главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 


Свобода совісті в Україні: духовно-релігійний вимір

Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття "свобода совісті". Свобода в релігії передбачає автономність суб'єктів релігійної комунікації, їх виваженість і неупередженість у ставленні до інших релігій, культів, традицій, тобто релігійну толерантність.

Рубрика: Религия и мифология
Предмет: Історія релігії в Україні
Вид: реферат
Язык: украинский
Прислал(а): mars0
Дата добавления: 12.08.2008
Размер файла: 20,8 K

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные работы


1. Свобода совісті: французька специфіка
Аналіз специфіки французької моделі розуміння свободи совісті в її розвитку. Проблемні питання у принципах лаїчності на рівні державно-церковних та освітньо-церковних взаємин. Становлення принципу свободи совісті та відповідного законодавства у Франції.
реферат [26,9 K], добавлена 06.02.2009

2. Релігія в житті українського народу
Неоднозначність впливу релігії на різні сфери суспільного життя. Релігія в житті українців. Релігія, вільнодумство і атеїзм. Історичне підгрунтя і реалії сьогодення. Свобода совісті як форма вирішення соціальних конфліктів на релігійному ґрунті.
реферат [24,4 K], добавлена 25.06.2010

3. Психологічна основа різних релігій
Вивчення психологічної складової різних релігій за допомогою визначення поняття релігії і характеристики існуючих релігій: буддизм, християнство, іслам, іудаїзм, даосизм. Особливості релігійної свідомості і аналіз психологічних типів релігійних людей.
курсовая работа [49,0 K], добавлена 04.12.2010

4. Державно-церковні відносини в період незалежної України
Визначення принципів класифікації моделей державно-церковних відносин, характеристика основних типів таких відносин. Дослідження джерельної бази українського національного та міжнародного законодавства щодо права на свободу совісті. Законодавчі акти.
реферат [30,4 K], добавлена 06.02.2009

5. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
Загальна характеристика релігійних організацій як юридичних осіб. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Спеціальна правоздатність релігійних організацій. ООсобливості прав власності релігійних організацій.
курсовая работа [48,2 K], добавлена 27.11.2006

6. Релігія як предмет філософського осмислення
Сутність та етимологія релігії. Сучасна релігієзнавча література. Ознаки релігій. Визнання надлюдської реальності. Ідея визволення, порятунку (спасіння). Спільна основа релігійного знання. Філософські концепції природи релігії. Релігійний досвід.
реферат [23,2 K], добавлена 09.08.2008

7. Долг, свобода, ответственность, учение и труд
Сущность свободы и ответственности, их понимание согласно мировым религиям. Основные виды долга: родительский, профессиональный, моральный, денежный. Отношение христианства, ислама, иудаизма и буддизма к труду. Традиционное и религиозное понятие учения.
презентация [1,4 M], добавлена 18.04.2013

8. Религиоведение как система теоретического знания
Что такое теология? Соотношение религиоведения и теологии. Научный атеизм. Соотношение религиоведения и научного атеизма. Структура религиоведения. Свобода вероисповедания граждан России. Свобода атеизма граждан России.
контрольная работа [53,6 K], добавлена 22.02.2007

9. Релігійна толерантність
Що таке толерантність? Стаття із журналу "День": "Своі і чужі". Громадянська непокора та релігійна толерантність в Україні. Указ толерантності. Релігійна толерантність в українських ЗМІ: світські видання, преса і сайти релігійних організацій.
реферат [38,6 K], добавлена 05.12.2007

10. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри
Визначення віри у контексті різноманітних підходів дослідження. Її особливості у світлі психології релігії. Опис самозаглиблення, муки бажань та екстазу як форм виявлення релігійної віри. Зміст та причини виникнення масового релігійного фанатизму.
контрольная работа [33,0 K], добавлена 29.09.2010


Другие работы, подобные Свобода совісті в Україні: духовно-релігійний вимір
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Свобода совісті в Україні: духовно-релігійний вимір"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Свобода совісті в Україні: духовно-релігійний вимір" можно здесь
Сколько стоит?

Рекомендуем!

База знаний — документы, размещенные на сайте посетителями за 10 лет. Мы их заботливо отсортировали и отредактировали. Уверены, они помогут Вам в учебе и работе.
Глобальная сеть рефератов — продавайте ваши работы по 0,5 - 1,0$. За 5 минут создайте свою собственную отличную полнофункциональную коллекцию рефератов.
Коллекция рефератов Revolution — отличная коллекция рефератов, курсовых, дипломных работ!
Каталог лучших рефератов сети — лучшие рефераты под единой системой поиска. Возможна сортировка работ по алфавиту. Более 500 000 работ, база постоянно пополняется.
Союз образовательных сайтов — ведущий рейтинг образовательных научных и информационных ресурсов. Незаменим для раскрутки новых проектов.
база знанийглобальная сеть рефератов