главнаяреклама на сайте Коллекция рефератов Otherreferats
 
Сколько стоит заказать работу?
 

"Жадібні" алгоритми

Жадібні алгоритми - оптимізаційні методи розв’язку задачі. Приклади їх використання - градієнтний метод, алгоритм Пріма, Крускала, динамічне програмування. Вирішувач інтелектуальних задач. Альфа-бета відтинання і евристика як способи скорочення перебору.

реферат, 37,2 K, добавлена 13.06.2010

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь. База данных создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие коллекции рефератов.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Розв’язання алгебраїчних рівнянь. Методи простих ітерацій та Ньютона
Види рівнянь та методи їх розв’язань. Чисельні методи уточнення коренів, постановка задачі. Рішення нелінійного рівняння методом простих та дотичних ітерацій. Використання програмних засобів. Алгоритми розв’язку задач. Програми мовою С++, їх тестування.
курсовая работа [232,2 K], добавлен 12.02.2013

2. Алгоритми на графах та їх практичне застосування
Визначення та способи представлення графів. Основні алгоритми на графах. Побудова мінімального остового дерева. Алгоритми Прима та Дейкстри. Модель Флойда-Уоршалла. Огляд можливостей мови програмування. Опис функцій програмної моделі, інтерфейс програми.
дипломная работа [563,7 K], добавлен 03.08.2014

3. Розв’язання задач лінійного програмування
Лінійне програмування як один з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень. Опис існуючих методів розв’язку задач лінійного програмування. Завдання, основні принципи, алгоритми і головна мета лінійного програмування.
курсовая работа [363,8 K], добавлен 03.12.2009

4. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
Алгоритми розв’язання задач у вигляді блок–схем. Використання мови програмування MS VisualBasic for Application для написання програм у ході вирішення задач на одномірний, двовимірний масив, порядок розв’язання задачі на використання символьних величин.
контрольная работа [742,9 K], добавлен 27.04.2010

5. Розфарбування графів як математична модель прикладних задач
Відомості з теорії графів, методи отримання точних розв'язків задачі їх розфарбування. Алгоритм розфарбування графу методом неявного перебору. Комп'ютерна реалізація розв’язку задачі розфарбування графів. Типові задачі та існуючі програмні продукти.
курсовая работа [335,6 K], добавлен 15.06.2015

6. Дослідження однокрокових методів розв’язання звичайних диференційних рівнянь
Розвиток виробництва і широке використання промислових роботів. Алгоритми методів, блок-схеми алгоритмів розв'язку даного диференційного рівняння. Аналіз результатів моделювання, прямий метод Ейлера, розв’язок диференціального рівняння в Mathcad.
контрольная работа [59,1 K], добавлен 30.11.2009

7. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування
Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.
лекция [479,7 K], добавлен 10.10.2013

8. Задачі цілочисельного програмування та спеціальні методи знаходження їх оптимальних розв'язків
Приклади застосування цілочисельних задач лінійного програмування у плануванні та управлінні виробництвом, геометрична інтерпретація їх розв’язків на площині. Завдання складання розкладу занять на математичному факультеті. Математична модель розкладу.
дипломная работа [933,1 K], добавлен 23.09.2012

9. Аналіз методів рішення задачі лінійного програмування симплекс методом
Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.
курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

10. Алгоритми сортування
Прості алгоритми сортування та їх програмування. Сортування вставками - алгоритм сортування на основі порівнянь. Злиття двох упорядкованих послідовностей (сортування злиттям). Ідея алгоритму швидкого сортування. Алгоритм сортування на основі порівнянь.
лабораторная работа [631,3 K], добавлен 19.08.2010

Другие документы, подобные "Жадібні" алгоритми
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы ""Жадібні" алгоритми"
Поcмотреть текст работы Текст ""Жадібні" алгоритми (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе ""Жадібні" алгоритми"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов