Активність молодих зірок сонячної маси

Дослідження активності молодих зірок, що виявляється у вимірах фотометричних і спеціальних характеристик, обумовлених магнітною активністю і фізичними механізмами. Визначення розмірів, температури і дослідження магнітної активності зірки типа Т V410.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2011
Размер файла 59,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Твердження про те, що кожна TTS неодноразово проходить фазу фуора за час еволюції до головної послідовності, часто зустрічається в сучасній літературі. Ця гіпотеза була висунута Дж.Хербігом у 1977 р. [51], коли були відомі тільки три фуора. Вона залишається лише здогадом, слабо підтвердженним спостережними даними. Якщо кожна TTS проходить фазу фуора, то такі об'єкти повинні найчастіше зустрічатися в асоціаціях і скупченнях, які містять велику кількість TTS. Проте до цього часу жодного класичного фуора не знайдено ні в туманності Оріона, ні навколо с Oph, ні в інших великих угрупуваннях TTS. Одна з відмітних властивостей фуорів - незвичайно великий темп втрати маси. Індикаторами великого темпу втрати маси є P Cyg профілі Бальмерівських ліній, а так само аномальне відношення інтенсивностей емісійних ліній H і К CaII: у спектрах фуорів лінія Н (3968 Е) відсутня, оскільки її випромінювання повністю поглинається компонентом P Cyg абсорбції Бальмерівської лінії Hе 3970 Е. Для CTTS не характерне аномальне відношення емісійних ліній H і К CaII: густина вітру в них недостатня для того, щоб повністю поглинати випромінювання хромосферної емісії H CaII описаним вище чином. Єдиний спектр V1057 Cyg, одержаний за 12 років до спалаху, показує аномальне відношення ліній H і К CaII, тобто великий темп втрати маси існував вже тоді. Це означає, що збільшення потоку маси не було наслідком спалаху фуора.

Ці докази призводять до думки, що феномен фуора може і не бути фазою еволюції кожної звичної TTS. Можливо, це властивість вужчого підкласу молодих об'єктів із швидким обертанням і інтенсивною втратою маси.

ВИСНОВКИ

У дисертації послідовно розглянуті приклади різних проявів активності TTS. Великий об'єм і висока якість матеріалу спостережень дозволили побачити роль різних фізичних механізмів у складній змінності блиску і спектрах цих зірок і вирішити поставлені задачі: знайти основні закономірності в змінах спектральних і фотометричних параметрів, визначити характеристики процесів, що відбуваються, і провести порівняння результатів спостережень з сучасними моделями TTS і фуорів.

Основні висновки дисертації такі:

1. Велика холодна пляма на поверхні V410 Tau існує впродовж декількох років не змінюючи свого положення по довготі, і є областю магнітної активності: температура фотосфери в області плями на 1200-1600 К нижче оточуючої фотосфери, а емісія в лінії Hб посилена над плямою.

2. У класичних TTS (RW Aur, RY Tau, SU Aur) акреція і витікання речовини спостерігаються одночасно на промені зору в проекції на зірку; витікання відбувається у зовнішніх областях газової оболонки, акреція - у внутрішніх.

3. Виявлення квазiперiодичних змiн у профілях Бальмерівських ліній в спектрі CTTS RW Aur, які вказують на обертальну модуляцію вітру магнітним полем зірки. Це стало одним з перших доказів існування великомасштабного магнітного поля CTTS.

4. Результати спектрального моніторингу SU Aur: променеві швидкості газу, що акрецює, змiнюються з періодом обертання зорі, що інтерпретується як наслідок нахилу осі магнітосфери до осі обертання.

5. Результати спектрального моніторингу RW Aur: променева швидкість фотосферних ліній змінюється синусоїдально з періодом близько 2.7 діб; з таким же періодом, але зі зміщенням фази, змінюються променеві швидкості вузьких емісійних ліній HeI, а також інтенсивності вузьких емісійних ліній HeI і акреційної абсорбції; вказані зміни обумовлені аксіальною асиметрією магнітосфери зірки.

6. Результат аналізу спектральних і фотометричних даних RW Aur: вперше показано, що, не дивлячись на великий темп акреції, на поверхні RW Aur не спостерігається гарячої фотосферної плями в основі акреційних потоків - блиск зірки не корелює із змінними параметрами акреції, а колір зірки ''червоніє'' в моменти посилення акреції на промені зору.

7. Епізод збільшення блиску RY Tau на одну зоряну величину (у 1996 р.) був викликаний зменшенням навколозоряної екстинкції і не був пов'язаний ні з магнітною, ні з акреційною активністю.

8. Результати спектральних спостережень фуорів FU Ori і V1057 Cyg в 1996-2001 рр.:

a) падіння блиску фуора V1057 Cyg майже до стану перед спалахом не означає повернення до ''фази TTS'': характерних спектральних ознак зірки типу Т Тільця не знайдено;

б) роздвоєння фотосферних ліній, характерне для V1057 Cyg і FU Ori, обумовлене не геометрією Кеплерівського диска, як вважалося раніше, а присутністю хромосферної емісії; вперше показано, що профілі фотосферних ліній не залишаються постійно роздвоєними, а змінюються з характерним часом в декілька діб, що інтерпретується як змінність хромосферної емісії;

в) спостережувані спектри FU Ori і V1057 Cyg не можуть бути адекватно описані модельними спектрами однорідного Кеплерівського диска: у спостережуваних спектрах відсутня залежність ширини спектральної лінії від потенціалу збудження її нижнього рівня і не знайдено ознак складного спектра;

г) виявлення квазіперіодичних змін густини і швидкості вітру FU Ori з характерним часом 10-20 діб, що інтерпретоване як обертальна модуляція;

д) гіпотеза про те, що не кожна зірка типу T Tільца проходить фазу фуора: це явище може бути властивим більш обмеженому класу молодих зірок, що обертаються на межі стабільності і інтенсивно втрачають масу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПУБЛІКОВАНІ В РОБОТАХ

Публікації в спеціалізованих астрономічних виданнях:

1. Гершберг Р.Е., Петров П.П. О природе переменных звезд типа Т Тельца и вспышек фуоров // Письма в Астрон. Ж. - 1976. - T.2, No.10. - C.499-504.

2. Гаам Г.Ф., Гершберг Р.Е., Петров П.П., Щербаков А.Г., Колотилов Е.А., Зайцева Г.В., Шанин Г.И. Наблюдения звезды типа Т Тельца DI Cep // Переменные звезды. - 1977. - Т.20, No.5. - С.381-389.

3. Букач А.Б., Гринин В.П., Петров П.П., Шаховская Н.И. Некоторые результаты одновременных спектральных и фотометрических наблюдений RW Возничего // Письма в Астрон. Ж. - 1982. - Т.8, No.3. - С.172-178.

4. Колотилов Е.А., Петров П.П. Изучение объектов типа FU Ориона. I. V1515 Лебедя - начало стадии падения блеска? // Письма в Астрон. Ж. - 1983. - Т.9, No.3. - С.171-176.

5. Зайцева Г.В., Колотилов Е.А. Петров П.П., Тарасов А.Е., Шенаврин В.И., Щербаков А.Г. Сильное увеличение яркости RY Тельца в 1983-84 гг.: спектральные и фотометрические наблюдения // Письма в Астрон. Ж. - 1985. - Т.11, No.4. - С.271-277.

6. Гринин В.П., Петров П.П. Шаховская Н.И. Результаты патрульных спектральных и фотометрических наблюдений RW Aur. I. Переменность Бальмеровских линий // Известия Крымской астрофиз. обс. -1985. - Т.71. - С.109-127.

7. Petrov P.P. Prominences of RY Tau // Astrophys. and Space Sci. - 1990 - Vol.169. - P.61-65.

8. Колотилов Е.А., Петров П.П. Изучение объектов типа FU Ориона. III. Фотометрические наблюдения FU Ori в 1978-85 гг. // Письма в Астрон. Ж. - 1985. - Т.11, No.11. - С.846-854.

9. Березин В.Ю., Зуев А.Г., Кирьян Г.В., Рыбаков М.И., Хвиливитский А.Т., Ильин И.В., Петров П.П., Саванов И.С., Щербаков А.Г. Матричная ПЗС система для астрономических наблюдений // Письма в Астрон. Ж. - 1991 - Т.17, No.10. - С.953-960.

10. Petrov P.P., Herbig G.H. On the interpretation of the spectrum of FU Orionis // Astrophys.J. - 1992 - Vol.392, No1. - P.209-217.

11. Бердюгина С.В., Петров П.П., Щербаков В.А. Поиск переменности полос TiO в спектре звезды типа Т Тельца V410 Tau // Письма в Астрон. Ж. - 1992. - T.18, No.12. - С.1080-1087.

