Ґрунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення ґрунтів

Структура та етапи еволюції атмосфери, гідросфери та біосфери. Вплив живих організмів і їхніх систем на навколишні їх фізичні, хімічні і геологічні фактори. Ґрунт як основний компонент наземних екосистем, призначення та реалізація його експертної оцінки.

Рубрика Биология и естествознание
Предмет Ґрунтознавство
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Shreder
Дата добавления 11.06.2009
Размер файла 22,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сутність та сучасні погляди на природній відбір як головний рушійний чинник еволюції живих організмів. Основний закон спадкування, поняття і значення кросинговеру та мутацій. Особливості та види форм природного добору, напрямки еволюційного процесу.

  реферат [30,9 K], добавлен 04.09.2010

 • Поняття дихання як сукупності фізичних та хімічних процесів, які відбуваються в організмі за участю кисню, його різновиди: зовнішнє та клітинне. Хімічні реакції під час дихання, класифікація та типи організмів за його способом: аероби та анаероби.

  презентация [8,0 M], добавлен 19.03.2014

 • Теоретичний аналіз ряду еволюційних напрямків, джерела яких виявляються ще в приматів. Основні етапи еволюції людини, яка складається із двох процесів - органічної еволюції й культурної еволюції. Виявлення залежності між органічною й культурною еволюцією.

  реферат [24,7 K], добавлен 27.05.2010

 • Поняття про біосферу та її взаємодія з іншими оболонками. Роль живих організмів у біосфері. Перші уявлення про біосферу як "область життя" та зовнішню оболонку Землі. Товщина біосфери на полюсах Землі. Групи організмів: продуценти, консументи, редуценти.

  презентация [1,5 M], добавлен 25.04.2013

 • Характеристика, класифікація іонізуючих випромінювань. Основні величини та одиниці в радіоекології. Джерела радіаційної небезпеки. Чутливість живих організмів (тварин, рослин) до іонізуючого випромінювання, його біологічна, фізична, хімічна дія.

  реферат [382,9 K], добавлен 10.11.2015

 • Участь супероксиддисмутази в адаптаційних процесах рослинних організмів. Пероксидаза як компонент ферментативного антиоксидантного захисту. Активність каталази в рослинних об'єктах за дії стресорів. Реакція антиоксидантних ферментів на стрес-чинники.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 11.02.2014

 • Характеристика процесу обміну генетичною інформацією у живих організмів: трансформація, трансдукція та рекомбінація. Вихідні положення еволюції видів та людських мов. Ієрархічність побудови лінгвістичного каналу мови: звуки, сполучення, слова, речення.

  реферат [25,8 K], добавлен 15.06.2011

 • Дослідження структури атмосфери - повітряної оболонки нашої планети. Характеристика видів антропогенного забруднення атмосфери та способів її очищення. Аналіз гранично припустимих концентрацій різних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.

  реферат [26,4 K], добавлен 24.04.2010

 • Класифікація газонів. Джерела забруднення та забруднюючі речовини міського середовища. Газонні трави в озелененні промислових територій. Правила утримання зелених насаджень сучасних міст. Функціонування систем життєдіяльності газонних видів рослин.

  курсовая работа [154,1 K], добавлен 28.03.2015

 • Еволюція уявлень про біосферу, наукові ідеї Ж. Ламарка. Концепція В. Вернадського про біосферу: характеристики живих тіл, відмінність живої речовини від кісної. Емпіричні факти переходу від біосфери до ноосфери, створення цілісної системи знання.

  реферат [19,3 K], добавлен 20.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.