Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках

Розподіл енергії в спектрах випромінювання ядер планетарних туманностей. Врахування флуктуацій густини небулярного газу. Розрахунок іонних вмістів хімічних елементів. Можливість відтворення хімічного складу. Знаходження обсягу догалактичного вмісту гелію.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.07.2014
Размер файла 149,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Разработана независимая от ICF методика расчета оптимизированых ФМС (ОФМС) ПТ с учетом неоднородного распределения плотности небулярного газа. Целью расчета ОФМС ПТ является поиск оптимальных значений свободных параметров, которые выбираются из входных параметров модели. Критерием соответствия между расчетным и наблюдательным спектром является ч2 - функция, которая записывается для каждой наблюдательной и модельной величины. Суть алгоритма оптимизации состоит в изменении свободных параметров модели таким образом, чтобы ч2 - функция достигала наименьшего значения. Нами рассчитано 9 ОФМС галактических ПТ разной металличности. Найдено значения физических характеристик и химического состава даных объектов и показано, что полученный по ОФМС химический состав в пределах ошибок совпадает с соответствующими даными, полученными по ICF. Сделан вывод о существования одного ч2 - минимума при решении даной задачи и о влиянии выбора геометрии источника ионизации на расчет ОФМС ПТ.

Используя новые значения химического состава ПТ, проанализирована зависимость Y-Z для реальных ФМС и ОФМС ПТ отдельно и вместе с областями HII в голубых компактных карликовых галактиках, а также для двух типов неоднородного распределения плотности небулярного газа (I, II). Экстраполяция такой зависимости на Z=0 дает значение догалактического содержания гелия Yp , а ее наклон определяет величину темпа его обогащения тяжелыми элементами в ходе химической эволюции вещества dY/dZ. В результате определено значения Yp и dY/dZ и показано, что полученные по ОФМС величины в пределах ошибок совпадают с соответствующими даными по ICF, что говорит о малом влиянии упрощений, принятых при расчете сетки ФМС, на величины значений Yp и dY/dZ. Отмечено, что при использовании ОФМС точность определения соответствующих параметров возросла. Проверено также устойчивость полученых по ОФМС результатов и сделан вывод, что включение новых объектов в выборку для расчета ОФМС ПТ существенно не меняет полученные в результате значения Yp и dY/dZ.

На основе новых даных о химическом составе выборки ПТ галактического диска исследованы градиенты содержаний химических элементов с расстоянием от центра Галактики. Область галактоцентрических расстояний составляет 2-15 кпк. Показано, что хотя выбор шкал расстояний сильно влияет на значения градиентов содержаний, полученные результаты в пределах ошибок совпадают с соответствующими даными других авторов.

Ключевые слова: планетарные туманности, фотоионизационные модели свечения, неоднородности плотности газа, ионизационно-корекционные факторы, химический состав, содержание первичного гелия, темп обогащения тяжелыми элементами, градиенты состава химических элементов.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Способи визначення світимості, спектру, поверхневої температури, маси та хімічного складу зірок. Дослідження складу і властивостей міжзоряного газу і пилу. Значення газово-пилових комплексів в сучасній астрофізиці. Вивчення процесу народження зірок.

  реферат [25,6 K], добавлен 04.10.2010

 • Історія відкриття першого білого карлика. Характеристики зірок планетарних туманностей. Концепція нейтронних зірок. Фізичні властивості "чорних дір". Процеси, що відбуваються при народженні зірки. Стадії зоряної еволюції. Аналіз спектрів карликів.

  реферат [49,4 K], добавлен 11.10.2010

 • Пыль, газ и плазма как основные составляющие туманности. Классификация туманностей, характеристика их основных видов. Особенности строения диффузных, отражательных, эмиссионных, темных и планетарных туманностей. Формирование остатка сверхновой звезды.

  презентация [39,5 M], добавлен 20.12.2015

 • Зоря - величезна куля світного іонізованого газу - водню і гелію. Гравітаційне стиснення газової кулі. Процеси виділення енергії в ядрі зорі. Будова і склад зірок. Хімічний склад речовини надр зірок, термоядерні реакції та зміна їх внутрішньої будови.

  презентация [1,1 M], добавлен 16.05.2016

 • Загальні відомості про Венеру - планету Сонячної системи. Телескопічні спостереження Г. Галілея. Запуск космічних станцій для дослідження поверхні та хімічного аналізу складу атмосфери планети. Створення автоматичної міжпланетної станції "Венера-8".

  презентация [10,3 M], добавлен 11.05.2014

 • Відстань до квазарів. Причина зсуву спектральних ліній квазарів, швидкість видалення. Надзвичайна світимість та джерело енергії. Інфрачервоне і рентгенівське випромінювання квазарів. Синхротронне випромінювання заряджених частинок в магнітному полі.

  реферат [29,7 K], добавлен 01.05.2009

 • Значення орбітальних показників планети Венера, її афелій, перигелій, середня орбітальна швидкість та рух відносно Сонця. Особливості планетарних характеристик. Вивчення поверхні Венери, наявність загадкових "русел" та ймовірні причини їх появи.

  презентация [742,8 K], добавлен 26.02.2012

 • Туманность как участок межзвездной среды, выделяющейся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба, ее разновидности и формы: эмиссионная, остатки сверхновых. История возникновения и развития некоторых туманностей: Орел, Песочные часы.

  презентация [489,2 K], добавлен 11.10.2012

 • Теория образования Вселенной, гипотеза о цикличности ее состояния. Первые модели мира, описание процессов на разных этапах космологического расширения. Пересмотр теории ранней Вселенной. Строение Галактик и их виды. Движение звезд и туманностей.

  реферат [31,3 K], добавлен 01.12.2010

 • Формирование звезд внутри туманностей - огромных облаков газа и пыли, их свойства и представители. Образование черных дыр и искривление пространства вокруг них. Туманности "Конская голова", "Замочная скважина", "Улитка". Создание нейтронной звезды.

  практическая работа [2,4 M], добавлен 12.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.