12. Petrov P.P., Shcherbakov V.A., Berdyugina S.V., Shevchenko V.S., Grankin K.N., Melnikov S.Yu. Photometric and spectroscopic observations of the spotted T Tau star V410 Tau // Astron. Astrophys. Suppl. - 1994. - Vol.107, No.1 - P.9-22.

13. Petrov P.P., Gullbring E., Ilyin I., Gahm G.F., Tuominen I., Hackman T., Loden K. The gas flows of SU Aurigae // Astron. Astrophys. - 1996. - Vol.314, No.3. - P.821-834.

14. Gullbring E., Petrov P.P., Ilyin I., Tuominen I., Gahm G.F., Loden K. Line profile variations of the classical T Tauri star BP Tauri // Astron. Astrophys. - 1996. - Vol.314, No.3. - P.835-845.

15. Petrov P., Duemmler R., Ilyin I., Tuominen I. Increase of emission and shell features in the spectrum of the FUor V1057 Cyg // Astron. Astrophys. - 1998. - Vol.331. - L53-L56.

16. Petrov P.P., Zaitseva G.V., Efimov Yu.S., Duemmler R., Ilyin I., Tuominen I., Scherbakov V.A. Brightening of the T Tauri star RY Tauri in 1996. Photometry, polarimetry and high-resolution spectroscopy // Astron. Astrophys. - 1999. - Vol.341, No.2. - P.553-559.

17. Gahm G.F., Petrov P.P., Duemmler R., Gameiro J.F., Lago M.T.V.T. RW Aur A, a close binary? // Astron. Astrophys. - 1999. - Vol.352 - L95-L98.

18. Petrov P. P., Gahm G. F., Gameiro J. F., Duemmler R., Ilyin I. V. Laakkonen T., Lago M.T.V.T., Tuominen I. Non-axisymmetric accretion on the classical TTS RW Aur A // Astron. Astrophys. - 2001. - Vol.369, No.3. - P.993-1008.

19. Petrov P.P., Pelt J., Tuominen I. Periodic variations in the colours of the classical T Tauri star RW Aur A // Astron.Astrophys. - 2001. - Vol.375, No.3. - P.977-981.

20. Petrov P.P. Magnetospheric accretion in T Tauri stars: observational test // Odessa Astronomical Publications. - 2001. - No 14. - P.194-197.

21. Bouvier J., Grankin K.N., Alencar S.H.P., Dougados C., Fernandez M., Basri G., Batalha C., Guenther E., Ibrahimov M.A., Magakian T.Y., Melnikov S.Y., Petrov P.P., Rud M.V., Zapatero Osorio M.R. Eclipses by circumstellar material in the T Tauri star AA Tau. II. Evidence for non-stationary magnetospheric accretion // Astron. Astrophys. - 2003. - Vol.409, No.1. - P.169-192.

22. Herbig G.H., Petrov P.P., Duemmler R., High-resolution spectroscopy of Fuors // Astrophys.J. - 2003. - V.595, No.1. - P.384-411.

23. Петров П.П. Звезды типа Т Тельца // Астофизика. - 2003. - Т.46, вып.4. - С.611-643.

24. Kolotilov E.A., Metlov V.G., Metlova N.V., Petrov P.P. Photometric variability of the young star DI Cep // Astronomical and Astrophysical Transactions. - 2004. - Vol.23, No.12. - P.185-195.

Матеріали конференцій:

25. Петров П., Щербаков А. Observational data indicating existence of magnetic fields in T Tau type stars // в ''Звезды и галактики в наблюдательном аспекте. Труды III Европейской астрономической конференции. Тбилиси, 1-5 июля 1975'' Ред. Е.К.Харадзе. - Тбилиси Мецниереба. - 1976. - C.163-165.

26. Петров П.П. Необычный спектр RW Aur // в кн. ''Вспыхивающие звезды, фуоры и объекты Хербига-Аро'', ред.Л.В.Мирзоян. - Изд-во АН Армянской ССР, Ереван. - 1980. - C.93-98.

27. Petrov P.P. Application of the Electronographic Image Converter for Spectroscopy at the 2.6m Reflector of the Crimean Astrophysical Observatory // in ''Instrumentation for Astronomy with Large Telescopes'', ed.C.M.Humphries. - Reidel Publishing Company. - 1982. - P.299-304.

