Етика ділового спілкування. Сутність, зміст, принципи

Загальні питання ділового етикету. Суттєві властивості поведінки в офісі: корпоративний імідж, зовнішній вигляд співробітників, правила ввічливості на роботі, готування паперів. Міжнародні норми та національні стилі ведення переговорів, зустрічей і нарад.

Рубрика Этика и эстетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.12.2013
Размер файла 39,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. У зміст ділового етикету може входити діловий етикет офісу, тобто його співробітників, підготовка ділових паперів за правилами етикету, проведення ділових переговорів, зустрічей і нарад з правилами ділового етикету, а також і міжнародні норми ділового етикету, які дуже важливо знати і дотримуватися при проведенні переговорів з іноземними особами та організаціями.

Немало важливим є і знання національного стилю ведення ділових переговорів, що може призвести до успіху укладання більш вдалої угоди.

Список джерел

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948р. / / Міжнародне право в документах. М., 1982

2. Ботавіна Р.Н. Етика ділових відносин: Уч. посібник .- М.: Фінанси і статистика, 2002

3. Бороздіна Г.В. Психологія ділового спілкування: Уч. посібник.-М.: ИНФРА-М, 1998

4. Мистецтво дипломатичних переговорів. / / Міжнародна жізнь.-1989. № 8

5.Карнегі Д. «Як завоювати друзів ...»-М.: «Прогрес», 1989

6. Маркічева Т.Б., Ножін Є.А. Ділове спілкування: практичні рекомендації .- М.: Вид-во РАГС, 1997

7. Мосе Р.Н. Міжнародні етичні норми і психологія ділового спілкування.: М. З-під «Інститут практичної психології», Воронеж: НВО «МОДЕК», 1997

8. Психологія та етика ділового спілкування: Підручник для вузів / Під ред. В.Н. Лавріненко.-3-е изд., Пер. і доп .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

9. Енциклопедія ділового етикету / Укл. О.І. Максименко .- М.: ТОВ «З-під АСТ»: ТОВ «З-під Астрель», 2001

[1] Енциклопедія етикету / Укл. О.І. Максіменко.-М.: ТОВ «Видавництво АСТ»: ТОВ «Видавництво Астрель», 2001С.312

[2] Психологія і етика ділового спілкування: Підручник для вузів / Під ред. В.Н. Лавриненко .- 3-е вид. ізм. пер. і доп .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 319

[3] Ботавіна Р.Н. Етика ділових відносин: Уч. посібник .- М.: Фінанси і статистика, 2002. С. 5

[4] Протанская Є.С. Професійна етика. Моральна пропевдевтіка ділової поведінки.: Уч. посібник.-СПб.: Алетейя, 2003. С. 84

[5] Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948. / / Міжнародне право в документах. М., 1982

[6] Маркічева Т.Б., Ножін Є.А. Ділове спілкування: практичні рекомендації .- М. Вид-во РАГС, 1997 С.33

[7] Д. Карнегі. «Як завоювати друзів ...»-М.: «Прогрес», 1989

[8] Мистецтво дипломатичних переговорів / / Міжнародна жізнь.-1989 .- № 8

[9] Мосе Р.Н. Міжнародні етичні норми і психологія ділового спілкування: М.: Видавництво «Інститут практичної психології», Воронеж: НВО «МОДЕК», 1997 С. 91

[10] Бороздіна Г.В. Психологія ділового спілкування: Навчальний посібник .- М.: ІНФРРА-М, 1998 С. 94-96

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Етика міжнародних ділових зустрічей. Візитні картки - засіб ділового спілкування. Домовленість про ділову зустріч. Офіційна мова. Етика ділових подарунків. Міжнародні культурні традиції та зовнішній вигляд менеджерів. Одяг для чоловіків. Одяг для жінок.

  реферат [42,7 K], добавлен 21.07.2008

 • Вивчення основних етапів ведення переговорів - ділового взаємного спілкування з метою досягнення спільного рішення. Тактика ділового спілкування: жорсткий, м'який, принциповий підхід. Варіаційний, інтеграційний та компромісний метод ведення переговорів.

  реферат [32,0 K], добавлен 15.01.2011

 • Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

  реферат [30,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Ділове спілкування та його особливості. Культура ділового спілкування та етикету. Актуальність теми правильного ведення ділових переговорів. Функції переговорів і основні етапи ведення ділових переговорів. Етап цілеполагания й аналізу. Етап планування.

  реферат [34,1 K], добавлен 14.12.2008

 • Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність. Характеристика та особливості етикету спілкування керівника і підлеглого. Сутність етичних еталонів і зразків поведінки. Рекомендації по підбору сорочок, краваток та шкарпеток до ділового костюму.

  реферат [36,7 K], добавлен 29.06.2010

 • Культура ділового спілкування як умова професіоналізму бізнесмена. Техніка ефективного спілкування. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання. Мовне спілкування як показник рівня культури співрозмовників. Елементи мовного етикету в діловому листуванні.

  реферат [813,8 K], добавлен 19.03.2015

 • Етика, етикет - манера поводження, правила чемності і ввічливості, сукупність правил, традицій і умовностей, прийнятих в суспільстві. Особливості німецького ділового етикету та дипломатії: управлінська культура, вербальне і невербальне спілкування.

  реферат [23,6 K], добавлен 07.02.2011

 • Значення ділового спілкування та основні поняття. Уміння слухати як необхідна умова ефективного спілкування. Вербальні та невербальні комунікації. Діловий етикет та його значення для іміджу фірми. Основні правила ведення переговорів та контактів.

  контрольная работа [73,0 K], добавлен 05.05.2011

 • Мета та правила рекомендування у сфері ділового спілкування. Загальний вигляд бізнес-картки, час та етикет їх обміну. Принципи підготовки ділових паперів та листів. Сутність вміння слухати й говорити. Організація контактів із засобами масової інформації.

  контрольная работа [476,4 K], добавлен 14.02.2011

 • Організація ділових контактів із зарубіжними партнерами. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Протокольні питання зустрічі та прийому зарубіжних делегацій. Основні правила ділового етикету. Сучасний етикет та правила поведінки людей.

  реферат [138,2 K], добавлен 14.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.