Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід)

Підхід до пізнання економічної системи з позицій інституціоналізму. Системне зростання опосередкуючих форм в економіці. Інституційні формоутворення у економіці і виникнення глобалізаційно-адаптивних механізмів. Межі глобалізації світової економіки.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економічна теорія та історія економічної думки
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Одягайло Борис Михайлович
Дата добавления 30.08.2013
Размер файла 74,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сутність і головні передумови економічної глобалізації, форми та етапи її реалізації, оцінка наслідків. Напрями міжнародної економічної глобалізації, її сучасний стан, тенденції даного процесу в світовій економіці. Проблема вибору вектору для України.

  аттестационная работа [457,3 K], добавлен 04.06.2016

 • Причини і механізм циклічних коливань. Науковий підхід до з'ясування причин циклічності та криз. Антициклічні заходи економічної політики держави. Причини економічної кризи в Україні. Структурні кризи в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва.

  реферат [219,0 K], добавлен 24.02.2008

 • Теоретичне узагальнення, науково-методичне обґрунтування економічних інтересів господарчих суб'єктів для стимулювання економічного розвитку. Визначення економічної ролі держави в ринковій економіці. Планомірність як форма розвитку економічної системи.

  курсовая работа [524,1 K], добавлен 16.12.2013

 • Дослідження процесу економічної глобалізації, з’ясування сутності цього процесу. Передумови входження світової економіки в процес економічної глобалізації. Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація.

  научная работа [61,6 K], добавлен 06.12.2008

 • Дослідження соціально-економічних систем історично обумовлених політико-економічними кордонами. Розподіл їх на чотири квазіізольованих національних підсистем залежно від обраного механізму господарювання: ринкові, соціалістичні, змішані та перехідні.

  статья [28,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Поняття і роль інформаційної системи в економіці, яка не тільки відображає функціонування об'єкта управління, а й впливає на нього через органи управління. Узагальнення основних компонентів ІС: системи оброблення інформації; внутрішніх, зовнішніх каналів.

  лекция [606,7 K], добавлен 10.08.2011

 • Сутність інформаційних систем та їхня роль в управлінні економічними об'єктами. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Процеси оброблення економічної інформації. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

  курс лекций [628,0 K], добавлен 08.11.2008

 • Конкуренція як сутність ринкової економіки. Умови виникнення, існування та фактори розвитку конкуренції. Сучасний стан розвитку конкуренції в Україні. Політика держави щодо захисту конкуренції та розвитку конкурентного середовища в національній економіці.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 27.10.2014

 • Інституціональні аспекти інноваційної глобалізації. Розкриття можливостей інноваційної глокалізації економіки України через міжнародне співробітництво та взаємовідносини в межах Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт-2020".

  статья [311,8 K], добавлен 05.10.2017

 • Стрімкий розвиток інформаційної економіки у сучасному глобалізаційному світі. Ромб конкурентних переваг М. Портера. Складові та чинники національної інноваційної системи. Структура валової доданої вартості країн Великої сімки та України у 2011 р.

  реферат [177,4 K], добавлен 07.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.