главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Соціологія управління

Основні етапи розвитку соціології, соціальна структура суспільності: будова і розвиток, мобільність і стратифікація. Соціологія управління організаціями та колективами, працею та певними групами. Окремі соціальні теорії та наукове визначення життя.

Рубрика: Социология и обществознание
Вид: курс лекций
Язык: украинский
Дата добавления: 05.03.2012
Размер файла: 23,0 M

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Розвиток та сучасний стан соціології
Предмет, об'єкт, закони і категорії соціології, її місце в системі гуманітарних наук. Пошуки ідеальної людської особистості та загального щастя. Ознаки та типологія суспільства. Соціальна стратифікація та мобільність. Категорії соціології праці.
шпаргалка [66,2 K], добавлен 27.11.2010

2. Соціологія як наука про суспільство
Соціологія в системі соціальних наук. Основні етапи історичного розвитку соціології. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма. Етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні підходи до вивчення суспільства в соціології. Метод експертних оцінок.
курс лекций [74,0 K], добавлен 25.12.2014

3. Формування і розвиток соціальної думки в Україні
Роль соціології в забезпеченні наукового пізнання суспільних відносин, суспільної діяльності. Актуальні проблеми повсякденного життя людини й суспільства. Соціальні спільності та соціальні інститути, форми та методи організації соціального управління.
реферат [200,2 K], добавлен 02.11.2009

4. Соціологія - наука про суспільство
Поняття соціології, її місце в системі наук; об’єкт, предмет, структура та функції. Суспільство як соціальна система, еволюція та основні теорії його походження. Поняття соціологічної роботи в Україні: організація досліджень, види, етапи проведення.
лекция [225,0 K], добавлен 08.06.2011

5. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання
Походження терміну "соціологія". Розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство.Соціальні інститути — це сталі форми організації спільної діяльності людей, що склалися історично. Структура соціологічного знання.
реферат [41,7 K], добавлен 03.02.2009

6. Соціологія сім’ї
Шлюб і сім’я як об'єкти вивчення соціології сім’ї. Види шлюбів. Типологія сімей. Категорії соціології сім’ї. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група. Соціальні та індивідуальні функції сім’ї, основні підходи до її вивчення. Соціобіологія.
реферат [24,2 K], добавлен 03.02.2009

7. Вступ до соціології
Соціологія як наука. Об’єкт і предмет соціології. Пізнавальні та практичні функції соціології. Основні рівні соціологічного знання. Структура теоретичної соціології. Закони соціології. Місце соціології в системі наук. Класифікація соціальних законів.
презентация [230,6 K], добавлен 03.08.2012

8. Соціологія як наука
Специфіка предмету соціології як науки, її становлення та основні напрямки, школи. Сучасна західна соціологія: структурний функціоналізм, конфліктна парадигма, символічний інтеракціонізм, феноменологічна та емпірична соціологія. Розвиток в Україні.
учебное пособие [1,3 M], добавлен 28.03.2011

9. Соціологія права
Становлення соціології права, історія виникнення і сучасний стан. Характеристика провідних шкіл соціології права. Місце суспільної думки у системі комплексного соціологічного забезпечення законотворчості. Соціальні функції права, напрямки розвитку.
реферат [27,1 K], добавлен 11.07.2012

10. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології
Основні напрямки розвитку соціології в працях О. Канта, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Структура та функції соціологічної системи знань. Вивчення її рівнів в залежності від глибини наукових узагальнень і масштабності відображення в поглядах і теоріях.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 01.04.2011

Другие документы, подобные Соціологія управління


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке или кнопке, которые находятся ниже.

Скачать работу можно здесь Скачать работу "Соціологія управління" можно здесь
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов