика феодализма и тирании.

  доклад [50,7 K], добавлен 20.12.2014

 • Узагальнення поглядів Миколи Костомарова та Михайла Драгоманова на українську культуру як цілісність в її історичному розвитку. Визначення особливостей впливу дослідників на формування національної ідеї та вирішення проблем державотворення в Україні.

  статья [22,0 K], добавлен 18.12.2017

 • Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва, еволюції його державних поглядів, правового статусу та впливу на становлення нової моделі соціально-економічних відносин. Вивчення історії утворення, організації та устрою Запорізької Сечі.

  курсовая работа [64,1 K], добавлен 13.06.2010

 • Дослідження церковної та просвітницької діяльності Петра Могили, а також чинників, які сприяли його становленню, як особистості. Визначення його ролі у розвитку православної церкви, культури та освіти. Отримання освіти у Львівській братській школі.

  реферат [48,0 K], добавлен 11.11.2013

 • Історико-політичне підґрунтя появи Японії на світовій арені. Зняття ізоляції та початок міжнародної співпраці в епоху Мейдзі. Світові війни та конфлікти як сходинки до політико-соціальних реформацій. Соціокультурна база японської гегемонії на Сході.

  курсовая работа [70,6 K], добавлен 06.01.2014

 • Особливості та масштаби діяльності загонів ОУН на початку Другої світової війни, характер їх поглядів і наступу. Відносини націоналістів із вермахтом, причини оунівсько-нацистського конфлікту та його розв'язка. Антинімецька діяльність бандерівців.

  курсовая работа [38,2 K], добавлен 06.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.