28. Grinin V.P., Petrov P.P., Shakhovskaya N.I. Quasi-periodic variations of Balmer lines profile in spectra of the T Tauri type star RW Aur // In ''Activity in Red-Dwarf Stars'', eds: P.B.Byrne and M.Rodono. - D.Reidel Publishing Company. - 1983. - P.513-514.

29. Гринин В.П., Петров П.П., Шаховская Н.И. Патрульные спектроскопические и спектрофотометрические наблюдения звезды RW Aur типа Т Тельца // в кн. ''Вспыхивающие звезды и родственные объекты'' (труды симпозиума, Бюракан, 16-19 октября 1984 г.), ред. Л.В.Мирзоян. - Изд-во АН Армянской ССР, Ереван. - 1986. - С.206-213.

30. Зайцева Г.В., Колотилов Е.А., Петров П.П., Тарасов А.Е., Шенаврин В.И., Щербаков А.Г. Сильное увеличение яркости RY Tau в 1983-84 гг.: спектральные и фотометрические наблюдения // в кн. ''Вспыхивающие звезды и родственные объекты'' (труды симпозиума, Бюракан, 16-19 октября 1984 г.), ред. Л.В.Мирзоян. - Изд-во АН Армянской ССР, Ереван. - 1986. - С.214-222.

31. Petrov P.P., High-resolution spectroscopy of RY Tau: variability of the NaD line profiles // in ''Flare Stars in Star Clusters, Associations, and the Solar Vicinity'' (Proceedings of the IAU Sympos. No.137, Byurakan, Armenia, 23-27 Oct., 1989), ed.L.V.Mirzoyan, B.R.Petterson, M.K.Tsvetkov. - Dordrecht: Kluwer. - 1990. - P.219-220.

32. Gahm G.F., Petrov P., Tuominen I., Gullbring E., Ilyin I. High-resolution spectroscopy of T Tauri stars // Proceedings of the 4th Workshop on Multi-Site Continuous Spectroscopy held at Beijing, China, June 19-24, 1994. Eds.: L.Huang, D.S.Zhai, C.Catala and B.H.Foing. - 1994. - P.237-242.

33. Petrov P.P., Gullbring E., Gahm G.F., Loden K., Ilyin I. Wind, accretion and spots of the T Tau star SU Aurigae // Poster Proceedings of the IAU Symp.176, ed. K.G.Strassmeier. - 1995. - P.217-219.

34. Zajtseva G., Efimov Yu., Petrov P., Ilyin I., Duemmler R., Tuominen I. Brightening of the T Tauri star RY Tau in 1996 // ASP Conf.Ser.154, The 10th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, eds. R.A.Donahue and J.A.Bookbinder. - 1998. - CD-1808.

35. Petrov P., Duemmler R., Ilyin I., Tuominen I. Eruptive phenomena in the early evolution of solar mass stars // Proceedings of the XXXII annual conference of the Finnish Physical Society, Tampere, March 19-21, 1998, Tampere, Finland.

36. Tuominen I., Ilyin I., Petrov P. High resolution spectroscopy with SOFIN // in ''Astrophysics with the NOT'' . Proceedings of the conference held in Turku in August 12-15, 1998, eds.H.Karttunen and V.Piirola. - University of Turku. - 1999. - P. 47-54.

37. Petrov P., Duemmler R., Gahm G., Gameiro F. Periodic Variations in RW Aur A: Non-axisymmetric Accretion // Abstracts of Contributed Talks and Posters presented at the Annual Scientific Meeting of the Astronomische Gesellschaft at Bremen, September 18-23, 2000 - Astronomische Gesellschaft Abstract Series. - 2000. - Vol.17.

Інші публікаціі:

38. Колотилов Е.А., Петров П.П. Ослабление блеска фуора V1515 Лебедя // Астрон. Циркуляр. -1981. - No.1167. - С.1-3.

39. Petrov P., Vilhu O. H-alpha and NaD line variability in RY Tau // Lecture Notes in Physics - 1991. - Vol.380. - P.471-476.

40. Zajtseva G., Petrov P., Ilyin I., Duemmler R., Tuominen I. RY Tauri at high brightness // Inform.Bull.Variable Stars. - 1996. - No.4408. - P.1-3.

СПИСОК ЦИТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

41. Joy A.H. T Tauri variable stars // Astrophys.J. - 1945. - Vol.102. - P.168-195.

42. Herbig G.H. Radial velocities and spectral types of T Tauri stars // Astrophys.J. - 1977. - Vol.214, No.2. - P.747-758.

43. Lamzin S.A. On the structure of the accretion shock wave in the case of young stars // Astron. Astrophys. - 1995. - Vol.295, No.2. - P.L20-L22.

44. Appenzeller I., Mundt R. T Tauri stars // Astron.Astrophys.Rev. - 1989 - Vol.1. - P.291-334.

45. Cabrit S., Edwards S., Strom S.S., Strom K.M. Forbidden-line emission and infrared excesses in T Tauri stars - Evidence for accretion-driven mass loss? // Astrophys.J. - 1990. - Vol.354, No.2. - P.687-700.

46. Bertout C. T Tauri stars - Wild as dust // Ann. Rev. Astron. Astrophys. - 1989. - Vol.27. - P.351-395.

47. Basri G., Bertout C. T Tauri stars and their accretion disks // Protostars and Planets III, eds. E.H.Levy, J.I.Lunine. Tucson, Univ.Arizona. - 1993. - P.553-566.

48. Shu F., Najita J., Ostriker E., Wilkin F., Ruden S., Lizano S. Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. 1: A generalized model // Astrophys.J. - 1994. - Vol.429. - P.781-796.

49. Grinin V.P., Kiselev N.N. Chernova G.P., Minikulov N.Kh., Voshchinnikov N.V. The investigations of 'zodiacal light' of isolated AE-Herbig stars with nonperiodic algol-type minima // Astrophys.Space Sci. - 1991. - Vol.186. - P.283-298.

50. Kenyon S.J., Hartmann L., Hewett R. Accretion disk models for FU Orionis and V1057 Cygni: detailed comparison between observation and theory // Astrophys.J. - 1988. - V.325. - P.231-251.

51. Herbig G.H. Eruptive phenomena in early stellar evolution // Astrophys.J. - 1977. - V.217. - P.693-715.

АНОТАЦІЯ

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за специальностю 01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія. - Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню активності молодих зірок, що виявляється в змінах фотометричних і спектральних характеристик і яка обумовлена різними фізичними механізмами - як магнітною активністю сонячного типу, так і акрецією речовини на поверхню зірки. Висновки дисертації базуються на аналізі спостережного матеріалу, одержаного дисертантом в 1980-і і 1990-і роки на 2.6-метровому телескопі ЗТШ в Криму (Україна) і на 2.5-метровому телескопі NOT на Ла Пальма (Іспанія).

Визначені розміри, температура і час життя холодних плям на поверхні зорі типу Т Тільця V410 Tau. Виявлено характер руху речовини поблизу класичних зірок типу Т Тільця і роль магнітного поля у напрямку потоків акреції і зоряного вітру. Проведено порівняння спостережуваних ефектів з моделями магнітосферної акреції. Виявлена обертова модуляція спектральних ознак акреції на RW Aur, яка обумовлюється аксіальною асиметрією магнітного поля зорі. Досліджена спектральна змінність фуорів FU Ori і V1057 Сyg. Виявлені квазіперіодичні зміни швидкості і щільності вітру FU Ori. Показано, що спостережувані спектральні особливості фуорів в оптичному діапазоні не можуть бути адекватно описані моделлю однорідного акреційного диску.

Ключові слова: еволюція зірок, зірки Т Тільця, фуори, магнітна активність, акреція, зоряний вітер, спектроскопія, фотометрія.

АННОТАЦИЯ

Петров П.П. Активность молодых звезд солнечной массы. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.03.02 - Астрофизика, радиоастрономия. - Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию активности молодых звезд, проявляющейся в изменениях фотометрических и спектральных характеристик и обусловленной различными физическими механизмами - как магнитной активностью солнечного типа, так и аккрецией вещества на поверхность звезды. Выводы диссертации основаны на анализе наблюдательного материала, полученного диссертантом в 80-е и 90-е годы в течение более 200 ночей наблюдений на 2.6-метровом телескопе ЗТШ в Крыму (Украина) и на 2.5-метровом телескопе NOT на Ла Пальма (Испания).

Исследована магнитная активность звезды типа Т Тельца V410 Tau. Определены размеры и температура большой запятненной области на поверхности звезды, с температурой на 1200-1600 К ниже температуры окружающей фотосферы. Найдено, что время жизни этой запятненной области измеряется годами, в то время как ее размеры и температура меняются за время порядка месяца. Показано, что эмиссия Hб образуется в хромосфере, преимущественно над запятненной областью. Обнаружена вращательная модуляция скорости звездного ветра RW Aur, свидетельствующая о наличии глобального магнитного поля звезды. Показано, что у классических звезд типа Т Тельца аккреция и истечение вещества могут наблюдаться одновременно на луче зрения в проекции на звезду; истечение происходит во внешних областях газовой оболочки, аккреция - во внутренних.

По сериям спектров высокого разрешения (л/?л?27000) исследована аккреционная активность звезд RW Aur и SU Aur. Показано, что наблюдаемые потоки газа вблизи звезды могут быть описаны моделью магнитосферной аккреции, где движение газа контролируется магнитным полем звезды. Периодическая модуляция скорости аккрецируемого газа на SU Aur свидетельствует о наклоне магнитной оси относительно оси вращения звезды.

В спектре RW Aur обнаружены изменения лучевой скорости и профилей эмиссионных линий с периодом вращения звезды. Лучевая скорость фотосферных линий меняется синусоидально с периодом около 2.7 суток. С таким же периодом, но со сдвигом по фазе меняются лучевые скорости узких эмиссионных линий гелия, а также интенсивности аккреционных компонентов многих спектральных линий. Указанные изменения обусловлены аксиальной асимметрией магнитосферы звезды. Рассмотрены модель двойной системы с маломассивным вторичным компонентом и модель одиночной звезды с двумя аккреционными потоками.

Период найден также в изменениях показателя цвета (U-V) по фотометрическим данным RW Aur, охватывающим интервал времени около 30 лет. Обнаружено, что, несмотря на большой темп аккреции вещества, на поверхности RW Aur не наблюдается горячего фотосферного пятна - блеск звезды не коррелирует с переменными параметрами аккреции, а цвет звезды “краснеет” в моменты усиления аккреции на луче зрения.

Спектральные, фотометрические и поляриметрические наблюдения RY Tau, выполненные во время эпизода увеличения яркости звезды в 1996 г. показали, что причиной изменения яркости было временное уменьшение экстинкции в околозвездной пылевой оболочке. Показано, что поток излучения в Нб не меняется при затмении звезды пылевыми облаками, т.е. размер области, излучающей в Нб, превосходит размеры звезды.

Получены серии спектров фуоров V1057 Cyg и FU Ori, являющихся, по современным представлениям, светящимися аккреционными дисками. Показано, что падение блеска фуора V1057 Cyg в 90-х годах почти до предвспышечного уровня не означает возврата к “фазе Т Тельца”: характерных спектральных признаков звезды типа Т Тельца не обнаружено. Получен вывод о том, что раздвоение фотосферных линий, характерное для V1057 Cyg и FU Ori, обусловлено не геометрией Кеплеровского диска, как считалось ранее, а присутствием хромосферной эмиссии; впервые показано, что профили фотосферных линий не остаются постоянно раздвоенными, а меняются с характерным временем несколько суток, что интерпретируется как переменность хромосферной эмиссии. Показано, что наблюдаемые спектры FU Ori и V1057 Cyg не могут быть адекватно описаны модельными спектрами однородного Кеплеровского диска: в наблюдаемых спектрах отсутствует зависимость ширины спектральной линии от потенциала возбуждения ее нижнего уровня и не обнаружено признаков составного спектра. Обнаружены квазипериодические изменения плотности и скорости ветра FU Ori с характерным временем 10-20 суток, что интерпретируется как вращательная модуляция. Выдвинута гипотеза о том, что не каждая звезда типа Т Тельца проходит фазу фуора. Это явление может быть присуще более ограниченному классу молодых звезд, вращающихся на пределе стабильности и интенсивно теряющих массу.

Ключевые слова: эволюция звезд, звезды Т Тельца, фуоры, магнитная активность, аккреция, звездный ветер, спектроскопия, фотометрия.

магнітна активність зірка фотометрія сонце маса

ABSTRACT

Petrov P.P. Activity of young solar mass stars. - Manuscript. Doctor Degree Thesis. Speciality 01.03.02 - Astrophysics, radioastronomy - The Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2005.

The thesis is devoted to investigation of activity of young solar mass stars, manifested in variations of spectroscopic and photometric parameters and caused by different physical mechanisms - by the solar type magnetic activity and by accretion of matter on the stellar surface. The results of the thesis are based on the observational data collected by author in 80's and 90's at the 2.6-meter Shajn reflector, Crimea, Ukraine, and at the 2.5-meter Nordic Optical Telescope, La Palma, Spain.

The size, temperature and life time of the large spotted region on the surface of V410 Tau are determined. The pattern of gas flows around classical T Tauri stars and the role of magnetic field in control of accretion and wind flows are revealed. The observed effects are compared to those predicted by the model of the magnetospheric accretion. Rotational modulation of the spectral features of accretion, caused by axial asymmetry of the stellar magnetic field, is discovered in RW Aur. Spectral variability of the fuors FU Ori and V1057 Cyg is investigated. Quasi-periodic variations in velocity and density of stellar wind is found in FU Ori. It is shown that the observed peculiarities of the optical spectra of the fuors cannot be described by the homogeneous accretion disk model.

Key words: stellar evolution, T Tauri stars, fuors, magnetic activity, accretion, stellar wind, spectroscopy, photometry.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Способи визначення світимості, спектру, поверхневої температури, маси та хімічного складу зірок. Дослідження складу і властивостей міжзоряного газу і пилу. Значення газово-пилових комплексів в сучасній астрофізиці. Вивчення процесу народження зірок.

  реферат [25,6 K], добавлен 04.10.2010

 • Приналежність до подвійної системи. Відкриття подвійних зірок. Вимірювання параметрів подвійних зірок. Подвійність тісних пар зірок. Рентгенівські подвійні зірки. Крива блиску типової затменної змінної зірки. Прямий спосіб обчислення зоряних мас.

  реферат [60,0 K], добавлен 01.05.2009

 • Питання про джерела енергії зірок. Конденсація хмар газово-пилового міжзоряного середовища. Білі карлики та нейтронні зірки у космічному просторі. Структура чорних дир, їх ріновиди. Системи подвійних зірок. Вибухи наднових зірок, крабоподібна туманність.

  презентация [1,3 M], добавлен 18.11.2011

 • Історія відкриття першого білого карлика. Характеристики зірок планетарних туманностей. Концепція нейтронних зірок. Фізичні властивості "чорних дір". Процеси, що відбуваються при народженні зірки. Стадії зоряної еволюції. Аналіз спектрів карликів.

  реферат [49,4 K], добавлен 11.10.2010

 • Етапи еволюції протозірки та формування зірок. Рух у просторі, видимий блиск та світимість, колір, температура і склад зірок. Найвідоміші зоряні скупчення, їх класифікація за потужністю випромінювання, нейтронні зірки. Вимірювання відстаней до Землі.

  реферат [27,5 K], добавлен 26.11.2010

 • Історія спостереження за новими та надновими небесними тілами, їх классифікація та еволюція у тісних подвійних системах. Дослідження амплітуд коливань на кривих блиску нових зірок під час спалаху. Обробка та аналіз даних Загального каталогу змінних зірок.

  курсовая работа [657,1 K], добавлен 18.04.2012

 • Процеси, пов'язані з утворенням і розпадом в сонячній атмосфері сильних магнітних полів. Зміни основних характеристик магнітного поля Землі під впливом сонячної активності. Характеристика впливу магнітних збурень на здоров'я та життєдіяльність людини.

  реферат [75,5 K], добавлен 09.10.2014

 • Дослідження вибухових процесів виділення енергії в атмосфері Сонця. Вивчення швидких змін в магнітному полі Землі, що виникають у періоди підвищеної сонячної активності. Аналіз впливу спалахів на Сонці та магнітних бур на здоров'я і самопочуття людей.

  презентация [1,3 M], добавлен 28.10.2012

 • Циклічність діяльності галактик. Циклічність діяльності зірок. Формування протонової оболонки. Виникнення плям і синтез ядер. Утворення твердої кори. Спалахи наднових зірок. Мінливі зірки. Енергетичний баланс Сонця.

  книга [2,0 M], добавлен 12.08.2007

 • Існування у Всесвіті зірок - велетенських розжарених та самосвітних небесних тіл, у надрах яких відбуваються термоядерні реакції. Класифікація зірок за характеристиками, початок їх формування та склад. Вплив сонячного випромінювання на нашу планету.

  презентация [2,3 M], добавлен 12.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.