Молекулярно-генетичний поліморфізм російського осетра Азовського моря за RAPD-маркерами

Біологічне значення російського осетра. Дослідження інформативності маркерів RAPD-PCR для вивчення молекулярно-генетичного поліморфізму російського осетра Азовського моря. Аналіз поліморфних спектрів для визначення генетичних дистанцій між осетрами.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 16.08.2013
Размер файла 253,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • З'ясування генетичного коду: встановлення відповідності між послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Властивості генетичного коду та його варіанти. Відхилення від стандартного генетичного коду. Генетичний код як система.

  реферат [35,8 K], добавлен 15.11.2010

 • Огляд термінаторних технологій, які використовують трансгенез з метою пригнічення фертильності на генетичному рівні. Розкрито молекулярно-генетичні основи технології, що обмежують використання на рівні ознаки. Опис технології створення гібридних сортів.

  статья [608,3 K], добавлен 21.09.2017

 • Визначення поняття, структури, основних властивостей та функцій дезоксирибонуклеїнової кислоти, ознайомлення з історією її відкриття. Поняття генетичного коду. Розшифровка генетичного коду людини як найбільше відкриття біогенетиків кінця ХХ століття.

  реферат [36,3 K], добавлен 19.06.2015

 • Опис осетра атлантичного - прохідної придонної риби, яка постійно живе в морі, а на розмноження заходить у річки. Особливості будови лососеподібних риб (горбуша, кета, форель). Поширення та представники оселедцеподібних. Характеристика і будова коропових.

  презентация [7,0 M], добавлен 03.11.2013

 • Основні особливості створення нового селекційного матеріалу, причини використання маркерних ознак в селекції при створенні нових популяцій. Сутність терміну "Marker-Assisted Selection". Аналіз генетичних маркерів м’ясної продуктивності свиней та корів.

  курсовая работа [401,4 K], добавлен 27.08.2012

 • Відкриття і інтепретація генетичного коду, його функції в білковому синтезі. Відкрита рамка зчитування. Міри розширення кола об’єктів молекулярної генетики. Закономірності організації генетичного коду, його властивості. Мутації, пов'язані з кодом.

  лекция [5,8 M], добавлен 28.12.2013

 • Места обитания, основной рацион питания пресноводных хищников: жереха (семейство карповых), осетра - представителя самых древних пресноводных рыб, щуки - одной из самых прожорливых и многочисленных хищников, окуня - вечно голодного обитателя рек и сома.

  презентация [1,3 M], добавлен 18.04.2016

 • Эмбриональное развитие рыбца. Отбор, выживаемость, заготовка и получение зрелых производителей русского осетра и рыбца. Выбор места под строительство рыбоводного предприятия. Физико-химическая и гидрологическая характеристика источника водоснабжения.

  курсовая работа [10,0 M], добавлен 11.09.2010

 • Фізико-географічна характеристика Антарктиди. Перші дослідження Coleochlamys-подібних водоростей, їх морфологічний і молекулярно-філогенетичний аналіз. Водорості наземних біотопів району дослідження, їх загальний опис та оцінка екологічного значення.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.06.2014

 • Физико-географическая и гидрологическая характеристика Чёрного моря. Методы исследования планктона. Орудия для сбора планктонных организмов. Консервирование и этикетирование проб. Экологическое и биологическое значение фито - и зоопланктона Чёрного моря.

  дипломная работа [202,1 K], добавлен 26.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.