главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Винайдення радіо О.С. Поповим

Значення відкриття електромагнітних хвиль. Біографічні відомості та наукова діяльність О.С. Попова. Дослідження дії динамоелектричної машини, її використання. Процес винайдення радіоприймача та грозовідмітчика. Будова та принцип дії першого радіо.

реферат, 135,8 K, добавлена 08.02.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.

Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Від іскри до радіо: історія виникнення радіо
Винайдення радіозв’язку наприкінці ХІХ ст. та впровадження його в життя. Вплив дослідів Г. Герца на подальший розвиток бездротового зв’язку. Практичне використання електромагнітних хвиль у радіозв'язку. Схема радіоприймачів О. Попова і Г. Марконі.
реферат [375,9 K], добавлен 11.10.2010

2. Середні радіо хвилі
Перший досвід передачі мови і музики по радіо методом амплітудної модуляції. Умови розповсюдження волневого діапазону і характер зміни цих умов від дня до ночі. Найбільш використовуваний діапазон у випадках аварії, терміновості та забезпечення безпеки.
презентация [4,1 M], добавлен 13.05.2014

3. Правила ведення радіопереговорів. Порядок передачі сигналів, команд і постановка задач по радіо
Правила встановлення і ведення радіопереговорів по технічних засобах зв’язку. Відповідальність за організацію стійкого управління підрозділами. Дослідження змісту радіо даних, порядку оформлення радіограм. Ведення радіообміну в умовах радіоперешкод.
презентация [502,6 K], добавлен 23.09.2013

4. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.
Розвиток атомістики: розкриття таємниці атома та вплив атомістики на подальший розвиток природознавчих галузей. Дослідження складової матерії. Наукові дослідження природних процесів: еволюція повітроплавання; радіо та телеграф; зародження генетики.
контрольная работа [29,0 K], добавлен 25.12.2008

5. Порядок проектування мережі LTE
Техніко-економічне обґрунтування побудови мережі LTE. Розрахунок кількості потенційних абонентів, вибір оптичного кабелю та обладнання транспортної мережі. Аналіз радіо покриття. Частотно-територіальний поділ і ситуаційне розташування ENB на території.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 05.12.2013

6. Основні поняття теорії сигналів
Роль сигналів у процесах обміну інформацією. Передавання сигналів від передавального пункту до приймального через певне фізичне середовище (канал зв'язку). Використання електромагнітних хвиль високих частот. Основні діапазони електромагнітних коливань.
реферат [161,8 K], добавлен 05.01.2011

7. Изобретатель радио А.С. Попов
Жизненный и научный путь талантливого ученого и экспериментатора, профессора Александра Степановича Попова. Научное значение изобретения радиосвязи и радиоприемника. Принцип устройства прибора Попова. Споры о приоритете Попова в изобретении радио.
реферат [29,8 K], добавлен 25.09.2011

8. Загальні відомості про волоконно-оптичні системи передачі
Обсяг та швидкість передачі інформації. Застосування волоконно-оптичних систем передачі, супутниковий зв'язок та радіорелейні лінії. Оптичний діапазон на шкалі електромагнітних хвиль. Параметри прикінцевої та проміжної апаратури лінійного тракту.
реферат [69,7 K], добавлен 08.01.2011

9. Історія виникнення мобільних телефонів
Історичний шлях розвитку стільникової системи комунікацій. Вивчення вимог державного санітарно-епідеміологічного нагляду до базових станцій мобільного зв'язку. Виявлення впливу електромагнітних хвиль при передачі інформації на роботу організму.
реферат [19,9 K], добавлен 02.02.2010

10. Електроніка та мікропроцесорна техніка
Фізичні властивості електроніки. Електрофізичні властивості напівпровідників. Пасивні елементи електроніки, коливальні контури, їх використання. Кремнієві стабілітрони: будова, принцип дії, галузі використання. Напівпровідникові діоди, схеми з’єднання.
учебное пособие [7,5 M], добавлен 16.10.2009

Другие документы, подобные Винайдення радіо О.С. Поповим
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Винайдення радіо О.С. Поповим"
Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Винайдення радіо О.С. Поповим" из рубрики Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Полная информация о работе Полная информация о работе "Винайдення радіо О.С. Поповим"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов